You are on page 1of 20

TURIZAM AMERIKE

Amerika je kontinentalna cjelina na zapadnoj hemisferi izmeu Atlantskog, Tihog i Sjevernog ledenog okeana Prua se od sjevera prema jugu u duini od 14.000 km Ime je dobila po moreplovcu Amerigu Vespuiju Panamski kanal je dijeli na Sjevernu i Junu Ameriku Granica SAD-a i Meksika dijeli je na Angloameriku i Latinsku Ameriku Poslije Evrope, Amerika je najrazvijenije turistiko podruje svijeta Prirodna raznolikost i stepen razvijenosti su uslovile nejednaku raspodjelu turistikih kretanja

Sjeverna Amerika
Sastoji se od Angloamerike i Srednje Amerike (dio koji pripada Latinskoj Americi) Ima veoma razuenu obalu na sjeveru i na jugoistoku, sa veim ostrvima Grenland, Njufaundland, Kuba, Haiti, Jamajka i td. i poluostrvima: Aljaska, Labrador, Florida, Kalifornija i Jukatan. Bogata hidrografska mrea sa najduom rijekom Misisipi, zatim Mekenzi, Jukom, Sv.Lorenc, Hadson, Ohajo, Tenesi, Kolumbija, Kolorado i Rio Grande.

Brojna i velika jezera (Gornje, Miigen, Hjuron, Iri i Ontarijo) najvea slatkovodna masa na svijetu
U reljefu se izdvajaju Kanadski tit, Apalake planine, Velika ravnica (prerija) i Kordiljeri Ogromne klimatske razlike i ekstremne pojave (zimske snijene meave blizardi i olujni tornado)

Sjedinjene Amerike Drave


Vodea ekonomska, vojna i politika sila svijeta P = 9.370.000 km2 290 miliona stanovnika ili 31 st/km2 Ostvaruje preko 70 milijardi $ od turizma Ogromno bogatstvo prirodnih vrijednosti i raznolikosti Najurbanizovanija i ekonomski najrazvijenija zemlja svijeta (1/3 svjetska proizvodnje) Veoma visok ivotni standard

Relativno visok procenat zarade se troi za rekreaciju i turistika kretanja Zbog velikog zagaenja u urbanim sredinama i izvanrednim saobraajnica veina stanovnitva ide na vikend i odmor u velikim prostranstvima iste, nedirnute prirode SAD-a, Meksika ili Kanade Izvanredan geografski poloaj izmeu Atlantika i Pacifika; Evrope i Zapada omoguio je razvoj meunarodnih turistikih kretanja u oba smjera SAD je vodea turistika zemlja svijeta i na meunarodnom i na domaem turistikom tritu Preko 30 miliona Amerikanaca putuje u inostranstvo kao turisti

Najvie posjeuju Kanadu (60%), Meksiko (12%), zapadnoevropske zemlje, zemlje Mediterana, Japan i Junu Ameriku Najei turistiki gosti SAD-a su iz Kanade, Meksika, Japana, Velike Britanije, Njemake itd. Kanaani najvie posjeuju Floridu, meksikanci Kaliforniju, ostali stranci velike amerike gradove Njujork, San Francisko, zatim Nijagarine vodopade, Nacionalni park Jelouston i kanjon rijeke Kolorado U turistikim kretanjima u zemlji uestvuje preko 700 miliona turista koji ostvare 3 milijarde noenja i potroe preko 100 milijardi dolara 1/3 svih njih posjeuje neki od 52 Nacionalna parka (230.000 km2) ili neki od regionalnih ili parkova prirode Najrazvijenija podruja stacionarnog turizma su na Floridi, Kaliforniji i Havajima

Atlantska obala
Karakterie se po velikom broju nacionalnih parkova i starim gradovima (Dejmstaun, Plimut, Boston, Njujork, Filadelfija i Vaington) Predstavlja ogromnu gradsku aglomeraciju, neposredno urbanizovanu od Vaingtona do Bostona Izgraena su brojna kupalita od kojih je najvee Atlantik Siti Posebna regija je Florida koja ima povoljnu suptropsku klimu, to je omoguilo da postane najvee svjetsko zimovalite

Na njenim istonim obalama razvilo se nekoliko stotina turistikih naselja od kojih su najpoznatija: Dejtona Bi, Palm Bi i Majami Bi Na jugu poluostrva se nalaze Nacionalni parkovi Evergleids, Biskejn i Draj Tortugas kao podruja tropske flore i faune Turistika sezona traje 12 mjeseci Najbrojniji gosti dolaze iz Kanade

Apalai
Podruje starih (gromadnih) planina koje se odlikuju pitomou i umovitou Razvijeni su zimski turistiki centri u Mejnu i Vermontu Poznati su Nacionlani parkovi enendoa i Greit Smoki Mauntain kao najposjeeniji u SAD-u

Sredinja nizija (prerija)


Najprostranija i najraznovrsnija regija SAD-a Turistiki ipak najmanje atraktivna Poznata su odmaralita i veliki gradovi na Velikim jezerima: ikago i Detroit Najpoznatiji objekat prirode su Nijagarini vodopadi izmeu jezera Iri i Ontario Zapadno od Velikih jezera je podruje velikog broja lednikih jezera U junom dijelu su brojni termalni izvori sa pozatim ljeilitima: Hot Springs,Eureka Springs, Mamut Springs i dr. Na obalama Meksikog zaliva razvio se Nju Orleans

Planinsko podruje zapada SAD-a


Turistiki najatraktivniji prostor Odlikuju ga visoki planinski grebeni, kupe ugaenih vulkana, lednici, lednika i vulkanska jezera, iste planinske rijeke, ogromni kompleksi uma, duboki kanjoni, prostrani suvi platoi, pustinje, indijanski rezervati, naputeni rudnici i druge prirodne i antropogene znamenitosti Ovdje je osnovan,1872. godine, prvi Nacionlani park u svijetu: Jelouston poznat po velikom broju toplih izvora i gejzira(Stari verni) Zatim, Nacionlani park Josesmit (ledniki tragovi)

Sekvoja (umski kompleksi sekvoje) Mont Reinir (ugaeni vulkan sa lednicima) Krater Leik (vulkansko jezero, duboko 600 m) Roki Mauntain (stjenovite planine) Grand Kanjon (najdublji i najimpozantniji kanjon u svijetu 1800 m dubine)
Dakle, ovi Nacionalni parkovi i niz drugih prirodnoh objekata su glavno turistiko obiljeje zapada SAD-a

Obala Pacifika je manje atraktivna zbog hladne Kalifornijske morske struje U junom dijelu prema granici sa Meksikom razvijeni su turistiki centri: Santa Barbara, Santa Monika, Long Bi, Laguna Bi, Pacifik Bi, San Dijego i dr. Od gradova istiu se Holivud,Marinlend,Diznilend i Los Anelos Havaji i Aljaska

Postaju sve privlaniji za turistike posjete zbog svoje egzotine prirode

Turizam Kanade
Kanada je ogromni prostor (10 mil.km2) koji je relativno slabo naseljen (30 mil.stanovnika) Taj veliki prostor obiluje turistiki zanimljivim prirodnim i antropogenim raznolikostima: od nenaseljenih tundri na sjeveru, preko napreglednih crnogorinih uma u srednjem dijelu, do prostranih itnih polja i Velikih jezera na jugu Tako veliki i raznovrstan prostor omoguio je razvoj turizma

Zbog veoma otrih klimatskih prilika, veina stanovnitva je skoncentrisana na jugu Kanade uz granicu sa SAD-om, a samim tim i glavna turistika kretanja se odvijaju na tom uzanom prostoru
Izdvajaju se specifini prostori:

Juni dio Kvebeka odlikuje se niskim umovitim planinama, bogatstvom voda i brojnim sportskorekreativnim centrima i turistikim mjestima Posebno obiljeje u pejzau predstavljaju javorove ume, posebno u jesen

Ontario se prostire od Hadsonova zaliva do Velikih jezera Veliki broj hotela i turistikih mjesta je na obalama Velikih jezera (Kanadska rivijera) Najposjeeniji prirodni objekat su vodopadi Nijagare, visoki 48m, a ima naziv Konjsko kopito Kanada raspolae sa 15% svjetskih rezervi slatke vode, najvie je ima u brojnim jezerima (Vinipeg, Vinipegosis, Manitoba, Reindir, Atabaska, Veliko Ropsko, Veliko Medvee i dr.) Jezera se nalaze sjeverozapadno od Ontaria, koja zajedno sa gustim umama bogatim divljai i bistrim rijekama bogatim ribom privlae veliki broj ljubitelja prirode (turiste) U provinciji Alberta se nalazi Nacionalni park Vud Bafalo sa 44.800km2, iza Grenlanda najvei NP na svijetu

Planinski zapad Kanade je najraznovrsniji i najprivlaniji prostor za turiste zbog velikog broja vrhova, ugaenih vulkana, lednika, rijeka, kanjonskih dolina, jezera i fjordova Pacifike obale Ovdje se nalazi veina od 37 Nacionalnih parkova Kanade od kojih su najposjeeniji Bent (osnovan 1885.), Desper, Vaterton, koji zajedno sa amerikim NP Glaier ini jedinstven meunarodni Nacionalni park

Kanadski gradovi su posebna turistika atrakcija Njaznaajniji su: Montreal (stari ekonomski, poslovni i kulturni centar Kanade na rijeci St. Lorenc) Otava (glavni grad, sa veoma skladnom britanskom i francuskom arhitekturom) Toronto (na jezeru Ontario, najvei grad Kanade, sa modernom arhitekturom i centrom ekonomije, trgovine i nauke) Vankuver (luka na kanadskoj pacifikoj obali, povezan transkontinentalnom kanadskom eljeznicom od 1885 god.sa najrazvijenijim dijelom Kanade. Poznato polazite brojnih turista za obalu i unutranji dio provinciju Britanske Kolumbije)

Kanada je poznata

kao turistika destinacija (najvie dolaze turisti iz SAD-a) i kao emitivna turistika zemlja (najvie putuju u SAD (Florida) i u Evropu (Mediteran)