You are on page 1of 357

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

I
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Mbarimi Salla Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

I e Hn II e Mrkur I e Hn I e Mrkur I e Hn I e Enjte

8:30 8:30 10:30 11:00 14:15 15:30

10:00 LFR 10:00 LFR 12:45 13:15 15:45 17:00 2 1 T 13

e Mart

10:45 11:00 8:15 13:00 16:00

12:15 LFR 13:15 10:30 15:15 17:30 2 4 LK T

II e Enjte I I I I

OB OB OB ZGJ

LPM001 LPK002 LPI003 LPA0Z1

Analiza Matematike I Kimia e pergjithshme I Hyrje n gjuht programore Gjuhe angleze I

3 3 2 2

3 3 2

7 7 5 2

Ass. Mr. Krutan Rasimi Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

e Premte e Mart e Hn

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i Fakultetit _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

II
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I II III IV V OB FN106
Fizika e prgjithshme II

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI

v.v

OB

FN107

Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

III
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

OB

FN201

Elektromagnetizmi

6 10

I e Hn
Doc. dr. Naim Mahmudi

13:00 10:00 13:45 10:00 12:00

14:30 LFR 11:30 LFR 16:00 11:30 14:15 1 1 1

e Mart

10:30 10:00 14:00 8:30 8:00

II e Mrkur OB OB OB FN203 FN204 FN206


Metodat matematikore ne fizike Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor Meteorologji

II e Hn I I I

3 2 3

2 2 2

6 6 6

Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

I e Mrkur I e Enjte I e Enjte

e Mart e Mart e Enjte

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

12:45 LFR 12:15 LFR 15:30 2

10:00 LFR 9:30 1

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

IV
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

V
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

OB

FN301

Mekanike kuantike

Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

I e Enjte II e Premte I e Hn

14:15 9:00 9:30

16:30 11:15 11:45

1 1 1

I II I

e Mart

8:00

OB

FN302

Elektronike

e Mart

14:30 12:30 16:00 11:30

Doc. dr. Naim Syla

II OB OB FN303 FN304
Elektrodinamike Fizike mjekesore

II e Enjte

3 3

3 2

7 6

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

I e Shtun I e Shtun I e Enjte

9:30 12:30 16:30 12:00

12:00 15:00 18:45 14:15

1 1 1 1

I I I II

e Premte e Mart

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

II e Premte

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

9:30

LFR

16:00 LFR 14:00 LFR 18:15 1

13:00 LK2

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

VI
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

VII
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

OB OB OB OB ZGJ OB

FN401 FN402 FN404 FN405 FN507 FN403

Filozofia e shkencave natyrore Pajisjet elektronike Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Eksperimente demonstruese nga fizika I Lasert Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

2 3 2 1 3 2 3 3 3 3

5 6 6 4 3 6

Doc. dr. Naim Mahmudi Doc. dr. Naim Syla Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

I e Mart I e Hn I e Enjte I e Mrkur I e Hn I e Mart

13:00 12:30 8:30 9:00 9:30 8:30

14:30

I I I I I I

14:45 LFR 10:00 9:45 2 LFR

e Enjte e Enjte e Mrkur

10:00 10:00 10:00

11:45 LFR 10:00 1

e Mart

10:30

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

12:15 10:45

LR 2

12:15 LFR

12:45

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

VIII
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

IX
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n

ORARI MSIMOR PR SEMESTRIN CIKLI I STUDIMEVE/ECTS

DIMROR
I

www.unite.edu.mk
Fondi i orve

FAKULTETI PROGRAMI STUDIMOR SEMESTRI


Ushtrime Ligjrata Msimdhnsi/Asistenti ECTS

2013/2014 STUDIMET T RREGULLTA 240 I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE Fizike


VITI AKADEMIK

X
Ligjerata Ushtrime
Mbarimi Salla Gr Dita Fillimi Dita Fillimi

Lloji

KODI

Emri i lnds

Gr

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

3/2014 EGULLTA ORE

ime
Mbarimi Salla

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Shefi i programit studimor _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n www.unite.edu.mk


Lloji KODI

ORARI MSIMOR PR SALLN


Fondi i orve

Emri i lnds

Ushtrime

Ligjrata

Msimdhnsi/Asistenti
ECTS

Gr

Dita

Fillimi

Mbarimi Salla

LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

8:30 8:30

10:00 LFR 10:00 LFR

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

10:30

12:45

OB

LPM001

Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

11:00

13:15

OB LPK002 Kimia e pergjithshme I Shefi i programit studimor _______________________

7 v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

14:15

15:45

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

15:30

17:00

13

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II e Enjte III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

10:45 11:00

12:15 LFR 13:15 2

V VI VII VIII IX X I e Premte II III

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

8:15

10:30

Shefi i programit studimor _______________________ OB LPM001 Analiza Matematike I

v.v

Ass. Mr. Krutan Rasimi

Dekani i fakultetit _______________________

IV V OB LPM001
Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

13:00

15:15

LK

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

16:00

17:30

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________ ZGJ LPA0Z1


Gjuhe angleze I

v.v 2 2
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza

Dekani i fakultetit _______________________

IV
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN106
Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V OB FN106


Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV V OB FN201
Elektromagnetizmi

13:00 10:00

14:30 LFR 11:30 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I e Mrkur II III IV
Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

13:45

16:00

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

10:00

11:30

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

12:00

14:15

OB

FN206

Meteorologji

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

USHTRIME I e Mart II e Hn III IV V OB FN201


Elektromagnetizmi

10:30 10:00

12:45 LFR 12:15 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

14:00

15:30

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

8:30

10:00 LFR

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I e Enjte II III IV
Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

8:00

9:30

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

OB

FN206

Meteorologji

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X LIGJRATA I e Enjte II e Premte III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

14:15 9:00

16:30 11:15

1 1

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

9:30

11:45

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Shtun II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

9:30

12:00

V VI

OB

FN303

Elektrodinamike

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN303

Elektrodinamike

Kimet Jusufi

VII VIII IX X I e Shtun II III IV OB FN304


Fizike mjekesore

12:30

15:00

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II e Premte III IV

16:30 12:00

18:45 14:15

1 1

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

8:00

9:30

LFR

V VI VII VIII IX X I e Mart II e Enjte III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

14:30 12:30

16:00 LFR 14:00 LFR

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Premte II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

16:00

18:15

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN303

Elektrodinamike

11:30

13:00 LK2

OB

FN304

Fizike mjekesore

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I II III IV V

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

3 v.v

Doc. Dr. Altin Gjevori

Shefi i programit studimor _______________________

Dekani i fakultetit _______________________

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Mart II III IV V OB FN401


Filozofia e shkencave natyrore

13:00

14:30

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Hn II

12:30

14:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN402
Pajisjet elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

8:30

10:00

V VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV

OB

FN404

9:00

9:45

LFR

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I e Hn II

9:30

11:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV ZGJ FN507


Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

8:30

10:00

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V OB FN401
Filozofia e shkencave natyrore

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV V OB FN402


Pajisjet elektronike

10:00

12:15

LR

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

10:00

10:45

V VI VII VIII IX X I e Mrkur

OB

FN404

10:00

12:15 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV
Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

ZGJ

FN507

Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

10:30

12:45

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n www.unite.edu.mk


Lloji KODI

ORARI MSIMOR PR SALLN


Fondi i orve

Emri i lnds

Ushtrime

Ligjrata

Msimdhnsi/Asistenti
ECTS

Gr

Dita

Fillimi

Mbarimi Salla

LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

8:30 8:30

10:00 LFR 10:00 LFR

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

10:30

12:45

OB

LPM001

Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

11:00

13:15

OB LPK002 Kimia e pergjithshme I Shefi i programit studimor _______________________

7 v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

14:15

15:45

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

15:30

17:00

13

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II e Enjte III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

10:45 11:00

12:15 LFR 13:15 2

V VI VII VIII IX X I e Premte II III

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

8:15

10:30

Shefi i programit studimor _______________________ OB LPM001 Analiza Matematike I

v.v

Ass. Mr. Krutan Rasimi

Dekani i fakultetit _______________________

IV V OB LPM001
Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

13:00

15:15

LK

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

16:00

17:30

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________ ZGJ LPA0Z1


Gjuhe angleze I

v.v 2 2
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza

Dekani i fakultetit _______________________

IV
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN106
Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V OB FN106


Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV V OB FN201
Elektromagnetizmi

13:00 10:00

14:30 LFR 11:30 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I e Mrkur II III IV
Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

13:45

16:00

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

10:00

11:30

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

12:00

14:15

OB

FN206

Meteorologji

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

USHTRIME I e Mart II e Hn III IV V OB FN201


Elektromagnetizmi

10:30 10:00

12:45 LFR 12:15 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

14:00

15:30

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

8:30

10:00 LFR

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I e Enjte II III IV
Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

8:00

9:30

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

OB

FN206

Meteorologji

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X LIGJRATA I e Enjte II e Premte III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

14:15 9:00

16:30 11:15

1 1

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

9:30

11:45

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Shtun II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

9:30

12:00

V VI

OB

FN303

Elektrodinamike

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN303

Elektrodinamike

Kimet Jusufi

VII VIII IX X I e Shtun II III IV OB FN304


Fizike mjekesore

12:30

15:00

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II e Premte III IV

16:30 12:00

18:45 14:15

1 1

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

8:00

9:30

LFR

V VI VII VIII IX X I e Mart II e Enjte III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

14:30 12:30

16:00 LFR 14:00 LFR

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Premte II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

16:00

18:15

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN303

Elektrodinamike

11:30

13:00 LK2

OB

FN304

Fizike mjekesore

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I II III IV V

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

3 v.v

Doc. Dr. Altin Gjevori

Shefi i programit studimor _______________________

Dekani i fakultetit _______________________

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Mart II III IV V OB FN401


Filozofia e shkencave natyrore

13:00

14:30

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Hn II

12:30

14:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN402
Pajisjet elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

8:30

10:00

V VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV

OB

FN404

9:00

9:45

LFR

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I e Hn II

9:30

11:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV ZGJ FN507


Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

8:30

10:00

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V OB FN401
Filozofia e shkencave natyrore

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV V OB FN402


Pajisjet elektronike

10:00

12:15

LR

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

10:00

10:45

V VI VII VIII IX X I e Mrkur

OB

FN404

10:00

12:15 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV
Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

ZGJ

FN507

Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

10:30

12:45

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n www.unite.edu.mk


Lloji KODI

ORARI MSIMOR PR SALLN


Fondi i orve

Emri i lnds

Ushtrime

Ligjrata

Msimdhnsi/Asistenti
ECTS

Gr

Dita

Fillimi

Mbarimi Salla

LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

8:30 8:30

10:00 LFR 10:00 LFR

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

10:30

12:45

OB

LPM001

Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

11:00

13:15

OB LPK002 Kimia e pergjithshme I Shefi i programit studimor _______________________

7 v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

14:15

15:45

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

15:30

17:00

13

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II e Enjte III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

10:45 11:00

12:15 LFR 13:15 2

V VI VII VIII IX X I e Premte II III

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

8:15

10:30

Shefi i programit studimor _______________________ OB LPM001 Analiza Matematike I

v.v

Ass. Mr. Krutan Rasimi

Dekani i fakultetit _______________________

IV V OB LPM001
Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

13:00

15:15

LK

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

16:00

17:30

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________ ZGJ LPA0Z1


Gjuhe angleze I

v.v 2 2
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza

Dekani i fakultetit _______________________

IV
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN106
Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V OB FN106


Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV V OB FN201
Elektromagnetizmi

13:00 10:00

14:30 LFR 11:30 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I e Mrkur II III IV
Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

13:45

16:00

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

10:00

11:30

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

12:00

14:15

OB

FN206

Meteorologji

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

USHTRIME I e Mart II e Hn III IV V OB FN201


Elektromagnetizmi

10:30 10:00

12:45 LFR 12:15 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

14:00

15:30

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

8:30

10:00 LFR

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I e Enjte II III IV
Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

8:00

9:30

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

OB

FN206

Meteorologji

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X LIGJRATA I e Enjte II e Premte III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

14:15 9:00

16:30 11:15

1 1

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

9:30

11:45

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Shtun II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

9:30

12:00

V VI

OB

FN303

Elektrodinamike

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN303

Elektrodinamike

Kimet Jusufi

VII VIII IX X I e Shtun II III IV OB FN304


Fizike mjekesore

12:30

15:00

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II e Premte III IV

16:30 12:00

18:45 14:15

1 1

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

8:00

9:30

LFR

V VI VII VIII IX X I e Mart II e Enjte III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

14:30 12:30

16:00 LFR 14:00 LFR

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Premte II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

16:00

18:15

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN303

Elektrodinamike

11:30

13:00 LK2

OB

FN304

Fizike mjekesore

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I II III IV V

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

3 v.v

Doc. Dr. Altin Gjevori

Shefi i programit studimor _______________________

Dekani i fakultetit _______________________

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Mart II III IV V OB FN401


Filozofia e shkencave natyrore

13:00

14:30

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Hn II

12:30

14:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN402
Pajisjet elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

8:30

10:00

V VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV

OB

FN404

9:00

9:45

LFR

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I e Hn II

9:30

11:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV ZGJ FN507


Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

8:30

10:00

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V OB FN401
Filozofia e shkencave natyrore

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV V OB FN402


Pajisjet elektronike

10:00

12:15

LR

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

10:00

10:45

V VI VII VIII IX X I e Mrkur

OB

FN404

10:00

12:15 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV
Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

ZGJ

FN507

Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

10:30

12:45

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n www.unite.edu.mk


Lloji KODI

ORARI MSIMOR PR SALLN


Fondi i orve

Emri i lnds

Ushtrime

Ligjrata

Msimdhnsi/Asistenti
ECTS

Gr

Dita

Fillimi

Mbarimi Salla

LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

8:30 8:30

10:00 LFR 10:00 LFR

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

10:30

12:45

OB

LPM001

Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

11:00

13:15

OB LPK002 Kimia e pergjithshme I Shefi i programit studimor _______________________

7 v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

14:15

15:45

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

15:30

17:00

13

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II e Enjte III IV


Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

10:45 11:00

12:15 LFR 13:15 2

V VI VII VIII IX X I e Premte II III

OB

FNF001

Fizika e pergjithshme I

8:15

10:30

Shefi i programit studimor _______________________ OB LPM001 Analiza Matematike I

v.v

Ass. Mr. Krutan Rasimi

Dekani i fakultetit _______________________

IV V OB LPM001
Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

13:00

15:15

LK

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

16:00

17:30

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________ ZGJ LPA0Z1


Gjuhe angleze I

v.v 2 2
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza

Dekani i fakultetit _______________________

IV
Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN106
Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V OB FN106


Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I II III IV V OB FN107


Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Hn II e Mrkur III IV V OB FN201
Elektromagnetizmi

13:00 10:00

14:30 LFR 11:30 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I e Mrkur II III IV
Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

13:45

16:00

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

10:00

11:30

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV

12:00

14:15

OB

FN206

Meteorologji

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

USHTRIME I e Mart II e Hn III IV V OB FN201


Elektromagnetizmi

10:30 10:00

12:45 LFR 12:15 LFR

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Mart II III IV


Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

14:00

15:30

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

8:30

10:00 LFR

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I e Enjte II III IV
Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

8:00

9:30

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX

OB

FN206

Meteorologji

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X LIGJRATA I e Enjte II e Premte III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

14:15 9:00

16:30 11:15

1 1

V VI VII VIII IX X I e Hn II III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

9:30

11:45

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Shtun II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

9:30

12:00

V VI

OB

FN303

Elektrodinamike

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN303

Elektrodinamike

Kimet Jusufi

VII VIII IX X I e Shtun II III IV OB FN304


Fizike mjekesore

12:30

15:00

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I e Enjte II e Premte III IV

16:30 12:00

18:45 14:15

1 1

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I e Mart II III IV


Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

8:00

9:30

LFR

V VI VII VIII IX X I e Mart II e Enjte III IV V

OB

FN301

Mekanike kuantike

14:30 12:30

16:00 LFR 14:00 LFR

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN302

Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Premte II III IV


Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

16:00

18:15

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

OB

FN303

Elektrodinamike

11:30

13:00 LK2

OB

FN304

Fizike mjekesore

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

V VI VII VIII IX X I II III IV V

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

3 v.v

Doc. Dr. Altin Gjevori

Shefi i programit studimor _______________________

Dekani i fakultetit _______________________

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I e Mart II III IV V OB FN401


Filozofia e shkencave natyrore

13:00

14:30

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Hn II

12:30

14:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V OB FN402
Pajisjet elektronike

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

8:30

10:00

V VI VII VIII IX X I e Mrkur II III IV

OB

FN404

9:00

9:45

LFR

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I e Hn II

9:30

11:45 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV ZGJ FN507


Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

8:30

10:00

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V OB FN401
Filozofia e shkencave natyrore

Doc. dr. Naim Mahmudi

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV V OB FN402


Pajisjet elektronike

10:00

12:15

LR

Doc. dr. Naim Syla

VI VII VIII IX X I e Enjte II III IV


Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

10:00

10:45

V VI VII VIII IX X I e Mrkur

OB

FN404

10:00

12:15 LFR

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV
Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I II III IV

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

ZGJ

FN507

Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

V VI VII VIII IX X I e Mart II III IV

10:30

12:45

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

V VI VII VIII IX X I

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

X LIGJRATA I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

IX X I II III IV V VI VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X LIGJRATA I II III IV V VI

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VII VIII IX X USHTRIME I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

UNIVERSITETI SHTETROR I TETOVS 1200 TETOV, rr. Ilindenit p.n www.unite.edu.mk

ORARI I PROVIMEVE
CIKLI I STUDIMEVE Fizike

2013/2014

I SHKENCAVE MATEMATIKE-NATYRORE

AFATI
Fondi i orve

Mbajtja e provimit
Msimdhnsi/Asistenti
PJESA

Lloji

KODI

Emri i lnds

Ushtrime

Ligjrata

SEMESTRI I, VITI I
OB FNF001
Fizika e pergjithshme I

ECTS

Dita.Muaji.Viti

Ora (h)

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Neset Izairi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM OB LPM001
Analiza Matematike I

Ass. Mr. Krutan Rasimi

PRAKTIK/ ME GOJ

OB

LPK002

Kimia e pergjithshme I

Prof. Dr. Agim Shabani Ass. Mr. Shemsedin Abduli

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

OB

LPI003

Hyrje n gjuht programore

Prof. dr. Agni Dika Ass. Mr. Florinda Imeri

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ZGJ

LPA0Z1

Gjuhe angleze I

Lektor Suzana Ejupi/Mimoza Velija PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI II, VITI I


ME SHKRIM OB FN106
Fizika e prgjithshme II

Doc. Dr. Naim Mahmudi

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM OB FN107
Matematika II

Mr.Sc. Krutan Rasimi

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI III, VITI II


ME SHKRIM OB FN201
Elektromagnetizmi

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

OB

FN201

Elektromagnetizmi

6 10

Doc. dr. Naim Mahmudi

PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN203

Metodat matematikore ne fizike

Prof. dr. Muhib Lohaj Mr. Krutan Rasimi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN204

Fizika dhe mbrojtja e ambientit jetesor

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN206

Meteorologji

Prof. dr. Skender Ahmetaj Ass. Mr. Neset Izairi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI IV, VITI II


ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI V, VITI III


OB FN301
Mekanike kuantike

Doc. Dr. Altin Gjevori Kimet Jusufi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM OB FN302
Elektronike

Doc. dr. Naim Syla

PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN303

Elektrodinamike

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Kimet Jusufi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN304

Fizike mjekesore

Doc. dr. Hiqmet Kamberaj Rahman Etemi

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM ZGJ FN305


Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

ZGJ

FN305

Fizike molekulare

Doc. Dr. Altin Gjevori

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI VI, VITI III


ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI VII, VITI IV


ME SHKRIM OB FN401
Filozofia e shkencave natyrore

Doc. dr. Naim Mahmudi

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM OB FN402
Pajisjet elektronike

Doc. dr. Naim Syla

PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN404

Metodika e mesimdhenies se fizikes me hospitim I

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN405

Eksperimente demonstruese nga fizika I

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ZGJ

FN507

Lasert

Doc. Dr. Bashkim Ziberi Dr. Sefer Avdiaj

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

OB

FN403

Kompjutert n msimdhnien e Fiziks

Doc. dr. Bashkim Ziberi Ass. Mr. Fadil Ajredini

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI VIII, VITI IV


ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI IX, VITI V


ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM Shefi i programit studimor _______________________ Dekani i fakultetit _______________________

v.v

PRAKTIK/ ME GOJ

SEMESTRI X, VITI V
ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

ME SHKRIM
PRAKTIK/ ME GOJ

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

013/2014

Salla

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________

Shefi i programit studimor _______________________

v.v

Dekani i fakultetit _______________________