You are on page 1of 1

GRUPA A 1. Nacrtajte opi oblik eutektikog dijagrama stanja.

Za proizvoljno odabranu leguru, likvidus i solidus temperature, odredite sastavne dijelove strukture (faze) i postavite poluno pravilo. 2. Koje su maksimalne topljivosti ugljika u feritu i austenitu i zato se razlikuju? 3. Skicirajte mikrostrukturu metastabilno kristalizirane Fe-C legure s 0.2% C na 20C, oznaite konstituente , faze i pseudofazu. 4. to je zaostali austenit, kod kojih elika se pojavljuje i kako se moe eliminirati?... Opirnije

GRUPA B 1. Nacrtajte opi oblik izomorfnog dijagrama stanja, za proizvoljno odabranu leguru, likvidus i solidus temperature, odredite sastavne dijelove strukture (faze) i postavite poluno pravilo. 2. Koja je razlika izmeu austenita i yFe 3. Metastabilno kristalizirana Fe-C legura s 0.1% C nalazi se na 20C. Koji su sastavni dijelovi njene mikrostrukture i njeni maseni udjeli? 4. Kako se mjenjaju temperature poetka pretvorbe austenita u martenzit (Ms) i zavretka pretvorbe (Mf) u ovisnosti o sastavu (%C) elika (Uptonov dijagram)?

GRUPA C 1. Koja je razlika izmeu primarne i sekundarne kristalizacije? Navedite primjer(e). 2. to znate o perlitu? 3. Metastabilno kristalizirana Fe-C legura s 0.3% C nalazi se na 20C. koji su sastavni dijelovi njene mikrostrukture i njihovi maseni udjeli? 4. Nacrtajte kontinuirani TTT dijagram za nadeutektoidni elik i objasnite postupak odreivanja gornje kritine brzine gaenja.

GRUPA D 1. Nacrtajte opi oblik eutektoidnog dijagrama stanja. Za proizvoljno odabranu nadeutektoidnu leguru, u dvofaznom podruju ispod eutektoidne temperature, odredite sastavne dijelove strukture i postavite poluno pravilo. 2. to znate o cementitu? 3. Metastabilno kristalizirana Fe-C legura s 0.2% C nalazi se na 20C. Skicirajte njenu mikrostrukturu i oznaite konstituente, faze i pseudofazu. 4. to znate o martenzitu?