You are on page 1of 2

dorota michalska FOUCAULT. SZALESTWO I LITERATURA -Jakie miejsce zajmuje refleksja nad literatur w myli Foucaulta?

W jakim momencie si pojawia? - komentarz Rolanda Barthesa, po wydaniu Historii szalestwa 1961: Michel Foucault zajmuje si kwesti Rozumu/Szalestwa, ktra stoi u podstawy refleksji teoretycznej o literaturze. - intuicja ta jest potwierdzona przez Derrid w 1963 w Cogito i historia szalestwa: Wszelki mwicy podmiot przywoujcy szalestwo moe to uczyni wycznie w jzyku fikcji albo w fikcji jzykowej. -Widzimy wic, e kwestia literatury u Foucaulta wynika bezporednio z refleksji nad momentem Rozum/ Szalestwo. - Literatura jest tym elementem lecym na styku filozofii i szalestwa, logosu i milczenia. Kiedy mwimy wic o narodzinach mylenia z ducha literatury wedug Foucaulta/ Barthesa/ Derridy dotykamy gwnie/take kwestii szalestwa. -jakie jest to pismo szalestwa? Piszce szalestwo jest transgresyjne i dlatego wykluczone. -Jak Foucault rozumie t transgresyjno literatury? Transgresja literatury nie opiera si ani na znaczonym ani na znaczcym. Nie chodzi wic o transgresyjn tre ( erotyczn, religijn, bluniercz). Mao liczy si zatem co wypowiada taki jzyk, jakie nosi znaczenia. - Transgresyjna jest sama istota pisma, czystego pisma( Bataille, Roussel, sidmego anioa-Brisset). Transgresyjna jest odpowied Mallarme, ktry na pytanie Nietzschego Kto mwi? odpowiada Sam jzyk. -Przestrze tekstu jest stworzona z pozbawionego referencji jzyka, pozbawionego jakichkolwiek znaczonych, jest powierzchni, nieobecnoci podmiotu, podwaony zostaje sens reprezentacji. - esej Foucault Siedem uwag o sidmym aniele 1970: -(1 uwaga) kwestia nieprzekadalnoci: echo tekstu W. Benjamina Zadanie tumacza i zapowiedz odpowiedzi P. de Mana z 1983: de Man twierdzi, e tumaczenie jest niemoliwe. Jeeli pierwsze pytanie ze strony tumacza brzmi: co mwi tekst? To jedyna odpowiedz jest: nie mwi nic/nic nie znaczy. Tumacz z definicji jest skazany na porak. -(2 uwaga) kwestia pocztku jzyka/ rda: rdo nie istnieje, istnieje tylko potencjalno gry. Na pocztku byy koci. W fragmencie Wycofanie i powrt

rda Foucault identyfikuje motyw wycofania si bogw u Holderlina, a wic nieobecno ojca, jako wanie wycofanie si rda.

BIBLIOGRAFIA: M. Foucault, Szalestwo i literatura, eseje: Szalestwo, nieobecno dziea, Ojcowskie NIE, Siedem uwag o sidmym aniele, Przedmowa. M. Foucault, Sowa i rzeczy, eseje: Pismo rzeczy, Byt jzyka J. Derrida, Cogito i historia szalestwa, w: Pismo i rnica S. Felman, Foucault/Derrida: The Madness of the Speaking/Thinking Subject, w: Writing and madness, Stanford University Press, 2003 J. Habermas, Dygresja o skasowaniu gatunkowej rnicy midzy filozofi literatur, w: Filozoficzny dyskurs nowoczesnoci. a