You are on page 1of 5

Sistemet respiratore

Sistemet respiratore jane aparatura qe lidhn me pacientin per ti dhene atij anestetetikun e gazte e nevojshem per anestezine.

Lidhja ndermjet pacientit,sistemit respirator dhe pajisjse se anestezise.

Insuflimi-ceshte?

Insuflimi eshte thithja e gazit anestetik permes gojes me ane te nje maske te vendosur ne fytyre. Eshte i nevojshem per femijet e vegjel gjate induksionit te anestezize dhe dhenies se anestetikut inhalator ne doza te larta.