PENGGUNAAN KAD IMBASAN MELALUI KAEDAH STESEN DALAM MENINGKATKAN KEFAHAMAN MURID MEMAHAMI ARAHAN GURU DALAM MATAPELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI

MOHD HAKIMI BIN HASHIM

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan Pendidikan Jasmani ( Sekolah Rendah)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUANKU BAINUN

DISEMBER 2013

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful