or al ca(r lor (i(actic -&o zii" com&#n ri" s #ri. – & ntr# o .  l#crăril $or +i r (actat la calc#lator" +ără a +i s mnat -nici & $ rso./  ( as m ni" este necesară trimiterea unui plic format A ! tim"rat #i autoa$resat/  nu se percepe nicio ta%ă $e la ele&i. loc) Moine#ti -u$) ./  cr a)iil $or r s& cta t ma conc#rs#l#i* anotimpurile." st n c sar să contri1#i)i c# s#ma ( 4 l i & ntr# +i car l#crar trimisă -1anii trimi!i 0n &lic#l c# l#crări sa# &rin &o!tă – & ntr# o mai mar si5#ran)ă. lor o1)in#t 0n #rma .#rizării" cr a)iil ori5inal $or +i &#1licat 0ntr6o cart " & car (oritorii o $or ac7izi)iona contra cost/  E8& (i r a s $a r aliza &2nă & 9: mai .#rizării in(i$i(#al a +i căr#i m m1r# (in comisi /  & ntr# r alizar a (i&lom lor .:<4" & a(r sa* ENEA 'A(ILE str) Li"ertă*ii! "l) E ! ap) +.#rizar cor ctă" im&ar)ială/  +i car ca(r# (i(actic $a trimit 0n &lic#l c# cr a)iil l $ilor #n ta1 l" c#&rinz2n(* Nr3 crt3 N#m l !i &r n#m l l $#l#i Titl#l l#crării Clasa Ca(r#l (i(actic 0n(r#mător Şcoala  +i car 0n$ă)ător $a trimit c2t l#crări consi( ră că m rită să &artici& /  &r miil s $or acor(a 0n or(in a ( scr scătoar a &#ncta.  0n #rma .&r mii" ( &artici&ar " al ca(r lor (i(actic .acău CO/0 123 22 Telefoane $e contact0 2451 6 43+337 sau 257 6 71 5+1 89elicia Enea : =ir ctor" &ro+3 Ion l >#rcar# .ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Tristan Tzara” MOINEŞTI – BACĂU Şcoala Gimnazială „Tristan Tzara” Moin !ti" Bacă# in$ită !colarii clas lor I – I% să &artici& la Conc#rs#l '#( ) an ( Cr a)i " (i)ia I" c# t ma* „CULORILE ANOTIMPURILOR” Regulamentul concursului:  l#crăril $or +i cr a)ii al l $ilor" +ără int r$ n)ii ma.