You are on page 1of 1

AK-004

BORANG LAPORAN KEROSAKAN BANGUNAN

Maklumat Kerosakan Bangunan Bil. Kerosakan Lokasi Catatan

Maklumat Pelapor Tandatangan Nama Pelapor Tarikh Tandatangan

Pengesahan Bahagian

Nama Ketua Bahagian Tarikh Tindakan Jawatankuasa Penyelenggaraan

Laporan Pemeriksaan

Tindakan Penyelenggaraan

Sendiri Kontraktor Luar

Catatan : Tarikh Siap : Pengesahan BPPA Tandatangan PP(BPPA Tarikh Maklumbalas Pembaikan

Semakan Dan Pemantauan BPPA Tandatangan Pegawai BPPA Tarikh

Tarikh

Kaedah !akluman

Lisan " Bertulis " Salinan " Lain#Lain