You are on page 1of 1

Tema On-line bankarstvo Banke se pojavljuju na internetu kako bi stvorile imi inovativne firme koja moe svojim korisnicima

ponuditi najsavremenija tehnoloka reenja.Banke se pojavljuju na internetu poto moe opsluiti vei broj klijenata bez potrebe da otvaraju nove filijale,stavljanje sevisa na Internet nezahteva dodatni poslovni prostor ni nove zaposlene. Klijenti koriste virtuelne banake jer mogu uplate i isplate obavljati bez obzira o kom je periodu dana ili noi je re,ili u kom delu zemlje ili sveta se nalaze. On-line bankarstvo je obavljanje bankarskih transakcija direktnom vezom izmedju klijenta i banke preko specijalizovanog softvera,koji se instalira na raunaru klijenta. Kako bi se obavile ove bankarske transakcije u on-line bankarstvu potrebno je: imati specijalizovan softver koji se ugrauje u raunar, klijent posluje sa bankom ali i softverskom kompanijom koja je instalirala softver, podatci o klijentu se nalaze na hard disku i nisu otporni na napade, klijentu je potreban novac kako bi kupio softver, klijentu je potrebno i vremena kako bi savladao korienje softvera. On-line bankarstvo ima i prednosti i mane: Prednosti su: usluge su dostupne 24h, klijent ima pristup stanju na svom tekuem raunu, moe zakazati da se izvri plaanje u odreeno vreme automatski, moe prenositi novac sa rauna na raun, on-line plaanje rauna. Nedostatci on-line bankarstva su: transakcije se mogu obavljati samo na raunaru gde postoji instaliran softver, klijentu je potrebno vremena da se obui za rad, podatci na hard disku su nezatieni. Slika 1 Izgled web sajta za on-line bankarstvo