Poemiks - sztuka układania znaków graficznych, leŜąca gdzieś w przestrzeni między poezją komiksem, łączy się ze sferą umysłu

na wiele sposobów. Mamy twórcę, którego umysł, zapalony geniuszem artystycznym, odsłania przed nami nowe światy, mamy teŜ czytelnika, który stara się pewne sprawy swoim umysłem zrozumieć. Umysły twórcy i czytelnika spotykają się za pośrednictwem dzieł - w tym przypadku dziełami tymi są poemiksy przyjęte do niniejszej antologii.

(c) by ainur, interplaygirl, Kazikowska, A. Litowczak, o.thomas, pszren, Xavery 2009

podyskutuj o poemiksach na forum: http://poemiks.fora.pl

antologia poemiksu psychologicznego

Ψ

poemiksy o umyśle

wyd. piotr szreniawski ISBN 978-83-60948-32-3 lublin 2009

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful