You are on page 1of 1

Agencja reklamowa BKR Media oferuje Pastwu usugi internetowe, materiay poligraficzne, reklam zewntrzn, a take inne formy

promocji. Nasze zlecenia wykonujemy gwnie na rynku trjmiejskim, ale take pracujemy na terenie caej Polski.
Gwny nacisk kadziemy obecnie na reklam internetow, gdy jest to dzisiaj najlepsze narzdzie marketingowe, ktre moe przynie szybkie i wymierne korzyci Pa stwa !irmie" #becno w $nternecie to szansa na wykreowanie i %trzymanie korzystnego wizer%nk%, zdobycie liczcej si pozycji na rynk% oraz kom%nikacj z klientami i kontra&entami" '() *edia dobierze i zrealiz%je %s%gi reklamowe w taki sposb, by przynosiy jak najwiksze korzyci Pa stwa !irmie, a take wypeniay wszelkie inne stawiane nam oczekiwania" +yprom%jemy Pa stwa !irm w $nternecie" ,tworzymy strony +++ l%b sklepy internetowe oraz zadbamy o ic& rozpoznawalno w sieci, stos%jc sk%teczne pozycjonowanie, linki sponsorowane i marketing spoecznociowy" -ie tylko wyprom%jemy Pa stwa przedsibiorstwo w $nternecie, ale take podejmiemy inne dziaania promocyjne" -asza o!erta to take reklama zewntrzna. szyldy i tablice reklamowe, witryny sklepowe, banery, kasetony oraz litery wietlne i przestrzenne" Propon%jemy rwnie szereg materiaw poligra!icznyc&, do ktryc& nale. wizytwki, teczki i !oldery, %lotki, koperty, papier !irmowy i wiele innyc&" -asz zesp zatroszczy si o reklam Pa stwa !irmy w kadym aspekcie" ,prawimy, e zdobd Pa stwo rzesz nowyc& klientw i partnerw, zyskaj d% rozpoznawalno na rynk% i wykre%j pozytywny wizer%nek marki" Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

'kr *edia (arolina (ondek %l" /dama *ickiewicza 012, 345678 Gda sk -$P 886783<76=, )>G#- =648=8<30

tel" 983: ;6< 3< 6<, tel" kom" 8<6 <76 <70 biuro@grafika.biz - www.grafika.biz