You are on page 1of 1

ROSER HOMAR CURS 2013-2014

Reading Greek Secci 1 D DICEPOLIS: Oh Zeus! Hegstrat no diu la veritat. Perqu Hegstrat t una destral1 a la m dreta. El paio2 enfonsa el vaixell! CAPIT: Qu dius, Dicepolis? Hegstrat enfonsa el vaixell? Per per qu no captureu el paio, mariners? Aqu, aqu! HEGSTRAT: Ai de mi3, jo fujo i em4 llano del vaixell! CAPIT: Ajudeu, mariners, ajudeu i perseguiu-lo!
1

: acusatiu singular de la tercera declinaci. Com que no va determinat per larticle, a lhora de traduir ho hem de reflectir amb larticle indeterminat: un, una. : sser hum. En aquest text t un valor despectiu, daqu la traducci per paio o lhome aquest, o en castell to. : expressi tpica de la tragdia grega per expressar lament, dolor. , -,: pronom reflexiu. En aquesta oraci s lacusatiu mascul singular i fa de Complement Directe. Teniu la declinaci sencera a larxiu de pronoms de la carpeta de morfologia nominal.