You are on page 1of 2

PENTAKSlRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)

PENDlDlKAN MORAL TlNGKATAN 2


UNlT 3 REMAJA HARAPAN NEGARA
BAND l
[BlD3El Boleh menyatakan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri]
Nama Murid:____________________________ Kelas:
________
Lengkapkan peta minda berikut.
Cadangan Jawapan:
Merokok, menipu/berbohong, pergaulan bebas, ponteng sekolah, penyalahgunaan dadah,
vandalisme atau jawapan-jawapan lain yang munasabah
Pelajar dapat menyatakan 3 jawapan dan ke atas. Telah Menguasasi
BlD3El
Pelajar dapat menyatakan kurang daripada 3
jawapan.
Belum Menguasasi
BlD3El
PENTAKSlRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS)
Perbuatan yang boleh
menjejaskan maruah diri
PENDlDlKAN MORAL TlNGKATAN 2
UNlT 3 REMAJA HARAPAN NEGARA
BAND 2
[B2D3El Boleh menjelaskan perbuatan yang boleh menjejaskan maruah diri]
Nama Murid:____________________________ Kelas:
________
Berdasarkan peta minda berikut, jelaskan satu kesan perbuatan berikut:
Cadangan Jawapan:
Menjejaskan kesihatan diri, membazirkan wang, merosakkan imej keluarga, menyusahkan
ibu bapa, mencemarkan nama baik, ditangkap polis atau jawapan-jawapan lain yang
munasabah.
Pelajar dapat menjelaskan 2 atau lebih jawapan yang
berlainan.
Telah Menguasasi
B2D3El
Pelajar dapat menjelaskan l jawapan yang sama
sahaja.
Belum Menguasasi
B2D3El
Merokok
Kesan
...
.....................
.........
Ponteng Sekolah
Kesan
...
.....................
.........
Vandalisme
Kesan
...
.....................
.........
Pergaulan bebas
Kesan
...
.....................
.........