Şcoala cu clasele I-VIII „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare, Str. Cuza Vodă, nr. 7, cod poştal 430034,  0 ! - "#3 !

, $a%& 0 ! - "#3 !, '-(ail& scoala)"7)cuza*+a,oo.co(

Cod procedură: PO.FOR. …..………….
Data elaborării: 7.IX.2009

PROCEDURI OPERAŢIONALE
'diția I
DE MONITORIZARE, EVALUARE, REVIZUIRE ŞI ÎM UN!T!"IRE A CALIT!"II

-a.ina " / ""

Elaborat Profesor: LŐRINCZ LOREDANA NELA Verificat Profesor: ARDELEAN $LORICA CODR%ȚA Aprobat Dire&tor: '%REȘAN (RI(ORE

e!"ăt#ra: e!"ăt#ra: e!"ăt#ra:

PROCEDURĂ
PRIVIND MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI DEZVOLTARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE
E)e!*lar "#!ăr#l +++++++++++++ Data i"trării ," -i.oare: /0.IX.2009 '0idența (odi$icărilor procedurii 1r. crt. 'diția 2ata ediției 3e0izia 2ata -a.ina re0iziei 2escriere (odi$icare Se(nătură conducător co(parti(ent

<3I Co(isia (etodică aria curriculară =7i(4ă și Fu*c('# 35C Șe$ co(isie (etodică Șe$ co(isie (etodică Nu)e %' pre*u)e 78rincz 7oredana 1ela Ieri(a Maria Mesani Viorica D#(# .+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO..6.C.C.FOR. cr( A/re+'ere# Ter)e*u$ #/re+'#( .A ILIT!"I: • In$or(are& 35C • 6plicare& o Cadrele didactice o -ersonalul didactic au%iliar o -ersonal nedidactic • Veri$icare& C. A REVIERI Nr.Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'. RE.copu$ d'-u. Co(isia de e0aluare a calității 2 CA Conslul de ad(inistrație 3 CCD MM Casa Corpului 2idactic Mara(ureș 4 c. re0izia din cadrul ediției procedurii operaționale& Nr.A.COPUL PROCEDURII: • 3idicarea ni0elului de co(petență pro$esională/ recon0ersie pro$esională. cr(. . II. …. 7ista cuprizand persoanele la care se di$uzeaza ediția sau.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.PON. 0 RFC 3esponsa4il cu $or(area continuă 1 C. 0 1 2 .'.ina / "" I. Cadre didactice IV.d. DOMENIUL DE APLICARE: • 3esponsa4ilul cu $or(area continuă Cadrele didactice • -ersonalul didactic au%iliar • -ersonal nedidactic din cadrul Școlii cu clasele I-VIII „Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare III.e)*#(ur# pr')'r'' .E.#r'' In$or(are/ aplicare 6plicare 6plicare Co)p#r(')e*( 5or(are contiunuă Co(isia (etodică aria curriculară 91V:Ț:.…… 'diția I 3e0izia 0 -a. după caz.

estionarului Analiza satisfacției și a nivelului de operativitate a cursurilor desfășurate în anul școlar precedent Cane%a D .copu$ d'-u. . ….estionar @n reEeaua şcolii/ e-(ail  Interpretarea rezultatelor .Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională Nr.d.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.ra(e de $or(are inițială Clicență.realizarea raportului cu pri0ire la i(pactul pro.ina 3 / "" Co)p#r(')e*( co(unicare> Fu*c('# Nu)e %' pre*u)e D#(# .. doctoratD . . ce au des$ășurat @n anul şcolar precedent pro. '(iterea deciziei de nu(ire @n $uncțieA 4. 3ealizarea /#.ădar Iosi$ V.C. ce au cartea de (uncă @n unitate o 3ealizare listă de e-(ail-uri a c. 6ducerea la cunoștința cadrului 0izat a deciziei directorului și C6. 6le. V. CON"INUTUL PROCEDURII: V.ii> C. Identi$icarea c.6.6.1.'. '0aluarea acti0ității de $or(are pro$esională .ra(e de $or(are derulate prin CC2 MM sau alți $urnizori  3ealizarea inter0iului-c.". Șe$ co(isie (etodică Șe$ co(isie (etodică Șe$ co(isie (etodică C.0.estionar Raport formare şi dezvoltare profesională pentru anul şcolar precedent Cane%a "D  .rade didactice.…… 'diția I 3e0izia 0 -a. Caltea 6(alia ?rizsan Mirela 5a.ri(itere c. Identi$icarea c.nolo. 3ealizarea de propuneri no(inale pentru $uncția de 35C @n cadrul Consluilui de ad(inistrațieA . ce au cartea de (uncă @n unitate o Co(pletarea/ reactualizarea/ 0eri$icarea Fişei individuale de formare continuă . -re.ătirea r#por(u$u' pentru anul școlar precedent . . arte și te.FOR.erea prin 0ot a 35CA 3. De%e)*#re# RFC ".#r'' PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'. Î*(oc)'re# por(o-o$'u$u' RFC ".+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.d.e)*#(ur# pr')'r'' 3 6plicare 4 6plicare 5 6 6plicare Veri$icare Co(isia (etodică aria curriculară =Mate(atică și științe> Co(isia (etodică aria curriculară =<( și societate> Co(isia (etodică aria curriculară =Sport.3.'.e' de d#(e pri0ind datele personale a cadrelor didactice @ncadrate @n unitate o Solicitare centralizator cuprinzBnd c.ra(elor de $or(are pentru anul şcolar precedent  3ealizarea c. cr(. ce au des$ăşurat @n anul şcolar precedent pro.C.d.d. (asterat.

6$ișare la a0izier/ porto$oliu 5<3M63' o <$erta de $or(are a CC2 MM o Metodolo. Identi$icarea c.3.ina 4 / ""  .2. $a%D VI.ia $or(ării continue a personalului didactic din @n0ăță(Bntul preuni0ersitar o 2ate de contact a $urnizorilor de $or(are continuă din Fudeț Cadresă.4. . Co(pletarea per(anentă a por(o-o$'u$u' 35C 3.ri(itere c. …. ..4. . .+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.res se 0a iniEia o altă procedură ce 0a $i (enționată @n pa. MODIFICAREA PROCEDURII: 9n cazul unui re.estionar @n reEeaua şcolii/ e-(ail  Interpretarea rezultatelor 3.3.ra(e de $or(are prin o4Einere de . -lani$icarea acti0itatii de $or(are pro$esionala  Co(pletare $or(ular de @nscriere la cursuri de $or(are V. . inclusi0 la ni0el europeanA o $acilitarea recon0ersiei pro$esionale a cadrelor a$late @n restructurare/ reducere de acti0itateA o dez0oltarea e$ecti0ă a (etodelor de predare și @n0ățare la clasăA o @(4unătățirea e0aluării co(petențelor și @n siste(ul non$or(al și in$or(alA o sporirea e$icienței cursurilor de $or(are pro$esională.FOR. a0izat de către directorul unității 3. site.estionar @n reEeaua şcolii/ e-(ail  Interpretarea rezultatelor .ina de prezentare a prezentei proceduri. VII.ri(itere c.Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'. REZULTATELE: o @nzestrarea personalului cu co(petențele necesare pentru a participa (ai acti0 @n s$erele 0ieții sociale.D 3. 3ealizarea raportului pentru anul școlar precedent @nsu(Bnd toate datele de la punctele precedente C . 6c. ce doresc să se @nscrie @n pro.rade didactice @n anul şcolar @n curs 3.d.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.". Re#$'.estionarului Analiza nevoilor de formare continuă/ perfecționare pentru anul școlar în curs Cane%a 3D  . la toate ni0elele co(unității. 9ntoc(irea -lanului de acti0itate pentru anul @n curs.…… 'diția I 3e0izia 0 -a.#re AVIZIER ". Identi$icarea ne0oilor de $or(are pro$esionala @n scopul $unda(entării o$ertei CC2 MM pentru anul şcolar @n curs  3ealizarea c.".iziționare panou plută .. tele$on..

rădiniță Metode interacti0e de .0"0/ 0"" -ro.& Iradul I .eac. 2<M'1IJ7& 2I26C.ii didactice (oderne @n .Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'.iei . ….ina G / "" ANE7A 0 INTERVIU&C8E."bligatoriu 1u(ele și prenu(ele H 5uncția He%..ra(e de $or(are continuă acreditate de CC2 MM Standard (ana. și utilizare 6e7 Intel.er 'ducația pentru (ediu 'ducația $or(atoare de caracter -ro. '%. Instruire @n societatea cunoașterii 2ez0oltarea co(petențelor de e0aluare Vor4irea cu spriFinul se(nelor 'ducație pentru in$or(ație " 'ducație pentru in$or(ație Calculatorul și proiectele interdisciplinare -ro.+o$(#re pro-e%'o*#$ă pe*(ru #*u$ șco$#r precede*( Pentru actualizarea bazei de date a departamentului "Formare si dezvoltare profesionala" va rugam sa completati formularul de mai jos.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț.ra(e de $or(are continuă acreditate prin parteneriat cu alte instituții Inițiere I.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.IC6 2ISCI-7I1'I Strate.TIONAR R#por( -or)#re ș' de. mentionand CURSURIL ! F"R#$R SI ! %&"L'$R PR"F SI"($L$ efectuate in anul scolar )))))*** #entionam ca informatiile trimise de dvs* vor fi utilizate si pentru +ntocmirea raportului de activitate prezentat in cadrul Consiliului profesoral* .& pro$esor 4iolo.…… 'diția I 3e0izia 0 -a.FOR.rup Metoda proiectelor la 0Brste ti(purii 2idactica disciplinei 2idactica 57' 2idactica li(4ii și literaturii ro(Bne 2idactica @n 0iziune transdisciplinară 2idactica reli.+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO..ie. @n0ățător clasa a IV-a 2 Iradul didactic HMenționați dacă acesta a $ost o4inut @n anul școlar precedent.

iare te.e(entul de proiect Mana.ic la ni0elul clasei de ele0i Mana.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț.+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.3J C<<-'363' ȘI '2JC6ȚI6 I1.ia copilului @n conte%tul actual Consiliere și orientare Mana.ențelor (ultiple Metode și te.o..e(entul $or(ării continue Co(unicare și relații pu4lice -ro. 2<M'1IJ7& C'1.ică -ro.ra(atica li(4ii (a.' -3<I36M' 'ducație rutieră Inițiere @n 4i4liotecono(ie 7e.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț. 2<M'1IJ7& M616I'M'1. un pas pre per$or(anță Sănătate (intală și e(oțională a copilului -ro.e(entul strate.ina ! / "" Cercul de lectură și peda.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț.o.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.ia cooperării 1oțiuni de . 2<M'1IJ7& '2JC6ȚI' CIVIC: Metode și te.e(entul con$lictului 6plicații ale teoriei inteli.olo.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț.Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'. 2<M'1IJ7 -SIM<-'26I<II' -si. 2<M'1IJ7& 67.J367: 'ducația incluzi0ă 6 doua șansă -ro.nică a securității (uncii . Mana. 2<M'1IJ7& '2JC6ȚI6 -'1..FOR.'3CJ7.nici de sti(ulare a creati0ității Co(unicarea.nici ele(entare pri0ind drepturile o(ului 'ducația părinților prin (etoda K'ducați așaLK -ro.nici (oderne de predare utilizate la clasele cu predare @n li(4a (a.3' 2' 2<CJM'1. ….islație școlară și nor(e de te..…… 'diția I 3e0izia 0 -a.ra(e de $or(are continuă propuse @n ur(a identi$icării ne0oilor de $or(are din Fudeț.iară 2idactica (ate(aticii Irădinița (uzicală -ro.63' ȘI I15<3M63' Consiliere pentru ino0ația peda.

Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'..…… 'diția I 3e0izia 0 -a. ….#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.FOR.+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.ra(e @n a$ara celor (enționate 'rimiteti 2ez0oltat de Ioo.le 2ocs .ina 7 / "" 6lte cursuri și pro.

C(en ționează ce anu(e la ru4rica KalteleKD 1u a( dorit 1u a( putut C(enționează (oti0ul la ru4rica KalteleKD 6ltele& 9n ce (ăsură co(petențele do4Bndite au a0ut un caracter practic-aplica ți0N " Mică (ăsură " Mică (ăsură 3 9n $oarte (are (ăsură 3 9n $oarte (are (ăsură 9n ce (ăsură ați aplicat la clasă cunoștințele @nsușiteN ..…… 'diția I 3e0izia 0 -a.ati0 atunci speci$icați care au $ost (oti0ele pentru care nu a ți participat la cursuri de $or(are des$ă șurate prin CC2 MM M-a( per$ecționat prin .+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.i(ea @n @n0ăță(Bnt H 1i0el de @n0ăță(Bnt la care predați H -reșcolar -ri(ar Ii(nazial 7iceal -ro$esional/ te. Vă rea(inti( că datele d0s. .estionar. (asterat. II.r.ina # / "" ANE7A 1 C8E. altele. …. I. did.FOR.'.nic -recizați dacă @n anul școlar precedent ați participat la acti0ități de $or(are des$ă șurate prin CC2 MM H 2acă ați răspuns ne.atoriu 1u(ele și prenu(ele H 5uncția didactică H Specialitatea predată H Iradul didactic HMenționați și anul @n care ați o4ținut ulti(ul .. 0ă ru.Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'.istrate doar după ce apăsa ți 4utonul .rad didactic. Vă (ulțu(escL 7oredana 7orincz H<4li.TIONAR A*#$'. did.rade didactice Cde$initi0at. 0or $i @nre.# %#('%-#cț'e' ș' # *'+e$u$u' de oper#('+'(#(e # cur%ur'$or de%-ășur#(e 9* #*u$ șco$#r precede*( -entru a 0eni @n spriFinul du(nea0oastră @n ceea ce pri0eşte $or(area continuă şi pentru a adec0a o$erta de $or(are continuă la ne0oile de dez0oltare pro$esională ale du(nea0oastră. doctorat.ă( să co(pletaEi acest c.3IMI. .#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de..r. '%.& 2e4utant/ 0"0A Irad I/ 003 Vec.

…… 'diția I 3e0izia 0 -a..Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'.rad didactic. 0ă ru.'.FOR.ă( să co(pletaEi acest c.pro.3IMI.istrate doar după ce apăsa ți 4utonul .estionar.ra( de tip lun. 6creditate.ra( de tip scurt C@ntre 40 ore şi "00 oreD 1eacreditate C 4 oreD 6ltele& Ce $or(ă de or.ii de $or(are 2ez4ateri 6teliere 9n0ățarea 4azată pe proiecte 6ltele& . Vă (ulțu(escL 7oredana 7orincz H<4li. pro$esională @n anul școlar @n curs " (ică 3 (are Ce tip de pro.anizare a acti0ităEilor de $or(are pre$eraEiN-uteEi ale.nic -recizați (ăsura disponi4ilității pe care o (ani$estați pentru dez0oltarea d0s.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de. 0or $i @nre. Vă rea(inti( că datele d0s.ra( ați pre$era să ur(ațiN H-uteți opta pentru (ai (ulte 0ariante. ….& 2e4utant/ 0"0A Irad I/ 003 Vec.e (ai (ulte 0ariante.# *e+o'$or de -or)#re co*('*uă:per-ecț'o*#re pe*(ru #*u$ șco$#r 9* cur% -entru a 0eni @n spriFinul du(nea0oastră @n ceea ce pri0eşte $or(area continuă şi pentru a adec0a o$erta de $or(are continuă la ne0oile de dez0oltare pro$esională ale du(nea0oastră. '%. Sta.atoriu 1u(ele și prenu(ele H 5uncția didactică H Specialitatea predată H Iradul didactic HMenționați și anul @n care ați o4ținut ulti(ul .TIONAR A*#$'.i(ea @n @n0ăță(Bnt H 1i0el de @n0ăță(Bnt la care predați H -reșcolar -ri(ar Ii(nazial 7iceal -ro$esional/ te. Cpeste "00 oreD 6creditate P pro.+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.ina O / "" ANE7A 2 C8E.

Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'. un pas spre per$or(anEă Metode şi te.nici de sti(ulare a creati0ităEii -si.ii didactice Metoda proiectelor la 0Brste ti(purii 7ectura @n . 2ez0oltarea co(petenEelor de e0aluare Metode şi te.e(entul $or(ării continue 6ltele& Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște C<MJ1IC63'6 ȘI 3'76 ȚI<163'6N Co(unicarea.e(entul de proiect Scrierea proiectelor cu $inanEare 6ltele& Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște M616I'M'1.e(entul con$lictului Consiliere şi orientare Mana.olo.IC6 2ISCI-7I1'IN-uteEi ale.(entul pro.ina "0 / "" Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște 2I26C.FOR.…… 'diția I 3e0izia 0 -a.nici (eşteşu.J7 I1S.e(entul state.ia ele0ului @n conte%tul actual Sănătate (entală şi e(oEională a copilului Copilul .iperacti0 6plicaEii ale teoriei inteli.e(ent instituEional Mana.o.e (ai (ulte 0ariante.ii de dez0oltare a şcolilor cu ele0i pro0eniEi din r@ndul (inorităEilor naEionale Ilustrarea operelor literare cu te.@n0ăEare Strate.enEelor (ultiple Şcoala şi co(unitatea 'ducaEie interculturală 'ducaEie incluzi0ă 60ocatul ele0ilor 6ltele& .ăreşti 6ltele& Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște M616I'M'1.ia cooperării Strate.I.JȚI<167N Standard Mana.rădiniEă Cercul de lectură şi peda.J7 -3<I'C.ra(elor/(ana.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de..+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.er Mana. ….'7<3/ M616I'M'1.J7 C76S'IN Mana.nici (oderne de predare .ic -clasa de ele0i Mana.

ii de incluziune a copiilor cu C'S Strate.en 'ducaEia părinEilor 'tică şi (orală @n siste(ul educaEional 6ltele& Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște C'1.'6 ȘI I1C7JQIJ1'6N Şcoala incluzi0ă Co(unicare interculturală -roiecte şcolare de educaEie interculturală Strate.Şco#$# cu c$#%e$e I&VIII „Alexandru Ioan Cuza” #'# M#re Dep#r(#)e*(u$ Formare și dezvoltare profesională PROCEDUR! OPERAȚIONAL! Procedură pr'+'*d )o*'(or'.islaEie şcolară şi 1. si Jtilizare 6e7 .ina "" / "" Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște .…… 'diția I 3e0izia 0 -a.#re# #c('+'(ăț'' de -or)#re ș' de.J367I.eac.e.FOR.le 2ocs .ii de dez0oltare şcolară @n co(unitaEi (ulticulturale 6ltele& Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște 1<I7' '2JC6 ȚIIN 'ducaEie $or(atoare de caracter 'ducaEia pentru (ediu 'ducaEia non$or(ală 'ducaEia antreprenorială 'ducaEia rutieră 'ducaEia pentru drepturile o(ului 'ducaEia de .'M1<7<II6 I15<3M6 ȚII7<3N IniEiere I.S IniEiere @n realizarea pu4licaEiilor locale şi a re0istelor şcolare 6ltele& 'rimiteti 2ez0oltat de Ioo.'3CJ7.63' ȘI I15<3M63'/ I15<3M63' M6SSM'2I6N Consiliere pentru ino0aEia peda. Instruirea @n societatea cunoaşterii -ro.6.nici de operare co(puterizată Intel..ic 7e.3'7' 2' 2<CJM'1. ….ra(are -ascal Irupuri de apartenenEă pro$esională 6ltele& Care sunt do(eniile @n care consideraEi că $or(area du(nea0oastră poate $i @(4unătăEită @n ce pri0e ște I1.o.+o$(#re co*('*uă # c#dre$or d'd#c('ce Cod: PO.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful