You are on page 1of 10

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

PHN PHI CHNG TRNH


Tun 1:

Tun 2: Yu cu: Sinh vin hon tt cc hnh v trn my tnh theo mu bi Tun 3: LT

LT BN V NH TH CC LNH V C BN

HNH CHIU PHI CNH Tun 4: TH BN V NH

Yu cu: Sinh vin hon tt hnh v mt bng tng trt, mt ng chnh, mt ct A-A theo mu nh ca bi. Bn v cn c khung bn v v khung tn.

KT CU THP Tun 6: TH BN V NT DN THP DNG LIN KT HN


Tun 5: LT Yu cu: Sinh vin hon tt s hnh hc ca dn v ko thp, hnh tch 1 nt kt cu thp dng lin kt hn, cc hnh chiu v hnh ct theo hng chiu v v tr ct nh bi yu cu. Bn v phi c khung bn v v khung tn. Tun 7: LT

KT CU THP (tip theo)

Tun 8: TH - BN V NT DN THP DNG LIN KT BU LNG Yu cu: Sinh vin hon tt s hnh hc ca dn v ko thp, hnh tch 1 nt kt cu thp dng lin kt bu lng (hay inh tn), hnh v tch bn m nh bi cho. Bn v phi c khung bn v v khung tn.

KT CU B TNG CT THP Tun 10: TH BN V MNG B TNG CT THP


Tun 9: LT Yu cu: Sinh vin hon tt mt bng mng, hnh biu din ca 1 mng n (gm hnh chiu chnh v hnh chiu bng), hnh biu din chnh ca mng bng theo s liu bi ca sinh vin. Bn v phi c khung bn v v khung tn. Tun 11: LT

KT CU B TNG CT THP (tip theo) Tun 12: TH BN V SN, DM B TNG CT THP

Yu cu: Sinh vin hon tt mt bng sn, hnh ct A-A, hnh ct B-B ca sn, hnh biu din chnh ca dm DS1, cc mt ct ngang ca dm, lp bng thng k ct thp theo s liu bi ca sinh vin. Bn v phi c khung bn v v khung tn.

TP Tun 14: THI KT THC MN HC


Tun 13: N

Trang 1

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

HNG DN THC HNH


Tun 2: CC

LNH V C BN

1. M bn v mi :
Phi m bn v h mt: - Khi ng phn mm v AutoCAD - Trong hp thoi khi ng chn Start From Scratch Chn Metric (bn v c gii hn A3, h mt) Hoc - Menu: File New (hoc bm phm CTRL+N - ^N) chn Start From Scratch Metric Nu my tnh bn ang s dng khng hin th hp thoi khi ng, hy chnh li: - Cch 1: Trong vng lnh, nhp lnh STARTUP: Command: startup (enter) Enter new value for STA RTUP <0>: 1 (enter) - Hoc: Cch 2: T ools Options System Startup Show Startup Dialog box

- Thot ACAD v v li ACAD. Lc ny mn hnh khi ng ACAD s hin th hp thoi khi ng. Sau , Thc hin li cc thao tc m bn v mi nh hng dn trn, bn s m c bn v ng h mt.

2. Ghi bn v ln a:
- Menu: File Save (hoc bm CTRL+S) chn th mc cn lu vo nhp hay chn tn file Bai tap01-1[.DWG] - Trong qu trnh v cp nht bn v hin hnh chn: Menu: File Save (hoc bm CTRL+S)
Trang 2

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

Lu : Trong qu trnh thao tc trn ACAD trnh trng hp b thot ACAD bt ng do mt in, cc bn nn Save bn v thng xuyn theo cch trn. Hoc c th nh dng trong ACAD t ng Save bn v sau nhng khong thi gian nht nh.
- Menu: Tools Option xut hin hp thoi Option - Click vo mc Open And Save Click chn Automatic save v chn thi gian ph hp theo click Apply sau click OK

3. Lnh Zoom (xem ton b vng v)


Command: ZOOM (Z) nhp a

4. Bt GRID on
Click chut vo nt Grid

Sau cc thao tc trn, cc bn s c mn hnh ACAD tng t nh hnh di y:

Cc bn sn sng tin hnh thc hin cc hnh v theo bi yu cu:


Trang 3

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

5. Hnh 1 S dng ta -cc


- Command: LINE (L) click (1) xc nh (2) nhp: @50,20 xc nh (3) nhp: @-10,30 nhp c (Close) ng a gic v kt thc lnh LINE

6. Hnh 2 S dng ta cc
- Command: LINE click (1) xc nh (2): @7.5<0 xc nh (3): @30<60 xc nh (4): @30<120 . . .

7. Hnh 3 Bt im c bit trn cc i tng:


- t truy bt t ng c ENDpoint (im u ca mt ng), MIDpoint (im gia ca mt ng), INTersection (giao im hai ng) - ci truy bt t ng (autosnap): click phi nt OSNAP trn thanh trng thi chn Setting nh du cc phng thc bt im trong hp thoi. - bt/tt ch truy bt im t ng: click nt OSNAP trn thanh trng thi hoc bm F3 (Nt chm xung l ang chn, nt li ln l khng c chn)

- V hnh vung cnh 80 Command: RECTANG (REC) click (1) xc nh (2): @80,80 - V cc ng L1 dng phng thc truy bt END v MID - V cc ng L2 dng phng thc truy bt INT

8. Hnh 4 Bt im c bit trn cc i tng:


- S dng thm cc truy bt : PERpendicular (vung gc), EXTension (bt im nm trn phng ko di ca mt ng thng hay ng cong). - PER thc hin tng t nh END, MID, INT. - s dng EXT, a con tr gn u ca ng cn bt dc theo cho n khi xut hin ch thp nh trn u ri di chuyn con tr nh nhng dc theo ng hin th ng ch phng (ng chm chm) ri click hoc nhp khong cch tnh t du ch thp.

Trang 4

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

9. Hnh 5 Bt im v s dng tracking (b r im):


S dng thm bt im PARallel (song song) S dng thm tracking: lm xut hin ng ch phng thng ng, nm ngang hoc phng xc nh bi POLAR - Nu mun v hnh 5 c cnh nm ngang cng trn 1 ng thng vi hnh 4 th c th s dng Tracking - bt/tt ch Tracking: click nt OTRACK trn thanh trng thi. Ch rng tracking ch hot ng khi OSNAP c bt -

- Command: REC xc nh im (1) ca hnh 5: r chut n im (1) ca hnh 4 cho n khi xut hin mt ch thp nh trn u ri di chuyn con tr nh nhng dc theo ng hin th ng ch phng (ng chm chm) ri click hoc nhp khong cch tnh t du ch thp xc nh im (2): @80,80 - v ng song song vi ng (1)(3) v i qua im (4): dng bt im EXT t im (1) dc theo ng thng thng ng xc nh im (4); dng bt im PAR, con tr gn ng (1)(3) cho n khi xut hin du // ri di chuyn con tr li gn im (5) cho n khi xut hin ng ch phng, nhp khong cch 60 - xc nh im (6), c th dng MID, hoc dng tracking thng ng qua im c bit (4)

10. Hnh 6 Bt im, s dng lnh CIRCLE (v vng trn) v ARC (cung trn):
- V hnh vung cnh 80 - S dng thm truy bt CENter (bt tm ca vng trn) - V vng trn C1 qua 3 im (4), (5), (6): Command: CIRCLE (C) 3p (3Point) ln lt xc nh cc im (4), (5), (6) - V cung trn A1 qua cc im (4), (3), (5): Command: ARC (A) ln lt xc nh cc im (4), (3), (5) - V vng trn C2 tip xc vi 3 ng: Menu: DrawCircleTan,tan,tan ln lt click 3 ng tip xc
Trang 5

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

11. Hnh 7 Bt im, tracking qua 2 im, s dng lnh CIRCLE:


- S dng thm truy bt TANgent (v tip xc) v QUAdrant (im thuc vng trn ti cc v tr 0, 90, 180 v 270) - V hnh vung cnh 80 - V vng trn C1 Command: CIRCLE (C) xc nh tm (3): dng tracking bt giao im ca ng r nm ngang qua (4) v ng r thng ng qua (5): r chut n gn (4) cho n khi xut hin mt ch thp nh im ri di chuyn con tr nh nhng theo phng ngang s thy hin th ng ch phng (ng chm chm) ri li r chut n gn (5) cho n khi xut hin 1 ch thp nh im ri r chut xung theo phng ng cho n khi xut hin 2 ng ch phng giao nhau th click chut nhp gi tr ca bn knh (R=15) - V cc vng trn C2- vng trn xc nh bng hai u mt ng knh: Command: C 2p (2Point) ln lt xc nh cc im (4), (6) - V cc ng L1- ng thng tip xc hai ng cong Command: L chn bt im TAN ri click ng cong tip xc th nht chn bt im TAN ri click ng cong tip xc th hai - V vng trn C3 vng trn tip xc vi hai ng khc v c bn knh xc nh Command: C t (Ttr) ln lt click hai ng thng tip xc nhp bn knh 10 Bn hon tt bi tp 01-1. Hy save bn v (CTRL+S) ri thc hin tip:

12. M bn v mi:
M bn v mi Bai tap01-2 v thc hin tip cc ni dung sau

13. Hnh 8 S dng SNAP:


- V hnh vung cnh 80: bt SNAP ON, ko r chut s thy con tr di chuyn khng trn m lun bt vo cc chm trn mn hnh. Click chut chn im di bn tay tri ca hnh vung (im (1)) ng ngay 1 im chm tu . Nhp to (@80,80) cho im trn bn tay phi. - V ng thng L1 Command: LINE xc nh im (2): do cc chm trn mn hnh cch nhau 10 n v nn xc nh im (2) bng cch click vo chm trn mn hnh cch im (1) theo phng ngang qua phi l 2 , phng ng ln trn l 1 di chuyn con tr xc nh hng v ngang qua phi ri nhp khong cch nh hng l 40.

Trang 6

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

14. Hnh 9 s dng v ci t POLAR:


- ci t POLAR: click phi nt POLAR trn thanh trng thi chn Setting chn hay nhp s gia gc (Increment angle) thch hp - t s gia gc cho POLAR l 15 v bt ch POLAR v cc ng c phng nghing mt gc l bi s ca 15 so vi phng chun (phng ngang) - s dng POLAR, di chuyn con tr dn khi xut hin ng ch phng thch hp ri click hoc nhp khong cch nh hng - bt / tt POLAR: click nt POLAR trn thanh trng thi hay bm F10. mt thi im ch c th chn hoc POLAR hoc ORTHO

15. Hnh 10 s dng ORTHO, lnh OFFSET, TRIM


- Ch ORTHO xc nh phng ng hoc ngang cho im k tip trong chui lnh - bt / tt ORTHO: click nt ORTHO (bn tri nt POLAR) trn thanh trng thi hay bm F8 - Dng h tr ORTHO v L1 v L2 - Dng lnh OFFSET v cc ng L3 song song vi L2 Command: OFFSET (O) nhp khong cch 20 chn ng L2 (ng cn v song song vi) click xc nh bn t ng song song - Dng lnh TRIM ta cc on tha trn L3 Command: TRIM (TR) Chn cc ng gii hn L4 (Enter khi kt thc chn) click cc an tha trn L3 ct bt.

16. Hnh 11 s dng lnh SOLID t c t gic hay tam gic


- Command: SOLID (SO) ln lt xc nh 4 im t t gic hay 3 im v Enter t tam gic (cn ch th t nhp im).

17. Hnh 12 s dng lnh DONUT v cc vng trn hay vnh khn c t c
- Command: DONUT (DO) xc nh ng knh trong l 0 xc nh ng knh ngoi l 20 xc nh tm ca vng.

Trang 7

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

18. Hnh 13 V cc ng cong ni tip


- V 2 vng trn C1 v C2 - V cung trn tip xc ngoi R20: dng lnh FILLET (F) t bn knh 20 ri click hai ng C1 v C2 v cung trn ni tip R20 - V cung trn tip xc trong R60: dng lnh CIRCLE (chn cch v: TanTanRadius) v ng trn ni tip vi 2 vng trn C1 v C2 ri dng lnh TRIM ta phn cung tha

19. Hnh 14
- V hnh ch nht 70x20 c cc gc c bo trn vi bn knh R10: Command: REC f (chn chc nng Fillet) 10 (gi tr bn knh) click nhp im gc di bn tri @70,20 nhp im gc trn bn phi. - V vng trn 7 ng tm vi cc cung trn R10 - Dng lnh POLYGON (POL) v cc lc gic u Command: POL 6 (chn s cnh)click vo tm ca cung trn R10 chn tm ca polygon (chn chc nng <I>, tc l kiu v polygon ni tip trong 1 vng trn) 13/2 (hoc 6.5) nhp bn knh ca vng trn ngoi tip polygon.

- Dng lnh COPY (CP) sao chp hoc MIRROR (MI) v i xng sao chp cc b phn ging nhau Command: CP click vo polygon v vng trn 7 select object (xc nhn chn i tng xong) click vo tm ca vng trn 7 chn im c s click vo tm ca cung R10 pha bn kia xc nh im sao chp hnh. Hoc Command: MI click vo polygon v vng trn 7 select object (xc nhn chn i tng xong) click vo im gia ca on nm ngang pha trn chn im th nht ca trc i xng click vo im gia ca on nm ngang pha di chn im th hai ca trc i xng ( xc nhn khng xa i tng gc). Nu c xa i tng gc th nhp: Y (Yes)

20. Hnh 15
- Dng lnh SPLINE (SPL) v cc ng ln sng Command: SPL click im (1) click im (2) click im (3) click im (4)

Dng lnh COPY v ng ln sng th 2 Dng lnh TRim ta on tha gia 2 ng ln sng.
Trang 8

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

21. V khung tn v khung bn v:


- V ng gii hn kh giy A3 Command: REC xc nh nh th nht 0,0 xc nh nh th hai 420,297 - Dng lnh OFFSET v khung bn v song song vi ng gii hn kh giy (khong cch 10) - Chnh cho l tri cch ng gii hn kh giy l 20: Click chut vo rectang ca khung bn v s thy xut hin cc GRIP (cc vung mu xanh 4 nh ca rectang) gi nt SHIRT, ng thi click chut vo 2 GRIP trn cnh bn tri s thy 2 GRIP ny i sang mu bung nt SHIRT raclick chut vo 1 trong 2 nt GRIP mu , ri r chut theo phng ngang sang phi xut hin ng ch phng nm ngang nhp 10 - Dng cc lnh LINE, OFFSET, TRIM v khung tn theo kch thc sau:

22. Vit ch trong khung tn:


- Trc tin cn kim tra: my tnh bt UNIKEY hoc VIETKEY hay cha? - Nu bt UNIKEY hoc VIETKEY, cn kim tra kiu g c ph hp cha (VNI hay TELEX) v bng m phi l UNICODE. Nu s dng font VNI-Helve Condense th chn bng m VNI Windows. - t kiu ch Menu: Format Text Style bm nt New ri nhp tn kiu ch mi (Style Name) V d: Tn kiu ch VN chn Font Name thch hp (VNI-Helve-Condense) nh bm nt Apply bm nt Close ng hp thoi

- Vit ch trong cc ca khung tn Command: MTEXT (MT hay T) ln lt click hai nh i din ca mt khung tn xc nh vng t vn bn nhp ch trong vng son tho ca hp thoi.

Trang 9

Hng dan thc hanh cac bai ve bang AutoCAD

canh ch gia cc : Trong bng Text Formatting, click vo biu tng Center v Middle. - C th dng lnh COPY sao chp ch sang mt khc ri hiu chnh ni dung vn bn - hiu chnh ni dung mt vn bn v, s dng lnh DDEDIT (ED) Command: ED click vo dng vn bn cn hiu chnh nhp ni dung mi bm nt <OK>

23. V li ta , du nh tm:
- Dng lnh OFFSET v li ta song song vi khung bn v (khong cch 5) v pha bn ngoi vng v. - Dng lnh LINE, ARRAY hay OFFSET v cc min ca li ta : Dng lnh LINE v on thng di 5mm bng nt 0.35 t khung li ta n khung bn v, on thng ny phi nm trn trc i xng ca t giy. Sau COPY hoc ARRAY v hai pha: Command: ARRAY (AR) xut hin hp thoi ARRAY Click nt Select object chn i tng chn on thng 5mm va v nhp cc thng s Rows, Columns, Column offset (tr s Column offset nhp dng l array ti v ngc li) click OK (xem trc c ng cha click vo nt Preview ng ri th click Accept, cha ng th click Modify) Tng t cho cc cnh khc. - Ghi ch, ch s trong cc min tng t nh ghi ch trong khung tn, lm mu mt min ri COPY qua cc min khc, sau dng ED hiu chnh. V du nh tm : - Cch 1: Hiu chnh on thng thuc trc i xng t giy thnh du nh tm: Nt 0.7, di 10mm t khung li ta vo bn trong vng v. - Cch 2: Dng lnh LINE v du nh tm bng nt 0.7 vi di 10mm t khung li ta vo bn trong vng v, on thng ny phi nm trn trc i xng ca t giy.

Trang 10