You are on page 1of 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SERTING ILIR 72200 BATU KIKIR, NEGERI SEMBILAN D.

K MINIT MESYUARAT PANITIA SAINS KALI PERTAMA 2014 Tarikh : 07 Januari 2014( Selasa ) Masa : 2.00 p.m Tempat : Bilik Operasi Tahun 6 Kehadiran : 1. 2. 3. 4. Pn. Rosliah Bt. Abu Kassim ( GPK 1) Pn. Zunita bt Zainal (Ketua Panitia) Pn. Siti Arfah bt Abdul Manan (Setiausaha) Pn. Radziah bt Adam (AJK)

Tidak Hadir : Tiada Agenda : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ucapan alu-aluan pengerusi (Ketua Panitia Sains) Ucapan wakil Guru Besar ( Guru Penolong Kanan 1) Pengesahan minit mesyuarat Perkara berbangkit Perancangan panitia sains Hal-hal lain Penutup.

1. Ucapan Alu-aluan Pengerusi 1.1 Mengucapkan salam dan mengalu-alukan kehadiran semua guru pada mesyuarat panitia bagi kali pertama Tahun 2014. 1.2 Beliau mengucapkan syabas kepada guru yang terlibat dengan program yang dirancangkan pada tahun 2013 dan telah memberikan kerjasama yang kukuh dan bersungguh-sungguh serta mendapat hasil yang cemerlang. Tindakan : Makluman 2. Ucapan Wakil Guru Besar 2.1 Pn. Rosliah Bt Abu Kassim selaku Guru Penolong Kanan 1, mengucapkan salam dan mengalu-alukan kedatangan ahli panita sains. Beliau mengucapkan tahniah dan syabas kerana pencapaian UPSR 2013 dengan kelulusan sebanyak 83.3% dan GPS sebanyak 1.84.

2.2 Mengingatkan guru panitia sains supaya melengkapkan buku rekod mengajar sehingga akhir akhir bulan Januari ini. 2.3 Memastikan supaya Perancangan Strategik dibuat pada tahun 2014 hingga 2019 (Jangkamasa panjang) 2.4 Memastikan Perancangan Strategik sahaja dibuat.

Tindakan : Tindakan guru. 3. Pengesahan Minit Mesyuarat. 3.1 Pn. Siti Arfah bt. Abdul Manan mencadangkan agar minit mesyuarat yang lalu disahkan dan disokong oleh Pn. Radziah bt Adam.

Tindakan : Makluman

4. Perkara Berbangkit 4.1 Jadual pencerapan P & P jadual pencerapan telah disediakan oleh GPK 1. Tarikh sebenar pencerapan bergantung kepada keadaan semasa dan pencerap. Guru diminta sentiasa bersedia untuk dicerap. 4.2 Guru perlu mengemaskini KPI dan Headcount berdasarkan pencapaian tahun lepas 4.3 Mengadakan kursus LDP setiap kali guru menghadiri kursus KSSR.

Tindakan : Guru Sains

5. Perancangan Panitia Sains 5.1 Semua ujian dan peperiksaan adalah dijalankan mengikut takwim sekolah. 5.2 Analisa keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2013 bagi Tahap 2 sahaja adalah seperti berikut :

ANALISA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN SAINS 2013.


TAHUN BIL MURID 31 A 0 % 0.00 B 3 % 9.68 C 22 % 70.97 LULUS 25 % 80.65 D 6 % 19.35 E 0 % 0.00 D/E 6 % 19.35

4 UTM

5 USM

31

3.23

12.90

13

41.94

18

58.06

11

35.48

6.45

13

41.94

6 UM

37

10.81

10

27.03

13

35.14

27

72.97

10

27.03

0.00

10

27.03

ANALISA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH SAINS TAHUN 2013, 2012 DAN 2011.
BIL MURID

TAHUN

DARJAH

LULUS

D/E

2013

6 UM

36

25.0

17

47.2

19.4

33

91.7

5.6

2.8

8.4

2012

6 UM

35

17.1

17

48.6

25.7

32

91.4

8.6

8.6

2011

6 UM

31

12

38.7

11

35.5

19.4

29

93.5

6.5

6.5

2013

2012

2011

CALON HADIR

36

35

31

SEMUA A

GRED PURATA SEKOLAH

1.84

1.79

1.82

PENGUASAAN MINIMUM

83.3

85.7

87.1

ANALISA PRASEKOLAH. 1. Laporan Kemenjadian murid tahun 2013. i. ii. iii. iv. Seorang murid : Nor Aliya Syafikah Bt Hashim masalah pembelajaran Johan Aqashah B Jamaluddin lambat menguasai Muhammad Adam Lutfi B Mohd Sokri lambat menguasai Selebihnya menguasai dengan berbagai tahap kebolehan.

2. Jumlah murid prasekolah tahun 2014.


6 tahun 13 8 21 5 tahun 3 1 4 JUMLAH 16 9 25

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH

5.3 Target UPSR 2014. Calon pada tahun 2014 adalah seramai 32 orang. Target lulus keseluruhan adalah sebanyak 100%. Pencapaian 5A seramai 10 orang. Pencapaian 10 orang adalah sebanyak 31.3%. Manakala target GPS adalah 1.73. 5.4 Keputusan KSSR tidak dapat diteruskan secara Online kerana masih dalam penyelenggaraan. Dijangka dibuka semula pada bulan April 2014 ini. 5.4.1 LDP bagi KSSR pada Tahun 2013 telah dibuat pada 15hb Nov 2013. 5.4.2 Penulisan rancangan pengajaran harian untuk KSSR adalah seperti berikut :5.4.2.1 Bidang 5.4.2.2 Tajuk 5.4.2.3 Standard Kandungan 5.4.2.4 Standard Pembelajaran 5.4.2.5 Aktiviti 5.4.2.6 Pentaksiran

5.5 Penulisan Buku Rekod Mengajar. Buku rekod mengajar yang dibekalkan adalah dalam format KSSR bermula pada tahun 2014. 5.5.1 Buku latihan murid bagi Tahap 1 adalah sebuah sahaja. Manakala Tahap 2 menggunakan sebanyak 2 buah. 5.5.2 Modul PBS turut dibekalkan kepada semua murid yang terlibat dengan KSSR. 5.6 Peka Sains Peka masih dijalankan bermula dari Tahun 1 hingga Tahun 6. 5.6.1 Data Peka bagi Tahun 6 telah dimasukkan secara online dan dihantar ke Lembaga peperiksaan. 5.6.2 Peka murid Tahun 1 hingga Tahun 5 hendaklah dilaksanakan sehingga Bulan November 2014. 5.7 Aktiviti Panitia Pengerusi memaklumkan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan pada tahun 2014. 5.7.1 Persembahan panitia sains di Perhimpunan pagi adalah setiap hari Khamis. 5.7.2 Membuat Buku Skrap secara kumpulan atau individu 5.7.3 Aktiviti mingguan Pusat Sumber Sekolah bersama Panitia Sains 5.7.4 Menjalankan Bengkel Teknik Menjawab UPSR bagi murid Tahun 5 dan Tahun 6.

5.7.5 Menjalankan aktiviti PEKA dan mengemaskini data dan maklumat murid Tahun 6. 5.7.6 Kuiz Sains iaitu aktiviti selepas UPSR. 5.7.7 Minggu Matematik dan Sains. 5.7.8 Menjana Minda (Subjek Matematik dan Sains). Aktiviti Persatuan PEMASA. 5.8 Perancangan Strategik Setiap tahun perlu menetapkan KPI dan target pencapaian 5.8.1 Target Sains Tahap 1 mencapai sekurang-kurangnya Band 5. 5.8.2 Target Sains Tahap 2 (Tahun 5 dan Tahun 6) adalah 100% lulus secara keseluruhan. Tindakan : Guru Sains 6.0 Hal hal lain. Ketua Panitia dan guru sains boleh menyenaraikan Bahan Bantu Mengajar yang diperlukan untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran dan diserahkan kepada guru perpustakaan Media. 6.1 Penggunaan Bilik Sains adalah digalakkan bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan Bilik Sains hendaklah dicatat dalam Buku Rekod Penggunaan Bilik Sains. 6.2 peruntukan PCG pada Tahun 2014 adalah sebanyak RM 772.80. makluman baki yang tinggal pada Tahun 2013 adalah sebanyak RM 39.44. Baki 10% dari PCG pada Tahun 2014 adalah sebanyak RM 77.28 perlu ditinggalkan. Tindakan : Guru Sains 7.Penutup Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 3.30 petang

Disediakan oleh, ( Pn. Siti Arfah bt. Abdul Manan ) Setiausaha Panitia Sains, SK Serting Ilir.

Disemak oleh, .. ( Pn. Rosliah Bt. Abu Kassim ) Guru Penolong Kanan 1, SK Serting Ilir