You are on page 1of 1

BiH treba federalni model kako bi se odmakla od Daytona i pribliila Europi

Sukob separatistikih i unitaristikih tenji


Jedina alternativa za EU jest da razvije svoj vlastiti, zajedniki, novi i uinkovitiji pristup prema Bosni i Hercegovini u 2014. godini
odgovor SAD-u, Turskoj...

Eurozastupnik Davor Ivo Stier poziva na novi pristup EU prema BiH

EUROPSKI ISPIT Zadovoljstvo tri naroda kljuno je za napredak zemlje k Europskoj uniji
Davor Ivo Stier

U 2013. smo rekli zbogom posljednjem amerikom tenku na europskom tlu. U pravo vrijeme da se u 2014. obiljei stota godinjica atentata na nadvojvodu Ferdinanda u Sarajevu, dogaaja koji je izazvao Prvi svjetski rat i posljedino prvu ameriku vojnu intervenciju na naem kontinentu. Sada, stoljee nakon Prvog svjetskog rata, Washington smanjuje europske postrojbe i prebacuje fokus na Aziju, oekujui od Europe da uloi vie sama u vlastitu sigurnost i obranu. Nakon zavretka hladnog rata i iscrpnih procjena prijetnji u sve vie multipolarnom svijetu, promjena fokusa i resursa SAD-a na Pacifik se namee kao jedini logian potez. Sve se to moglo uiniti mnogo prije, no unutarnje podjele u Europi i krajnja nemo da se zaustavi kampanja za etniko ienje Slobodana Miloevia natjerali su Clintonovu administraciju da jo jednom vojno intervenira na europskom tlu. S vremenom je Europska unija nauila odreene lekcije iz vlastitih greaka u vanjskopolitikim i sigurnosnim politikama u prolosti. Ulazak Hrvatske u EU u srpnju 2013. i uspjeh Catherine Ashton u posredovanju dogovora izmeu Srbije i Kosova dokazao je da je Europa ovoga puta odluna i uinkovita u ouvanju sigurnosti svojeg jugoistonog kuta. Meutim, EU jo uvijek nema rjeenje za sluaj Bosne i Hercegovine. Ova drava i dalje ostaje najvei izazov za regionalnu stabilnost, ali i za sposobnost EU da odri mir, stabilnost i blagostanje diljem kontinenta. Prije sto godina ubojstvo Gavrila Principa, nasljednika Habsburke krune, za vrijeme njegovog posjeta

Nerealno da se SAD ukljui u problem, loe stvari prepustiti Rusiji i Turskoj

Ova drava ostaje najvei izazov za regiju, ali i za sposobnost EU da odri mir, stabilnost i blagostanje

dobar Daytonata, nije za kraj rpitanja rijeio roda tri na

BiH lo primjer u odnosu na ulazak RH u EU i dogovor Srbije i Kosova


politikog neslaganja stoji mnogo dublji uzrok bh. problema. Dok je Dayton bio uinkovit u zaustavljanju rata, unutarnja podjela drave na dva dijela koja je posljedica Daytona, nije bila usmjerena na rjeavanje nerijeenih nacionalnih pitanja izmeu tri konstitutivna naroda, Bonjaka, Srba i Hrvata. Izostanak zajednikog cilja je vidljiv u gotovo svakoj raspravi i jasno je da u sadanjem obliku Bosna i Hercegovina ne moe proi reforme koje su potrebne za pridruivanje Europskoj uniji. ak se i popis stanovnitva iz 2013. pretvorio u kampanju pozicioniranja izmeu tri konstitutivna naroda u sluaju moebitnog novog ustavnog dogovora. U meuvremenu, dvije proturjene sile nastavljaju gurati zemlju nizbrdo. Na jednoj strani separatistike

Fuele
Sporazum koji je postignut meu politiarima iz BiH 1. listopada bio je ohrabrenje, ali ga je opstruirao dio politiara iz Bosne i Hercegovine

kilometara duga je granica Europske unije s Bosnom i Hercegovinom, istie Stier, to vidi dovoljnim razlogom za snanije angairanje u BiH

1000

Sarajevu, izazvalo je ne samo sukob izmeu Beograda i Bea, nego je aktiviralo i njihova saveznitva s Rusijom i Njemakom, na taj nain uzrokujui prvi sveeuropski bratoubilaki rat. Na sreu, trenutane unutarnje nestabilnosti u Bosni i Hercegovini ne mogu izazvati novi pokolj na kontinentu, ali svejedno, EU ne bi sebi smio dopustiti da ostane slijep na sve goru situaciju u zemlji s kojom dijeli vie od 1000 kilometara kopnene granice. ekati da se Amerikanci ukljue, kako su to radili devedesetih, nije realno oekivanje. Pustiti Moskvi ili Ankari da neprestano poveavaju svoj utjecaj u zemlji, u odsustvu EU vod-

stva, takoer ne moe biti poeljan cilj. Jedina alternativa za EU jest da razvije svoj vlastiti, zajedniki, novi i uinkovitiji pristup prema Bosni i Hercegovini u nadolazeoj 2014. godini. Kako je ostatak Jugoistone Europe ili ve uao u EU, ili doao do statusa kandidata, ili ide u tom smjeru, Bosna i Hercegovina je u ovom trenutku jedina drava koja klizi unatrag sve veom brzinom. Njezin europski put je blokiran iznutra, nemogunou politikih lidera te zemlje da provedu odluke Europskog suda za ljudska prava u sluaju Sejdi - Finci, koji zahtijeva izmjenu izbornog zakonodavstva koje je trenutano na snazi. Meutim, iza tog

sile gledaju na dravu kao na prijelazni eksperiment i oekuju da e se Bosna i Hercegovina raspasti. S druge strane, centralistike snage su ve uspjele pretvoriti jedan od entiteta, isprva bonjako-hrvatsku federaciju, u entitet pod kontrolom Bonjaka i sanjaju o tome da eventualno isto naprave i s cijelom dravom. Obje strane su vie zainteresirane za dobivanje strane pomoi za svoje uske ciljeve, nego za europsku budunost drave. U takvim okolnostima su Rusija i Turska u zadnjih nekoliko godina znaajno poveale svoj politiki i ekonomski utjecaj u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, novi pristup Europske unije bi trebao biti temeljen na iskrenom pokuaju koji je iznio povjerenik za proirenje tefan Fuele, koji je 1. listopada 2013. godine politike lidere u Bosni i Hercegovini pribliio konsenzusu o novom izbornom zakonodavstvu, kao prvom koraku u prijeko potrebnoj tranziciji iz Daytonske strukture prema europskoj budunosti Bosne i Hercegovine. Bez nove strategije podrane od Vijea i pune potpore i koordinacije zemalja lanica, Fuele je ostao bez instrumenata za nastavak procesa. Ipak, isplati se nastaviti tragati i razvijati novi i zajedniki pristup Europske unije koji bi zamijenio trenutane sukobljene separatistike i centralistike snage federalnom i europskom idejom Bosne i Hercegovine, istinski obuhvaajui sva tri naroda, dajui novi polet svim njezinim graanima i omoguujui europsku perspektivu za dravu. Pritom, EU treba uzeti u obzir poglede i podrku neeuropskih sila, posebice amerikih saveznika. U svakom sluaju, sto godina nakon poetka Prvog svjetskog rata u Sarajevu, Europska unija bi definitivno trebala preuzeti vodstvo, predstaviti vlastitu viziju i pokazati se kao uinkovita sila u odravanju mira i blagostanja. Hrvatski eurozastupnik Davor Ivo Stier je autorski tekst o Bosni i Hercegovini objavio u asopisu New Europe.