You are on page 1of 58

Bahagian Pembangunan Kurikulum

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

,
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1983 (KBSR)

1993 (KBSR)
2003 -(Semakan)

2011 (KSSR)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2020

21
(MEB)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


UNESCO1996

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21
4 Pillars of Education

1.
learning to know

2.

learning to do

3.

learning to be

4.
learning to live together

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2
6

46
745
3

16
[]
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

%
100
90

80
70
60

50
40
30

4 13

20
10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

( )
15

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

17

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

19

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

20holistik
autentik
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


24.8%

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

120

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


24211

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1000
2400
3899
5200
6600
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

90%
99%
99.9%
99.99%
99.999%

10%
1%
0.1%
0.01%
0.001%

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

3


Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2
3
4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


1
2
3
4
5
6

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

40

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

(DIDIK HIBUR)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30
24211

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

46

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

47

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

soft skills)

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

58