SUNNAH YANG DILUPAKAN 18 Januari 2013M / 5 Rabiulawal 1434H

:‫ الْحَمْدُ ِهللِ اْلقَائِل‬،ِ‫الْحَمْدُ ِهلل‬

‫ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ‬
،‫ًّا كَبِريًا‬ ‫ُو‬ ‫ُونَ عُل‬ ‫ُونَ وَالْجَاحِد‬ ‫َّالِم‬ ‫ُ الظ‬ ‫ُول‬ ‫َّا َيق‬ ‫َالَى عَم‬ ‫ وََتع‬،ُ ‫ُ الَ شَرِْيكَ َله‬ ‫ُ وَحْدَه‬ ‫َّ اهلل‬ ‫ُ أَنْ الَ إَِلهَ إِال‬ ‫أَشْهَد‬ ِ‫ وَدَاعِيًا إِىلَ اهللِ ِبإِذْنِه‬،‫عةِ بَشِريًا وَنَذِيرًا‬ َ ‫َّا‬ ‫ينَ يَدَيِ الس‬ ْ َ‫ُ ب‬ ‫له‬ َ َ‫ أَرْس‬،ُ ‫سوُْله‬ ُ َ‫ُ وَر‬ ‫ُه‬ ‫َّدًا عَبْد‬ ‫ُحَم‬ ‫َّ م‬ ‫ُ أَن‬ ‫وَأَشْهَد‬ .‫َّدٍ وَعَلَى آِلهِ وَأَصْحَاِبهِ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا‬ ‫ُحَم‬ ‫َا م‬ ‫ِّدِن‬ ‫َارِكْ عَلَى سَي‬ ‫ِّمْ وَب‬ ‫ِّ وَسَل‬ ‫َل‬ ‫َّ ص‬ ‫ُم‬ ‫َّه‬ ‫ الل‬.‫ُنِريًا‬ ‫ًا م‬ ‫وَسِرَاج‬ ‫دوْا‬ ُ َّ ‫َو‬ ‫ وَتَو‬،َ‫ُون‬ ‫َّق‬ ‫فقَدْ فَازَ الْمُت‬ َ ،ِ‫ته‬ َِ‫َاع‬ ‫قوَى اهللِ وَط‬ ْ‫ت‬ َِ‫َّايَ ب‬ ‫ُمْ وَإِي‬ ‫وصِيْك‬ ْ ‫ ُأ‬،َ‫ُوا اهلل‬ ‫ِتق‬ َّ‫ ا‬،ِ‫َا عِبَادَ اهلل‬ ‫ فَي‬،ُ ‫َّا َبعْد‬ ‫َم‬ ‫أ‬ .َ‫ُون‬ ‫ُمْ ُتفْلِح‬ ‫َّك‬ ‫ُولِي اْألَلْبَابِ َلعَل‬ ‫َا أ‬ ‫ُوا اهللَ ي‬ ‫َاتق‬ َّ ‫ و‬،‫قوَى‬ ْ ‫الت‬ َّ ِ‫َّاد‬ ‫َّ خَيْرَ الو‬ ‫فإِن‬ َ
Sidang jemaah yang dirahmati allah, Bertaqwalah kita kepada Allah SWT, kerana sesungguhnya tanda cinta dan takwa kepada Allah adalah kasih dan cinta kepada RasulNya dan mengikut segala sunnahNya. Bagi membuktikan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, marilah kita hayati bersama khutbah yang bertajuk “Sunnah Yang Dilupakan”

Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Muhammad SAW adalah insan agung yang dilantik oleh Allah SWT sebagai pesuruhNya. Segala bentuk percakapan, perbuatan, tingkah laku, pengakuan dan sifatsifat baginda SAW menjadi ikutan bagi setiap muslim yang mengaku sebagai umat yang mencintainya.

Namun, realiti pada hari ini, amalan sunnah yang disarankan oleh Rasulullah SAW bukan lagi menjadi perkara utama yang dianggap penting dalam kehidupan seharian. Ada yang menggangap memberi salam, mengukir senyuman, memakai wangian,
1

Inilah yang menyebabkan sunnah tidak “hidup” dalam diri kita. Tidak kurang juga yang merasa malu dan janggal memakainya. pakaian berjenama dan sebagainya sehingga lupa untuk bersedekah kepada golongan yang memerlukan. amalan sunnah itu dipandang sebagai pekerjaan atau amalan biasa yang tiada nilainya. 2 . Mengapakah sunnah pada hari ini dipandang remeh? Berapa ramai di kalangan kita yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah ini? Antara faktor-faktor yang membawa kelalaian menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai amalan untuk dihayati dalam kehidupan seharian adalah : Pertama: Kurang ilmu tentang amalan-amalan sunnah disebabkan tiada usaha untuk mencari ilmu. Sebaliknya masa dan tenaga digunakan sepenuhnya hanya untuk memenuhi tuntutan hawa nafsu semata-mata. kereta mewah. Memiliki rumah besar. Kedua: Tiada kesedaran terhadap kepentingan pengamalan sunnah dalam kehidupan harian. Sedangkan perkara-perkara yang dianggap kecil itu sebenarnya menjanjikan pahala yang besar disisi Allah SWT.memotong kuku dan bersugi adalah amalan biasa yang tiada nilainya. Contohnya. Ketiga: Kesibukan terhadap perkara keduniaan melebihi perhatian kepada hal akhirat sehingga tidak melihat amalan sunnah itu sebagai “bekalan” untuk akhirat. Sedangkan memakai pakaian seperti serban dan jubah ini adalah antara amalan sunnah daripada Rasulullah SAW. Malah. Pada hari ini. Hal ini bermaksud kita memandang bahawa tiada perbezaan antara melakukan amalan sunnah dengan amalan harian biasa. Keempat: Memandang bahawa Rasulullah SAW bukan ikutan sebenar dalam kehidupan sehingga menjadikan manusia lain sebagai idola. artis itu dan artis ini lebih dikenali dan lebih diikuti perangai dan perwatakannya berbanding Rasulullah SAW. menganggap serban atau jubah itu adalah pakaian orang-orang Arab sahaja.

mengiringi jenazah. menziarahi orang yang sakit. tetapi hendaklah dia mempunyai ikutan atau contoh yang dapat memimpin dirinya. riwayat al-Bukhari dan Muslim Rahimahumallah.Hadith sahih dalam Sunan Ibn Majah. daripada al-‘Irbad bin Sariyah RA. Bukankah terdapat hadith sahih. jarang mengamalkannya. Kebanyakan daripada kita. aku mendengar Rasulullah SAW bersabda . ِ‫عوَة‬ ْ َّ ‫ُ الد‬ ‫ُ الْجَنَائِوِ وَإِجَاَبة‬ ‫ِّبَاع‬ ‫ُ الْمَرِيضِ وَات‬ ‫َامِ وَعِيَادَة‬ ‫َّل‬ ‫ُّ الس‬ ‫ٌ رَد‬ ‫ُسْلِمِ خَمْس‬ ‫ُسْلِمِ عَلَى الْم‬ ‫ُّ الْم‬ ‫َق‬ ‫ح‬ ِ‫وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس‬ Bermaksud : "Hak seorang Muslim ke atas Muslim yang lain ada lima iaitu: menjawab salam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Amalan-amalan sunnah yang sering kita lupakan antaranya ialah : Pertama : Mendoakan orang yang bersin ketika kita mendengarnya bersin.” Imam al-Tabari Rahimahullah dalam tafsinya menyatakan bahawa sesiapa yang mengharapkan pahala dan rahmat Allah. tidak boleh bergantung kepada dirinya semata-mata. tetapi ia merupakan satu sunnah Rasulullah SAW. Justeru." Kedua : Mendahulukan anggota sebelah kanan daripada sebelah kiri. memenuhi undangan dan mendoakan orang yang bersin. daripada Abi Hurairah RA berkata. Dalam 3 . Amalan ini sekalipun nampak remeh. ikutan terbaik adalah Rasulullah SAW sahaja. sabda Rasulullah SAW: َ‫ِّني‬ ‫َّاشِدِينَ الْمَهْدِي‬ ‫َاءِ الر‬ ‫لف‬ َ ُ‫ُنةِ الْخ‬ َّ‫ وَس‬،‫َّتِي‬ ‫ُن‬ ‫ُمْ بِس‬ ‫فعَلَيْك‬ َ Bermaksud : “Hendaklah kamu (beramal) dengan sunnahku dan sunnah Khulafa’ al Rasyidin al-Mahdiyyin.

Keempat : Memakai wangi-wangian. Sebaik sahaja Rasulullah SAW menyarankan agar memberi salam ketika bertemu sesama muslim. maka mulakan dengan sebelah kanan. menyikat rambut. memendekkan misai. Jadi. Semua ini kerana disebabkan oleh kemuliaan kanan dan hanya Allah yang lebih mengetahui perkara itu. keluar tandas dan sebagainya. Gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang hubungan erat sesama muslim adalah seperti bangunan yang dibina kukuh dan saling menyokong antara satu sama lain. 4 . Amalan tersebut. memakai celak. bersugi. Sebaliknya apa yang berlawanan dengan perkaraperkara tersebut memulakannya dengan sebelah kiri. apabila hendak mencabutnya mulakan dengan sebelah kiri. memotong kuku. menyebarkan salam itu bukan sahaja menuruti sunnah. Lihatlah kepada para sahabat. daripada Abi Hurairah RA. memasuki masjid. bahawa Rasulullah SAW bersabda: ‫ُمَا‬ ‫ره‬ َ ِ‫َآخ‬ ‫ُو‬ ‫عل‬ َ‫ن‬ ْ ُ‫ُمَا ت‬ ‫َّلَه‬ ‫َو‬ ‫ُمْنَى أ‬ ‫كنِ الي‬ ُ َ‫ لِي‬،ِ‫َال‬ ‫ِّم‬ ‫ وَإِذَا نَوَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالش‬،ِ‫ِاليَمِني‬ ‫ُمْ فَلْيَبْدَأْ ب‬ ‫ُك‬ ‫علَ أَحَد‬ َ‫ت‬ َْ‫إِذَا ان‬ ‫ُنْوَع‬ ُ ‫ت‬ Bermaksud : “Apabila seseorang daripada kamu memakai kasut. seluar. Imam al-Nawawi Rahimahullah menyatakan bahawa dalam konteks mendahulukan sebelah kanan adalah ditujukan kepada setiap perkara yang termasuk di dalam bab dihormati dan dimuliakan seperti memakai baju.hadis sahih riwayat al-Bukhari dan Muslim Rahimahumallah. Jadikan kaki kanan itu permulaan ketika memakai kasut dan yang akhir ketika menanggalkannya. terus disebar luaskan sehingga wujudnya hubungan yang erat dan bertambah kasih sayang antara mereka. namun matlamat yang lebih jauh adalah untuk mewujudkan hubungan silaturrahim dan membina ukhuwah yang kuat sesama muslim. Ketiga : Memberi dan menyebarkan salam. Rasulullah SAW menggalakkan umatnya memakai wangi-wangian teritama apabila hendak beribadah kepada Allah SWT.” Dalam hal ini.

Bayangkan jika pakaian yang kita pakai untuk solat berjemaah di masjid berbau busuk. Apa sahaja perkara yang disarankan oleh Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang siasia. bak kata pepatah “jauh panggang dari api”. Bukankah dengan memakai wangi-wangian dapat menenangkan hati kita dan masyarakat di sekeliling. Perkara ini jelas daripada penegasan Allah SWT pada ayat 3 dan 4 surah al-Najm: 5 . maksudnya sekalipun diketahui sesuatu amalan itu adalah sunnah. Semuanya bergantung kepada kita untuk beramal dengannya ataupun tidak. kerana sesungguhnya ia ringan bebannya (ringan dibawa) dan harum baunya”.Rasulullah SAW menggalakkan umatnya memakai wangi-wangian terutama apabila hendak beribadah kepada Allah SWT. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. banyak lagi perkara-perkara yang menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jika dibandingkan dengan situasi kita pada hari ini. tetapi kurang diamalkan oleh kita. ketika Rasulullah SAW menyarankan sesuatu. tanpa banyak soal. Rasulullah SAW telah mengajar kita daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar hal. Para Sahabat. maka janganlah ia menolaknya. adakah orang lain akan selesa dengan kita? Renungkan bersama sabda Rasulullah SAW menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah daripada Abu Hurairah RA : ِ‫ِّيح‬ ‫ُ الر‬ ‫َيب‬ ِّ‫ملِ ط‬ ِ ْ‫ُ الْمَح‬ ‫خفِيف‬ َ ُ‫ِنه‬ َّ‫فإ‬ َ ُ‫ُّه‬ ‫ُد‬ ‫ٌ فَال يَر‬ ‫َان‬ ‫يهِ رَيْح‬ ْ َ‫ُرِضَ عَل‬ ‫منْ ع‬ َ Bermaksud : “sesiapa yang diberi harum-haruman. belum tentu berusaha untuk mengamalkannya. Selain daripada perkara-perkara yang disebutkan di atas. sebenarnya sama ada kita sedar ataupun tidak. tanpa banyak bicara. Bahkan ianya juga menjadi perkara sunat kepada kaum lelaki ketika hendak menunaikan solat fardhu Jumaat. mereka terus beramal dengan sunnah tersebut. Bahkan apa jua yang keluar daripada mulut dan perilaku baginda tidak lain melainkan wahyu daripada Allah SWT jua.

‫ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ‬ Bermaksud: “Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemahuan hawa nafsunya. ” Justeru. Ketiga: Beramal dengan ilmu yang dipelajari dan difahami. lapangkanlah dada kita untuk menerima dan menjadikan sunnah itu dekat dengan diri kita. Apa yang lebih utama adalah istiqamah dan konsisten untuk beramal dengan sunnah itu. Lihatnya bagaimana baginda berhadapan dengan variasi umat manusia dalam misi. Tidak pernah sama sekali baginda menarik muka masam. Apabila mendengar suatu ajaran Rasulullah terus diamalkan sehingga ia hidup dalam diri mereka. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Kita perlu meletakkan bahawa amalan sunnah Rasulullah SAW adalah amalan yang terbaik untuk diikuti sepanjang masa. Kedua: Berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu tentang sunnah. Hidupnya sunnah dalam diri seseorang apabila pengetahuan tentang sunnah yang dimiliki terus diamalkan sepertimana para sahabat. bagaimana untuk kita mengembalikan semula penghayatan terhadap sunnah itu? Antara solusi dalam menghidupkannya kembali adalah: Pertama : Kesedaran diri terhadap kepentingan sunnah untuk dihayati sepanjang hidup. jauh sekali untuk melemparkan kata-kata kesat. Oleh itu. 6 . Segala kejahatan dan penolakkan dakwah baginda dihadapi dengan senyuman sehingga mencairkan hati-hati mad‘u baginda SAW. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berusahalah untuk mengikuti majlis-majlis ilmu.

Kedua : Berusahalah untuk mendekati majlis ilmu agar kita dapat memahami dan menghayati sunnah Rasulullah SAW. sedangkan aku kepada semua manusia. dihalalkan bagiku (daging) binatang ternakan. Semoga dengan amalan tersebut. Rasulullah Muhammad SAW. 7 . Rasulullah SAW bersabda: ‫ُ مَسْجِدًا‬ ‫لتْ لِي اْلأَرْض‬ َ ِ‫جع‬ ُ َ‫عبِ مَسِريَةَ شَهْرٍ و‬ ْ ُّ ‫ِالر‬ ‫ُب‬ ‫رت‬ ْ ِ‫ُص‬ ‫ٌ قَبْلِي ن‬ ‫َّ أَحَد‬ ‫ُن‬ ‫عطَه‬ ْ ‫ًا لَمْ ُي‬ ‫ُ خَمْس‬ ‫ُعْطِيت‬ ‫أ‬ ‫َّ لِأَحَدٍ قَبْلِي‬ ‫ُ وَلَمْ تَحِل‬ ‫مغَانِم‬ َ ْ‫ِلتْ لِي ال‬ َّ ‫ُح‬ ‫ِّ وَأ‬ ‫َل‬ ‫ُص‬ ‫ُ فَلْي‬ ‫َاة‬ ‫َّل‬ ‫ُ الص‬ ‫ته‬ ْ َ‫َّتِي أَدْرَك‬ ‫ُم‬ ‫منْ أ‬ ِ ٍ‫ُل‬ ‫َا رَج‬ ‫ُّم‬ ‫فأَي‬ َ ‫ُورًا‬ ‫وَطَه‬ ً‫َامة‬ َّ ‫َّاسِ ع‬ ‫ُ إِلَى الن‬ ‫ثت‬ ْ ِ‫َاصةً وَُبع‬ َّ ‫مهِ خ‬ ِ‫و‬ ْ‫ق‬ َ ‫ث إِلَى‬ ُ ‫ع‬ َ‫ب‬ ُْ ‫ُّ ي‬ ‫َّبِي‬ ‫َانَ الن‬ ‫عةَ وَك‬ َ ‫َا‬ ‫الشف‬ َّ ُ‫ُعْطِيت‬ ‫وَأ‬ Bermaksud : “Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada para Rasulullah sebelumku. Antara intipati khutbah penting yang dapat diambil sebagai pengajaran pada minggu ini ialah : Pertama : Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang terbaik dalam setiap aspek kehidupan. Hadis sahih riwayat Imam al-Bukhari Rahimahullah daripada Jabir bin ‘Abdullah RA. tetapi turut mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. keseluruhan para Rasulullah sebelumku diutuskan untuk berdakwah kepada kaumnya secara khusus. iaitu aku digeruni di dalam medan perang sejauh sebelum perjalanan. sesiapa sahaja yang mahu melaksanakan solat.Amat beruntunglah bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah pada dirinya. dijadikan bagiku bumi ini tempat sujud lagi suci. dan aku boleh memberi syafaat. maka solatlah (di mana-mana sahaja). bukan sahaja mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Pastinya Allah SWT akan memberikan ganjaran terhadap orang-orang yang menjunjung perintah kekasihnya. Setiap amalan sunnah yang disarankan mempunyai kadar pahala yang berbeza.” Sidang jemaah yang dirahmati Allah.

Ketiga : Allah SWT menjanjikan pahala terhadap orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. politik atau kumpulan tertentu. Janganlah hanya berpakaian mengikut sunnah namun peribadi dan perbuatan sangat menyimpang jauh dari sifat Rasulullah SAW. Kelima : Amalkanlah sunnah Rasulullah SAW secara keseluruhan. Bukan hanya pada perkara – perkara yang tertentu. Ingatlah. Keempat : Elakkan dari menggunakan sunnah Rasulullah SAW hanya untuk kepentingan peribadi. Inilah masanya untuk umat Islam sedar dan menolak sepenuhnya pihak – pihak yang hanya menggunakan sunnah Rasulullah SAW demi untuk kepentingan peribadi. Bayangkan apakah akibatnya pada masa hadapan umat Islam jika ada golongan yang berlindung di sebalik sunnah Rasulullah SAW namun pada masa sama melakukan fitnah dan caci maki sesama Islam sehinga boleh mengancam kestabilan negara dan keharmonian umat? Firman Allah SWT di dalam surah Ali ‘Imran ayat 144 : ‫ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ‬ ‫ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ‬ ‫ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ‬ 8 . Fitnah dan caci maki menjadi amalan harian. Elakkanlah perbuatan yang sebegini demi memilhara sunnah Rasulullah SAW. semua umat Islam bertanggungjawab sepenuhnya untuk memelihara sunnah Rasulullah SAW dan mesti menentang sekeras – kerasnya mana – mana pihak yang cuba menyalahgunakannya.

Jika demikian. kalau ia pula mati terbunuh. (patutkah) kamu berbalik (berpaling tadah menjadi kafir)? Dan (ingatlah).ُ‫َّحِيْم‬ ‫فوْرُ الر‬ ُ‫غ‬ َ ‫هوَ اْل‬ ُ ُ ‫ِنه‬ َّ‫ُ إ‬ ‫روْه‬ ُ ِ‫غف‬ ْ‫ت‬ َْ‫َاس‬ ‫ ف‬،ِ‫مؤْمِنَات‬ ُ ْ‫ينَ وَال‬ ْ ِ‫ؤمِن‬ ْ‫م‬ ُ ْ‫ وَال‬،ِ‫ُسْلِمَات‬ ‫ينَ وَالْم‬ ْ ِ‫ُسْلِم‬ ‫وَلِسَائِرِ الْم‬ 9 .” َ‫َّل‬ ‫ وََتقَب‬،ِ‫ِّكْرِ الْحَكِيْم‬ ‫منَ اآليَاتِ وَالذ‬ ِ ِ‫يه‬ ْ ِ‫َا ف‬ ‫ُمْ بِم‬ ‫َّاك‬ ‫فعَنِى وَإِي‬ َ ‫ وََن‬،ِ‫َآنِ اْلعَظِيْم‬ ‫رء‬ ُْ ‫ُمْ بالْق‬ ‫َارَكَ اهلل لِى وَلَك‬ ‫ب‬ ،ْ‫ُم‬ ‫ُ اهللَ اْلعَظِيْمَ لِى وَلَك‬ ‫غفِر‬ ْ‫ت‬ َْ‫ وَأَس‬،‫قوْلِى هَذَا‬ َ ُ ‫ُوْل‬ ‫ أَق‬،ُ ‫ُ اْلعَلِيْم‬ ‫َّمِيْع‬ ‫هوَ الس‬ ُ ُ ‫ِنه‬ َّ‫ إ‬،ُ ‫الوََته‬ َ ِ‫ُمْ ت‬ ‫ومِنْك‬ َ ْ‫ِّى‬ ِ‫مِن‬ . dan (sebaliknya) Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur (akan ni’mat Islam yang tidak ada bandingannya itu). sesiapa yang berbalik (menjadi kafir) maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun.Bermaksud : “Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul (yang telah mati atau terbunuh).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful