You are on page 1of 6

1

2
3
4

Pg 58

1
2
i
ii
iii
3
i
ii
4
i

ii

iii
5

(Pg 96)

2
3
4
5

(PG169)

1.
2..
3.

4.

()

1
2

3
4

(Pg 240)

1 1983 Kurikulum Baru Sekolah Rendah


2 1993 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
3 2003 Semakan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
4 2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah

(Pg 4)

1
2
3
4
(PG 58)

1
2
3
4
5

(Pg 95)

1
2
3

(Pg 223)

1
2
3
4

(Pg 236)

HBCL2103_JAN09
4.
1
2
3

(pg 167)

1
2
3
(
)

(Pg 35)

1
2
3
4
(PG 58)

HBCL2103_SEMSEP09
1.

1
2
-
-
-
-

(Pg 43)

1
2

Pg182