You are on page 1of 9

PERANAN KERAJAAN DAN MASYARAKAT DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK

PENGENALAN
Malaysia merupakan salah satu negara yang menjadi contoh dalam hubungan etnik Dalam proses mewujudkan perpaduan kerajaan merupakan tonggak utama dibantu/disokong oleh badan bukan kerajaan dan masyarakat.

Penubuhan JPNIN

Program PLKN

Peranan Kerajaan

Memperkasa SK

Sekolah Wawasan

Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional (JPNIN) Sejarah


Selepas tragedi 13 Mei 1969 Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) ditubuhkan. JPNIN diletakkan di bawah MAGERAN. MAGERAN dibubarkan dan Majlis Penasihat Perpaduan Negara ditubuhkan. Tanggungjawab memelihara perpaduan masih diletakkan di bawah JPN