You are on page 1of 56

STRATEJK PLANLAMA

Stratejik Ynetim
Program Deerlendirme Stratejik Planlama ve Toplam Kalite Planlamas Kaynak (nsan, Sermaye, Bilgi Teknolojileri) Planlamas

Performans zleme ve Raporlama

Srekli yiletirme Dngs

Program Uygulama
Uluda niversitesi

Bteleme
2

Stratejik Ynetim
Kalite Ynetimi ve Stratejik Planlamann ortak temel unsurlar:
Payda odakl hizmet ve rnlerin gelitirilmesi, Takm ruhu ve personel katlmnn vurgulanmas, Sonulara ynelik performans lmlerinin kullanlmas, Verilerin toplanmas ve yorumlanmasna ynelik olma, Etkin ve etkili kaynak ynetim ve dalmn ierme.
Uluda niversitesi

Stratejik Planlama Sreci


Neredeyiz?
Durum analizi Misyon ve lkeler Vizyon Stratejik Amalar ve Hedefler Faaliyetler, Projeler ve Bte zleme Deerlendirme ve Performans lm
Uluda niversitesi

Nereye ulamak istiyoruz?

Gitmek istediimiz yere nasl ulaabiliriz?

Baarmz nasl izler ve deerlendiririz?

Stratejik Planlama Nedir?


Sonularn planlanmasdr. Deiimin planlanmasdr. Gerekidir. Kaliteli ynetimin aracdr. Hesap verme sorumluluuna temel oluturur. Katlmc bir yaklamdr. Gn kurtarmaya ynelik deildir. Bir ablon deildir. Salt bir belge deildir. Sadece bteye dnk deildir. Btenin plan deil, plann bteyi ynlendirmesi gerekir.
Uluda niversitesi

Stratejik Planlama Ekibi


Planlama Ekibinin Oluturulmas Aamasndaki Sorular: Planlama ekibinde kuruluun temel birimleri temsil ediliyor mu? Ekip yeleri stratejik planlama srecinin gerektirdii bilgi ve becerileri tayor mu? Ekip yeleri kurulu hakknda yeterli bilgiye sahip mi? Ekip yeleri kuruluun hedef kitlesi veya mterilerini yeterince tanyor mu? Ekip yeleri stratejik planlama almalarna yeterli zaman ve enerji ayrabilecek durumda m? Planlama sreci boyunca ekipte sreklilik salanabilecek mi?
Uluda niversitesi

Stratejik Planlama Sreci


Neredeyiz?
Durum analizi Misyon ve lkeler Vizyon Stratejik Amalar ve Hedefler Faaliyetler, Projeler ve Bte zleme Deerlendirme ve Performans lm
Uluda niversitesi

Nereye ulamak istiyoruz?

Gitmek istediimiz yere nasl ulaabiliriz?

Baarmz nasl izler ve deerlendiririz?

Durum Analizi
Kapsam:
Kuruluun i yapsnn analizi (kuruluun grev ve yetkilerinin, performansnn, sorunlarnn, potansiyellerinin, kurumsal kltrnn, insan kaynaklarnn, teknolojik dzeyinin, vb. analizi). evre analizi (kuruluun faaliyet gsterdii ortamn ve d koullarn analizi). Kuruluun gelecekte karlaabilecei ve etkilenebilecei gelimelerin analizi. lgili taraflarn (kuruluun hedef kitlesi ve kurulu faaliyetlerinden olumlu/olumsuz ynde etkilenenlerin) analizi.
Uluda niversitesi

Durum Analizi
Temel Yntem: GZFT (SWOT) Analizi

Kurulu i Analiz

Gl Ynler

Zayf Ynler

evresel Analiz

Frsatlar

Tehditler

Uluda niversitesi

Kurulu i Durum AnaliziKuruluun gemii, mevzuat ve bu mevzuat gerei grevleri Kuruluun genel brokrasi iindeki yeri ve ynetim yaps Kurulu ii iletiim ve karar alma sreci Kurulu personelinin says ve nitelikleri Kuruluun yararland deiik finansman kaynaklar Kurulu alanlarnn motivasyon dzeyi ve kuruluun durumuna dair deerlendirmeleri ve beklentileri Kuruluun teknolojik alt yaps ve teknolojiyi kullanma dzeyi Kuruluun ara ve bina envanteri ve dier varlklar Kurulu faaliyetlerini izleme ve deerlendirme sistemi Kuruluun gerekletirdii ve yrtmekte olduu nemli faaliyetler ve projeler
Uluda niversitesi

10

evresel Durum Analizi


Kuruluun faaliyet alannda dnyadaki durum ve gelime eilimleri Kuruluun faaliyet alannda lkemizdeki durum ve gelime eilimleri Dnyada ve lkemizdeki temel eilimler ve sorunlar arasnda kuruluu yakndan ilgilendiren kritik konular. Bu konularn kuruluu nasl ve ne ynde etkileyecei Kuruluun faaliyetleri ile alanyla ilgili kalknma plan, sektrel ve blgesel plan ve programlarda yer alan ama, ilke ve politikalar ve bunlar arasndaki uyum Kuruluun faaliyetlerini yrtrken karlat temel riskler ve belirsizlikler

Uluda niversitesi

11

Hedef Kitle ve lgili Taraflar Analizi


Hedef kitle veya mteri: Bir kurumun, rettii hizmetleri ve/veya mallarn kullanan, alan ve yararlanan kii ve gruplardr.
lgili taraflar: Bir kurumdan, dorudan veya dolayl, maddi veya manevi, olumlu veya olumsuz ynde etkilenen kii veya gruplardr.
Uluda niversitesi

12

Hedef Kitle ve lgili Taraflar Analizi


Temel Noktalar: Faaliyetlerini srdrmesi iin kurulua girdi salayan kurulu d birimler Kurulu faaliyetlerinin yrtlmesi srecinde ibirlii yaplmas gereken temel kurum ve kurulular ncelik srasna gre kuruluun ilgili olduu ve hizmet sunduu kesimler ve bu kesimlerin kurulu ile ilgili temel beklentileri Hedef kitle ve dier ilgililerden gelen gr ve ikayetleri deerlendirme sistemi Hedef kitle ve dier ilgililerin kurulu almalar ile ilgili tatmin dzeylerinin nasl lld/llebilecei
Uluda niversitesi

13

Durum Analizinde Varsaymlar


Varsaymlarn belirlenmesi byk lde kurulu ii analiz ve evre analizine dayanmaktadr. Kurulu ii analiz ve evre analizinde; sosyo-kltrel faktrler, teknolojik faktrler, siyasi ortam, hukuki artlar, makro ekonomik faktrler ve uluslar aras sistemden kaynaklanan faktrler incelendikten sonra, rakipler, mteriler, kamu kurulular, reticiler ve sendikalar gibi ilgili taraflarn eilimleri birer varsaym olarak stratejik plana yansmaldr. Varsaymlar stratejik planlamann tm aamalarnda her birim iin ortak bir baz tekil edecektir. Dolaysyla, tm blmlerde ayn varsaymlarn kullanm salanmaldr.

Uluda niversitesi

14

Stratejik Planlama Sreci


Neredeyiz?
Durum analizi Misyon ve lkeler Vizyon Stratejik Amalar ve Hedefler Faaliyetler, Projeler ve Bte zleme Deerlendirme ve Performans lm
Uluda niversitesi

Nereye ulamak istiyoruz?

Gitmek istediimiz yere nasl ulaabiliriz?

Baarmz nasl izler ve deerlendiririz?

15

Gelecee Bak
Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi lkeler Bildirimi Stratejik Amalar Hedefler

Uluda niversitesi

16

Misyon Bildirimi
Misyon kuruluun st ynetimi tarafndan planlama ekibi ile birlikte gelitirilir. Kuruluun sunduu tm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir emsiye kavramdr. Daha alt seviyedeki birimlerin misyon bildirimleri ise, birim yneticileri ve dier ilgili personel tarafndan kuruluun misyon bildirimine uyumlu bir ekilde gelitirilir.

Uluda niversitesi

17

Misyon Bildirimi
Misyon Bildiriminin Esaslar: Ksa, ak ve arpc ekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme srecini deil, hizmetin amacn tanmlar. Yasal dzenlemelerle kurulua verilmi olan grev ve yetkiler erevesinde belirlenir. Kuruluun hizmet verdii kii ve kurulular belirtilir. Kuruluun sunduu hizmet ve/veya rnler tanmlanr.
Uluda niversitesi

18

Misyon Bildirimi
Misyon Bildirimi in Cevaplanmas Gereken Sorular: Kuruluun var olma nedeni nedir? Kurulu kimlere hizmet sunuyor? Kurulu hangi alanda alyor? Kurulu hangi ihtiyalar karlyor? Kuruluun yerine getirmek zorunda olduu yasal grevler nelerdir? Kuruluun amac ilk kurulduundan bu yana deiti mi?
Uluda niversitesi

19

Vizyon Bildirimi
Vizyon kuruluun geleceini sembolize eder. Kuruluun uzun vadede neleri yapmak istediinin gl bir anlatmdr. Deiimin kritik faktrdr. Vizyon bir kuruluun farkl birimleri arasnda birletirici bir unsurdur.
Vizyon bildirimi kuruluun kendisi iin istedii gelecein iddial ve ayn zamanda ulalabilir bir ifadesidir.

Uluda niversitesi

20

Vizyon Bildirimi
Gl bir vizyon: dealisttir; yrekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. zgndr; kurulua aidiyeti belirgindir. Ayrt edicidir; kuruluun vizyonunu dierlerinden ayrt edici zellie sahiptir. ekicidir; kurulu iinden olan ve olmayan kiilerin ilgisini eker. yi ifade edilmi bir vizyon: Ksa ve aklda kalcdr. lham verici ve iddialdr. Gelecekteki baarlar ve ideal olan tanmlaycdr. Tm kurulu alanlar, hizmet sunulan kitle ve dier kiiler iin ekicidir.
Uluda niversitesi

21

Vizyon Bildirimi
Vizyon Bildirimi in Cevaplanmas Gereken Sorular: Kuruluun ideal gelecei nedir? Kurulu vatandalar, dier kurulular ve siyasi otorite tarafndan nasl alglanmak istiyor? Kuruluun bir vizyon ifadesi var m? Varsa, yenilenmesi gerekiyor mu?

Uluda niversitesi

22

lkeler Bildirimi
lkeler, kuruluun vizyonu ve misyonunun gerisinde yatan deer ve inanlarn temelidir. Bu ilkeler kuruluun kararlarna, seimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder.
yi ifade edilmi bir ilkeler bildirimi aadaki gibi olmaldr:
Temel deerleri ve inanlar ak ve kesin bir dille ortaya koymaldr. alanlarn ilerini en iyi ekilde yapacaklar artlara ilikin temel dnceyi belirtmelidir. Kuruluun vizyonunu gerekletirmesini salayacak sistem ve sreleri desteklemelidir.
Uluda niversitesi

23

lkeler Bildirimi
lkeler bildirimi temel alana ilikindir:
Kiiler: Kurulu alanlar ve kurulu dndaki kiiler Sreler: Kuruluun ynetim, karar alma ve hizmet retimi sreci Performans: Kuruluun rettii hizmet ve/veya rnlerin kalitesine ynelik beklentiler

lkeler Bildirimi in Cevaplanmas Gereken Sorular:


Kuruluun alma felsefesi nedir? Kuruluun almalarna temel tekil eden deerler, standartlar ve idealler nelerdir? Kuruluun personeli tarafndan benimsenen deerler ve inanlar nelerdir?
Uluda niversitesi

24

Stratejik Amalar
Stratejik amalar belirli bir zaman diliminde kuruluun ulamay hedefledii kavramsal sonulardr. Stratejik amalar ve hedefler stratejik planlama srecinde kuruluun Nereye ulamak istiyoruz? sorusuna cevap verir.

Uluda niversitesi

25

Stratejik Amalar
Gl Ynler Frsatlar
Kurumun gl ynleri ile evreden gelen frsatlar eletiren stratejiler Gl ynleri kullanarak d tehditleri bertaraf etmeye ynelik stratejiler

Zayf Ynler
Frsatlar kullanmak amacyla zayf ynleri ortadan kaldrmaya ynelik stratejiler
Kurumsal zayflklarn d tehditleri etkili klmasn nleyecek savunma stratejileri

Tehditler

Uluda niversitesi

26

Stratejik Amalar
Stratejik amalarn zellikleri: Misyon, vizyon ve ilkelerle uyumlu olmaldr. Kuruluun misyonunu yerine getirmesine katkda bulunmaldr. ddial, ama gereki ve ulalabilir olmaldr. Kuruluun imdiki durumundan gelecekteki arzu edilen durumuna dnmn salayabilecek nitelikte olmaldr. Ulalmak istenen noktay ak bir ekilde ifade etmeli, ancak buna nasl ulalacan ayrntl olarak aklamamaldr. Stratejik planlama srecinin daha sonraki aamalar iin bir ereve sunmaldr. Hedeflerin gerekletirilmesinde yol gsterici olmaldr. Kuruluun ncelikleri ve durum analizi sonularna gre ekillenmelidir. Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamaldr. nemli dsal deiiklikler olmad srece deitirilmemelidir.
Uluda niversitesi

27

Stratejik Amalar
Stratejik Amalarn Oluturulmas in Cevaplanmas Gereken Sorular: Kurulu misyonunu yerine getirmek iin neler yapmaldr? Kurulu ksa ve orta vadede neleri baarmay amalamaktadr? Kuruluun u andaki faaliyetleri d evre ile uyumlu mudur, deilse ne deimelidir? Kurulu dier kamu kurulular ile ortak amalara sahip midir?
Uluda niversitesi

28

Hedefler
Hedefler, stratejik amalarn gerekletirilebilmesi iin ortaya konulan spesifik ve llebilir alt amalardr. Stratejik amalarn aksine, hedefler saysal olarak ifade edilirler ve daha ksa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amac gerekletirmeye ynelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.
Hedeflerin zellikleri: Yeterince ak ve anlalabilir ayrntda olmaldr. llebilir olmaldr. ddial olmal, fakat imkansz olmamaldr. Sonuca odaklanm olmaldr. Zaman erevesi belli olmaldr.
Uluda niversitesi

29

Hedefler
Hedeflerin Oluturulmas in Cevaplanmas Gereken Sorular: Hedefler, kuruluun misyon, vizyon, ilkeler ve stratejik amalar ile tutarl m? Hangi spesifik sonulara ulamaya allyor? Sonucu etkileyen faktrler nelerdir? Bir stratejik amaca ilikin hedefler gerekletirildiinde o stratejik amaca ulalabiliyor mu? Hedefi belirli bir sre iinde gerekletirme zorunluluu var m? stenilen sonulara ne kadar zamanda ulalabilir? Bu hedeflere ulamak iin salanan gelime nasl llr? Kyaslama noktalar nelerdir? Ne kadar gelime salanabilir?
Uluda niversitesi

30

Stratejik Planlama Sreci


Neredeyiz?
Durum analizi Misyon ve lkeler Vizyon Stratejik Amalar ve Hedefler Faaliyetler, Projeler ve Bte zleme Deerlendirme ve Performans lm
Uluda niversitesi

Nereye ulamak istiyoruz?

Gitmek istediimiz yere nasl ulaabiliriz?

Baarmz nasl izler ve deerlendiririz?

31

Uygulama Stratejisi
Stratejik Ama ve Hedefleri gerekletirecek Faaliyetlerin (Projelerin) Belirlenmesi nceliklerin Belirlenmesi Sorumluluklarn Belirlenmesi Btelendirme

Uluda niversitesi

32

Faaliyet ve Projeler
Misyon Vizyon lkeler

Stratejik Ama 1 Hedef 1.1 Hedef 1.2

Stratejik Ama 2 Hedef 2.1 Hedef 2.2

Stratejik Ama 3 Hedef 3.1

Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2

Faaliyet 1.2.1 Faaliyet 1.2.2 Faaliyet 1.2.2


Uluda niversitesi

33

Faaliyet ve Projeler
Faaliyetlerin Ortaya Konulmas Srecinde Cevaplanmas Gereken Temel Sorular Hedefin yerine getirilmesi srecinde faaliyetin rol ve nemi nedir? Hedeflerin gerekletirilmesine ynelik olarak kullanlacak yol ve yntemler tanmlanm mdr? Hangi llebilir kriterler (performans kriterlerine baz olan) zerine kuruludur?
Hangi srede bitecei Miktar Maliyeti Kalitesi

Hedefleri ve altnda yer alan faaliyetleri yerine getirmekten sorumlu olan birimler kimlerdir ve sorumluluklar nelerdir?
Uluda niversitesi

34

Eylem Planlar
Bir stratejik amaca ait her bir hedef iin gerekli olan uygulama stratejisi oluturulurken, proje ve faaliyetleri gerekletirecek birimler, gerekli yetki ve sorumluluklar, sre ve kaynak gereksinimi doru belirlenmelidir.
Stratejik Ama
Hedef
1
1.1

Faaliyet
Faaliyet/Proje Aamalar Aama 1 Aama 2

1.1.1
Sorumlu Kiiler/Birimler Zaman izelgesi Gerekli Kaynaklar

Uluda niversitesi

35

Eylem Planlar
Uygulamada karlalan glklerin giderilmesine ynelik tedbirlerin alnmasnn hedeflere ulalmasnda nemli bir faktr olduu unutulmamaldr.
Stratejik Ama Hedef Faaliyetler Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2
Uluda niversitesi

1 1.1 Kstlar D Engeller Nasl Alacak Baarm Nasl llecek

36

nceliklendirme
Kaynak ve harcama yapsnn mevcut durumu ve potansiyeli nedeniyle, faaliyet ve projelerin nceliklendirilmesi gereklidir. nceliklendirme yaplrken; kuruluun yetki alan dahilinde,
kalknma planlar, yllk programlar, blgesel programlar, hkmet programlar, ekonomik programlar varsa zel dzenlemeler bata olmak zere politika oluturulmas srecinde tanmlanan belgeler

esas olarak alnr. nceliklendirmede ilkeler: srdrlebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki dzeyi ve uygunluk
Uluda niversitesi

37

Btelendirme
Kurulular mevcut bte uygulamasndan hareketle stratejik planlarn oluturmayacaklar; tam tersine hazrlayacaklar stratejik planlarn esas alarak bte yaplarn yeniden ekillendireceklerdir. Program bte sistemi asndan bakldnda
stratejik amalar = programlara, hedefler = alt programlara, faaliyet ve projeler = alt programlar altnda yer alan faaliyet/projelere

karlk gelmektedir.
Uluda niversitesi

38

Btelendirme
Her bir hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasnda faaliyetlerin bte ile ilikisinin kurulmas gerekmektedir. Temel ama, bte hazrlanmas srecinde kaynak ve maliyet yaplarnn ortaya konulmas suretiyle her bir politikann maliyetini lebilmenin yannda harcamalarn nceliklendirilmesi srecine de yardmc olmaktr.
Uluda niversitesi

39

Kaynak Tablosu
Kurulu, elde ettii ve gelecek dnemde elde etmeyi ngrd tm gelirleri gsteren kaynak tablosunu hazrlar.
Kaynaklar
Cari Yl (t) Bte Yl (t+1) Takip Eden lk Yl (t+2) Takip Eden kinci Yl (t+3)

Konsolide Bte Dner Sermaye


zel Hesaplar D Kaynak Dier
Uluda niversitesi

40

Maliyet Tablosu
Kurulu kaynak yapsyla uyumlu olarak stratejik amalar ve hedefleri altnda faaliyet ve projelerinin bteleme amal maliyet yaplarn belirler.
Stratejik Ama Hedef Faaliyetler Faaliyet 1.1.1 Faaliyet 1.1.2
Uluda niversitesi

1 1.1 Cari Yl (t) Bte Yl (t+1) Takip Eden lk Yl (t+2) Takip Eden kinci Yl (t+3)

41

Stratejik Planlama Sreci


Neredeyiz?
Durum analizi Misyon ve lkeler Vizyon Stratejik Amalar ve Hedefler Faaliyetler, Projeler ve Bte zleme Deerlendirme ve Performans lm
Uluda niversitesi

Nereye ulamak istiyoruz?

Gitmek istediimiz yere nasl ulaabiliriz?

Baarmz nasl izler ve deerlendiririz?

42

zleme ve Deerlendirme
zleme stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilikin gereklemelerin sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasdr.
Deerlendirme ise, uygulama sonularnn stratejik ama ve hedeflere kyasla llmesi ve sz konusu ama ve hedeflerin tutarllk ve uygunluunun analizidir.
Uluda niversitesi

43

zleme ve Deerlendirme
Temel Sorular:
Ne Yaptk? Baardmz Nasl Anlarz? Uygulama Ne Kadar Etkili Oluyor? Neler Deitirilmelidir? Gzden Kaanlar Nelerdir?

Uluda niversitesi

44

zleme
zleme Raporunun Kapsam: Stratejik amalar Hedefler Faaliyet ve projeler (Sz konusu planlarn uygulanmasndan sorumlu daire, blm, birim ve sorumlularn konumu gibi bilgileri iermelidir.) Gereklemeler konusunda aklamalar ve yorumlar Mevcut durum hakknda bilgiler

Uluda niversitesi

45

Deerlendirme
Performans lm ve Deerlendirmesi Ynetimin etkinliini salar. llebilen hedefler daha kolay gerekletirilebilir. Hizmetlerin kalitesini artrr. Btenin gelitirilmesine ve gzden geirilmesine yardmc olur. Kamu kaynaklarnn neden sz konusu faaliyetlere harcand sorusunun cevaplandrlmasna yardmc olur. Hesap verme sorumluluuna ve performans denetimine temel oluturur.
Uluda niversitesi

46

Deerlendirme
Performans Gstergeleri Performans gstergeleri, stratejik plann baarsnn ve zellikle uygulama sonularnn llmesini salayan aralardr. Bir performans gstergesi, llebilirliin salanmas bakmndan miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir.

Uluda niversitesi

47

Deerlendirme
Performans Gstergelerinin Snflandrmas Girdi kt Sonu Etkinlik Kalite

Uluda niversitesi

48

Performans Gstergeleri
Girdi: Bir rn veya hizmetin retilmesi iin gereken beeri, mali ve fiziksel kaynaklardr. Girdi gstergeleri, lmeye esas olan balang durumunu yanstrlar.
kt: retilen rn ve hizmetlerin miktardr. kt gstergeleri, retilen mal ve hizmetlerin nicelii konusunda bilgi vermesine ramen, amalar ve hedeflere ulalp ulalmad veya retilen mal veya hizmetin kalitesi ve etkinlii konusunda tek bana aklayc deildir.
Uluda niversitesi

49

Performans Gstergeleri
Sonu: Elde edilen ktlarn, stratejik ama ve hedeflerin gerekletirilmesinde nasl ve ne lde etkili olduklarn gsterirler. Sonu gstergeleri stratejik ama ve hedeflere ulalp ulalmadn ortaya koymalar bakmndan en nemli performans gstergeleridir.
Etkinlik: Birim kt bana girdi veya maliyettir. Etkinlik gstergeleri verimlilik ve maliyet etkinliini lerler. Girdiler ile ktlar veya sonularn ilikisini de gsterirler.
Uluda niversitesi

50

Performans Gstergeleri
Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananlarn veya ilgililerin beklentilerinin karlanmasnda ulalan dzeydir (gvenilirlik, doruluk, davran biimi, duyarllk ve btnlk gibi ller).

Uluda niversitesi

51

Performans Gstergesi rnekleri


Girdi: Bakm onarm iin asfalt miktar kt: Bakm onarm yaplan karayolu uzunluu Sonu: Bakm onarm yaplan karayollarnda ulam hizmetlerindeki iyileme (zaman tasarrufu, kaza saylarnda azalma, vb.) Etkinlik: Birim karayolu bana bakm onarm maliyeti (maliyet/kt) Kalite: Bakm onarm yaplan karayollarnda ngrlen sre iinde tekrar bakm ve onarm ihtiyac gstermeyenlerin oran
Uluda niversitesi

52

Performans Gstergeleri Nitelikleri


Anlamllk (Stratejik ama ve hedeflerle ilgisi) Kapsamllk (Stratejik ama ve hedeflerin tm ynleri) Geerlilik (gstergenin lmeye alt hedefi temsili) Sorumluluk (bir birimle balants) Dengelilik (birden fazla gstergenin uyumu) Nesnellik (tanmnn net ve akl) Basitlik (hesaplanma ve yorum kolayl) Gvenilirlik (veri setinin tutarll ve zamanla karlatrlabilirlii) Ulalabilirlik (verinin kolay ve uygun maliyetle toplanabilmesi) Kullanllk (karar alma ve renmede etkililii) Sahiplenme (ilgili taraflarn anlaml bulmas)
Uluda niversitesi

53

5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu


Kurulu Dzeyinde Stratejik Planlama almalar Stratejik planlama ile kamu kurulularnn, kalknma planlar ve programlarda yer alan politikalar ve makro hedefler erevesinde kendi stratejik planlarn hazrlamalar ve gelecek dnemlerde kurulu btelerini bu planda ngrlen kurulu misyonu, vizyonu, ama ve hedefleri dorultusunda oluturmalar gerekmektedir.
DPT Mstearl, halen sekiz kuruluta yrtlen pilot almalarda ynlendirme, izleme ve deerlendirme ilevini stlenmitir. Elde edilen sonulara bal olarak Mays 2003de yaymlanan Stratejik Planlama Klavuzu gelitirilmekte ve uygulamann tm kamu kurulularna yaygnlatrlmasna ynelik mevzuat dzenleme almalar yrtlmektedir.

Uluda niversitesi

54

5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu


Yrtlen Balca almalar
Aada sralanan pilot kurulularda 2003/14 ve 2004/37 sayl Yksek Planlama Kurulu Kararlar uyarnca stratejik planlama almalar yrtlmektedir:
Tarm ve Kyileri Bakanl (almalar devam etmektedir.) Devlet statistik Enstits Bakanl (Taslak plan hazrland.) Hudut ve Sahiller Salk Genel Mdrl (Taslak plan ve performans program hazrland.) Karayollar Genel Mdrl (almalar devam etmektedir.) Hacettepe niversitesi (Taslak plan hazrland.) Denizli Valilii l zel daresi (almalar devam etmektedir.) ller Bankas Genel Mdrl (Taslak plan hazrland.) Kayseri Bykehir Belediyesi (almalar devam etmektedir.)

5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi uyarnca DPT Mstearlnca Stratejik planlama uygulamasna ilikin ynetmelik Haziran 2005 tarihine kadar yaymlanacaktr. Performans esasl bteleme almalar, stratejik planlama ile btnlk tekil etmekte ve Maliye Bakanl tarafndan yrtlmektedir. lgili klavuz tasla internet zerinden gre almtr.
Uluda niversitesi

55

5018 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu


Mahalli darelerde Stratejik Planlama Belediyeler 5018 sayl Kanunun yansra 5272 sayl Belediye ve 5216 sayl Bykehir Belediyesi Kanunlar ile nfusu 50 binin zerindeki belediyeler stratejik plan hazrlamakla ykmldrler. ileri Bakanlnn 2005/36 sayl Genelgesi ile belediye stratejik planlarnn mahalli idareler genel seimlerinden itibaren alt ay iinde (ilk stratejik plann ise bir yl iinde), performans planlarnn da ilgili olduu yl bandan nce hazrlanmas ve bunlarn bteye esas tekil etmesi gerektii bildirilmitir. Ancak, o tarihe kadar 5018 sayl Kanun gereince DPT Mstearlnca seilecek belediyelerde stratejik planlar hazrlanacaktr. Sz konusu belediyelerin seimi almalar yrtlmektedir. l zel dareleri 5018 sayl Kanunun yansra 5302 sayl l zel daresi Kanunu ile l zel dareleri, mahalli idareler genel seimlerinden itibaren alt ay iinde stratejik plan ve ilgili olduu yl bandan nce de yllk performans program hazrlamakla ykmldrler.
Uluda niversitesi

56