You are on page 1of 1

ELEMENTS TCNICS DE LA PINTURA Procediment Fresc Aquarella Tmpera Tremp Material Pigment i aigua amb cal Pigment i goma

Pigment i cola Pigment i ou Suport Mur revocat amb estuc Paper blanc Paper Estuc Fusta Tela Fusta Tela Paper Metall Pedra Mur Tela Fusta Fusta Tela Paper Metall Pedra Mur Paviment "ans

Oli

Pigment i oli de lli o d'anous

Encustica

Pigment resina i ceres

Acr!lic

Pigment i cid acroleic

Mosaic "idriera

Teselles "idres de colors