You are on page 1of 1

TORNA MAKNES Kare kesitli, belirli uzunluktaki i paralarn silindir halinde yuvarlamaya, elde edilen silindirik paralar ekillendirmeye

ve aln tornalamaya yarayan aa ileri makinelerine torna makinesi denir. Torna makineleri genellikle masa ve sandalye gibi mobilyalarn ayak blmleri ile ss eyalarn yapmnda kullanlr. Aa ileri atlyelerinde kullanlan torna makineleri yar otomatik olarak isimlendirilen makineler gurubundandr. Bu makinelerin dnda sadece gerekli ayarlamalarn yaplarak ilemin makine tarafndan yapld otomatik torna makineleri ve zel burma motiflerinin yapld yine otomatik burma torna makineleri vardr. 1. Makineni alma Sistemi Torna makinesi karlkl iki ayak zerine oturtulmu yatay, dar bir metal gvdeden oluur. Gvdenin bir ucunda fener ad verilen ve yataklarn bulunduu kaide, dier ucunda da gezer punta kaidesi yer alr. Para fener ve gezer punta kaidesine balanan puntalar arasna sktrlarak allr. Makine motoru ise fenerin alt ksmnda yer alp fener iinde bulunan yataklar ve kasnaklar ile balant dz kay ile salanr. Fener iinde ve motora bal kasnaklar dz kasnak olup kademelidirler. Bu zellik ise makinenin farkl hzlarda altrlmasna yarar. Makinede Kullanlan Baklar ve zellikleri Torna makinelerinde kullanlan kesicilere torna kalemi ad verilir. Bunlar yap olarak dz kalemlere benzerler. Ancak yapacaklar ilere bal olarak gvde yaplar dz veya oluklu, kesici ular ise dz, al, sivri (gen), ibkey veya dbkey kavislidir. Yaplarna gre farkl isimlerle anlan torna kalemlerinin yaptklar iler de farkldr. a.Oluklu kalemler: Paralarn kaba tornalamalarnda ve i emelerin ekillendirilmesinde kullanlrlar. b.Eik azl kalemler: Dz ve dbkey ksmlarn ekillendirilmesi ve V biimli fatural ksmlarn ekillendirilmesinde kullanlrlar c.Blme kalemleri: gen azl olan bu kalemler parann detay snrlarn belirlemede ve boylarn belirlemede (kesmede) kullanlr. d.Dz kalemler: Silindirik ve konik paralarn perdah edilmesinde ve ekillendirilmesinde kullanlr. e.Yuvarlak ulu kalemler: bkey ve dbkey yuvarlak azl olan bu kalemler para zerindeki ibkey ve dbkey detaylarn ekillendirilmesinde kullanlr. f.Mzrak ulu kalemler: Yap olarak blme kalemlerine benzer. Ancak gen kesici azn bir taraf ksa dier taraf daha uzundur. V ekilli sivri i kelerin ve faturalarn ekillendirilmesinde kullanlr.