ISJ OLT INSPECTOR INVATAMANT PRIMAR, Mirela Paraschiv

ŞCOLA GIMNAZIALA COMANI LOC.DRAGANEŞTI-OLT J D.OLT DIRECTOR, D!"re Vi!le#a

ŞCOALA GIMNAZIALA VIESPEŞTI LOC.DRAGANESTI-OLT J D.OLT DIRECTOR, C!$s#a$#i$esc% Ti"eri%

CONSILIER EDUCATIV, CONSILIER EDUCATIV,

Tutia Carmen-Elena Mutulescu Sorina

,,Un mărţişor pentru Creangă”
Motto: &P!ve'#ile l%i Crea$() s%$# "%c)*i r%+#e ,i$ via*a +!+!r%l%i -!l,!ve$esc.& Gara"e# I"r)ilea$%

Crea$() a reali1a# +e$#r% +ri-a . (l%-e*i . . /$ acela'i #i-+ .e -%$#e ale M!l. !+#i-i'#i . Pe#rec2$. P!ves#irea $)1.e +!ve'#i care a% 0er-eca# c!+il)ria a 1eci . veseli . c!+iii c%$!sc $%-er!ase 0i(%ri .) 'i +li$) . -arele +!ves#i#!r a c%$!sc%# +re!c%+)rile 'i +re0eri$*ele l!r 'i . „ Amintiri din copilărie”.e!se"i#) val!are ar#is#ic) .e ! . ci$s#i*i 'i $eci$s#i*i . har$ici 'i le$e'i . a crea# %$ "!(a# 'i val!r!s #e1a%r . Ci#i$.e /$*ele(ere +e$#r% c!+ii .e aceea a re%'i# s) cree1e +e$#r% ei +!ve'#i care s)-i a#ra() . a3%#2$. .i$ v2rs#a sa 0ra(e.es+re via*) .i$ via*a sa#%l%i .ar h!#)r2*i s) l%+#e +e$#r% ! via*) -ai "%$) .i$ +ri-a 3%-)#a#e a sec.e (e$era*ii 'i v!r c!$s#i#%i -ere% lec#%ra +re0era#) a c!+iil!r .) a 0!s# %$ +rile3 .i$ *i$%#%rile . care /-"!()*esc v!r"irea c!+iil!r 'i-i 0ac s) +)#r%$.%-'i /$#rea(a via*) +ri$#re c!+ii . Ne/$#rec%#%l +!ves#i#!r ION CREANGĂ a +re*%i# -%l# c!-!rile 0!lcl!rice 'i a $%#ri# ! . 1ic)#!ri 'i e6+resii +!+%lare .Coordonatori proiect !ro"#in$#primar Tutia Carmen-Elena-Scoala %imna&iala Comani !ro"#in$#primar Nastase Elisa'eta – Scoala %imna&iala Viespesti ARG MENT .e aces#e se$#i-e$#e . A$i-a# . s)-i e. .a#) /$ li#era#%ra $!as#r) cea -ai a#rac#iv) 'i -ai accesi"il) !+er) . . .%ce 'i s)-i i$s#r%iasc) .ar . +!ve'#ile l%i I!$ Crea$() .) /$ #ai$ele li-"ii -a#er$e 'i /$ c!-!rile /$*ele+ci%$ii +!+%lare .e a alc)#%i ! 0resc) realis#) a vie*ii *)ra$%l%i . 'i la 0!r-area %$ei c!$ce+*ii !+#i-is#e . !a-e$i "%$i 'i r)i . al 4I4-lea .ra(!s#e cal.!vei . 5$#rea(a !+er) es#e +res)ra#) c% +r!ver"e .r)v)$iil!r .

+ri-ar. LOC.es0)'!are ac#ivi#)*i /$ echi+)7 RES RSE . 0i'e .e +!e1ii . i$vi#a*i.SPRINCENATA.i+l!-e . T%#ia Car-e$-Ele$a Pr!0.s#i-%larea crea#ivi#)*ii 'i a e6+resivi#)*ii +ri$ c!-+%$erea .ese$e 7 -.+ri-ar. /$v. C!$s#a$#i$esc% Ti"eri%7 Pr!0. T%#ia Car-e$-Ele$a.Ma$% M!$ica7 8 ŞCOALA GIMNAZIALA VIESPEŞTI. "i"li!#ecar) .ra(!s#e +e$#r% lec#%r) 7 s) ca%#e 'i s) /$re(is#re1e .i$ +!ve'#ile l%i ION CREANG: 7 s) -a$i0es#e i$#eres 'i . <= 0e"r%arie > ?@ 0e"r%arie ?A<B SCOP L .OLT7 DIRECTOR .e !+era -arel%i scrii#!r 7 s) selec#e1e +r!ver"ele 'i 1ic)#!rile ./$v. " D MATERIALE .i$ crea*iile +r!+rii i$s+ira#e .c%$!a'#erea 'i +re*%irea !+erei -arel%i +!ves#i#!r 7 . .%ca#iv .Dr)()$e'#i-Ol# PERIOADA DER L:RII PROIECT L I . Şc!ala Gi-$a1ial) C!-a$i L!c. +!r#re#%l scrii#!r%l%i . ese%ri .e c!$c%rs . OCIECTIVE ./-"!()*irea v!ca"%lar%l%i c% e6+resii +!+%lare . Pr!0./$v. ♣ ŞCOALA GIMNAZIALA COMANI.+ri-ar. J D.:Ş RARE .%ca#iv .a#e "i!(ra0ice re0eri#!are la via*a +!ves#i#!r%l%i7 s) reali1e1e .DRAGANESTI-OLT. N)s#ase Elisa"e#a GR P L 9INT: .ese$e +e ! #e-) .i$ +!ve'#ile ci#i#e 7 s) .OLT7 DIRECTOR . LOC. aD MANE . c!$silier e. . revis#e .+ri-ar.e1v!l#e rela*ii +r!+ice /$#re elevii 'c!lil!r i-+lica#e.es0)'%rarea %$!r ac#ivi#)*i /$ +ar#e$eria# -e$i#e s) .        s) rece+#e1e -esa3%l e. N)s#ase Elisa"e#a7 COORDONATORI DE PROIECT . elevi. c)r*i c% +!ve'#ile l%i ION CREANG: . +r!ver"e 'i 1ic)#!ri 7 .PARTENERI. ./$v. J D. elevii 'c!lil!r i-+lica#e /$ +ar#e$eria# LOC L DE DES. D!"re Vi!le#a7 Pr!0. . /$v)*)#!are .a#) 7 s) ci#easc) .

D.es0)'%rare Da#a E +eri!a. D. Ac#ivi#a#ea L!c%l .E. .a .calc%la#!r .e h2r#ie 'i .-%ri . C.ic*i!$ar . cr#. .e .ese$ Nr.e . ac%arele .e arhais-e . case#!0!$ . c!li . case#e .4.

+edalion literar I +re1e$#area %$!r ..i$ . P!r#!0!liile elevil!r ?. Stau câteodată i!mi aduc aminte .e clas) ?B-?= 0e"r%arie G. Crea*ii ale c!+iil!r B.ese$e +r!+rii il%s#ra#ive +e$#r% !+era -arel%i +!ves#i#!r K!l%l 'c!lii ?= 0e"r%arie H.er%l)rii +r!iec#%l%i +ri$. E6+!1i*ii F. Amintiri din copilărie” .c!$c%rs li#erar Şc!ala C!-a$i ?@ 0e"r%arie EVALUAREA PROIECTULUI: Eval%area se reali1ea1) +e /$#re( +arc%rs%l .e clasa <= 0e"r%arie +re1e$#area . Sala .e -)'#i 'i -ari!$e#e I reali1area . Prin locurile unde a trăit Creangă I Ion Sala .e .!#!(ra0iiECD .i$ !+erele l%i Crea$() I Recunoa te po'e"tea ( .<.i$ . F.e . Ser"are 'c!lar) H. .e clas) ?B-?= 0e"r%arie =... #ante$ie i imagina%ie ☺ c!$0ec*i!$are .Amintiri din copilărie” Nică pe"te timp I crea*ii li#erare ale elevil!r i$s+ira#e . )n *măr%i or” pentru literatura română ( I +!r#!0!li% Jc!$0ec*i!$area %$ei c)r*iD .a#e "i!(ra0ice Ci"li!#eca 'c!lii ?< 0e"r%arie ?. Ci"li!#ec) <L 0e"r%arie ?H 0e"r%arie B.. <.iverse -a#eriale a cire'%l%i 'i #ei%l%i Sala . I +re1e$#area vi.ra-a#i1)ri i$s+ira#e .. C!$c%rs #e-a#ic G. &umea po'e tilor lui Creangă( I e6+!1i*ie .e! a 0il-%l%i .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful