You are on page 1of 1

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION (CMMI) To je skup najbolje prakse pri postupcima razvoja i odravanja softvera koji kompanijama

omoguuje procenu uspenosti vlastitog procesa razvoja softvera. Ocene ovog modela su: 1 (initial), 2 (managed), 3 (defined), 4 (predictable) i 5 (optimizing). Prednosti ovog modela su: vrlo detaljan popis, podravanje neprekidnog unapreenje procesa razvoja. Ogranienja ovog modela su to se ne odnosi na neke kljune IT operacije (sigurnost, promena aplikacija, upravljanje konfiguracijama, planiranje kapaciteta). CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (COBIT) Predstavlja preporuke sa stanovita revizije i kontrole informacionih sistema o IT procesima, najboljoj praksi i kontroli. Odnosi se na procenu i upravljanje rizikom i ima fokus na celovitosti, pouzdanosti i sigurnosti. Ocene ovog modela se kreu od 1 do 6, vrlo su sline kao kod CMMI. Najvea prednost CobiT-a je to poseduje odlinu check-listu za informacione sisteme, te procesni pristup koji omoguuje procenu rizika i upravljanje rizikom i provoenje revizije informacionih sistema IT INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL) Predstavlja uputstva za upravljanje IT uslugama i operacijama kao to su: incidenti, promene, kapacitet, odreivanje i upravljanje nivoom usluga, upravljanje sigurnou, korisnika podrka, itd. Prednosti: dobro definisana, detaljna uputstva fokusirana na pitanja, primene (koritenja) IT i pitanja kvalitete isporuene usluge. Ogranienja ITIL-a su to ne pokriva razvoj sistema upravljanja kvalitetom, te prilino zavisi od interpretacije. SIX SIGMA Six Sigma je model koji predstavlja proces statistikog praenja unapreenja kvaliteta procesa s korisnike strane. Definie nivo usluge i meri odstupanja. Prednosti ovog modela su pre svega u egzaktnom pristupu kojim se pronalazi uzrok problema i pristupa njegovom reavanju, te uzima u obzir i trokove kvaliteta. Ogranienja ovog modela u primeni kod softvera su to je izvorno oblikovan za proizvodne aktivnosti.