No.

Kod: PSV 3101

SP

1. a. Nyatakan objektif Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah i. melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif & meyeronokkan aktiviti PSV menggalakkan eksplorasi dan eksperimentasi spy kanak2 mpy pengetahuan dlm bidang penghasilan karya. ii. menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera - PSV menambahkan pengetahuan mengenai konsep perbuatan dan kronologi sesuatu produk iaitu proses penghasilan dan hasilan seni, produk dan objek yg tdp di sekeliling mrk. iii. menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual - Ctnnya, menggunaakan adobe photoshop utk menghasilkan kulit buku, poster dan sbgnya. iv. mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya v. memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disipilin diri, dan bertanggungjawab

b. Nyatakan tiga kepentingan serta huraian Pendidikan Seni Visual dari pertimbangan dan kesedaran estetik murid. i. Karya seni adalah kombinasi simbol2 estetika bertujuan mewujudkan perasaan. - Melalui lukisan, kanak2 dpt meluahkan perasaan dan emosi. Aktiviti sebegini juga dpt membantu menajamkan daya intuisi kanak2. ii. Melahirkan pembuat, penghayat dan penggiat seni yang mempunyai pengetahuan dan keupayaan estetika yang baik. - pengetahuan dan keupayaan estetika serta konsep kendiri terbina apbl kanak2 mampu melukis tanpa ragu n x bimbang memikirkan soal kecantikan karya mrk . iii. Menambah kepekaan terhadap alam sekitar - Kanak2 akan mendapat ilham semasa menghasilkan lakaran dengan meneroka alam sekitar mereka. iv. memupuk kreativiti kanak-kanak - sifat semula jadi kanak-kanak memerlukan perhatian, sentuhan dan sebagainya. - melalui proses-proses lakaran,tahap mental kanak-kanak akan berkembang v. pengalaman optima dalam PSV dapat meningkatkan keyakinan diri kanak-kanak - selaras dengan sains dan teknologi, PSV dapat membina keupayaan bagai menangani perbuahan pesat yang sedang berlaku pada hari ini - pengalaman yang diperolehi melalui seni dapat mempengaruhi kehidupan kita. Contoh dari segi warna yang kita suka dan warna baju yang kita pakai.

1

SULIT

b. Terdapat penggunaan biru gelap dan biru cerah pada bahagian langit untuk mewujudkan suasana malam. -Bintang-bintang pula berkilauan dan bulan sabit memancar cerah. Ini menunjukkan pelukis ini menggambarkan luahan hatinya dengan menggunakan suasana malam.No. bersifat individual seperti perasaan takut. eksperesi emosi melalui gabungan warna Pelukis telah menggunakan sapuan yang begitu agresif untuk meluahkan perasaan yang dialaminya ketika itu. Gabungan warna yang mementingkan kajian bentuk sesuatu benda Beliau menggunakan warna yang pekat bagi mewujudkan kesan tekstur pada permukaan kanvas. Karya ini telah dihasilkan ketika pelukis menjalani proses pemulihan penyakit. 2 SULIT . Gambar di atas merupakan karya Van Goh yang bertajuk „Stary Night’ Nyatakan tiga teknik yang digunakan dalam karya ini. a. Inilah yang menyebabkan lukisan ini begitu kasar sedangkan hakikatnya pada waktu malam adalah suasana yang sangat aman. huraikan dari segi hal benda(diskripsi). tegan dan misteri. Kod: PSV 3101 SP 2. Berdasarkan karya di atas. Hal benda (diskripsi) alam semula jadi . pergerakan awan begitu menonjol sekali dengan garisan yang berpusar. Pada hakikatnya beliau ingin menunjukkan pergerakan awan namun disebabkan teknik sapuannya yang begitu agresif. tema dan mesej (interpretasi) serta penilaian yang terkandung dalam karya tersebut i. Warna yang begitu ketara adalah warna biru.suasana malam di mana langitnya dipenuhi dengan awan yang membentuk pusaran. Manakala warna kuning dan oren digunakan untuk bintang dan bulan untuk menampakkan cahaya yang memancar pada waktu malam.

Penilaian Teknik Impasto – warna yg pekat dan byk terus drpd tiub.Pelukis ini telah menggambarkan luahan hatinya dengan menggunakan suasana malam. merupakan antara contoh jenis reka bentuk industri masa kini. Gambar 2. kemudian dibancuh dgn berus @ pisau palet di atas kanvas. i. Bentuk mengikut fungsi .Contoh reka bentuk jam. . Tema dan Mesej . b.cat minyak 3. . 3 SULIT .No. SP -Di tengah-tengah Bandar ini terdapat sebuah gereja yang mempunyai ceracak diatasnya iaitu merupakan tempat pemerintahan.mengutamakan produk yang dihasilkan memberi penekanan kepada fungsi dan kegunaanya contoh reka bentuk kasut yang mengutamakan fungsi dan keselesaan ii.Lebih menumpukan kepada bentuk dan rupa sesuatu bentuk. iii. a. Reka bentuk bekerjasama . Kod: PSV 3101 -Bandar yang kecil.Fungsi dan kegunaannya tidak akan terjejas walaupun bentuknya dipelbagaikan.menimbulkan kesan jalinan sentuh & tampak yg menarik. . Fungsi mengikut bentuk . . Nyatakan tiga jenis reka bentuk industri. Huraikan ciri-ciri daripada tiga jenis reka industri tersebut serta contoh penggunaannya dalam kehidupan.Jurureka dan jurutera akan diletakkan di bawah satu pasukan reka bentuk untuk menghasilkan sesuatu produk. ii. Media utama .Menolak gambaran secara tradisonal dan khayalan dalam keagamaan. Bandar ini kelihatan begitu aman. iii.

Selain itu. 2. Reka bentuk perabot Ianya merujuk kepada sesuatu objek yang bertujuan bagi menyokong postur manusia samada untuk bersandar. Ia bertujuan untuk menjadikan hidup lebih selesa . 4 SULIT . ELEMEN REKA BENTUK INDUSTRI 1. keselesaan dan kepuasan pengguna yang bermula dari produk persendirian hingga ke produk umum seperti produk pertanian. Prinsip-prinsip dalam reka bentuk 1. mudah dan terancang. Estetika Estetika lebih merujuk kepada keindahan dan penilaian terhadap reka bentuk industri adalah merupakan sesuatu perkara yang subjektif. teguran. Kualiti Ia boleh didefinisikan sebagai ciri dan sifat produk yang dapat memenuhi kehendak yang telah dinyatakan secara tersirat dan tersurat ataupun lebih difahami sebagai kepuasan pengguna. duduk dan sebagainya. ia merangkumi persekitaran yang amat luas yang terdiri daripada perabot dalam rumah. kecenderungan dan minat sesuatu individu dan masyarakat terhadapnya.No. ia lebih tertumpu pada penambahsuaian rekaan. Reka bentuk pengangkutan Ia berperanan sebagai menjadi tumpuan sebagai gaya dan fungsi. Reka bentuk produk Ianya merangkumi berbagai-bagai jenis produk bagi keperluan. Justeru. Kod: PSV 3101 SP -Bentuk luaran dan fungsi dapat dihasilkan melalui perbincangan dan cara ini dapat menjimatkan masa dan kos. 3. REKABENTUK INDUSTRI DEFINISI Menurut International Counsil of Industrial Design of America (ICSID) menyatakan bahawa reka bentuk industri adalah merujuk kepada produk yang direka bagi keperluan tertentu. berbaring. 2. Penilaian estetika ini bergantung kepada pandangan yang semasa. pejabat dan tempat lain. fungsi dan teknologi.

7. Warna SP Warna mempunyai peranannya yang tersendiri terhadap nilai keindahan pada sesuatu produk. 6. bentuk dan sebagainya. biomekanikal dan antropometik. Ergonomik Ia merupakan bidang yang luas dan merangkumi pelbagai kepakaran seperti psikologi. Ia boleh difahami sebagai kepuasan dan keselesaan interaksi antara produk dan pengguna. 4. Justeru. sains. b) Fungsi mengikut bentuk : Ianya lebih menekankan kepada bentuk luaran tanpa mengambil berat terhadap fungsi yang akan diwujudkan dalam reka bentuk. PROSES DAN KAEDAH Kaedah a) Bentuk mengikut fungsi : Ianya lebih memberikan penekanan terhadap fungsi tanpa melihat nilai-nilai keindahan . proses perkembangan dalam perindustri dan proses perkembangan kualiti. 5. fisiologi. Keselamatan Keselamatan yang dimaksudkan ini adalah kepada pengguna dan bukan pengguna di sekitarnya.No. Gaya Gaya ialah kaedah kita menggunakan sesuatu dan ia dikaitkan dengan identiti fizikal sesuatu yang akan memberikan kelainan tersendiri berbanding dengan produk lain. Teknologi Teknologi dalam reka bentuk industri adalah hasil daripada inovasi manusia yang mana ia diwujudkan berdasarkan kepada proses perkembangan ilmu. kadangkala warna berperanan sebagai penampilan peribadi seseorang dan mewakili simbol sesuatu masyarakat. Proses-proses Reka Bentuk a) Fasa 1 o Menentukan masalah. egromik. 5 SULIT . c) Reka bentuk bekerjasama : Pereka dan jurutera akan bersama-sama bergerak dalam menghasilkan sesebuah produk di bawah satu pasukan. Kod: PSV 3101 3. ia perlulah mendapat pengiktirafan oleh SIRIM agar pengguna meyakini bahawa ia amat selamat digunakan. Hal ini.

Merekabentuk dan membina rumah mainan v. Tidak menghadapi kerja dengan lalai dan bersedia dari segi rohani dan peralatan serta persekitaran sebelum melukis bagi mendapatkan kerja yang sempurna. Melukis tanpa sombong secara memperelokkan lagi hasil yang telah sempurna bagi mempertingkatkan mutu catan. a. Mengkaji semula Di antara aktiviti rekabentuk dalam konteks kehidupan adalah: i. . Merekabentuk kenderaan iv. Penyempurnaan b. Merekabentuk semula atau mengubahsuai sesuatu ii. Menghias van iii. Huraikan dua aspek nilai dalam catan lanskap Cina yang mempengaruhi budaya mereka i. Pengoptimuman d) Fasa 4 a.No. Merekabentuk grafik 4. Kemungkinan b.pelukis x harus cepat berpuas hati & bangga dgn kerjanya. Merekabentuk dan membina bangunan vi. Kod: PSV 3101 o o o o Mengumpulkan maklumat. ii. 6 SULIT . SP b) Fasa 2 Kreatif Mencari penyelesaian Mengeluarkan idea c) Fasa 3 a.

Menggambarkan alam semulajadi secara merakamkan keindahan suasana iv. Membawa tema di zaman kanak-kanak yang menonjolkan sifat-sifat kesucian dan kejujuran. tiada kadar banding yang betul tapi masih dapat di kenal pasti Gaya Idealisme:     penyampaian secara “exaggaration”/melampau komposisi susunan 3 segi berpusat kepada api Gaya spontan empat kanak-kanak perempuan ini menunjukkan kenaifan mereka. Merujuk kepada konsep ”Yin dan Yang” yang menjadi teras dalam stail catan yang menunjukkan keseimbangan dalam kekuatan dan kelemahan.No. “Membakar Semut Kapur" 1967 Karya Dzulkifli Buyong Apresiasi: 4 Gaya Penampilan Gaya Naturalisme:   imitasi figura tak realisme . Merujuk perkataan ”Shang Shui” yang membawa maksud gunung dan air SP v. Kod: PSV 3101 iii. Stailisasi  figura – tidak mengikut kadar banding yang betul Abstraksi  lambang-suratkhabar digunakan untuk membakar iaitu suratkhabar melayu sebagi melambangkan kanak-kanak melayu 7 SULIT .

“Ayahku dan seorang angkasawan” Garisan Garisan telah didapati dlm karya ini.bongkok-kuning merah manakala Imej angkasawan cerah. menimbulkan ilusi cahaya dan bayang. 8 SULIT . ekspresi watak diolah bagi menerangkan sesuatu. garisan dan lain-lain. Aplikasi garisan dlm karya ini menimbulkan rupa. mewujudkan ruang. menimbulkan bentuk. Warna Penggunaan warna latar belakang gelap Warna yg harmoni dan seimbang dari segi warna saiz dan teks Teks berwarna putih & biru. gelap. menghasilkan jalinan.Bentuk ilusi telah dihasilkan dalam karya inimelalui kemahiran penggunaan unsur-unsur seni seperti warna. menghasilkan motif pada reka corak.No.bercahaya Pelbagai tona Bentuk . Imej lelaki tua suram. mewujudkan ton dan menghasilkan pelbagai asas corak garisan grid. Kod: PSV 3101 Mesej yang hendak disampaikan:    SP keadaan masyarakat kanak-kanak Melayu iaitu membakar semut sebagai satu aktiviti tiada mainan lain ketika zaman itu permainan yang agak simple dan daif yakni satu gambaran tentang keadan sosioekonomi Bentuk:  naratif.

Mengutamakan unsur warna.Pelukis telah melukis karya ini dgn menggunakan ruang Cetek iaitu ruang yang kelihatan dekat.No. . Ruang . Hal benda . . imej orang tua mewakili ayah pelukis yg sudah tua dan ketinggalan zaman manakala angkasawan melambangkan kemajuan. Visor helmet‟ mempunyai releksi gambar 2 pokok yg berlatarbelakangrumput hijau. 9 SULIT . karya kelihatan sedikit kabur & tekstur serta sapuan lembut yg berlapis. Karya ini bertemakan pertembungan tradisi dan budaya. Aliran abstrak ekspresionisme Byk menggunakan simbol utk menyampaikan mesej. Pertembungan dua dunia yg berbeza di mana Sains&teknologi dipandang tinggi masa kini namun agrikutral dan tradisi tlh ketinggalan zaman. Mesej atau tema yg ingin disampaikan sangat releven dan dianggap sbg realiti dgn apa yg berlaku pada dunia sekarang. kemajuan sains&teknologi.Pelukis menghasilkan ruang cetek dalam karya akan memilih tema lukisan atau catan potret dan karya abstrak yang tidak menunjukkan konsep ruang. Kod: PSV 3101 SP . mata wang dollar yg melambangkan Kehidupan yang maju.moden. bentuk dan garisan serta menggunakan pelbagai media Misalnya. gajet canggih.gunung &awan biru Gaya realisme Pelukis tlh menceritakan atau menggambarkan hal yg nyata dlm kehidupan sehariharinya dlm karyanya. Ctnnya. kamera.Kebiasaannya ruang cetek tidak mempunyai keluasan atau kedudukan perspektif titik lenyap yang jelas.kain pelikat yang melambangkan tradisi yg dilupakan tangki oksigen . .Penggunaan kesan cahaya dan bayang yg baik oleh pelukis telah menghasilkan karya 2D yg dpt mencipta bentuk.Bentuknya tidak dapat disentuh tetapi hanya dapat dinikmati melalui deria penglihatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful