_________________

________________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
clasa I
1.Scrieţi numerele :
a) de la 28 la 35:
b) de la 51 la 46
2. Număraţi în scris:
a) din 10 în 10 de la 10 la 80.
b)din 5 în 5 de la 35 la 70
3.Scrieţi numerele care lipsesc:
a)

34

79

b) 56

90

59

c) 84

63

81

.

77

4.Aşezaţi următoarele numere în ordine crescătoare: 23, 46, 71, 45, 44, 98,20, 6.

5.Aşezaţi în ordine descrescătoare numerele: 15, 89, 66, 3, 87, 100, 32, 36

6.Continuaţi şirurile:
a)

______________________

b)

0, 2, 4, 6, _________________________

c)1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ______________________________
7. Coloraţi cu roşu pătratul şi cu albastru triunghiul:
8.Calculaţi:
2+ 4=
10+ 6=
9- 5=
5+10=
10+20=
24-4=
30-20=
14-10=
9.Descompuneţi următoarele numere în sumă şi diferenţă:
18=
+
18=

12+ 3=
7+12=
14+13=
10+16=

19-12=
26-10=
28-14=
29-15=

-

10.Alexandra a citit 25 pagini dintr-o carte şi i-au mai rămas 4 pagini de citit. Câte pagini are cartea?

11.Încercuieşte cuvintele care completează corect enunţurile:
Lungimea băncii o putem măsura cu : pasul, chibritul, palma.
Apa din cada de baie se poate măsura mai repede cu: găleata, paharul, linguriţa.
O vulpe este aproximativ la fel de grea cu: un câine, o găină, un urs.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful