P. 1
Legea ISPJII

Legea ISPJII

|Views: 1|Likes:
Published by Prosecutorr

More info:

Published by: Prosecutorr on Jan 16, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

LPM220/2007 ID intern unic: 326009 Версия на русском

Fişa actului juridic

Republica Moldova

PARLAMENTUL

LEGE Nr. 220 din 19.10.2007

privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187 30.05.2008

art Nr : 711

Data intrarii in vigoare :

MODIFICAT LP235 LP261 LP267 din LP127 LP184 LP109 LP145-XVI din

din din 23.12.11, din din din 27.07.08,

26.10.12, MO248-251/07.12.12 19.12.11, MO21-24/27.01.12 MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 18.06.10, MO155-158/03.09.10 15.07.10, MO141-144/10.08.10 04.06.10, MO131-134/30.07.10 MO127-130/18.07.08 art.500; în vigoare

art.812 art.52 13.01.12 art.543 art.505 art.443 01.01.09

NOTĂ: În cuprinsul legii, textul „a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se exclude prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443

document al persoanei juridice (contract de constituire. precum şi remite acestor autorităţi. suspendării sau reluării activităţii persoanelor juridice.10 art.12 art.2 noţiunea introdusă prin LP235 din 26.09. precum şi a faptului modificării actelor de constituire ale persoanelor juridice. care practică activitate de întreprinzător în nume şi pe risc propriu.Parlamentul adoptă prezenta lege organică. nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţiuni pe niciun cont bancar. care are ca efect dobîndirea şi încetarea capacităţii juridice a persoanelor juridice. filialelor şi reprezentanţelor acestora.S. Domeniul reglementării Prezenta lege reglementează procedura înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Buletinul electronic al Camerei Înregistrării de Stat (denumit în continuare Buletin electronic) – sumar de date şi informaţii oficiale extrase din Registrul de stat şi publicate pe pagina web oficială a Î.12 art. fără a constitui o persoană juridică. înregistrare de stat .812] persoană juridică pasivă – persoană juridică care.10. înscrierii datelor în Registrul de stat.document (proces-verbal. informaţii privind înregistrarea de stat. ordin. ţinerii registrelor de stat ale persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. însă ulterior în decursul ultimelor 12 luni nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. obţine avize şi informaţii necesare pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.12.2 noţiunea introdusă prin LP127 din 18. „Camera Înregistrării de Stat”.812] principiul ghişeului unic – principiu potrivit căruia organul înregistrării de stat. noţiunile de mai jos au următoarele semnificaţii: act de constituire . MO248-251/07. în colaborare cu autorităţile publice. MO248-251/07.2 noţiunea introdusă prin LP235 din 26.10. întreprinzător individual . [Art. Articolul 2. a activat.12. lichidării. reorganizării. [Art. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1. număr de identificare de stat (IDNO) .persoană fizică cu capacitate de exerciţiu deplină. care serveşte pentru identificarea acestora în sistemele informaţionale ale Republicii Moldova. [Art.cod numeric unic. declaraţie) ce exprimă manifestarea voinţei fondatorilor de a constitui o persoană juridică. după înregistrare. obţinerea şi încetarea de către persoanele fizice a calităţii de întreprinzător individual. prin intermediul reţelelor electronice.543] . statut) elaborat în conformitate cu legislaţia.12 art.12.10.acţiune a organului înregistrării de stat ce constă în certificarea faptului constituirii. *Art. persoană juridică inactivă – persoană juridică care. Noţiunile principale În sensul prezentei legi. MO248-251/07. atribuit de organul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali la momentul înregistrării de stat.2 noţiunea introdusă prin LP235 din 26.12.812] hotărîre de constituire . precum şi stabileşte statutul juridic al organului înregistrării de stat şi al registratorului.06. şi este înregistrată în modul stabilit de lege.10. în decurs de 12 luni de la înregistrare. fără implicarea în acest proces a solicitantului înregistrării. MO155-158/03.12.12.

MO248-251/07. MO21-24/27. c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru societăţile de asigurare.10. filialele şi reprezentanţele lor. (5) Autorităţilor publice informaţia din Registrul de stat se prezintă gratuit doar în formă electronică.12.12.10. Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (denumite în continuare Registru de stat) .12 art. [Art. Locul şi termenele înregistrării de stat (1) Persoanele juridice. şi a întreprinzătorilor individuali.(2) modificat prin LP235 din 26.812] Capitolul II ÎNREGISTRAREA DE STAT A PERSOANELOR JURIDICE necesare pentru înregistrarea de stat (1) Pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice se depun următoarele documente: a) cererea de înregistrare. b) hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice.(1).07. în funcţie de forma juridică de organizare.01.52] [Art. lit.6 abrogat prin LP235 din 26. condiţionată de modificarea legislaţiei. (2) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice. precum şi întreprinzătorii individuali se înregistrează la oficiul teritorial al organului înregistrării de stat în a cărui rază de deservire se află sediul acestora. MO141-144/10.c) abrogată prin LP184 din 15. (2) Alte servicii din domeniul înregistrării de stat.12.12.12. Taxa pentru înregistrarea de stat şi furnizarea informaţiei (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice.5 al. precum şi a modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat. prevăzute la art. în două exemplare.10.812] [Art. se efectuează gratuit. Sfera de aplicare a legii Prezenta lege se aplică la înregistrarea de stat a persoanelor juridice.4 al. MO248-251/07. se efectuează contra unei sume ale cărei cuantum şi mod de achitare se stabilesc de Guvern.resurse informaţionale care sînt părţi componente ale Registrului de stat al unităţilor de drept şi conţin date despre persoanele juridice şi întreprinzătorii individuali înregistraţi în Republica Moldova. filialelor şi reprezentanţelor acestora se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentării tuturor documentelor necesare înregistrării.10. Articolul 4.12 art. (3) Sumele indicate la alin. Articolul 3. [Art.7 al. filialelor şi reprezentanţelor acestora.505] Articolul 7. lit.Registrul de stat al persoanelor juridice.08. [Art.12.(1) şi (2) se acumulează la contul organului înregistrării de stat şi se utilizează pentru desfăşurarea activităţii acestuia. fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut.35. filialelor şi reprezentanţelor acestora.12 art. dacă alte acte legislative nu prevăd altfel.(5) modificat prin LP235 din 26. (4) Reînregistrarea persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. MO248-251/07.12.(1).c) introdusă prin LP261 din 19. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. se efectuează contra unei sume de 250 de lei pentru persoanele juridice şi de 54 lei pentru întreprinzătorii individuali.10 art. şi a persoanelor fizice întreprinzători individuali.7 al.11. Documentele .12 art.812] Articolul 5.

Articolul 9. forma de organizare juridică.11.7 al. [Art.12 art. informaţia necesară pentru înregistrare poate fi obţinută prin intermediul sistemelor informaţionale electronice oficiale. documentul respectiv nu se solicită de la fondator. solicitantului i se expediază prin reţea aceeaşi confirmare. (3) Persoana juridică deţine dreptul exclusiv asupra denumirii înregistrate şi este obligată să folosească denumirea numai în formula care este înregistrată în Registrul de stat.10.12.812] *Art. denumirea oficiului.10 art. în cazurile stabilite de organul înregistrării de stat sau la cererea solicitantului.c) modificată prin LP127 din 18. Denumirea persoanei juridice (1) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea sub o denumire proprie. MO155-158/03. În cazul primirii documentelor prin reţeaua electronică.12.10.7 al. (5) Orice denumire nouă se va deosebi de cele existente. lit.(3) abrogat prin LP235 din 26. (6) Organul înregistrării de stat nu este în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.08. data stabilită pentru eliberarea actelor.10.09.12.10 art.12 art. În denumire pot fi utilizate cuvinte din alte limbi.7 al.12 art.(4) modificat prin LP235 din 26.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală şi ale actelor normative din domeniu ale Guvernului. se vor depune: [Art.12.812] [Art.(2) modificat prin LP261 din 19. *Art.(2) abrogat prin LP235 din 26.12 art.10. MO248-251/07. lit.12.09.(4).52] [Art.7 al. MO21-24/27. lit.10.7 al. astfel încît să se poată face o distincţie . cu respectarea prevederilor Legii nr. în limba de stat.12 art.812] [Art. (2) Documentele electronice pot fi transmise organului înregistrării de stat prin reţele electronice.812] a) extrasul din registrul naţional din ţara de reşedinţă a investitorului.01. (2) Denumirea persoanei juridice trebuie să întrunească cerinţele prevăzute de prezenta lege şi de alte acte legislative. (4) Se consideră ca dată a depunerii documentelor pentru înregistrarea de stat data primirii lor de către organul înregistrării de stat.d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare. MO248-251/07. în care se indică numărul cererii şi data primirii acesteia. care se înregistrează la organul înregistrării de stat.06. (4) Denumirea persoanei juridice include.c) abrogat prin LP235 din 26.12.(4).7 al. de regulă.543] Articolul 8. lista documentelor depuse.a) modificată prin LP127 din 18. (5) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea de stat. împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege. MO141-144/10.12.06. MO155-158/03. deponentului i se eliberează un bon de confirmare a primirii cererii.10.543] b) actele de constituire ale persoanei juridice străine. [Art. Modalitatea perfectării şi prezentării documentelor pentru înregistrarea de stat (1) Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia.505] (4) Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine. MO248-251/07.12. (3) Dacă.(3) modificat prin LP184 din 15.(4). se scriu între ghilimele.07.10 art.7 al. care se transcriu cu caractere latine şi.10. Filialele şi reprezentanţele persoanei juridice îşi desfăşoară activitatea sub denumirea persoanei juridice care le-a constituit. MO248-251/07.7 al.12.

să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat şi înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire. (6) În cazul în care mai multe persoane au solicitat pentru înregistrare denumiri ce coincid ori se aseamănă.06.evidentă şi clară între ele. d) conţine denumirea oficială sau istorică a statului ori a unităţii administrativ-teritoriale.(2) modificat prin LP235 din 26.812] [Art.9 modificat prin LP127 din 18. Dacă există neclarităţi sau îndoieli asupra corectitudinii lingvistice a denumirii. (8) Denumirea persoanei juridice. organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind schimbarea .10 art. în termen de 30 de zile. (4) La înregistrarea modificării privind sediul.10. b) coincide cu o marcă înregistrată în Republica Moldova sau cu o marcă notorie străină. fără a fi examinate în detaliu. să solicite organului înregistrării de stat înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi efectuar ea înscrierii respective în Registrul de stat. persoana juridică este obligată. (10) La data înregistrării denumirii modificate. după cum constată organul înregistrării de stat. MO155-158/03.9 introdus prin LP235 din 26. MO248-251/07.12. dacă nu există în acest sens acordul scris al persoanei respective sau.10. Răspunderea pentru autenticitatea datelor prezentate cu privire la sediu o poartă persoana juridică. organul înregistrării de stat va verifica publicarea de către persoana juridică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului privind modificarea denumirii şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic. după caz. (7) Verificarea denumirii sub aspectul disponibilităţii. persoana juridică este obligată. al moştenitorilor ei. drept de înregistrare are solicitantul care primul a depus cererea de înregistrare.812] (3) Sediul se consideră schimbat şi este opozabil terţelor persoane din momentul înregistrării acestui fapt în Registrul de stat. f) contravine normelor morale. al distinctivităţii şi al corectitudinii lingvistice se face. după caz. c) conţine numele unei persoane fizice notorii sau alte nume proprii ce nu coincid cu numele participanţilor la constituirea persoanei juridice. în termen de 30 de zile. se va adăuga o menţiune care să o deosebească de celelalte în mod evident.543] Articolul 10. direct sau indirect.12 art. pînă la înregistrare.12. de către organul înregistrării de stat. în condiţiile legii.12. la cererea fondatorului. că persoana juridică aparţine acestor autorităţi.09.12 art. poate fi rezervată de organul înregistrăr ii de stat pe un termen de pînă la 6 luni. e) conţine denumirea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale ori indică. Sediul persoanei juridice (1) Organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat datele cu privire la sediul persoanei juridice indicate în actele de constituire şi nu este în drept să ceară alte documente pentru confirmarea acestor date. se aseamănă cu denumirea unei alte persoane juridice deja înregistrate. aceasta se coordonează de organul înregistrării de stat cu instituţia competentă în lingvistică (terminologie) din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.10. pentru o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.10 al. [Art. (9) În cazul schimbării denumirii. (2) În cazul schimbării sediului. Dacă o denumire nouă este asemănătoare cu alta deja înregistrată sau rezervată. dacă nu există acordul scris al Guvernului sau. (12) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi înregistrată. al autorităţii publice locale. MO248-251/07.12. (11) Se interzice înregistrarea unei denumiri care: a) coincide sau. [Art.

b) necorespunderii actelor de constituire sau altor documente depuse pentru înregistrare cerinţelor prevăzute de lege. Articolul 13. forma de organizare juridică.12.10 art. 5. un număr de identificare de stat (IDNO) ce atestă că persoana a fost înscrisă în Registrul de stat şi a fost luată la evidenţă de organul fiscal.pentru filialele şi reprezentanţele instituţiilor financiare. d1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut. Numărul de identificare de stat. sediul şi numele administratorului.543] Articolul 12.812] Articolul 11. şi.12. (4) După înregistrare.sediului şi va publica acelaşi aviz în Buletinul electronic. Procedura înregistrării (1) Registratorul verifică cererile şi documentele depuse pentru înregistrare în vederea corespunderii acestora cerinţelor stabilite de lege.10. cu particularităţile specificate în Legea nr.06. [Art. suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice. reorganizare. care va conţine date cu privire la crearea filialei sau reprezentanţei. Procedura înregistrării filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine este similară procedurii înregistrării persoanelor juridice autohtone. (4) Filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice autohtone li se atribuie numere de identificare de stat identice numărului de identificare de stat al persoanei juridice care le -a creat. (3) Pentru înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor se depun următoarele documente: a) cererea de înregistrare. c) încălcării procedurii legale de constituire. .11. organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic informaţii despre persoana juridică înregistrată. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.12. (2) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează fără atribuirea statutului de persoană juridică. lichidare. lit. se indică pe foaia de titlu a actelor de constituire.d1) introdusă prin LP261 din 19. care reprezintă şi codul fiscal al persoanei juridice înregistrate. [Art. în termenul stabilit la art. Înregistrarea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice (1) Filialele şi reprezentanţele persoanelor juridice se înregistrează cu condiţia indică rii în actele de constituire ale persoanei juridice a datelor cu privire la crearea. care cuprind: denumirea persoanei juridice. numărul de identificare de stat. (5) Filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine li se atribuie numere de identificare de stat indiferent de numărul de identificare al persoanei juridice străine care le -a creat.01. MO248-251/07. adoptă decizia de înregistrare sau decizia motivată de respingere a înregistrării. Refuzul înregistrării de stat a persoanei juridice (1) Înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se admite în cazurile: a) nedepunerii tuturor documentelor necesare pentru înregistrare.12 art.12 art. c) regulamentul filialei sau reprezentanţei.52] e) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.(3). (3) Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.10 al. [Art. MO155-158/03.812] [Art.12. d) avizul Băncii Naţionale a Moldovei .(4) în redacţia LP235 din 26.11 modificat prin LP127 din 18. la înregistrare.10. data înregistrării.10. conform principiului ghişeului unic.12 al.12.12 art. MO248-251/07. denumirea şi sediul acestora. obţine avizele şi informaţiile necesare pentru înregistrare de la autorităţile publice prin intermediul reţelelor electronice.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător.11 în redacţia LP235 din 26. b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice. MO21-24/27. la aprobarea regulamentului acesteia şi la desemnarea administratorului. în două exemplare.09. de modificare a actelor de constituire ale persoanei juridice. (2) Persoanei juridice i se atribuie.

13 al. [Art.c1) modificat prin LP235 din 26.(1).14 al. unul dintre care se păstrează la organul înregistrării de stat.10. filială şi reprezentanţă înregistrată.12 art.12.812] (2) Modalitatea ţinerii dosarelor de evidenţă se stabileşte în regulamentul aprobat de organul înregistrării de stat. în vigoare 01. din motive neîntemeiate. a termenului de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat.13 al.07. emisă de instanţa judecătorească sau de executorul judecătoresc.01. [Art. MO248-251/07.10. (3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate. Pentru aceasta se adoptă o decizie de corectare a greşelilor.13 al.10.12 art. (3) Decizia de înregistrare poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.12 art. iar celălalt se eliberează solicitantului. [Art. (4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documente lor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării.12. din oficiu sau la cererea persoanei interesate. MO248-251/07.12. Decizia de înregistrare nu poate fi suspendată.12.(1).12.c1) introdusă prin LP145-XVI din 27. MO127-130/18.12. MO248-251/07. MO248-251/07.812] (4) Prin derogare de la alin.812] (2) În cazurile prevăzute la alin.500.(4) introdus prin LP235 din 26. lit. care nu anulează şi nu modifică caracterul juridic al deciziei de înregistrare. ale filialelor şi reprezentanţelor acestora (1) Pentru fiecare persoană juridică. să corecteze în decizia adoptată erorile care contravin actelor de constituire şi alte greşeli evidente. Dosarele persoanelor juridice. registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea. lit. organul înregistrării de stat va ţine dosare de evidenţă.07.812] f) gajării.14 al.c1) constituirii unei noi persoane juridice de către fondatorul persoanei juridice radiată din Registrul de stat ca rezultat al aplicării art. decizia de înregistrare poate fi anulată de registrator în cazul cînd instanţa judecătorească declară nule actele care au stat la baza adoptării deciziei de înregistrare. lit.(1). în care se vor acumula toate documentele depuse în legătură cu înregistrarea şi transcrierile înregistrărilor efectuate în Registrul de stat.13 al.în decursul a 3 ani.15 al. sechestrării sau grevării în alt mod a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic.(1).f) introdusă prin LP235 din 26.09] d) încălcării.12.(1).812] Articolul 15.12. [Art. (3).12. [Art.10. Capitolul III ÎNREGISTRAREA MODIFICĂRILOR OPERATE ÎN ACTELE DE CONSTITUIRE ALE PERSOANEI JURIDICE ŞI ÎN DATELE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL DE STAT .e) introdusă prin LP235 din 26.08.12 art. (5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată.12 art. (2) Registratorul este în drept.812] [Art.10. lit.1741 din Codul fiscal .12.12.10. Articolul 14. e) stabilirii interdicţiei de înregistrare. MO248-251/07. MO248-251/07.08 art. Decizia de înregistrare (1) Decizia de înregistrare semnată de registrator se perfectează în două exemplare.(1) modificat prin LP235 din 26.12 art.12. [Art.(3) modificat prin LP235 din 26.

c1) introdusă prin LP261 din 19. [Art.12. [Art.operate în actele în datele înscrise în Registrul de stat (1) Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute pentru înregistrarea persoanei juridice. [Art. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.11.09.16 al.01. MO248-251/07.12.12.01. c1) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru asociaţiile de economii şi împrumut. persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.10. MO21-24/27. (2) Persoana juridică este obligată să depună documentele pentru înregistrarea modificărilor la organul înregistrării de stat în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii de modificare a actelor de constituire sau a datelor înscrise în Registrul de stat.c2) introdusă prin LP261 din 19.18 modificat prin LP261 din 19. (4) După expirarea termenului de suspendare înregistrat.10. persoana juridică depune la organul înregistrării de stat următoarele documente: a) cererea de înregistrare a modificărilor. precum şi privind înregistrarea modificării claselor. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. [Art.52] d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor. Documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat.01. [Art.12 art.52] Articolul şi 16.12.10.(4) introdus prin LP127 din 18. numărului şi valorii nominale a acţiunilor plasate – pentru societăţile pe acţiuni. b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii.10 art. c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire. dacă legea nu prevede altfel. MO155-158/03.52] c2) decizia Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind înregistrarea totalurilor emiterii suplimentare de acţiuni sau înregistrarea anulării acţiunilor de tezaur.543] Articolul 17.06. b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat. termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea.17 lit.12. MO248-251/07.16 al.12 art.812] (4) Modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat au putere juridică de la data înregistrării lor la organul înregistrării de stat.11.(3) abrogat prin LP235 din 26. (3) Reluarea activităţii înainte de termen se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reluare a activităţii. MO21-24/27. În cazul reorganizării persoanei juridice.11. Înregistrarea modificărilor de constituire .17 lit. MO21-24/27. c) avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare – pentru participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară.18 în redacţia LP235 din 26.12.12. Înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice (1) Pentru înregistrarea suspendării sau reluării activităţii persoanei juridice se depun: a) cererea de înregistrare a suspendării sau a reluării activităţii.812] [Art.12 art. (2) Suspendarea activităţii se înregistrează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de suspendare a activităţii şi nu are datorii la bugetul public naţional.12 art.12 art. Articolul 18.

19 introdus prin LP235 din 26. d) punerea în gaj a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza datelor prezentate de deţinătorii de registre în care se înregistrează gajul.32.12 art.12. a localităţii sau a unităţii administrativ-teritoriale.12. retrase sau anulate – conform informaţiei prezentate de autorităţile de licenţiere. c) raportul financiar anual – conform datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică.12. (4) Taxa pentru înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii este similară cu cea prevăzută de lege pentru înregistrarea persoanei juridice.10. g) persoana juridică pasivă sau inactivă – conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.01. înregistrează în Registrul de stat menţiuni referitoare la: a) schimbarea adresei sediului – în cazul schimbării denumirii străzii. Înştiinţarea organului înregistrării de stat despre începerea procedurii de reorganizare (1) Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de . (2) La data înregistrării contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii. b) licenţele eliberate. e) punerea sub sechestru a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic – în baza actului de sechestru emis de organele competente. MO248-251/07. autentificat notarial. Înscrierea din oficiu a menţiunilor (1) Organul înregistrării de stat. (1). 1 [Art. din oficiu sau la cererea persoanelor interesate. fără adoptarea deciziei de înregistrare. h) conturile bancare curente. se înregistrează la organul înregistrării de stat. Înregistrarea contractului de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic (1) Contractul de vînzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic. (2) În cazul încetării temeiului sau a circumstanţelor care au stat la baza înregistrării menţiunilor prevăzute în alin.12 art.01. conform actului legislativ sau normativ al autorităţilor respective. în vigoare 13.12 art.Articolul 19. modificări care decurg din contractul de vînzare -cumpărare. inclusiv a persoanei juridice. (3) Imediat după primirea întreprinderii.11. suspendate.12.19 în redacţia LP235 din 26.12] Articolul 191.10. acestea se modifică în acelaşi mod sau se radiază din Registrul de stat. şi efectuarea înscrierilor respective în Registrul de stat.812] [Art. f) interdicţii – conform hotărîrii instanţei judecătoreşti sau a executorilor judecătoreşti. cumpărătorul va solicita înregistrarea în actele de constituire a modificărilor operate.19 modificat prin LP267 din 23. MO248-251/07. [Art.812] Capitolul IV ÎNREGISTRAREA PERSOANELOR JURIDICE SUPUSE REORGANIZĂRII Articolul 20.12. inclusiv la datele privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare şi cele privind datoria faţă de bugetul public naţional – conform datelor prezentate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau conform informaţiei băncii deservente în cazul suspendării operaţiunilor la conturile bancare. în datele înregistrării iniţiale ale întreprinderii vîndute se vor face menţiunile privind vînzarea întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic. MO13-14/13.

persoana juridică absorbantă operează în actele de constituire modificări privind preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice absorbite. f) documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor. să închidă contul (conturile) bancare şi să nimicească ştampila. Persoana juridică absorbită îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat. c) hotărîrea de reorganizare. persoana juridică care. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a contopirii vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanelor juridice reorganizate prin contopire.12 art. (3) Persoanei juridice create ca urmare a contopirii i se atribuie un nou număr de identificare de stat. după caz.11. Modul de înregistrare a persoanei juridice supuse reorganizării (1) Înregistrarea persoanelor juridice supuse reorganizării prin fuziune (contopire şi absorbţie). [Art. (4) În cazul reorganizării persoanelor juridice prin absorbţie. (6) Reorganizarea persoanei juridice prin divizare se consideră încheiată din momentul înregistrării . Articolul 22. după caz. d) actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare. publicate conform prevederilor art. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.01. Articolul 21.stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. (5) Persoana juridică absorbantă îşi păstrează numărul său de identificare de stat.g) modificată prin LP261 din 19.(1). organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente: a) cererea de înregistrare a reorganizării.12. la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare. sub sancţiunea plăţii de daune-interese. (2) Reorganizarea persoanelor juridice prin contopire se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a contopirii. e) actele de constituire ale persoanei juridice nou-create.72 din Codul civil. dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare se efectuează în modul şi în condiţiile prevăzute la art. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare. (2) Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare. adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridi ce participante la reorganizare. pe propria răspundere.52] h) actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie.21 al. după caz. MO21-24/27. Persoanele juridice participante la contopire îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat. i) copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice. după caz. g) autorizaţia de reorganizare. b) proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării. îşi încetează existenţa este obligată. j) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare. (3) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”. (2) Pînă la depunerea documentelor pentru înregistrarea reorganizării. lit. Documentele necesare pentru înregistrarea reorganizării (1) După expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea. după caz. ca urmare a reorganizării.11. adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată.

(10) Persoana juridică reorganizată prin separare îşi păstrează numărul său de identificare de stat. (4) În termen de 3 zile de la numirea sa.543] (14) Organul înregistrării de stat care înregistrează persoana juridică creată ca urmare a reorganizării consemnează acest fapt în Registrul de stat. La data înregistrării dizolvării persoanei juridice.de stat a persoanelor juridice create ca urmare a divizării. a tuturor drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin transformare. a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice reorganizate prin separare .86 alin. cu excepţia cazurilor prevăzute la art. Persoana juridică reorganizată prin divizare îşi încetează existenţa şi se radiază din Registrul de stat.10.(13) abrogat prin LP127 din 18. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.89 din Codul civil. în baza bilanţului de repartiţie.10 art.09. a părţii respective din drepturile şi obligaţiile sale patrimoniale către persoanele juridice existente sau create ca urmare a divizării. (15) Înregistrarea reorganizării persoanei juridice se efectuează de către oficiul organului înregistrării de stat la care este înregistrată persoana juridică supusă reorganizării. Capitolul V RADIEREA PERSOANELOR JURIDICE DIN REGISTRUL DE STAT Articolul 23. precum şi radiază din Registrul de stat persoana juridică reorganizată.22 al. organul înregistrării de stat înscrie în Registrul de stat menţiunea “în lichidare”. Persoanei juridice create ca urmare a separării i se atribuie un nou număr de identificare de stat. administratorul acesteia devine lichidator dacă organul competent sau instanţa de judecată nu desemnează o altă persoană în calitate de lichidator. Înregistrarea dizolvării (1) Înregistrarea dizolvării persoanei juridice se efectuează în conformitate cu prevederile art. (12) Persoana juridică reorganizată prin transformare îşi păstrează numărul de identificare de stat. Actele de constituire ale persoanei juridice create ca urmare a transformării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea. în baza bilanţului de repartiţie. (2) Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. La înregistrarea dizolvării persoanei juridice. pentru înscrierea datelor în Registrul de stat. (11) Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a persoanei juridice create ca urmare a transformării. (3) Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. depune următoarele documente: a) cerere. (9) Actele de constituire ale persoanelor juridice existente sau create ca urmare a separării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea. (7) Persoanelor juridice create ca urmare a divizării li se atribuie noi numere de identificare de stat. [Art. . aceasta operează în actele d e constituire modificări privind transmiterea. MO155-158/03.06. în baza actului de transmitere. (8) În cazul reorganizării persoanei juridice prin separare.(2) din Codul civil. în baza bilanţului de repartiţie. lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi. Actele de constituire ale persoanelor juridice create ca urmare a divizării vor conţine dispoziţii cu privire la preluarea. a părţii respective din drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale persoanei juridice divizate.

543] (5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.12.10. data înregistrării şi data radierii din Registrul de stat.(1).12. [Art.10. (4) În cazul în care. lit. (3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere. (3) În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator.10. organul înregistrării de stat publică în Buletinul electronic date despre persoana juridică radiată. Articolul 24.09. organul înregistrării de stat adoptă.(1). pe propria răspundere. [Art. aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul.(4) introdus prin LP235 din 26. decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. acesta (aceştia) notifică desemnarea sa (lor) organului înregistrării de stat în termenul şi în condiţiile indicate la alin.(4).10. numărul de identificare de stat.09. depunerea documentelor prevăzute la alin.06. În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice. şi nu are datorii la bugetul public naţional. (4) După radiere. MO155-158/03.12. 91 din Codul civil.12 art. . după radierea persoanei juridice din Registrul de stat.b) hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator. persoana juridică în lichidare este obligată. b) bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor.12.10. MO248-251/07.(1) nu este necesară. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.10. prevăzut la art.812] [Art. MO248-251/07. care cuprind: denumirea persoanei juridice.543] Articolul 26. Documentele necesare pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat (1) Pentru radierea persoanelor juridice din Registrul de stat se depun următoarele documente: a) cererea de radiere.c) abrogată prin LP235 din 26.12 art. lit.98 din Codul civil.10 art.d) abrogată prin LP235 din 26. [Art. (2) Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat. să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.24 al.(4) introdus prin LP127 din 18.812] Articolul 25.24 al.812] (11) Radierea persoanei juridice din Registrul de stat se efectuează dacă persoana juridică a publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova avizul de reorganizare sau de lichidare.11.10 art.12. [Art.24 al. MO248-251/07.12.12 art. la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice. Radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat (1) Persoana juridică inactivă se consideră că şi-a încetat activitatea şi este radiată din oficiu. în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.12.24 al.12 art. MO248-251/07. [Art. în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.25 al. MO155-158/03.812] (2) Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat.06.25 al.(11) introdus prin LP235 din 26. din oficiu. (5) În cazul desemnării unuia sau mai multor administratori fiduciari.(5) introdus prin LP127 din 18. Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat (1) Lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat în termenele şi în condiţiile art. 72 sau la art.

26 al.08 art. MO131-134/30. MO127-130/18.12.(8) introdus prin LP145-XVI din 27.26 al. precum şi adresa la care acestea pot fi depuse. Î.12. în vigoare 01.(7) introdus prin LP145-XVI din 27. În cazul depunerii cererilor şi creanţelor. lichidarea şi radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive se efectuează în conformitate cu condiţiile generale prevăzute de lege. [Art.12 art.(2) în redacţia LP235 din 26.01.500. nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe. . nu au prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu au efectuat operaţii pe nici un cont bancar. Documentele necesare pentru radiera filialelor şi reprezentanţelor din Registrul de stat (1) Pentru radierea din Registrul de stat a filialelor şi reprezentanţelor.08 art. Avizul va conţine şi date cu privire la modalitatea şi termenele de înaintare a cererilor de către persoana juridică inactivă ce urmează a fi radiată.06. Camera Înregistrării de Stat va radia persoanele respective din Registrul de stat. S.443] [Art.10.812] (2) Dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional.12 art.500.10. (2) Radierea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone. dacă cereri şi creanţe nu au fost înaintate.[Art.26 al. la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente: a) cererea de radiere.12. MO248-251/07.(7) modificat prin LP109 din 04.(1) lit. S. organul înregistrării de stat iniţiază din oficiu procedura de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive.26 al. a creanţelor de către creditori sau de către alte persoane interesate.12.(1) în redacţia LP235 din 26.(8) modificat prin LP109 din 04. (4) Cererile şi creanţele pot fi înaintate nu mai tîrziu de 6 luni de la data publicării avizului prevăzut la alin. (7) Lista fondatorilor cărora li se refuză. în decurs de 12 luni de la data înregistrării. Camera Înregistrării de Stat de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.10.13 alin. pentru a decide asupra radierii acestora din Registrul de stat. adoptînd decizia de iniţiere a procedurii de radiere. MO127-130/18.26 al. de a înregistra persoane nou-fondate va fi prezentată Î.10 art. (6) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va prezenta trimestrial organului înregistrării de stat informaţie despre persoanele juridice care.09] (8) În baza informaţiei prezentată de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre persoanele juridice cărora li s-au aplicat prevederile art.07. conform unui regulament aprobat de Guvern.812] (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei de iniţiere a procedurii de radiere din Registrul de stat.10 art.(3).07.07.c1). în vigoare 01. MO131-134/30. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. organul înregistrării de stat va publica gratuit pe site -ul său oficial şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un aviz cu privire la iniţierea procedurii de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive. [Art. indicînd existenţa sau lipsa datoriilor la bugetul public naţional. conform prevederilor art. (5) În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor şi creanţelor de către persoanele interesate.07. [Art. organul înregistrării de stat nefiind în drept să decidă din oficiu radierea din Registrul de stat a persoanei juridice inactive.1741 din Codul fiscal.08.07.09] Articolul 27.10. b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice care a constituit filiala sau reprezentanţa. organul înregistrării de stat adoptă din oficiu decizia de radiere din Registrul de stat a persoanei juridice inactive şi o radiază.07.08.26 al.06.443] [Art. MO248-251/07.01.

(2) Registratorul. adoptă decizia de înregistrare a modificărilor sau decizia de a refuza înregistrarea modificărilor. (4) Refuzul înregistrării de stat nu poate împiedica depunerea repetată a documentelor în vederea înregistrării dacă au fost înlăturate cauzele care au servit drept temei pentru refuzul înregistrării. Articolul 29.07.08 art. (3) Înregistrarea de stat nu poate fi refuzată pentru motive de inoportunitate. b) persoana respectivă este lipsită.8. b) documentul ce confirmă modificarea datelor anterior înscrise în Registrul de stat.(1).08] Articolul 28. prin hotărîrea instanţei de judecată. registratorul adoptă decizia de a refuza înregistrarea. Refuzul înregistrării întreprinzătorului individual (1) Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care: a) persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual. MO127-130/18. (4) Registratorul.07. să depună la organul înregistrării de stat următoarele documente: a) cererea de înregistrare a modificărilor. Procedura înregistrării . în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. Articolul 30.a) modificată prin LP145-XVI din 27. de dreptul de a practica activitate de întreprinzător. Capitolul VI ÎNREGISTRAREA DE STAT A ÎNTREPRINZĂTORILOR INDIVIDUALI de stat a întreprinzătorilor individuali (1) Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se depun următoarele documente: a) cererea de înregistrare.(1). conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. c) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor. Articolul 31.500. (3) La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice. adoptă decizia de înregistrare sau de a refuza înregistrarea. (5) Decizia de a refuza înregistrarea poate fi contestată în instanţa de judecată şi poate fi anulată numai de instanţa de judecată. lit. Modificarea datelor înscrise în Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali (1) Întreprinzătorul individual este obligat. b) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare. conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat. în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor. (5) Decizia de înregistrare se întocmeşte în conformitate cu art. (6) Documentele depuse de către întreprinzătorul individual împreună cu decizia de înregistrare se păstrează în dosarul de evidenţă în arhiva organului înregistrării de stat. (2) Depunerea documentelor la înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali se efectuează în modul stabilit la art.07. în termen de 3 zile de la data modificării datelor anterior înscrise în Registrul de stat.08. în vigoare 18. [Art. (2) În cazurile prevăzute la alin.31 al. Încetarea calităţii de întreprinzător individual (1) Activitatea întreprinzătorului individual încetează: a) la cererea întreprinzătorului individual în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional.14.(3) Registratorul adoptă decizia de radiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii de radiere.

data înregistrării şi sediul (adresa poştală.10. (3) Radierea din Registrul de stat a întreprinzătorului individual din proprie iniţiativă se efectuează pe baza cererii de radiere. lit. (5) Registrul de stat se ţine de către organul înregistrării de stat. c) în cazul decesului confirmat prin hotărîre judecătorească sau prin certificat de deces eliberat de organul de stare civilă competent. MO248-251/07.b) prin hotărîrea instanţei de judecată.c) modificată prin LP235 din 26.12. înregistrate. telefon.persoane fizice.33 al.12 art. k) mărimea capitalului social şi a cotelor de participare ale fondatorilor (asociaţilor). precum şi a datelor privind obţinerea şi încetarea calităţii de întreprinzător individual de către persoanele fizice.12.12. f) ţara de origine a fondatorilor.12. Capitolul VII REGISTRUL DE STAT Articolul 32. (4) Registratorul. numărul de identificare de stat.812] d) în alte temeiuri stabilite de legislaţie. adresa electronică) ale fondatorilor (asociaţilor) persoane juridice. fax. întocmite conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat.812] j) tipul de proprietate şi sursa de finanţare. numărul de telefon ale fondatorilor (asociaţilor) şi administratorului .(3) modificat prin LP235 din 26. adoptă decizia de radiere.12 art.812] (4) Registrul de stat se ţine în limba de stat. [Art. MO248-251/07. în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate la alin. inclusiv filialele şi reprezentanţele acestora. lit.12. telefon. i1) termenul pentru care este desemnat administratorul.(1). c) data înregistrării şi numărul de identificare de stat. (2) Ţinerea Registrului de stat constă în înscrierea în acesta a datelor despre persoanele juridice. prenumele.12 art. g) modalitatea constituirii (creată sau reorganizată) şi datele despre succe siunea de drept. MO248-251/07.12.în baza datelor furnizate de . e) persoană juridică (da.10. fax. inclusiv al filialelor şi reprezentanţelor. i) numele. domiciliul. l) date din raportul financiar anual (pentru societăţile comerciale) . reorganizate şi lichidate. b) forma juridică de organizare. numărul de identificare personal (IDNP). (2) Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.10. [Art. despre modificările operate în actele de constituire şi a altor date despre persoanele juridice.31 al.(1).32 al. nu). Conţinutul Registrului de stat (1) În Registrul de stat al persoanelor juridice se înscriu următoarele date despre persoana juridică: a) denumirea completă şi prescurtată în limba de stat.i1) introdusă prin LP235 din 26. [Art. Articolul 33. h) obiectul principal de activitate şi durata activităţii. d) sediul (adresa poştală. cu prezenta lege şi cu alte acte normative. adresa electronică). Principiile ţinerii Registrului de stat (1) Registrul de stat se ţine în conformitate cu legislaţia cu privire la registre.(1). (3) Registrul de stat se ţine pe suport electronic prin intermediul sistemului informaţional automatizat.

33 al.12 art.33 al.12 art. MO248-251/07. domiciliul. prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.Biroul Naţional de Statistică. suspendate.33 al.12 art. lit.Caracterul public şi modalitatea de furnizare .12.(1).12. suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente şi cu privire la datoria faţă de bugetul public naţional.10. p) date cu privire la suspendarea şi reluarea activităţii. lit. lit.10.12.q) modificată prin LP235 din 26. anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere). MO248-251/07.812] q1) date cu privire la gajarea sau la orice altă grevare a părţii sociale din capitalul social sau a întreprinderii în calitate de complex patrimonial unic. prenumele.10.12 art.12. (4) Datele înscrise în Registrul de stat cu privire la telefon (fix. telefonul. [Art.(2). datele din buletinul de identitate. prin hotărîrea instanţei de judecată. precum şi componenţa nominală a organelor de conducere. lit. MO248-251/07.12 art.812] f) numele.12. modificarea.33 al.r) modificată prin LP235 din 26. prenumele. m) numele. lit. retrase. t) date cu privire la persoanele juridice pasive şi inactive. suspendate.12. numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal.812] u) numele.e) modificată prin LP235 din 26. (3) Datele se înscriu în Registrul de stat în baza documentelor depuse pentru înregistrare. n) data înregistrării modificărilor operate în actele de constituire. lit.(1).12.812] d1) date cu privire la deschiderea. domiciliul.12. domiciliul. cu privire la intentarea procesului de insolvabilitate.12.numele. prenumele.812] s) date despre lichidator . [Art. MO248-251/07.q1) introdusă prin LP235 din 26.12. supraveghere şi control.d) modificată prin LP235 din 26. numărul de identificare personal. q) date despre licenţele eliberate. deces şi altele). fax.10.12 art.33 al.33 al.10.812] q3) date cu privire la deschiderea. Articolul 34.12.12.(2). esenţa modificărilor. adresă electronică pot fi completate şi din alte surse. [Art. suspendarea sau încheierea procedurii de reorganizare. modificarea.812] e) data şi motivul încetării calităţii de întreprinzător individual (la cerere.(1).12. b) data înregistrării şi numărul de identificare de stat.12 art. MO248-251/07. 3 [Art.812] r) modul de încetare a existenţei (prin reorganizare.33 al.q ) introdusă prin LP235 din 26.t) modificată prin LP235 din 26.12.(1). MO248-251/07. o) date cu privire la începerea. numărul de telefon şi alte date ale administratorului fiduciar şi/sau ale administratorului insolvabilităţii desemnaţi de instanţa de judecată. mobil).(1).10.q2) introdusă prin LP235 din 26. anulate (prezentate de către autorităţile de licenţiere). [Art.10. MO248-251/07. prevăzute de legislaţie. [Art. cu privire la aplicarea procedurii planului sau cu privire la dizolvare.12.d1) introdusă prin LP235 din 26. lit.12.12 art. MO248-251/07.(2).33 al. lit.12. (2) În Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali se înscriu următoarele date despre persoana fizică întreprinzător individual: a) numele. prenumele şi funcţia persoanei care a efectuat înregistrarea.(1). retrase. [Art. lichidare sau radiere din Registrul de stat în temeiul deciziei din oficiu a organului înregistrării de stat).10.12. suspendarea şi închiderea conturilor bancare curente. lit. [Art. [Art.12 art. MO248-251/07. d) date despre licenţele eliberate.33 al.10. c) obiectul principal de activitate.812] q2) interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti sau de executorii judecătoreşti.

10. (2 ) introdus prin LP127 din 18. [Art.10.812] (2) Camera are statut de întreprindere de stat. MO248-251/07. b) ţinerea Registrului de stat.3 se efectuează de către Î.34 al.09.812] Articolul 36. (21) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă nu se eliberează. „Camera Înregistrării de Stat” (denumită în continuare Cameră) prin intermediul oficiilor sale teritoriale. d) certificat privind constatarea unui fapt.S.şi din actele de constituire (1) Datele din Registrul de stat şi din actele de constituire sînt publice şi accesibile tuturor în condiţiile şi în limitele prevăzute de legislaţia cu privire la accesul la informaţie.543] (23) Dosarele de evidenţă sau documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi ridicate în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală.10 art.12.06. cu privire la registre. MO248-251/07. f) contribuirea sau participarea la studii. e) participarea la elaborarea cadrului legal în domeniul înregistrării de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.10. MO155-158/03.12.34 al.12. MO155-158/03.g) în redacţie LP235 din 26. d) acordarea asistenţei juridice şi a altor servicii în domeniul înregistrării de stat persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. (3) Principalele atribuţii ale Camerei sînt: a) înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. [Art. evaluări şi lucrări de sinteză ce ţin de înregistrarea de stat.543] (3) Termenul eliberării informaţiei din Registrul de stat şi din actele de constituire este de 3 zile lucrătoare de la data adresării solicitantului. secretul de stat. protecţia datelor personale.10 art. Capitolul VIII ORGANUL ÎNREGISTRĂRII DE STAT Articolul 35. b) copii ale actelor de constituire.09. lit. 2 [Art.10 art.543] (22) Documentele în original din dosarele de evidenţă pot fi prezentate în şedinţa de judecată la cererea instanţei de judecată. 3 [Art.35 al. (2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanei juridice sau persoanei fizice întreprinzător individual se eliberează la cerere. c) informaţii din actele de constituire.12. Organul înregistrării de stat (1) Înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. secretul comercial.(2 ) introdus prin LP127 din 18. g) publicarea Buletinului electronic.06.12 art. MO155-158/03.10.06.35 al.(21) introdus prin LP127 din 18.34 al. (4) Preţul copiilor şi extraselor eliberate din Registrul de stat nu va depăşi costul administrativ al acestora.10. c) eliberarea extraselor din Registrul de stat.(1) modificat prin LP235 din 26. în următoarele forme: a) extras din Registrul de stat. precum şi de tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte.(3).09. Registratorul a informaţiei din Registrul de stat . [Art.12 art.

dacă legea prevede depunerea acestuia. precum şi cererile de radiere din Registrul de stat.(1) Registratorul este persoană împuternicită pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali. cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat.36 al.12 art. întreprinzătorii individuali sau refuză înregistrarea acestora. Registratorul activează în cadrul oficiului teritorial al Camerei. precum şi modificările operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat.12.10 art. Casei Naţionale de Asigurări Sociale. .d2) introdus prin LP235 din 26.37 al. Biroului Naţional de Statistică şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat informaţia din Registrul de stat privind înregistrarea. [Art. 1 d ) legalizează copiile şi extrasele din actele de constituire păstrate în dosarul de evidenţă al persoanei juridice.36 al. Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. MO155-158/03. suspendării sau reluării activităţii. cu privire la înregistrarea reorganizării. adoptînd decizia respectivă.812] e) examinează cererile repetate cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.d1) introdus prin LP235 din 26. precum şi cererile de radiere din Registrul de stat. preponderent în regim on-line. încheind cu acestea acorduri de colaborare privind schimbul de informaţii şi stabilirea procedurilor comune de activitate. j) exercită alte atribuţii ce ţin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.12 art.09.10. [Art. lit.12. Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator se aprobă de organul înregistrării de stat. d) înregistrează persoanele juridice. [Art.(1) modificat prin LP127 din 18. f) primeşte în audienţă şi acordă consultaţii în problemele înregistrării de stat a persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali.(2).812] d2) certifică specimenul semnăturii ce va fi folosită în actele persoanei juridice. în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege.(1) în redacţia LP235 din 26.06.(2). i) asigură integritatea şi păstrarea permanentă a dosarelor de evidenţă.12. verifică respectarea de către solicitant a cerinţelor indicate în decizia precedentă privind refuzul înregistrării de stat. MO248-251/07. precum şi a întreprinzătorului individual.36 al.10. Articolul 37. MO248-251/07.a administratorului şi fondatorilor persoanei juridice.10.12 art. suspendării sau reluării activităţii. lit. în conformitate cu baza de date a Registrului de stat al populaţiei. În funcţia de registrator se angajează prin concurs persoane licenţiate în drept.12. cu alte entităţi.12. Conlucrarea cu autorităţile publice (1) Camera conlucrează cu autorităţile şi instituţiile publice.812] 1 (1 ) Camera prezintă.12. c) autentifică actele de constituire ale persoanelor juridice. cu privire la înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat. h) ţine evidenţa persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali în oficiul teritorial respectiv şi prezintă Camerei informaţia respectivă. cu privire la înregistrarea reorganizării.10. MO248-251/07. b) verifică identitatea persoanelor fizice . g) prezintă informaţie cu privire la înregistrarea de stat autorităţilor administraţiei publice locale şi inspectoratelor fiscale teritoriale.543] (2) Registratorul: a) examinează cererile cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. [Art. pe suport de hîrtie sau în formă electronică.

. 19 octombrie 2007. (4) Înregistrarea de stat.(1). ale filialelor şi reprezentanţelor acestora şi ale întreprinzătorilor individuali se remit organelor de drept şi de control numai în cazurile prevăzute de legislaţie.37 al.543] (2) Informaţia din Registrul de stat şi din actele de constituire ale persoanelor juridice se eliberează autorităţilor publice la solicitare.37 al. în conformitate cu legislaţia. Chişinău. (3) Deţinătorii registrelor de stat asigură accesul gratuit şi în regim on -line al Camerei la informaţiile şi datele din registrele electronice relevante pentru procedura de înregistrare de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării. (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării. Articolul 38. precum şi privind modificările din actele de constituire ale acestora. (3) Întreprinderile individuale înregistrate pînă la intrarea î n vigoare a prezentei legi vor fi considerate întreprinzători individuali şi nu vor fi supuse reînregistrării.1265 -XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor. civilă sau penală.06.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător şi în anexa la ea se efectuează gratuit. Capitolul IX DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII Articolul 39. MO248-251/07. MO155-158/03.18 alin. se aplică şi în cazul în care acesta a expirat pînă la intrarea în vigoare sau în decursul unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi. a persoanelor fizice care şi -au încetat activitatea în baza patentei de întreprinzător din cauza expirării termenelor stabilite la art.(11) introdus prin LP127 din 18. (5) Dosarele de evidenţă ale persoanelor juridice. PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU Nr.reorganizarea sau lichidarea persoanei juridice sau a întreprinzătorului individual.10. b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege. prevăzută la art. [Art. în termen de 3 luni: a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legisl aţiei în vigoare în corespundere cu prezenta lege. Condiţiile tehnice de accesare a informaţiilor menţionate vor fi reglementate prin acorduri încheiate între Cameră şi deţinătorii de r egistre de stat. Camera anunţă despre aceasta organele de drept şi de control pentru a se întreprinde acţiunile de rigoare. [Art.812] (4) În cazul depistării documentelor neautentice (false). (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi.220-XVI.26 alin.12 art.(3) în redacţia LP235 din 26.10 art. Răspunderea Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere administrativă. pe suport de hîrtie sau în formă electronică. se abrogă Legea nr. în calitate de întreprinzător individual.12.12. (6) Guvernul.(2) din Legea nr.10. (5) Condiţia privitoare la termen.09.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->