Cresterea puilor de prepelita

Incubator Cleo 5T Pretul: 150.00 le Furaj pentru puii de prepeliţe (până la 21 de zile) Porumb- 38,5% Ş rot de soia - 44,0% Carbonat de calciu- 1,5% Ulei de floarea soarelui- 1,0% Macropremix tip P- 2,5% Concentrat proteic vegetal- 2,5%

Fiecare premix are propriile sale specificaţii tehnice şi proprii parametri nutriţionali; nu veţi întâlni două premixuri identice. Fiecare premix necesită o combinaţie specific ă, proprie, pentru a realiza furajul optimizat pentru o anumită specie, ras ă şi în conformitate cu specificul de varst ă a prepeliţelor. Cerinţele nutriţionale specifice prepeliţelor diferă semnificativ de cerinţele specifice găinilor, curcilor etc. prin urmare furajul optimizat pentru o alt ă specie NU este bun pentru prepeliţe. Furajul pentru găini ouătoare NU este recomandat pentru furajarea prepeliţelor! Atenţie la manevrarea materiilor prime şi a produselor care conţin coccidiostatic. Coccidioza este o infecţie cu paraziţi protozoari - coccidia - care se răspândeşte de la un animal la altul prin contactul cu fecale (dejecţii) infectate sau ingerarea de ţesut infectat. Primul simptom este diareea, care în cazurile severe se poate transforma în diaree cu sânge. Administrarea unui furaj în perioada de început care conţine coccidiostatic (cu rolul de prevenţie, întrerupe ciclul de viaţă a eimeriei – nu este un coccidiocid cu rol curativ) dezvolt ă p ăs ărilor o rezistenţă la coccidioz ă în cazul expunerii la o infecţie de intensitate medie, declanşând r ăspunsul imunitar al p ăs ărilor. La prepeliţele adulte însă generează o "castrare chimic ă" – v ă recomand ăm să nu permiteţi contactul între materia primă sau furajul final pentru pui cu coccidiostatic şi prepeliţele adulte (inclusiv furajul acestora). Spălaţi şi uscaţi cu mare atenţie instrumentarul folosit şi sp ălaţi-v ă pe mâini de fiecare dată după ce lucraţi cu produse cu coccidiostatic. Din aceeaşi cauz ă, nu e recomandat să folosiţi aceeaşi spatulă pentru administrarea hranei puilor, a tineretului şi a adultelor.

cabaline. pana la 21 de zile. Ovine.5% 2. este indicată în stările de stress (de ex. ovine şi capre. Este furajul care îl folosim pentru dou ă categorii de prepeliţe: pe de o parte. bovine. lotiz ări. pentru administrare orală la păsări. ouat nesatisfăcător etc. cabaline. bovine. gestaţie. în stările în care necesarul de vitamine. cabaline: max. 8 –10 ml/ animal. Mod de administrare şi doze Păsări: 50 ml/ 100 litri apă de băut. sau în diferite hipovitaminoze. în st ări diareice. Cresterea tineretului de prepelita Furaj pentru tineret de prepeliţe (3-6 săptă mâni) şi pentru prepeliţele de carne (masculi pentru sacrificare) Porumb Ş rot de soia Grâu Carbonat de calciu Ulei de floarea soarelui Macropremix tip P 48.v. Bovine.0% 2.. stări de convalescenţă. ovine şi caprine. capre şi viţei: 1 ml pentru fiecare 25 kg m. Furajul este gândit astfel încât s ă ofere niveluri mai ridicate de energie metabolizabilă şi de proteină disponibil ă pentru formarea unei mase musculare bine conturate.0% 36. Pentru o dezvoltare cat mai buna a puilor de prepelita.u. aminoacizi şi minerale chelatate. condiţii meteorologice extreme).) şi alte devianţe de la curba maxim ă de eficacitate a crescătoriei).5% Unul din cele mai importante furaje din viaţa prepeliţelor şi cel mai ignorat de c ătre majoritatea crescătorilor amatori.acestora li se administreaza un supliment nutritiv sub forma de vitamina buvabila. lactaţie). Porcine: max. 50 ml/ 100 litri apă de băut. pentru administrare oral ă la păsări. îl utiliz ăm pentru toate prepeliţele noastre cu vârste cuprinse între 3 şi 5 s ăpt ămâni. vaccinări. . pentru a le permite o dezvoltare armonioasă conform cerinţelor vârstei. Indicaţii Este un complex de multivitamine.0% 1. întârzieri de ouat. supliment nutriţional Descriere Este un complex de vitamine. schimbarea furaj ării.0% 10. aminoacizi esenţiali şi minerale chelatate. tulburări comportamentale (comportament apatic cronic. transport.c.Nu utilizaţi aceasta calculatie cu alte premixuri – riscaţi inutil expunând animalele unei alimentaţii defectuoase si va asumaţi riscurile şi toate pagubele rezultate (de la decese accelerate ale prepeliţelor la dezvoltări cu deficienţe. aminoacizi şi minerale din organism sunt mărite. Produsul este indicat în toate st ările fizilogice (creştere accentuată. Anka-Vet Vitamine-CH soluţie orală a. în bolile infecţioase sau parazitare ca tratament suplimentar. porcine. porcine. De asemenea.

pentru a realiza furajul optimizat pentru o anumită specie.cu niveluri echilibrate perfect ale aminoacizilor . iar al doilea conţine mult prea mult calciu şi prea puţină protein ă şi energie faţă de cât ar avea nevoie tineretul de prepeliţă. pe unele părţi ale corpului nu se formeaz ă deloc penaj .0% 33. Cerinţele nutriţionale specifice prepeliţelor difer ă semnificativ de cerinţele specifice g ăinilor. Trebuie s ă m ănânci şi prepeliţe de la alţii ca să ajungi fanul nostru cel mai fidel. curcilor etc. proprie.0% 7. din considerente similare celor de mai sus. calciu de aproape 5 ori mai mult decât necesarul s ău la aceast ă vârst ă (obosindu-i inutil şi cu urmări ulterioare nepl ăcute rinichii) dar nu-i furnizeaz ă resursele necesare dezvoltării corporale armonioase.5% 1. Mineralele conţinute sunt în cantităţile de care tineretul are nevoie pentru dezvoltarea natural ă a sistemului osos şi nu numai. Furajul pentru găini ouătoare NU este recomandat pentru furajarea prepeliţelor! .iar ulterior se va reflecta în randament mediocru la ouat şi ou ă mici.risc de gut ă şi o mai slab ă rat ă de conversie a furajului) şi un nivel prea scăzut de energie metabolizabil ă (musculatura nu se dezvolt ă a şa cum ar putea-o face corect).5% Fiecare premix are propriile sale specificaţii tehnice şi proprii parametri nutriţionali.0% 2.0% 15. utiliz ăm acest tip de furaj ca hran ă dedicat ă prepeliţelor planificate pentru sacrificare (prepeliţelor crescute pentru carne). cu efect semi-permanent sau permanent . durată de exploatare semnificativ redusă a lotului de prepeliţe). vizibil la puii de 10-14 zile. Fiecare premix necesită o combinaţie specific ă. prelungind administrarea furajului pentru pui apoi pe la circa 4 s ăpt ămâni f ăcând trecerea (prematur ă) la furajul pentru prepeliţe ouătoare. O prepeliţă tân ăr ă care nu face ou ă nu trebuie hr ănit ă cu un furaj care are. rasă şi în conformitate cu specificul de varst ă a prepeliţelor.aspect deosebit de important deoarece carenţele de aminoacizi împiedică formarea corectă a proteinei din muşchi şi determin ă consumarea aminoacizilor sub formă de energie în loc de aport de mas ă. Suntem renumiţi pentru calitatea (mărimea şi savoarea) pieptanelor prepeliţelor noastre de carne iar acesta este ingredientul nostru "secret" care ne generează recomandări şi fideliz ări din partea gurmanzilor şi a celor încântaţi de minunăţiile delicioase pe care le pot face cu prepeliţele noastre. Nici furajul de pui de prepeliţă. Cresterea prepelitelor adulte Furaj pentru prepeliţe ouătoare Porumb Ş rot de soia Grâu Carbonat de calciu Ulei de floarea soarelui Macropremix tip P 41. Cea mai mare greşeală pe care o fac mulţi cresc ători este aceea de a "s ări" peste acest furaj. nici furajul pentru prepeliţe ouătoare nu este optim dezvoltării tineretului de prepeliţă: primul conţine prea mult ă protein ă brut ă (ceea ce la tineret se traduce prin dou ă puncte slabe . deficienţele de aminoacizi pot genera în unele cazuri deficienţe de dezvoltare a penajului (la trecerea pufului c ătre formarea penajului. de exemplu. Furajul permite prepeliţelor să dezvolte natural o musculatură armonioas ă care se distinge calitativ faţă de prepeliţele de carne ale crescătorilor care nu-şi furajeaz ă optimizat şi corect prepeliţele.de exemplu pe spate. prin urmare furajul optimizat pentru o alt ă specie NU este bun pentru prepeliţe. f ăr ă excese de tipul excesului de calciu. de asemenea. nu veţi întâlni dou ă premixuri identice. De asemenea.

care se răspânde şte de la un animal la altul prin contactul cu fecale (dejecţii) infectate sau ingerarea de ţesut infectat. Primul simptom este diareea. La prepeliţele adulte îns ă genereaz ă o "castrare chimică" – vă recomandăm să nu permiteţi contactul între materia prim ă sau furajul final pentru pui cu coccidiostatic şi prepeliţele adulte (inclusiv furajul acestora). Coccidioza este o infecţie cu paraziţi protozoari . ouat nesatisfăcător etc.) şi alte devianţe de la curba maxim ă de eficacitate a cresc ătoriei). Administrarea unui furaj în perioada de început care conţine coccidiostatic (cu rolul de prevenţie. întârzieri de ouat. Din aceeaşi cauză. a tineretului şi a adultelor. care în cazurile severe se poate transforma în diaree cu sânge. tulbur ări comportamentale (comportament apatic cronic.Atenţie la manevrarea materiilor prime şi a produselor care conţin coccidiostatic. întrerupe ciclul de viaţă a eimeriei – nu este un coccidiocid cu rol curativ) dezvoltă păs ărilor o rezistenţă la coccidioz ă în cazul expunerii la o infecţie de intensitate medie. .coccidia . Sp ălaţi şi uscaţi cu mare atenţie instrumentarul folosit şi spălaţi-vă pe mâini de fiecare dat ă dup ă ce lucraţi cu produse cu coccidiostatic. declanşând r ăspunsul imunitar al p ăs ărilor. Nu utilizaţi aceasta calculatie cu alte premixuri – riscaţi inutil expunând animalele unei alimentaţii defectuoase si va asumaţi riscurile şi toate pagubele rezultate (de la decese accelerate ale prepeliţelor la dezvoltări cu deficienţe. nu e recomandat s ă folosiţi aceeaşi spatul ă pentru administrarea hranei puilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful