You are on page 1of 2

ESCOLA SANT MIQUEL CURS 2010-11 UNITAT DE PROGRAMACI: 6

REA: Comunicaci i llenguatges (Msica)

EDUCACI INFANTIL

NIVELL: P5 SESSIONS: 5 HORES: 3h

TITOL: Carnestoltes.

TEMPORITZACI: 31/1/11 18/2/11

OBJECTIUS DIDCTICS

Memoritzar i cantar la can El viol den Pere. Treballar el ritme ternari. Reconixer i recordar les caracterstiques del viol. Tenir gust i plaer per cantar. 1. Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada ms autnoma.

Relacionar les canons amb la festa de Carnestoltes i amb la Quaresma. Escoltar amb atenci i silenci laudici Carnaval dels animals: Lase. Percebre, reproduir imitativament i discriminar sons aguts i greus. Seguir el musicograma de laudici. 3. 4. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el mn.

CAPACITATS

2. Aprendre a pensar i a comunicar.

CONTINGUTS

Percepci Pulsaci (mtrica ternria). Instruments de corda: el viol. Reconeixement de la festa de Carnestoltes i del personatge de la vella Quaresma com a manifestaci de la cultura del nostre pas. Lautor i la seva obra: Carnaval dels animals: Lase (C. Saint-Sens).

Expressi Memoritzaci i interpretaci de les canons El viol den Pere, Carnestoltes, La vella Quaresma. Prctica, lectura i reconeixement auditiu amb resposta gestual i oral de diferents glissandos. s dinstruments de percussi per acompanyar el cant Llenguatge musical: gran grup i treball individual, segons lactivitat. Dansa i moviment: petit grup, degut a lespai.

METODOLOGIA

Canons: grup classe habitualment; petit grup i individualment algun cop. Audici: gran grup. Escolta activa.

R. DIDCTICS

Llibre de text, equip de msica, CD dudio, pissarra,cartells de les canons (canoner), cartells de so: intensitat (fort-mitj-fluix), instruments de percussi de fusta i de metall (bastonets i caixes xineses; triangles), cartell de pulsacions.
INSTRUMENTS

AVALUACI

Observaci sistemtica (full de seguiment). Activitats escrites.

Memoritzar i cantar la can El viol den Pere. Seguir el musicograma de laudici. Reconixer el viol.

CRITERIS

ATENCI A LA DIVERSITTAT

Facilitar la comprensi oral i estimular lexpressi en catal amb lajut delements no verbals (gest, expressi facial, ...). Atenci individualitzada, adaptant-se al ritme de treball de cada alumne/a.
Animar a la participaci i gaudi de les activitats collectives.

ACTIVITATS D APRENENTATGE

Presentar la can El viol den Pere. Treballar la pulsaci amb accent ternari. Asseguts a terra, els infants segueixen la pulsaci de les estrofes de la can picant amb la m esquerra, sobre la cuixa esquerra i, amb la m dreta, sobre la cuixa dreta: Parlar del viol i presentar-lo (material daula). Observar les illustracions i comentar-les. Adonar-se que al Pere li falta el viol, buscar-lo al full dadhesius i enganxar-lo. Cantar la can mentre sassenyalen les mans que indiquen la sonoritat de la mtrica ternria. Observar els panderos i les panderetes i recordar lactivitat realitzada anteriorment. Escriure, sobre dels instruments la pulsaci mentre es torna a cantar la 1a estrofa de la can. Presentar la can Carnestoltes fent s del suport visual del canoner de festes i de lauditiu del CD. Posteriorment, comentar el text de la can. Presentar la can La vella Quaresma. El mestre o la mestra cantar la can en petits fragments i els infants la/limitaran. Cal parlar de les paraules que no coneguin. Exercitar la marxa: el mestre o la mestra, amb lajuda dun pandero o un altre instrument de percussi, va marcant un ritme regular tot integrant la prctica de la marxa en un context atractiu per als infants (en Carnestoltes passeja, la vella Quaresma ve a poc a poc, etc.). Escoltar (CD I, 27) Lase de lobra Carnaval dels animals de Camille Saint-Sans. Tornar a escoltar lobra i dramatitzar-la en moviment: Presentar el viol (material daula) i fer-los observar que aquest instrument pot fer sons aguts i greus. Presentar la figura de lautor (mostrant la lmina de la seva imatge) i la seva obra: Camille Saint-Sans. Presentar el musicograma de lobra Lase (material daula) i assenyalar amb un dit el discurs musical. Primer ho far el mestre o la mestra com a model i, posteriorment, demanant voluntaris.