You are on page 1of 45

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Ivo Brean Hidrocentrala u Suhom dolu Drama u pet inova s Intermezzom Zanimanje

licemjera ima danas najvee prednosti. To je vjetina ije se prevare uvijek potuju, pa ako se i objelodane, nitko se ne usuuje ita rei protiv njih. Moliere Osobe: MARKO ORAAR, generalni direktor elektrograevnog poduzea LUCIJA, njegova ena PERINA, njegova sestra DAMIR, njegov sin iz prvog braka MARINA, njegova ki iz prvog braka Ing. MARIO BELOTTI, Lucijin brat IKA, rodica bive Oraarove ene MILKO PENJAC, perspektivan mladi ovjek PRVI SAMOUPRAVLJA DRUGI SAMOUPRAVLJA TREI SAMOUPRAVLJA DRUG IZ REPUBLIKOG SUBNOR-a Prvi in Velik salon u vili Marka Oraara, generalnog direktora elektrograevnog poduzea, vrlo luksuzno i moderno opremljen. Tu su fotelje, otomani, regali s knjigama, radijom i televizorom i velik sto, sve u imitaciji stila Lousa XIV. U pozadini je velik prozor sa zavjesom. Lijevo od njega su stube koje vode na gornji kat, a desno ulaz u hodnik koji vodi u razne prizemne prostorije, izmeu ostalog u Damirovu i Penjevu sobu. U prednjem planu slijeva su vrata kojima se izvana dolazi u stan, a zdesna vrata koja vode u kupaonu. Na sceni su: Perina, Lucija, Damir, Marina, Belotti i Ika. Meu njima tee iva rasprava. Prvi prizor Perina, Lucija, Damir, Marina, Belotti i Ika BELOTTI: Sluajte me, gospoice Perina... PERINA: Ja nisam nikakva gospoica. Gospoda su u naem drutvu odsvirala svoje. BELOTTI: Dobro, dobro, drugarice Perina! Priznajte da to nikako ne moe biti normalno da se ovoliko ljudi u svojoj vlastitoj kui mora dati maltretirati od jednog jedinog ovjeka koji je tu stranac i uljez. Page 1

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu PERINA: Prvo i prvo, on nije tu nikakav stranac ni uljez. Njegovi su roditelji rtve faistikog terora i ja sam njega lino odgojila u djejem domu posli rata. To je moje dite, ako oete znati. A drugo, ako je ko ovde stranac i ujez, onda ste to vi, jerbo vi pripadate jednom svitu koji je ovo nae drutvo prigazilo. I da je po mome, vi nikad ne bi njanci prikoraili prag ove kue. IKA: A dobro, zar nisu tute u kui i dica tvoga brata? Jesu li ti blii oni ili on? ta su oni, mulad pasja? PERINA: Ne mogu mi nikako biti blii, ak i da sam ih ja rodila, jerbo ne iu putem kojim ie naa socijalistika omladina. Uostaom, kako su i mogli ispasti drukiji kad ih je odgajala osoba koja je bez ikakve klasne svijesti? IKA: Ja da sam brez klasne svisti, jebem ti sveca! A zar se ja nisam borila ki i ti? Koliko sam puta prenila matrija priko njemakih straa! Jedanput mi Nijemac ini Alt, a ja u mudantama nosim spise Narodnog odbora. Skoro sam ih predsjedniku donila sve popiane. PERINA, s indignacijom: Odvratno... Sluaj. Iko! Ako si ti rodica pokojne ene moga brata i ako si posli njene smrti priuzela brigu o njenoj dici, to ti jo uvik ne daje pravo da se uplie u stvari ove kue. DAMIR: Naravno, ovdje samo jedan ovjek ima pravo da se uplie - drug Milko Penjac. I to u sve: to emo govoriti, raditi, misliti, pa ak i itati... (Belottiju) Ma zamislite samo, inenjeru, to mi je napravio! Neki dan primijetiim da mi na polici manjkaju neke knjige. I to mislite, to ustanovim? On je ocu napunio glavu da je to literatura koja je ti suprotnosti s marksizmom i ovaj je sve to negdje pobacao. PERINA: Hvala mu! Ima je i prav! Najbolje da to smee dri u kui! Te su ti knjige i popile ono malo pameti ta si ima. Da si, umisto ta si na njih gubija vrime, ia na sastanke Saveza omladine, sad bi bija pravi ovik. DAMIR: Da, i da sam se javno zaklinjao u Marxa i Engelsa i glasno itao njihove tekstove... Ovo, ljudi, uope nije ala: Taj tip, kad je sam u sobi, naglas ita Komunistiki manifest. Moja je soba do njegove, pa sve ujem. PERINA: Uzalud se trudi svojim poganim jezikom ogaditi moga Milka. U mojim oima on samo dobija kad ga napadaju takvi ka ti. MARINA: Ali, teto, ti nikako da uje ono najvanije. Tu se vie niko od nas ne osjea slobodan. Evo, ja vie ne mogu naveer normalno gledati film, jer mi cilo vrime sidi isprid televizora i komentira svaku scenu. A ovik bi to jo nekako i pritrpija. Ali ako je na drugom programu, recimo, nika politika emisija, on jednostavno okrene tamo, a ti se frigaj. To je da poizi. PERINA: Kamo srie da sluas to ta i on, tuko jedna! To bi ti prosvitlilo pamet i izbilo ti toga uka iz glave. Pogledaj se samo kako izgleda! Utegnula rebatinke samo ta ne puknu... pa onda ova frizura! Kad sam ja bila skojevka, takvima ka ti mi smo iali kosu na nulericu. MARINA: Ali, teto, ja ti govorim jedno, a ti meni drugo. U ovoj se kui sve okrenulo na glavu. Ja vie ne mogu ui ni u kupaonu, jer taj tip vjeito visi tamo, po nekoliko sati dnevno. Ja ne znam samo ta on tamo toliko radi. IKA: A bit e se gleda kako je puno lip! E, ne ti! Ne pari neg moja guzica! LUCIJA: Ja mislim da ova rasprava nema nikakvog smisla. Ako nekome od nas neto kod njega smeta, trebao bi to otvoreno raspraviti s njim... A i ti, Perina, Page 2

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu oprosti, mislim da pretjeruje, osobito to se tie djece. PERINA: Draga moja nevisto, da si ti prava i potena ena, ti bi njih drukije svitovala. Njihova pokojna mati je, istina, bila ropija, ali je u tome svejedno bila bolja od tebe. IKA: Ja se ne udim tebi, Perina, to si toliko popizdila za tim Penjcom. Tebe je u stanju inempjati svak ko ti mane crvenom krpon isprid nosa. Ali ta je Marka spopalo da ga je tute u kui naselija... (istei po kui ue u kupaonu i iznese nekakvo muko donje rublje drei ga vrhovima prstiju) Evo je opet ostavija u kupaoni porku robu, sriu mu vrag odnija. Misli da u mu ja to oprati. Ou! Nisam pobenavila! (Odnese robu u hodnik gdje je Penjeva soba. Vrativi se) A smrdi ki ikolera. Jedanput u odniti to gori u ufit da se potruju mievi i gatrapani, pa da i od njega bude nike koristi. PERINA: Ja znam zato svi toliko reite na njega. On stoji visoko iznad vas i svojim moralom i svojim naprednim idejama. Njegovo prisustvo ovde vama pokazuje vau vlastitu nitavost. MARINA: E, nee ti morala! Tribala bi ti viditi kalko on mene pogledom svlai kad proem pokraj njega. PERINA: A ta ti misli, blesao jedna, da je njemu do tvojih cica i bokova? Ajme, ta si plitka! On je preozbiljan ovik da bi pada na takve stvari. Nego on ne zna da ima posla s kozom, pa jadan misli da bi moga s tobom zapoeti niki pametan razgovor... (Belottiju) Je, je, to je tako, pa makar se vi kesili ka majmun. BELOTTI: Pardon, drugarice Perina! Moram se smijati. Vi ste oito pobrkali kranske i socijalistike svece. PERINA: Ja s vama ne elim raspravljati. Vi ste zatrovani. I misli i mata su vam zatrovani. I plus toga ste jo i bezobrazni... Ma ta ja gubim tu vrime! Imam sastanak u Socijalistikom savezu, a ja sluam ove vae bljezgarije! Zdravo! (Ode) Drugi prizor Prijanji, bez Perine BELOTTI, Luciji: Draga moja sestro, svaka ast tebi, ali ja u morati svoje posjete ovoj kui prorijediti. Ako je tu Perejac, moram sluati njega. A ako njega nema, moram sluati o njemu. To je ipak malo previe za moj ukus. IKA: Nemojte, jor ininjeru! Ako nas vi ostavite, moremo k vragu koliko smo dugi i iroki. Vi ste jedini kadri Marka pametno svitovati. BELOTTI: A moja ko, kakvi pametni savjeti! Kad njega nije opametilo ni to to je Penjcu tolike godine davao stipendiju, a ovaj nije nita svrio, kako e onda jedan savjet! I to jo od mene! IKA: Fala bogu da nije svrija! Jerbo da je svrija ovi fakultet od struje i poeja raditi, moga bi jo i cili grad zapaliti. Ja njemu ne bi dala njanci osigurae prominiti... Nego, znate ta, jor ininjeru! Jeste li muko oli niste? Zapovidite ovoj svojoj sestri neka Marka uini eloim na Penjca. I vidit ete, Penjac e isti as letiti vanka. A onda e od mene jo za sritan put dobiti i metlom priko lea. Page 3

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu BELOTTI: Bogami, Iko, savjet ti je dovoljno, lud, da bi ga skoro trebalo isprobati... Samo... draga moja, sumnjam da bi i to pomoglo. Marko je toliko zaljubljen u Penjca, da bi mu ak i svoju enu dragovoljno ustupio. LUCIJA: Molim te, Mario, to su neukusne ale! BELOTTI: Uostalom, najbolje je pustiti da vrijeme uini svoje. Penjac je lupe i on e prije ili kasnije napraviti neto to e Marka pogoditi posred ela kao malj, pa e mu se od toga moda otvoriti oi. Izvana se zauje zvuk automobila koji se zaustavlja i nakon toga ulazi Oraar s putnom torbom u ruci. To je krupan, postariji, prosijed ovjek, elegantno odjeven, ali s fizionomijom narodnog delije. Trei prizor Prijanji, Oraar ORAAR: Oho! Svi ste na okupu! Vidim da ste se dobro zabavljali ova tri dana dok me nije bilo... A di je drug Penjac? IKA: A ko e znati di njemu vrag sriu nosi! ORAAR: Ma ta! Da mu niste moda neto rekli ili napravili, pa se ovik uvridija i poa a? DAMIR: Ne boj se! Nije mu nitko nita ni rekao ni napravio. Mi na toga gospodina ne troimo ni rijei ni snage. ORAAR: Dakle, ipak! Bili ste neljubazni prema njemu! DAMIR: Pa ne moe valjda oekivati da nam lice sija od sree kad ga vidimo. ORAAR: To i ne oekujem. A i ne boli me puno glava oete li vi biti sritni ili neete ta je on tu. Samo da niko ne bude neuljudan s njim, jer e inae s menom imati posla... Nego, je li bilo ta novog u kui otkad sam otia na put? IKA: A eto, juer je ovde, u ovom utikau bija kratki spoj. Odjedanput je nito puklo, a onda su poele iznutra vrcati iskre ki rokete. Jedna me tute opekla... evo, vidi. A i Damira je stresla struja kad mi je skoija u pomo. I to kako! Mislila sam da e, sauvaj boe, ostati na mistu mrtav. ORAAR: A Penjac? Da se njemu nije ta dogodilo? IKA: Dogodija mu se vrag crni... ta e mu se dogoditi, kad je odma, im je puklo, pobiga vanka ki brez glave. ORAAR: Jadan ovik, kako se nee pripasti... Gledaj, bogati, pa to je ba vod na koji je spojena njegova soba. Znai, sad kod njega neana struje. Smista tri zvati elektriara! Smista, jesi li ula! IKA: Zvat u maraguna da mi napravi kapsu! (Ode) etvrti prizor Prijanji, bez Ike ORAAR: A ti, Lucija, ta je s tobom? LUCIJA: Glava me danas cijeli dan boli. ini mi se da sam gripozna. ORAAR: Da, uja sam da je gripa u iru... Sluaj, bogati pa ti se ne bi smila puno motati po kui. Moga bi jo i drug Penjac od tebe uvatiti... LUCIJA, uvrijeeno: Ne boj se! Nee biti zla.... Tvoja briga za moje zdravlje je Page 4

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu zbilja dirljiva. (Ode stubama na gornji kat.) Peti prizor Prijanji bez Lucije ORAAR, Marini koja pokuava doi do rijei: ta ti sad oe? MARINA: Sluaj, tata, ja sam za sutra naveer pozvala drutvo iz razreda na roendan... ORAAR: Ma ta! Sutra, u subotu? Jesi li ti poludila! ta ne zna da je subota naveer vrime kad se drug Penjac odmara. A vi da mu navijate onu svoju aavu muziku i skaete ka divokoze! Taman posla! Nema nikakvih roendana dok je drug Penjac u kui, je li ti jasno! Marina uvrijeeno lupne nogom o pod i ode za Lucijom. esti prizor Oraar, Damir, Belotti DAMIR: Penjac, Penjac, Penjac! Dovraga, pa jesi li ti uope vie u stanju misliti ikako drukije, osim glavom toga Panjca? Ti e, tata, biti uzrok da u ja jedanput njemu tu nasred kue... ORAAR: Nita ti nee njemu, jesi li uja! Nita! Ja sam ovu kuu sagradija i ja mogu u nju dovesti koga ou. Ti na nju nema nita vie prava negoli on. Ako ti se to ne svia, a ti se iseli. DAMIR: Dopusti, molim te, da te pitam to si ti to naao u njemu? Dovoljno ga je samo oacati pogledom, pa da odmah vidi da je to obian minker i pokvarenjak. A i njuka mu je odvratna. ORAAR: Ma nemoj! A tvoja je krasna, jeba te bog! Nema, samo ta se ne rastopi od miline... Ni do peta mu nisi, seronjo jedan. Spreman si kritikovati sve i svakoga... pljuvati po svim zasadama ovoga drutva... a tija bi da te ono mazi, da ti osigura lagodan ivot, novaca koliko te volja. Zna sam ja da e tebe oni filozofi na fakultetu inempjati i napuniti ti glavu svakakvim ipizdarijama... I da zna! Kad Penjca i tebe stavim na vagu, onda mogu samo bogu plakati ta mi on nije sin, nego ti. DAMIR: A meni, kad te ujem ovako govoriti, preostaje samo da zajedno s tobom plaem to zasta nije tako. ORAAR: Krasno! Tako se s ocem razgovara! To mi je fala ta sam se brinija o tebi... izdrava te za vrime studija... zaposlija te u svom preduzeu, iako taj posal s diplomom koju ima nikada ne bi dobija... ta sam tija da bude koristan lan nae zajednice, a ne nekakav filozof... parazit koji ivi na tuoj grbai. DAMIR: Ja sam to prihvatio samo zato to u tom trenutku nisam imao drugog izbora. A nisam elio da mi ti spoitava da ovisim o tvom kruhu. Ali im mi se ukae prva prilika da dobijem posao koji imalo odgovara mojim kvalifikacijama, ja u i tebi i tvom poduzeu rei zbogom! ORAAR: Moe! Ali dok se pokriva mojim pokrivaem, ima sluati mene! I tamo i u kui. A u Penjca ne diraj, jesi li uja! Ako mi se on samo jednom Page 5

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu jedinom rii poali na tebe, isprebijat u te ka maku i moe smista vanka iz kue. Toliko o tome. Nemam vie vrimena s tobom troiti rii. Moe ii... A ti, Mario, ostani! Imam s tobom jedan vaan razgovor. Damir ljutito ode hodnikom desno. Sedmi prizor Oraar, Belotti ORAAR: Sluaj, Mario! Tija bi se posavjetovati s tobom u jednoj stvari. Ti zna da je nae poduzee u zadnje vrime uznapredovalo i da je zbog toga i moj posal generalnog direktora posta puno sloeniji i odgovorniji. A to znao da bi meni triba zamjenik. Neko ko e mi biti desna ruka i ko e jedan dil mojih obaveza priuzeti na sebe. BELOTTI: Pa to je bar lako rijeiti. Raspii natjeaj! ORAAR: Kakav natjeaj, jeba ti ja natjeaj! Pa da ih se javi na stotine onih jebivjetara koji ne znaju ni di im glava stoji, a od kojih to nekog, na temelju nekih kurevih papira, mora uzeti... A, ne, ne! Ja ve imam ovika za to misto. BELOTTI: Dopusti mi da ti napomenem da je to protuzakonito i da nam netko moe... ORAAR: Ma ta moe? Ko moe? Zna li tko sam ja u ovom kraju, majin sinko? Da ja sad zaelim da se kovacina Milu porkog stavi na misto efa bolnice, iskidali bi se svi, od predsjednika opine do sekretara komiteta, da to napravu. BELOTTI: Radi kako zna, ali ti odmah mogu rei: Ako si mene mislio, to ne dolazi u obzir. Ja ne elim mijenjati radno mjesto. ORAAR: Nisam tebe mislija... U pitanju je Penjac. BELOTTI, zaprepateno: to? Penjac? Pa ti si potpuno izgubio svaki kriterij! ORAAR: Dobro, ta ti ima protiv njega? On prije svega zadovoljava najvaniji uvjet, a to su visoke moralno-politike kvalitete. A drugo, marljiv je, uredan, toan... BELOTTI: Ma nemoj! A kakve su to visoke moralno-politike kvalitete koje on ima, molim te? ORAAR: Kakve... Jeba te bog... Marksizam ima zna di... Evo, ovde, u malom prstu. A njegovo poznavanje nae ekonomike... pa drutvenopolitike situacije... Neu pritirati ako kaem da bi i Kardelj ima ta nauiti od njega. BELOTTI: Ne budi navan, Marko! To je obian frazer. Blefer, koji napirlitanim sastankakim rjenikom prikriva svoje posvemanje neznanje i nesposobnost. Tebi je izgleda sestra popila svu pamet. ORAAR: Ne govori pizdarije! Ka da ja ne znam kakva je moja sestra. Ne uzimam ja zdravo za gotovo sve ta ona kae. BELOTTI: A zato si mu onda dao stipendiju, uzeo ga na pokusni rad, doveo ga tu u kuu, ako to nije bilo na njezinu inicijativu? ORAAR: Bilo je, ne kaem da nije bilo. Ali ja sam to napravija tek onda kad sam se na jednom partijskom kongresu na vlastite ui uvjerija kakav je. Zna kako sam osta... evo, ovako... (zine) kad sam ga uja kako diskutuje. I me samo ja mego i cila sala. Nema, stani pa se divi... Page 6

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu BELOTTI: Dobro, dobro, recimo da je sve to tako. Ali objasni ti meni na temelju koje diplome ti njemu daje to mjesto? ORAAR: Diplome? Nemoj me zasmijavati, molim te! S diplomom moe danas slobodno guzicu otrti. Ima ih na hiljade diplomiranih, kojima ja ne bi da ni koze uvati, razumi li ti imene. Osim toga, njemu falu jo dva-tri isipita i on e to poloiti u kratkom roku. Da mi je ri. Tako e i ta formalnost biti zadovoljena. BELOTTI, ljutito: Ali valjda bi trebalo imati i neko struno znanje za takav poloaj, bogamu! ORAAR: Ako ga nema, stei e ga radnom mistu. Praksa je pravi uitelj, praksa, a ono ta se fakutetima ui, ina to se slobodno moe posrati. BELOTTI: Pa da! Nije ni udo da nam ide ovako kako nam ide, kad ljudi na odgovornim mjestima tako rezoniraju. ORAAR: Oprosti, drue, ali ovo kalko ti postavlja, to su shvaanja koja smo mi prevazili. Danas je najvamije da na odgovornim mistima imamo nae ijude... u koje moemo imati puno povjerenja. A posal, to je neto ta svak moe nauiti ako se malo potrudi. Osim toga, ja garantujem za njega. uje li, ja! I s tim bi tribala da se svri svaka diskusija. BELOTTI: U redu, u redu, neka se svri! Radi to te volja, ali da zna! Za ovo ja svoju ruku ne diem. I ne samo to. Uinit u sve da je i drugi me dignu. (Krene prema izlazu iz stana.) ORAAR: ekaj, Mario... (Beloti se zaustavi) Je li ti zna, jeba te bog, da ti ne bi nikad tamo u poduzeu radija niti ka obian ininjer, a kamoli ka ef graevinskih radova, da ti nije bilo mene? BELOTTI: Kako to misli da nije bilo tebe... to... moj znanstveni status... projekti koje sam dosad napravio... sve je to luk i voda? ORAAR: I manje od toga. Sve bi to slobodno moga obisiti maku o rep. Ti dobro zna ta je bila tvoja familija prije rata i kako se drala za vrime okupacije. Moga si ti biti i sto puta to ta si, razumi li ti mene, nita ti to ne bi pomoglo, da se ja nisam zagleda u tvoju sestru i oenija je, a onda i za tebe garantova. BELOTTI: Dobro! U redu! Ako je tako, onda zahvalnost dugujem svojoj sestri, a ne tebi, jer bi se ti inae, po svemu sudei, ponio prema meni kao i drugi, da nije bilo nje... Ali pustimo to! Recimo da si u pravu i da zahvalnost dugujem tebi. Zbog ega mi sada sve to stavlja pod nos? ORAAR: Zato ta se, s obzirom na te injenice, ne ponaa ona kako bi bija duan. Ti se isprid onih majmuna u poduzeu... koji bi me popili u ai vode da me se ne boju, to zna i sam... isprid njih se sprama sruiti moj prijedlog i tako me prid njima napraviti budalom. BELOTTI: Ako ne vidi da to radim u tvom interesu, onda si zaista budala. Ti nasjeda jednom obinom propalici i prodavau magle i dovodi ga na odgovorno mjesto u poduzee. Zna li ti to time radi? Ti kopa jamu, dragi moj, i ipoduzeu i sebi. Ja te titim od tebe samog i tvoje vlastite gluposti. ORAAR: Dosta! Neu o tome vie sluati... Ja znam zato ti tako vidi Penjca. Ti si s maternjim mlikom usisa i shvaanja svoje familije i tebi su svi oni ljudi koji pristaju uz nau stvar propalice i prodavai magle. BELOTTI: Molim te, budi razuman! Ostavi sada politiku i pogledaj malo Page 7

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu injenicama u oi... Moe li igdje na svijetu... na Istoku ii Zapadu, svejedno... netko tko je samo apsolvent elektrotehnike... ako je uope i to... tko nema nikakvog poslovnog iskustva i tko osim nekoliko politikih fraza ne zna ama ba nita drugo... moe li takav ovjek biti postavljen za zamjenika direktora jednog elektrograevnog poduzea? ORAAR: Fala ti! Sad znam ta i o meni misli. Po tvome nije normalno ni ta sam ja tamo direktor, je i tako? BELOTTI: Pa ako emo pravo, i nije. Sjeti se samo koliko bi strunih promaaja napravio da ti nije bilo mene... Ali neemo sad o tome! J redu! Ti si barem prije rata bio elektriar i razumije se u neke osnovne stvari sa strujom. I konano, zreo si ovjek... s iskustvom. Ali ovaj ni to! Razumije li, ni to! ORAAR: A ovi drugi mladi, s fakultetom, koji su se napojili raznim ideolokim smeem... koji se drogiraju... sviraju onu kretensku muziku... kojima nita nije sveto? Takvoga bi ti tija, je li? A kad se meu njima nae jedan koji ima zdrave poglede na drutvo, onda je to za tebe prodava magle... E, neemo tako, bogami! Ako ti ve ne odgovara ono ta ja tradim, onda barem mui. To e biti i u tvom interesu. BELOTTI: Trebam li to shvatiti kao prijetnju? ORAAR: Shvati kako oe. Penjac e doi tamo di ja elim, pa makar ti zbog toga mora ii a... (Odjednom, kao da se neega sjetio, pogleda na sat) ekaj! est sati! Penjac sad govori priko radija... (Stane se vrtjeti po kui i dozivati) Svi ovamo! Lucija... Damire... Marina... Iko... Odma da ste doli! Brzo! S raznih strana pojavljuju se Lucija, Damir, Marina i Ika. Osmi prizor Oraar, Belotti, Lucija, Damir, Marina, Ika ORAAR: Sidite tu i da se niste mrdnuli! (Svi posjedaju iznenaeno se pogledavajui) Sad ete vi uti koga imate u svojoj kui, jeba vas bog! (Otvori radio, s kojeg, nakon nekoliko neartikuliranih zvukova, odjekne govor) GLAS IZ RADIJA: Svoju ulogu u tom procesu drutvenopolitike organizacije mogu ostvariti iskljuivo svojim angairanjem na planu dviju zacrtanih platformi naeg razvoja: prvo, to brim unapreenjem prozvodnih snaga, viom produktivnou rada, veom akumolacijom i ukupnim vikom rada i drugo, nastojanjem da radnika klasa tim vikom rada i akumulacijom, kao njegovim najvanijim dijelom, zaista upravlja i raspolae. (Aplauz) Jer, osnovni sukob u naem drutvu danas postaje sukob izmeu interesa radnike klase za cjelovitim socijalistikim samoupravljanjem i interesa otuenih nosilaca etkonomske i politike moi za ouvanjem svog monopolistikog poloaja u odluivanju i upravljanju drutvenim proccsima. Da bi se taj sukob, kojd je u osnovi sukob izmeu radnike klase i birokratsko-tehnokratske strukture oko stvarnog raspolaganja vikom rada, prevladao, potrebno je da se centri ekonomskopolitike moi organizirajiu kao stvaralaki sastavni dio samoupravne i demokratske zajednice slobodnih proizvoaa, a ne kao otueni politiki faktor u konkurentskoj borbi za vlast nad drutvom... ORAAR: Jeste li uli, a? Jeste li ouli, ipitam ja vas? Pokrijte se uima! Svi, Page 8

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu koliko vas je god! Drugi in Isti prostor, samo nekoliko dana kasnije. Na stolu su prostrti nekakvi nacrti i geografske karte, a Oraar, Belotti i Damir nagnuti su nad njima. Prvi prizor Oraar, Belotti, Damir ORAAR: Evo, to su ti nacrti. Istina, kotat e nas puno, i novaca i truda, ali e se isplatiti. I te kako e se isplatiti. BELOTTI, uzevi nacrte sa stola i paljivo ih promatrajui: Hm! Tamo je najavio neto to e maltene revolucionirati cijelu evropsku elektroprivredu, a ja tu vidim da se radi o posve konvencionalnom tipu visokotlane hidrocentrale s Peltonovom turbinom. Ali to sad nije vano, samim nacrtima nemam to prigovoriti. Uostalom, sve je to on mogao precrtati iz bilo kojeg udbenika elektronike. Mene zanima gdje on predvia da bi se to gradilo? ORAAR: E, u tome grmu i lei zec, majin sinko! To je to revolucionarno... Evo, gledaj! Centrala bi se tribala graditi na ovom prostoru... (Pokazuje na karti) koji se naziva Suhi dol, i to, ako ba oe, tano ina ovom mistu koje poiva na sredini izmeu ova dva sela. BELOTTI, posprdno se nasmije: Hidrocentrala u Suhom dolu! Nemoj, molim te, to su prie za malu djecu. Vozila se po suhom galija! Zna li ti da tu na kilometre uokolo nema ne samo rijeke ni potoka nego ni kapi vode? ORAAR: ekaj, polako! Pogledaj malo bolje kartu! Je li vidi da se iznad Suhog dola die planina elavac i da je na toj planini jezero koje se zove Mrtvo oko? Je li vidi, a? BELOTTI: Vidim, pa to? To je visinska razlika od najmanje 700 metara. ORAAR: E, tu sam te i eka! Sedamsto metara, sedamsto metara! U tome i je stvar... Zamisli samo kad se voda s tih 700 metara sjuri doli na lopatice turbine... Jeba te bog, koja je to snaga! BELOTTI: Znai li to da on kani vodu iz jezerca cijevima sprovesti dolje do Suhog dola? ORAAR: Nego kako nego cijevima! Nee je valjda siima prolivati odozgo! BELOTTI: A to e biti s turbinom kad se jezero na takav nain isui? Hoe li se onda aktivirati na neki suhi pogon? ORAAR: Dobro, jesi li ti strunjak ili nisi, jeba ti ja strunost? ta ne vidi da je ovo reverzibilna centrala na pumpnu akumulaciju. Pumpe bi vodu dotonim cijevima vraale natrag u jezero. BELOTTI: Reverzibilna centrala ovdje? Pa to je ist idiotizam! Zna li ti koliki je prirodni dotok vode u jezero u ovom sunom podruju? Toliki da bi pumpe morale gotovo istim tempom tlaiti vodu natrag, ako ne eli da jezero presui. I gdje si onda? Odbij energiju potrebnu za pokretanje pumpi od one koju bi centrala davala mrei, pa e vidjeti to e dobija! Rezultat bi bio ravan nuli. ORAAR: Nemoj ti meni, drue, dva manje dva jesu nula! Ta su shvatanja u Page 9

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu dananjoj elektrotehnici prevaziena. Drug Penjac je zadnji put dobro objasnija. Stvar triba gledati dijalektiki. Triba viditi koliko ova centrala, ovakva kakva je, doprinosi dijalektikim tokovima naeg privredno, drutvenog, ekonomskog i idejnog razvitka. BELOTTI: Da, da! To je zasta dijalektika par excellence! Voda pokree turbinu, turbina pokree pumpe, pumpe pokreu vodu, a voda opet pokree turbinu. isti perpetuum mobile! Ti i Penjac ete zasta napraviti revoluciju, i to ne samo u elektrotehnici nego i u zdravom ljudskom rasuivanju. DAMIR: Ja ne znam, tata, kako ne vidi da ti ovim Penjac hoe podvaliti. On e za ovaj projekt dignuti ogromnu lovu, a ti e snositi posljedice za promaenu investiciju. Sluaj inenjera to ti govori! On se bar razumije u ove stvari. ORAAR: A ti mi se razumi u to ko se razumi, je li? Ajde, mui, jeba te bog, i ne petljaj se u ovo! Nije ti ovo filozofija... Ti, Mario, mora shvatiti jednu stvar. Ne radi se o tome koliko e se centrala tehniki isplatiti. Ja znam da ona ne moe dati bogzna koliko struje. Ali ona e se zato isplatiti politiki. Ovo je, kako vidi, pasivan kraj. Odavde je puno ljudi bilo u nejprijateljskim formacijama za vrime rata. I oni sad gunaju na na sistem... da se za njih ne ini nita. Ovo e im zaepiti gubicu, razumi li ti mene, zauvik zaepiti. BELOTTI: To je lako mogue. Osobito kad ih na stotine plati glavom. Mrtva usta, kae se, ne govore. ORAAR: Kakvom glavom? ta to govori? Ko e platiti glavom? BELOTTI: Pogledaj malo kartu! Vidi li da u Suhom dolu ima nekoliko naselja? ORAAR: Pa ta e im biti od ovoga, osim ta e dobiti struju, jeba ih bog! BELOTTI: Ovo to ti sad govorim, ne govorim napamet. Ja dobro poznam sastav tla i stijenje na elavcu i znam da svako miniranje i kopanje tamo moe dovesti da se jezero odjednom izlije dolje. A to to znai, ne trebam ti valjda tumaiti. ORAAR: To su sve puka nagaanja. Moglo bi ovo, moglo bi ono. Uostalom, ti si ef graevinskih radova i na tebi je da to izvede tako ida do toga ne doe. BELOTTI: A ja ti kaem da takav rizik preuzeti na sebe neu. ORAAR: Ti ine preuzima nikakav rizik, nego onaj ko je taj projekt odobrija i ko daje sredstva za njega. BELOTTI: Sluaj, Marko! Ako ti zasta kani ovo graditi, ja te u tome ne mogu sprijeiti. Ali ti mogu odmah rei da time srlja u nevienu katastrofu. Ovo je ista besmislica, boji ovjee! ORAAR: Ne triba mi nita vie govoriti. Sve vidim, sve mi je jasno. Oe li da ti kaem, drue, zato ovaj projekt tebi ne mirie? Tebi smeta njegova idejna strana, razumi li ti mene... Samo, meni to uope nije vano. Ti si kod nas u radnom odnosu i ti ima realizovati ono ta mi usvojimo, bez obzira ta ti lino mislija o tome. BELOTTI: Oprosti, ali ako ti prodajem svoju strunost za onu mizernu plau, ne znai da ti prodajem svoju savjest. Ne oekuj to od mene. ORAAR: Dobro, Mario! Kad je tako, ja te neu siliti. Ali ti zna ta se dogaa s onim ko odbije da vri svoju dunost u poduzeu. I ne samo to. Mi moemo za tobom poslati i karakteristiku u kojoj e stajati da je do svega toga dolo zbog tvog neslaganja s naim politikim shvatanjima. Pa da vidi, brajko, di e Page 10

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu drugo dobiti posla! DAMIR: Pa jesi li ti ovijek, tata, ili koji ti je avo? Zar ne vidi da inenjer ne nastupa s politikim, nego sa strunim argumentima? ORAAR: Jesam li ti reka da mui i da se ne mia u ovo! DAMIR: Ne mogu muati kad vidim to radi... Dobro, ako te ve drug Belotti ne moe ni u to uvjeriti, nemoj se barem zalijetati na to kao muha na govno. Poalji te nacrte negdje gore... na neki republiki forum, fakultet, to ja znam, pa neka oni dadu svoje miljenje. Zato samo tako nasjeda jednom... jednom... ORAAR: Mui! Muci! O njemu ni rii da nisi reka! Zna li ti di on tebe moe staviti ta se tie znanja? I tebe, i njega, i sve te gori, o kojima ti govori. Evo, ovde, u mali ep od jakete. BELOTTI: Stanite, stanite! Evo, u interesu mira i sloge i u poduzeu i u ovoj kui, ja u popustiti. Neka bude, realizirat u projekt, samo te jedno molim. Dopusti mi da pismeno iznesem sva svoja roljenja i upozorenja. Tako da se zna, ako do ega doe, da ja nisam odgovoran i da sam cjelu stvar radio samo iz profesionalne obaveze. Taj emo papir potpisati ti i ja i deponirat emo ga u tvojoj kancelariji. ORAAR: Pa ta odma to nisi reka, jeba ga bog, nego si uinija da se ovoliko nateemo... Napii, brate, ako oe, i da sam ja pizda, samo uini to ta traim od tebe... Eto, tako! Sad vie nema majci mrdanja. Idui tjedan ve poinju radovi. Oraar pokupi nacrte i karte i ode stubama na gornji kat. Duga pauza. Drugi prizor Damir, Belotti DAMIR: Ne razumijem, inenjeru, kako ste mogli ovako naglo popustiti? Dobro ste poeli, a onda ste ujedanput zasrali sve. BELOTTI: A to mi je drugo preostalo? Ti misli da bi ovakav ili onakav moj postupak tu neto izmijenio? Zna li ti da je Penjac ve dobio golema sredstva od Republike investicione banke? Ja sam vidio u njegovim rukama potvrdu koju mu je potpisao osobno generalni direktor te banke. I tu sad nema vie natrag. Ta e se sredstva morati uloiti, pa makar a u gradnju... to ja znam... Kule babilonske. DAMIR: Ali ovo je direktno bacanje tih sredstava u vodu. BELOTTI: Naravno! Ali daj ti to kome dokai. Konano, vidio si... to bi ti napravio na mom mjestu? DAMIR: Da vam kaem to? Ja bih se borio do kraja, bez obzira na te investicije. Sazvao bih Zbor radnilka, Izvrmi odbor, bilo koji forum u poduzeu i tamo izloio cjelu stvar. Vi ste strunjak i ljudi bi vam povjerovali. BELOTTI: A moj Damire, ti si navan ako misli da bi od toga to bilo. Uinak bi bio ak obratan. Ti dobro zna kakve sve etikete iz prolosti poivaju na meni i to bi mi se sve pripisalo. Ovakav netko kao ja samo bi im dobro doao kao argument vie da centralu treba graditi... tovie, ak je i pretvoriti u neku vrstu spomenika. DAMIR: Ali ako je istina sve ono to ste rekli, onda biste vi to ipak morali, pa Page 11

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu kako ispadne - ispadne... Vi nemate moralno pravo dignuti ruke i prepustiti sve bojoj volji. BELOTTI: A tko ti kae da to kanim? Ja trebam dobiti na vremenu. Zato u stvar odugovlaiti, koliko god budem mogao... a za to vrijeme... Ja jo imam prijatelja u Zagrebu, svojih bivih kolega, od kojih su neki vrlo utjecajni... Vidjet e, ova e se gradnja obustaviti, i to direktnom inicijativom odozgo. DAMIR: Pazite, inenjeru, to je opasna igra. Ako do ega doe, i vi ete biti odgovorni. I nikakva vas deponirana izjava nee od toga izvui. Penjca treba zatrti u poetku, dok jo nije uhvatio korijena, inae... S gornjeg kata dotri Marina histerino viui i plaui, a za njom Ika umirujui je. Trei prizor Damir, Belotti, Marina, Ika MARINA: Neu, neu... nek me potira... nek me ubije... nek radi ta ga volja... Neu. IKA: Nemoj se ti ivcirati, duo moja! Ne more on tebi nita dok je tute tvoja teta Ika. Ne dam ja tebe za sve blago ovoga svita. BELOTTI: to se dogodilo? IKA: Ma zamislite samo, jor ininjeru, ta mu je sad dolo u glavu! Naredija je maloj da ima ostaviti onog momka s kojim oda i odsad pa unaprid vanka izlaziti samo s Penjcom. Pljunite mi u gubicu, ako on ne kani nju udati za nj. Zato ga je i doveja tute u kuu, sriu mu vrag odnija, njemu i njemu! MARINA: Prije bi vezala kamen oko vrata i skoila tamo di je najdublje. BELOTTI: Marina, duo, umiri se! Ne moe on to samo tako. Prola su ta vremena. ivimo u civilizirano doba, za boga miloga. MARINA, briui suze: Ne znate vi, jor Mario, ta je on sve u stanju napraviti da me prisili. DAMIR: Hajde, uti, glupao jedna! Umjesto da cmizdri, pokai mu jedanput zube. Danas djevojke i imlae od tebe u svijetu ive samostalno... izdravaju se same... Eto, jo koji mjesec, pa e maturirati. Napravi tako i ti! MARINA: I ou, da zna! IKA: Ma di mu je pamet, jebem mu sveca! Ovako svoje dite upropatavati! A onda, i na to bi mu potomstvo sliilo, vrag mu glavu odnija! Jo ako bi bilo pametoo na didu, a poteno na au, mo ga baciti u kovace odma im se rodi. (Ulazi Lucija.) etvrti prizor Prijanji, Lucija LJJCIJA: to je to... Kakva je to galama? DAMIR, sarkastino: Va mu, gospoo, hoe svoju vezu s Penjcom uvrstiti i krvno. Sprema brak izmeu njega i Marine. LUCIJA, uzrujano: to? Pa to je ist idiotizam... Kako mu je samo to palo na pamet? Ja u njemu ovoga asa... (Krene prema stubama.) Page 12

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu DAMIR, preprijei joj put: ekajte! Zato se vi zbog toga toliko uzrujavate? Pa vama bi to trebalo biti u interesu. Vi ste toliko puta pokazali da jedva ekate kad ete se rijeiti mene i sestre. LUCIJA: Ovo je najii bezobrazluk! Kojim pravom ti sa mnom ovako razgovara? Na stubama se pojavi Oraar. Peti prizor Prijanji, Oraar ORAAR: Ne triba vam puno troiti rii. Bit e onako kako ja odluim, a vi se svi moete obisiti za onu stvar. MARINA: Neka zna, tata... Ubij me, ali ja neu, neu i neu! ORAAR: Nee, je li! E, nee, bogami ni s onim kretenom duge masne kose. Kad vas ovik otraga pogleda, ne zna ko je od vas muko, ko ensko. Prije u se i s tovarom oroditi negoli s njim. IKA: Sluaj, Marko! Ja sam tvojoj eni kad je umirala dala ri da u se brinuti o ovoj maloj i ja u to initi dok sam iva. Ako se ti ne opameti, ja u je odvesti na selo, pa neka tamo uva ovce. Bolje joj je cili ivot njih sluati kako bleju, negoli Penjca kako govori. ORAAR: Ti se, Iko, ne uplii u ovo! Ti si svoju obavezu ispunila i sad je na meni da se brinem za njenu budunost. IKA: A krasnu joj budunost sprema, nema ta! Bilo bi bolje da je poalje da bude kurva i da se jebe za pare. Barem bi mogla sama birati s kim oe, s kim nee. DAMIR: Ovo je sve zamutio taj tip. Ja u ga prvom prilikom zaustaviti i rei mu neka se ostavi moje sestre, ili u mu noem grkljan prerezati. ORAAR, poleti na njega uzdignutim akama: Ti... samo se usudi... Smodit u te... Ulazna vrata se otvore i na njima se ukae Penjac. Oraar se istog asa svlada, umukne i namjesti ljubazno lice. Penjac je ovjek, izmeu 30 i 40 godina, moderno i elegantno odjeven. Kretnje mu pokazuju sigumost i samosvijest. Kad on ue, svi osim Oraara nau se u neugodnoj situaciji, okrenu mu lea i stanu se toboe neim baviti, samo da ne bi morali obraati panju na njega. esti prizor Prijanji, Penjac PENJAC: Drugarice i drugovi, zdravo! ORAAR, rastapajui se od ljubaznosti: Zdravo, drue Milko! Izvoli, izvoli samo! Sidi tu malo s nama! PENJAC, primijetivi da nije dobrodoao: Ne, ne, drue Marko! Boje da se odmah povuem. Zna, imam jo zavriti izvjetaj za godinji konferenciju, a i umoran sam malo. Osim toga, ne bih htio smetati... ORAAR: Ti? Smetati? Ma ta to govori, drue Milko! Ajde, ajde, sidi! Nemoj se aita endrati! Sidi, kad ti kaem! (Gotovo silom ga posjedne.) Ddk si tu, Page 13

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu ima da se ponaa ka da si u svojoj kui, jesi li uja. ta je moje, to je i tvoje, razumi li ti mene. A ako se to kome ne svia, to je njegov problem, je l tako... (asti ga piem) Ajde, popij malo... A ti to ka izaa malo u etnju, a? Neka, neka, triba dikod malo i noge protegnuti, je li tako... PENJAC: Da ti pravo kaem, drue Marko, stvarno sam bio poao u etnju... mislio sam se malo relaksirati. Samo, eto, kod mene to nikad ne ostane iskljuivo na tome. Ja naprosto moram, ak i kad mi to nije namjera, imati u vidu i neki koristan drutveni cilj. to e, takva mi je priroda, a od sebe se ne moe pobjei... Proetao sam, zna, onuda gdje su one barake, u kojima ive radni ljudi naeg poduzea... nai neposredni prozvoai. Neki su me od njih pozvali i u stan da ih posjetim. Sjajno su me primili... Samo, ima neto drugo to ojeka tu naprosto mora impresionirati. Oni imaju vrlo niske osobne dohotke i ive jako skromno... to se, tako rei, vidi na svakom koraku. Pa ipak, oni su sauvali neki optimizam... neku vjeru u bolje perspektive naeg samoupravnog drutva... ili ne znam kako bih to nazvao... BELOTTI: Kako ne bi bili optimisti, kad vide da njihovi rukovodioci pokazuju toliko brige za njih. PENJAC: Ako ova ironiina primjedba ima znaiti da mi u stvari ne brinemo o njima, onda, drue Belotti, niste u pravu. Mi smo potpuno svjesni toga da oni ine materijalnu bazu nae prozvodnje i da su oni upravo taj odluujui faktor koji pokree sve inicijative u pravcu stvaranja slobodnih asocijacija proizvoaa koje su u stvari krajnji cilj naeg samoupravnog sistema. Samo, da bi to u potpunosti dolo do izraaja, potrebno je majprije prevladati sve oblike monapolizma i ostvariti punu slobodu izraavanja autentinih interesa iradnih ljudi u svim drutvenim strukturama, pa i u elektroprivredi. ORAAR, pobono ga sluajui: Jeba te bog... koja je to glava, a! PENJAC: Naravno, u ovom trenutku ipostoji za to niz subjekivnih i objektivnih prepreka. Ali isto tako postoje i realni uvjeti da se mobiliziraju sve snage drutva... SK, Socijalistiki savez... i da se ozbiljno poradi na tome da radnik ovlada cjelokupnim dohotkom i da stavi pod svoju kontroki ak i izdvajanje dijela dohotka za zadovoljavanje zajednikih i opih drutvenih potreba. To bi onda imalo presudan znaaj za uspjeno odvijanje procesa proirene reprodukcije, a samim tim, to bi dovelo do podizanja i radnikovog osobnog i opeg drutvenog standarda. Dok Penjac govori, svi, jedan po jedan, demonstrativno naputaju salon i ostanu samo Oraar i Belotti. BELOTTI, ironino zapljee, a Oraar i Penjac ga iznenaeno pogledaju: Oprostite, u jednom trenutku mi se priinilo da je godinja konferencija ve u toku, pa sam reagirao isto mehaniki... Neu vas vie smetati. Moj naklon! (Ode vanjskim izlazom.) Sedmi prizor Oraar, Penjac ORAAR, prezirno za Belottijem: Inteligent jedan pokvareni... Nemoj ti, drue Milko, obraati panju na ovo njihovo ponaanje. Oni su svjesni toga da ti nisu ravni, pa ti zato zavidu. Page 14

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu PENJAC: Znam. Znam, drue Marko, da je tako, ali svejedno. Boli me to. Ne zbog toga to se oni ovako ponaaju iprema meni osobno. To mi je najmanje. Nego to time pokazuju svoj odnos prema naim naporima. to moe, u svijesti naih ljudi jo uvijek ive razliita kapitalistika, privatnovlasnika, pa tehnokratskobirokratska, etatistika i druga shvaanja, koja koe na normalni razvitak. Dok se promijeni svijest ljudi... dok se raiste pojmovi na idejno politikom planu... to je dug i mukotrpan put... A to se moe! Ne preostaje mi nita drugo, nego da odem. ORAAR: Da oe... Ma di da ode? Kalko da ode? PENJAC: Da odem sasvim. I iz ove kue, i iz poduzea, i iz itavog ovog kraja. ORAAR: Ma ta! Jesi li ti poludija... A projekt koji si mi pridloija? Ja sam uinija sve da on proe, a ti bi ujedanput ovako... PENJAC: A to mogu! Pokuat u s njim negdje na nekom drugom mjestu. ORAAR: O tome neu niti da ujem! Ti e otii odavde sanio priko mene mrtva... Sluaj me, drue Milko! Ako si ime nezadovoljan, samo slobodno reci! Sve u uiniti za tebe. Razumi li, sve! PENJAC: Ne, drue Marko, ne radi se o tome... Mene mrze, to vidi i sam. Ali nije to to me mui. Ja sam, kao i svaki ovjek koji se dosljedno bori za neku opu stvar, navikao na takav tretman. Nego ja ne bih htio da postanem uzrok razdora u tvojoj obitelji. Kad bi se to dogodilo, ja to sebi ne bih nikada mogao oprostiti. ORAAR: Ne vodi ti brigu o tome, drue Milko! Ja u ovoj kui zapovidam i oni moraju sluati mene, ako ne elu da ih pobacam na ulicu... Osim toga, ti zna ta je moja najvea elja. Ti i ja moramo postati rod, je li tako... PENJAC: Da, to je i moja elja... Ali to vrijedi, kad me ona nee. Nikad me tu ni ne pogleda. ORAAR: Ma ona te ne pozna, u tome je stvar. Ali kad bude malo vie s tobom u drutvu i kad shvati tvoje vridnosti... vidit e. Uostalom, ti se nita oko toga ne triba muiti. Sve u to ja urediti. PENJAC: Ne, ne, drue Marko... Ti zna da bi to za mene bila velika ast, ali da se tu poduzima neto na silu, to ne mogu nikako dopustiti... Zasta je najbolje da odem. Moj odlazak sve e usreiti. ORAAR: Sluaj, drue Miko, ti e me teko razoarati ako to napravi. Ne dri se onoga ta sam govori. Ovamo me cilo vrime uvjerava kako moramo potisnuti sve lino u borbi za ope dobro, a tu si ujedanput ti podlega nekakvim malograanskim linim obzirima. PENJAC, nakon tekog razmiljanja: Da, to je zbilja istina... Stvarno sam dopustio da me na trenutak svlada neka subjektivna slabost... A nita, to mogu! To ime, izgleda, prati svugdje gdje god se naem... rtvovat u se u interesu opeg dobra. Ostajem! Trei in Scena ostaje nezmijenjena. Kasno je doba noi, tako da su svjetla pogaena. Samo jedna stolna lampa slabo osvjetljava prostor. Na sceni su Belotti, Lucija i lka, koji sjede, ute i kao da neto ekaju. Odjednom se na vrhu stuba pojavi Page 15

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Marina, koja pokretima stane pokazivati da je netko zaspao, a onda se povue. To kao da oslale oslobodi i oni zaponu poluglasni razgovor. Prvi prizor Belotti, Lucija, Ika LUCIJA: Ja ne znam zato ste ba mene odabrali za to? Ja nisam nikad u ivotu bila u takvoj ulozi. BELOTTI: Mora razumjeti, sestro. Samo mi ti u ovoj situaciji moe pomoo. Nema pojma to sam sve poduzeo... gdje sam sve nosio te nacrte i pokazivao ih... Inenjeri, strunjaci, politiki ljudi, svi se prave budale. Tu ne pomae nita... razumije li, nita to se poduzima po liniji zdravog razuma. Taj ovjek ima veze i na nebu i u paklu. Jedini je nain da se meu njima dvojicom posije nepovjerenje. LUCIJA: Ali to prelazi moje snage, Mario. to u ja tu s njim govoriti? to u initi? I to u ovo doba noi. On e odmah vidjeti da sam zbunjena i da situacija nije normalna. IKA: Ne triba vam tute bogzna ta ni govoriti ni initi. Dosta je da se njime lipo namistite tako da izgledate ki da se spremate initi porkarije. Moe leei, sidei, stojei, on povie vas, vi povie njega, kako vam je lake. Najvanije je da vas mi tako zateemo. Zato kad vidite da je dotle dolo, dat ete nam znak. Pritisnut ete ovi botun... (Pokaze prekida zvonca na stolu), a mi emo odma probuditi Marka. LUCIJA: Pa to je slrano to vi hoete od mene... Zar nema nikakav drugi nain... ini mi se da u poludjeti od straha ako me on dotakne. IKA: Nemojte se nista bojati, jora Lucija. Najvanije je da vas ne dotakne s onom stvari. A to se ne more dogoditi, jerbo emo mi to na pravom mistu prisii. (Lucija je prestraeno pogleda) Ne mislim stvar, nego ovo tute meu vama... A ta se namitanja tie, malo ete stisnuti zube, boe moj, i pritrpit, ako elite da ga vrag zauvik odnese odavde... Iem ja njega zvati! LUCIJA: ekaj malo... to sam ono htjela... Ja ne znam... staje mi pamet. Ovo mi je tee nego da me stavljate na vatru... Ah, da! S kojom izlikom ja njega zovem? Ja mu to moram nekako objasniti. BELOTTI: Moe mu rei bilo to. Nije vano. Nee on uope ni razmiljati o tome, kad se nae s tobom tu nasamo... Ili, ako ba hoe, reci mu, eto, da si ga zvala radi dogovora oko rasporeda upotrebe kupaone... Hajde, Iko, poi po mjega. I pazi, prema njemu isto kao inae, da ne bi to posumnjao. IKA: Nako mu vrag sriu odnija, ta bi ja njim drugovaije. Ne berite brige, jor ininjeru! (Ode hodnikom prema Penjevoj sobi.) Drugi prizor Belotti, Lucija LUCIJA: Ja ne znam, Mario, zato ti je sve ovo potrebno? I dokle u ja biti obino sredstvo tvoje kombinatorike? BELOTTI: Oprosti, sestro, ovo nije nikakva moja kombinatorika. Stvar prelazi Page 16

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu dimenzije moje osobe... Dok toga Penjca nisam smatrao opasnim po okolinu, ja nisam imao nikakve potrebe poduzimati ita protiv njega. Istina, one mogu rei da sam bio oduevljen kad bih ga sreo, ali mislio sam, to nije moj problem. Ne sjedi meni na vratu. Meutim, sad je situacija postala vrlo ozbiljna... LUCIJA: Kako ne, vrlo ozbiljna! Poznate su meni dobro te tvoje fraze o ozbiljnosti situacije. Jo od onog vremena kad si me prisilio da rtvujem i svoju mladost i svoju ljubav i da se udam za Oraara, koji mi se zapravo gadio. A sve zbog toga da bi ti sebi osigurao svoj drutveni status. BELOTTI: Molim te, Lucija, nemoj dramatizirati! Onda se nije radilo o meni. Sjeti se malo to bi bilo s tatom i mamom, pa i sa samom tobom, da me tada nisi posluala... Ali, pustimo to! Ovo to sad traim od tebe nije nikakva rtva. To je zapravo sitnica, a napravit e veliku stvar... Spasit e moda tko zna kolitko ljudskih ivota... Nemamo vie vremema za razgovor. Evo ih, dolaze! Moram se povui... Daj, molim te, kako smo se dogovorili... A to se tie tvoga mua, ne boj se! Ja u rau sve poslije objasniti. Belotti ode stubama na gornji kat, a Lucija ostane sama i stane nervozno etati po salonu, oito uzbuena zbog onoga to dolazi. Iz hodnika desno ue Ika, a za njom Penjac. Trei prizor Lucija, Penjac, Ika IKA, okrenuvi Penjcu napadno lea: Evo, ta sam vam rekla! Gospoja tute eka. PENJAC: Dopustite, molim vas, kakvi su to maniri? Najprije, vi upadate u moju sobu bez kucanja, kao da ulazite u talu. Gdje ste se tome nauili? IKA, i dalje ga ne gledajui: Kuca se kad se ulazi kod finih osoba, a kad se ulazi kod jebivjetara, onda o, ne, kako te volja. PENJAC: I onda, kako vi to sa mnom razgovarate? Zar nije obiaj da se onoga s kim se govori nekako oslovljava i da mu se barem gleda u lice? IKA: Obiaj je kad je taj neko i neto, ali kad je niko i nita, nije obiaj. PENJAC: To ipak prelazi sve granice! Neka bi elementarna pristojnost trebala postojati, bez obzira jesam li ja vama simpatian ili ne. IKA: Jebite se tamo! Ika ode za Belottijem. Duza pauza. Penjac sjedne u jednu fotelju i zapali cigaretu, a Lucija se nervozno stane vrtjeti po salonu. etvrti prizor Lucija, Penjac PENJAC: Ne znam kako da ovo protumaim... LUCIJA: To nije bilo na moju inicijativu. PENJAC, skoi prestraeno: Kako? Znai, ovo je netko drugi organizirao? LUCIJA: to sam mogla! Stavili su me pred zid. Da sam pruila imalo otpora, to bi moglo probuditi sumnje. PENJAC: Vidi, bogati! Dakle, ovdje mi je namjetena stupica! LUCIJA: I da zna kalko perfidno smiljena! Ja bih te sad tu trebala zavesti, a Page 17

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu oni bi uinili sve da te moj mu zatekne ovdje sa mnom in flagranti... Ali moj brat se ljuto vara ako misli da u ja cijeli ivot biti njegova marioneta. PENJAC: Jebem te boe, kakve li nezahvalnosti! Ja im tu nudim neto u to sam uloio cio svoj ivot, to e unaprijediti cjelokupnu nau elektroprivredu, a oni ovako prema meni... LUCIJA: Nemoj, molim te! Nemoj barem preda mnom, kad smo nasamo, praviti tu svoju predstavu. Mi smo u kripcu, ovjee. Treba misliti kako emo se iz njega izvui. PENJAC, kao da je tek sad shvatio situaciju: Da, to je zbilja istina... Nita! Ja briem istog asa. (Krene prema hodniku.) LUCIJA, zaustavi ga prestraena: Stani! To ne smije nikako. Zamisli da shvate kako si otiao odavde netom to si doao! Odmah e znati da sam te ja upozorila... Osim toga, dok si tu sa mnom, nema se ega bojati. Svi su gore u Ikinoj sobi i ekaju da ja zvoncem dadem znak. Takav je dogovor. Imamo, dakle, vremena o svemu temeljito razmisliti. PENJAC: Pa to je sjajno! To je kolosalno! Oni i ne slute kakvu su nam uslugu napravili. Doveli su nas tu na ljubavni sastanak i istovremeno osigurali da se ne moramo niega bojati. E, pa kad je tako, onda se i ponaajmo kao da nam ne prijeti nikakva opasnost! Prie joj, zagrli je i privine uza se. Ona mu se na trenutak prepusti, ali odjednom, kao da se neega sjetila, naglo mu se otme. LUCIJA: ekaj... Moda ipak nema smisla sad... Nikad se ne zna... PENJAC: Ali ega se boji, ako zna da se nitko nee pojaviti dok ga ti ne pozove? LUCIJA: Nisam sigurna da se nije netko moda gore navrh stuba pritajio i da ne prislukuje. PENJAC: Pa to onda! Neka samo prislukuje. Ja imam pripremljenu zvukovnu kulisu za takve radoznale ui, koja e nas izvrsno maskirati. (Pokuava joj raskopati bluzu i istovremeno glasno govori, tako da ga se moe uti i izvan salona) Pitanje otvaranja, drugarice Lucija, jeste osnovni problem kod svakog izravnog kontakta meu radnim ljudima... Suvie smo zakopani... u naim meuljudskim odnosima... Stoga je potrebno uloiti mnogo napora da se ta zakopanost prevlada... kako bi se oslobodila sredstva za reprodukciju... (Uhvati je za sise) osobito reprodukciju vrste... (Uzalud se muei oko raskopavanja njene haljine i zavlaei joj ruku pod suknju) Ovakav golem i sloen robnokonfekcijski aparat jedan je od ostataka preivjelih drutvenih sistema... On prikriva ono najdragocjenije u ovjeku... (Vidjevi da je ne moe svui, jer ona prua otpor, on je poloi na kau i navali na nju.) LUCIJA, otme se ispod njega i stane sredivati i zakapati odjeu: to ti je? Jesi li poludio... Kako ne shvaa da sam ja jo uvijek udata ena? PENJAC, nastavljajui dalje u istom tonalitetu: Brana zajednica, kao jedan od primarnih oblika ljudskog udruivanja, mora u naem drutvu prevladati vlastite granice i izii iz sebe... (Ponovo navdli na nju i stane je grliti i ljubiti) a to znai, svoje unutranje proturjenosti... razrjeavati kroz dublji i intimniji kontakt svojih lanova... s onima izvan nje same... kako bi i erotska djelatnost u socijalizmu... prevladala privatnovlasmke odnose... koji je ine otuenim Page 18

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu radom... LUCIJA, izvue se iz njegova zagrljaja: No, sad je zbilja dosta! Ovo predugo traje. Mogao bi netko banuti i bez obzira na znak... Sluaj, Milko! Ja ih sad moram pozvati. Mi smo samo razgovarali o drutvenim problemima, je li tako? PENJAC, razoarano: Naravno, zlato! O emu bismo drugom? Lucija pritisne zvonce, a onda stane popravljati i zakapati odjeu. Nakon toga njih dvoje sjednu svak u svoju fotelju i zapale cigarete. Neto zatiim zauju se uurbani koraci, upali se veliko svjetlo u salonu i s gomjeg kata se spuste Belotti, Ika, Marina i Oraar. Oraar je pospan i odjeven u pidzamu. Na trenutak nastane utnja, jer su Belotti, Ika i Marina iznenadeni, a Penjac i Lucija ravnoduno ekaju to e oni rei. Jedino Oraar ne shvaa o emu se radi. Peti prizor Prijanji, Belotti, Ika, Marina, Oraar ORAAR: No, ta je sad? Digli ste me iz postelje da ete mi tu pokazati neto strano, strano vano. I di je to, molim vas? IKA: Pa jesi li ti slip? ta ne vidi, vrag ti oi odnija, da ti je ena u ovo doba tute nasamo njim? ORAAR: Velike stvari! Pa ta onda ako je? To meni moe samo goditi kad vidim da se poela uspostavljati neka veza izmeu lanova moje familije i druga Penjca. MARINA: Pravo ti budi, tata, kad ti to godi! BELOTTI: Lucija, molim te, hoe li svom muu objasniti to je tu bilo? LUCIJA oigledno malo posramljena, gledajui u pod: to bi bilo? Ja sam samo pozvala druga Penjaca da se s njim dogovorim kad e tko upotrebljavati kupaonu, i to je sve. BELOTTI: Lucija, zar je to zasta sve? Nema nita vie na to dodati? LUCIJA: to bih imala dodati? Glupost! Ja ne znam to ti uope trai od mene, Mario. BELOTTI: Zbilja ne zna... Lucija, nemoj se izmotavati... Lucija, govori... Budui da mu Lucija ne odgovara, Belotti se u bijesu okrene od nje, uzme novine sa stola i stane ih nervozno listati. U prvi mah to radi zato da bi zatomio ljutnju, a onda mu se pogled koncentrira na neto u novinama i on stane to zanteresirano itati, prestavi na trenutak pratiti to se dalje govori. ORAAR: Dobro, ta je ovo, jeba ga bog? I ta se to dogaa sa svima vama? Moe li mi ti, drue Milko, neto objasniti? PENJAC: Zasta ne mogu, drue Marko, jer ni ja ne shvaam nita vie od tebe. Ova osoba (pokazuje Iku) dola me zvati da me neto treba drugarica Lucija. Ja sam, naravno, odmah doao i zasta, najprije smo se dogovorili neto oko kupaone, kako si uo, a onda mi je drugarica postavila neka pitanja iz nae drutvenopolitike prakse. Ja sam, naravno, na njih iscrpno odgovarao, i to me malo zadralo, a onda ste doli vi... I eto, to je sve to znam. ORAAR: A tako! ini mi se da sad poinjem shvaati. Vi ste mislili ida ete iz toga ta su moja ena i drug Penjac tu sami napraviti skandal, da ete u mojim Page 19

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu oima ocrniti druga Penjca. Kako je to bijedno! Sram vas bio! I to ti, Mario, ija je vlastita sestra u pitanju! A vidite li, jeba vas bog, ta je na kraju izalo iz svega toga? Samo ste vi ispali pizde. BELOTTI, pokazujui mu novine: Molim te, Marko, pogledaj malo ovo tu, pa e ti moda neke stvari biti jasnije... ORAAR: Nita vie neu da gledam, mita da ujem! Nita! Dosta iri je vaih smicalica! Vi ste samo zavidmi, zavidni, zavidmi, i u tome je cia stvar. Vrata kupaone se naglo otvore i na njima se ukae Damir posprdno se smjekajui. esti prizor Prijanji, Damir DAMIR: Polako, tata... Drug je Penjac ovaj put zaboravio na kupaonu, iako mu je to omiljeno mjesto boravka. PENJAC: Smijem li zmati to bi ovo trebalo znaiti? DAMIR: To bi trebalo znaiti, drue Penjac, da sam ja itavo vrijeme bio u unutra u svojstvu oevica... Dragi moj tata, ovaj tvoj drug Penjac i moja dina maeha nisu to vodili nikakvu raspravu o naoj drutvenopolitikoj praksi, nego su vjeball jednu drugu praksu, kojom su ti nabili lijepe, velike, razgranate rogove, kao u jelena. ORAAR: Jesi li ti svjestan toga ta si reka? Ima li ti uope pojma ta te eka ako to nije istina? DAMIR: I te kako! To to sam rekao nisam isisao iz prsta. Odavno sam naslutio da izmeu njih dvoje ima neto, samo nisam htio nita govoriti dok se potpumo ne uvjerim. Kad sam saznao da e se tu mai nasamo, sakrio sam se u kupatilo i pratio cijelu stvar kroz kljuaonicu. Nema nikakve mogunosti da je po srijedi neka zabuna. LUCIJA: Ovo su sve najobinije infamne klevete i izmiljotine i ja to vie me mogu sluati. (Izjuri iz salona) Sedmi prizor Prijanji, bez Lucije ORAAR, kao da je malko pokoleban: Drue Milko... ta ima ti rei ma sve ovo? PENJAC, nakon pauze: Zna, drue Marko... Ti si mi bio kao otac i prigrlio si me kao to me jo nitko nikad u ivotu nije. Zato u prema tebi biti potpumo iskren i otvorit u ti se do kraja... Priznajem! Nisam posve neduan i savjest mi u odnosu na tebe nije ba potpuno ista. Od prvog trenutka kad sam ugledao kvoju enu, ona mi se svidjela. Neu ti lagati. Svidjela mi se ikao to se jedna mlada ena, puna duha i arma, moe svidjeti mukarcu. Zato sam nastojao esto biti u njenom drutvu i voditi s njom duge razgovore o naoj drutvenoj problematici. Ni slutio nisam da nas okolo prate zlobne oi s malicioznim primislima, koje e od buhe napraviti slona. Ne tvrdim da sam svetac i da se pod nekim drugim okolnostima ne bih moda i zaletio, ali drugarica Lucija mi Page 20

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu zasta nikad nije dala nikakvog povoda. A i da jeste, ja bih tome odolio zbog naeg prijateljstva. Posve sigurno bih odolio... Eto, to ti je moja ispovijest, a ti sad kako zna. ORAAR, Damiru: Nitarijo, lupeu, marvo jedna pokvarena! uje li ta ovik govori? Je li uje, a? Zasluija si da te isprebijam ka vola. DAMIR: Tata, ovaj ti tip lae, kunem se. Izvre stvari... baca ti prainu u oi. Ja sam vidio na svoje vlastite oi... ORAAR: Mui... mui, jebem li ti svetu nedilju! Ako progovori jo jednu jedinu ri, ja u te slistiti... slistiti ka palainku... (Dohvati stolicu) S ovim u ti rascipati modane! PENJAC, oduzme mu stolicu: Nemoj tako, drue Marko! Mladi moda ne misli zlo, nego je rtva zablude. Ti si ga, zna, malo zanemario i previe si panje meni poklonio, pa on moda u ljubomori vidi stvari gorim negoli jesu. ORAAR: uje li ovo, farabute jedan? uje li, pitam ja tebe? ovik te brani, a ti njega ovako klevee! DAMIR: Vi se, Penjac, zasta svojski trudite da mom oou oduzmete i ono malo pameti to mu je ostalo, ali ovaj put vam je to uzalud. Ako moje oi nisu vjerodostojni svjedoci, zato je tu tehnika... Ja sam snimio sve to se tu govorilo. Imajte malo strpljenja, molim vas! Ispod kaua Damir izvue magnetofon. Svi sa zanimanjem prate to on radi. Kod Penjca se pokae stanovita doza straha na licu. Damir stane raditi neto oko magnetofona, vraati vrpcu natrag, a onda odjednom s magnetofona odjekne Penjev glas: Pitanje otvaranja, drugarice Lucija, jeste osnovni problem kod svakog izravnog kontakta meu radnim ljudima. Suvie smo zakopani u naim meuljudskim odnosima. Stoga je potrebno uloiti mnogo napora da se ta zakopcanost prevlada... i td. DAMIR, potpuno zbunjen: Ne razumijem... A vidio sam sasvim jasno... (Saginje se pod kau oigledno trazei ima li jo koji magnetofon.) ORAAR: Je li vidi, jeba te bog, kako tvoji vlastiti dokazi govoru protiv tebe? Eto, kud te odvela tvoja filozofija! Ulovija si se u trapulu koju si drugome namistija. DAMIR: Ovo ne moe nikako biti u redu. To mora da je opet neka Penjeva podvala... ORAAR: Ma gledaj ga samo, govno jedno pasje, on se jo uvik usuuje klevetati jednog potenog ovika... jednog pravog druga... Evo, ovako u ja s tim tvojim aparatom... (Nogom razlupa magnetofon) da ti vie nikad ne pane na pamet podmetati to kome pod guzicu. I da zna! ta se ti i takvi ka ti vie trudite, drug Penjac je meni vie ovde u srcu. DAMIR: to se mene tie, stavi ga lijepo sebi gdje god hoe, ali ja neu dopustiti... ORAAR: ta ti ima dopustiti ili ne dopustiti! Ja sam ovde taj koji doputa ili ne doputa i ja tebi neu dopustiti da se na ikoga tu vie nabacuje blatom. Smista kupi svoje prnje i vanka iz moje kue! Da te moje oi vie ne vidu! DAMIR: Dobro, dobro, idem! Ali da zna! Kad ti se jednog dana prosvijetli pamet, na koljenima e me moliti da ti se vratim. ORAAR: Mar odavde, i to smista! (Damir uvrijeen ode.) Page 21

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Osmi prizor Prijanji, bez Damira ORAAR: Drue Milko! Prijatelju... oprosti mi, molim te! U jednom trenutku sam moda malo i posumnja u tebe. To se vie nikad nee dogoditi. Obeajem ti! PENJAC: Ne znam, drue Marko, moda je najbolji nain da se izbjegnu takve situacije to da ja odem. I to definitivno. ORAAR: Da ode? To izbij sebi iz glave! Ja te ne putam za nita na svitu. Kad bi sad otia, onda bi tek zlim jezicima da povoda da govoru kako je istina sve ovo. PENJAC: Da, to bi se zbilja moglo dogoditi... A nita! to mogu! Pokorit u se. Ali u zato izbjegavati svaki susret s tvojom enom. ORAAR: Ma ni govora! Naprotiv. Pojavljivat e se otvoreno s njom. I ne samo to. Pojavijivat emo se svi troje zajedno, neka svit vidi da je meu nama sve na svome mistu. Evo, ba sutra pozivam i tebe i nju na veeru u hotel, pa emo tako svim zlobnicima unaprid zaepiti usta... (Belottiju) A ti Mario, ja se nadam da sada vidi koliko si bija rtva dezinformacije. Ubudue, kad ta ovako uje, onda najprije doi s menom o tome govoriti... A sad na spavanje! Svi! Oraar ode stubama gore, a Penjac hodnikom prema svojoj sobi. Dua pauza. Belotti pregledava razbijeni magnetofon. Deveti prizor Belotti, Ika, Marina MARINA: Uh, pa ovo je da ovik svisne od muke... Ja bi sad sve razbijala po kui... Sad u naveer ko zna koliko vrimena siditi ovde zatvorena ka u kapunjeri, jer neu s njim izlaziti vanka ni iva ni mrtva. IKA: Neka me vrag nosi ako znam ta je ovo bilo. Jesmo li mi to u neem pogriili, jor ininjeru, ili nam je niki belaj pomrsija raune? BELOTTI: Ne znam, Iko, to da ti kaem... Ako je tko pogrijeio, onda sam to sasvim sigurno bio ja. Previe sam se pouzdao u svoju sestru. IKA: Ma recite mi, tako vam boga, je li se ona zbilja njime ono potajno pritie, ili ja vie ne razumim ni crne ni bile? BELOTTI: A Iko moja, ja znam isto koliko i ti. Ono to si vidjela ti, vidio sam i ja... (Odustavi od magnetofona) teta... ovo je sasvim uniteno. Inae bismo odavde mogi tota saznati. IKA: Znate zato bi bilo dobro znati ta je meu njima? Jerbo, ako on nju pritie, onda bi mi mogi pritisnuti njega priko nje. A to znai, nju triba napraviti eloom, pa da vidite kako e otkriti i sebe i njega. BELOTTI: E, Iko, Iko, ti si zasta neumorna! Samo, draga moja, nema ti vajde od toga. Nismo mi njemu dorasli. Evo, vidi, tehnika, pa nita! IKA: Jebe tehniku, jor ininjeru! Tute je potribna jedna lipa, mlada, strojna enska, koja bi bila u stanju zavrtiti mu glavom, a koja bi jopet nas sluala. Page 22

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Kad bi ja nala takvu ensku, piala bi ja na svu tehniku ovoga svita. MARINA: Ima je, teta Iko... ta mislite, kako bi bilo da budem jedno vrime posluna kerka svoga tatice... Znate li tkako Penjac mene gleda... ka da bi me tija oima poisti. Ako mu dadem samo malo povoda, zalipit e se ka ti na baketinu. IKA: Ma ta? Jesi li ti poempjala! I ti bi imala kurae nai se njime nasamo? A vraga ti izila, zna li ta te eka, ako ti on togod ugradi? Morat e se udati za nj, tila, ne tila. Ne, ne, to njanci na pamet da ti ne pada! Ja te ne putam. MARINA: A dobro, ko e ga onda ii zavoditi? Oe li ti? IKA: Ja? Nako mu vrag sriu odnija, ta bi mu ja dala ni u guzicu da me poljubi! BELOTTI, kao da se neeg sjetio: ekajte! Marina, jesi li ti zbilja to u stanju, ili samo... MARINA: U stanju sam, jor Mario. Kad se radi o tome da se tog tipa makne odavde, sve sam u stanju. Evo, ima skoro misec dana da se s momkom nisam vidila zbog njega. BELOTTI: Onda me sluajte obje... Ti se, Iko, ne uznemiravaj. Marini se ne moe nita dogoditi, ja ti garantiram. Osim toga, ona je pametna cura i zna dokle moe ii... A ti, Marina, zlato, pazi ovamo! Ovu igru s ljubomorom, to emo odbaciti, to je prenaivno. Ti bi trebala da pronae kod njega i uzme mu jedan papir... Samo trenutak, da provjerim... (Uzme novine i pogleda u njih) Da! To je to... Ja u ti tono objasniti kako izgleda i to na njemu pie. Ako mi to donese, doli smo mu glave. IKA: Ja sam mislila, jor ininjeru, da ste vi puno pametniji. Kakvd papiri, vrag ga odnija i papire! Tute je on puno jai od nas. Papiri su ga i doveli vamo, sriu mu vrag odnija! Njemu moe doi glave samo ona enska stvar, ja vam kaem. BELOTTI: Dobro, dobro, Iko! Ako ovo s papirom ne upali, onda prelazimo na ovu tvoju varijantu. IKA: Neemo mi nita prilaziti, nego e raditi svak po svome, pa emo viditi ta je jae, papir ili varijanta... (Marini) A ti me dobro sluaj! Kad se nae njim nasamo, odozgo do pasa puti mu ta ga volja. Ali od pasa doli, ni takac, jesi li ula! etvrti in Scena je na trenutak prazna, a onda njome tiho na prstima proe Ika, koja nestane u hodniku gdje je Penjeva soba Odmah iza toga na ulaznim vratima zauje se zvuk zvona. Ika se vrati i otvori vrata. Na scenu stupi Belotti. Njihov je razgovor poluglasan. Prvi prizor Belotti, Ika BELOTTI: No, to je? Dokle je stiglo? IKA: Ie, ne more bolje. Tamo su u mjegovoj sobi. ak se uje i nika muzika... Page 23

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Znate, ona je juer nala oni papir, ali joj nije polo za rukom da ga uzme. Danas e jopet pokuati. BELOTTI: Mala je zbilja sjajna... Sluaj, Iko! Ja ne bih elio da se njoj zbog ovoga to dogodi. Stani tamo kraj njegovih vrata i prati situaciju. Ako vidi da je mala u kakvoj opasnosti, smjesta upadaj unutra, pa k vragu i papir i sve skupa! IKA: Ne tribate mi to njanci govoriti, jor ininjeru. Ja tamo stojim atento cilo vrime... (Na stubama se odjednom pojavi Lucija.) Drugi prizor Belotti, Ika, Lucija LUCIJA: O, Mario, ti si... ula sam da je netko doao, pa... BELOTTI: Lijepo od tebe to si sila. Ionako imamo jedan mali razgovor. Sjedni, molim te... A ti, Iko, poi i pazi kako sam ti rekao! IKA: Nita ne brinite, jor ininjeru! Di sam ja, tute za kunia nema slatkia. (Ode) Trei prizor Belotti, Lucija BELOTTl: Hvala bogu da te mogu konano uhvatiti ovako nasamo! Ti kao da si zaboravila da mi duguje neko objanjenje za ono neki dan. Ili me moda namjerno izbjegava? LUCIJA: Ja mislim da ti nemam to objanjavati. Valjda si sve shvatio i sam. BELOTTI: Dakle, ipak! Kao to sam i mislio. Izdala si svog vlastitog brata. LUCIJA: Nikoga ja nisam izdala. Moja je jedina greka prema tebi to ti odman nisam rekla o svom odnosu s Milkom, ali to nisam mogla jer smo se dogovorili da emo to zasad drati u tajnosti. BELOTTI: Smijeno! A to misli, koliko moe potrajati ovakva jedna tajna? Ti kao da ne zna gdje ivi, sestro. Ovo je mali grad. LUCIJA: To nije tvoja briga, Mario. Uostalom, mi i ne mislimo dugo ovako. Uskoro emo Oraaru otvoreno priznati sve i ja u od njega zatraiti rastavu, a onda u se udati za Milka. BELOTTI: Blago meni! Zbilja me usreuje ovakvim proirenjem obiteljskog kruga! LUCIJA: Molim te, Mario, da se ne uplie u to! Ja sam potpuno svjesna toga to riskiram, ali neu odustati, jer neu dopustiti da mi itava mladost i ivot proteknu uz Oraara. BELOTTI: A to misli, da e ti uz Penjca cvasti rue... Ne budi naivna, sestro! On ve sada, dok ti vjeruje da si mu jedina, oblijee oko drugih, i to mnogo mlaih. I tko zna to im sve obeaje. LUCIJA: To nije istina. Ti Milka ne pozna. To su samo tvoje prazne pretpostavke. BELOTTI: Dobro, neka zasad budu pretpostavke. Ali kad se uskoro u to osvjedoi, onda dobro razmisli to e napraviti. Po mom miljenju, za tebe bi Page 24

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu najbolje bio da se rijei i Penjca i Oraara i da lijepo ivi slobodno... (Zauje se zaustavljanje automobila) Ali, neemo sad o tome. Evo, dolazi ti mu. Ovaj razgovor nastavit emo drugom prilikom. (Ulazi Oraar.) etvrti prizor Belotti, Lucija, Oraar ORAAR, uzrujano Belottiju: A, tu si! Skoro da nisam pola miliciju za tobom u potragu. Nigdi te nema, ni na gradilitu ini u poduzeu... Jeba te bog, zna li ti u kojem smo mi kripcu? Doli u Suhom dolu ve su postavljeni temelji centrale i montirana je turbina, a ti se gori na elavcu inisi maka s mrtve take. BELOTTI: A to ja mogu! Ti zna da je tamo opasno minirati. Ja mogu raditi samo polako i oprezno, i to iskljuivo runim naanom. ORAAR: Jebe se meni za nain! Radi kako oe, rukama ili nogama, svejedno, ali za dva miseca cila stvar ima biti gotova, jer sam ja da ri, razumi li ti mene. im centrala bude dovrena, cijevi imaju biti postavljene i voda mora potei, pa makar je ti gori mora piti i onda posli doli piati, jesi li uja... (Odjednom iz hodnika dotri Ika lomatajui rukama.) Peti prizor Prijanji, Ika IKA: Brzo... brzo... Sakrijte se... Sad ete viditi neto ta jo niste vidili... Svi je zapanjeno gledaju ne shvaajui to se ne dogaa. IKA: Brzo, ta ekate... Ovamo... iza ove koltrine... Ona ih gotovo silom ugura iza velike zavjese na prozoru i sama se tu sakrije. Odmah zatim iz hodnika se zauje trka, smijeh i prepiranje mukog i enskog glasa i uskoro na scenu stupi Marina drei jedan papir u ruci. Odmah za njom dotri Penjac u koulji, sav uznemiren. esti prizor Prijanji (sakriveni), Penjac, Marina PENJAC: Marina, molim te, vrati mi smjesta taj papir! To mi je jako vano. MARINA, vragolasto: Je li? A ta e mi dati ako ti ga vratim? PENJAC: Ovo nije da se zbija ala. Stvar je vrlo ozbiljna. Vrati mi, kad ti kaem! MARINA: A ti doi pa ga uzmi! Marina stavi ruke s papirom na lea i okrene se licem izazovno prema Penjcn. On joj prie sasvim blizu nastojei dohvatiti papir, koji ona otraga sve vie odmie od sebe, tako da se on licem gotovo dotakne njenog lica. Budui da ga ona i dalje izazovno gleda, on ne moe odoljeti i umjesto papir, uhvati nju oko struka i poljubi je. U tom trenutku Ika odmakne zastor. IKA: Eto na... Gotovo kino! Ugledavi ih etvoro, Penjac se ukoi od preneraenosti. Marina to iskoristi i pobjegne stubama gore. Dua pauza. Page 25

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Sedmi prizor Prijanji, bez Marine PENJAC: Drue Marko... oprosti... Znam. Kriv sam. Trebao sam ti to dosad ve rei, s obzirom na na dogovor... ali misam bio siguran da je to ono pravo, to elimo ti i ja... Ona je jo mlada i ovjek ne moe znati je li to s njene strane neto prolazno... Ali sad sigurno znam kako stvari stoje i mogu ti rei... Zna, tvoja ki i ja... mi ve odavno... ti me razumije... ORAAR: ekaj... Kako da to shvatim, drue Milko? Znai li to da se ti i moja er... kako da kaem... volite? Ili tako meto? PENJAC: Volimo! Volimo, drue Marko! I to ve prilino dugo. Sad je ve zreo trenutak da ponemo razmiljati o onome to je i tvoja i moja elja. Ali s obzirom da oma jo mije svrila kolu, najbolje je da dan vjenanja odredi ti. LUCIJA, plane i u bijesu slane Penjca udarati akama: Bijedni prevarantu... lopove... nitarijo... ubre jedno pokvareno... Tako ti radi iza mojih lea, je li... Dobro su imi ljudi govorili tko si i to si ti, a ja im, glupaa, nisam vjerovala... Dala sam se zaslijepiti tvojim laima... tvojim frazetinama... ORAAR, pokuava je zaustaviti: Daj, Lucija, memoj tako, smiri se! Ja sam kriv... Nisam ti mita reka o svojim planovima... LUCIJA, popenje se na stube i vie gore: Kurvo jedna prefrigana i pokvarena! Ovamo se pravi nevinace.. naivka... A premazana si svim mastima... Drolja najobinija... drolja! ORAAR, i dalje je smiruje: Dobro, ta je tebi, Lucija, bogati! Koji te vrag spopa... Pa ja nemam nita protiv te veze, jeba te bog. Oni su mladi i prirodno je da su se zagledali jedno u drugo. I ne samo to, nego meni je ast... jest, drue Milko, meni je zbilja velika ast ta e mi ti biti zet. Ti najbolje zna da je to ono ta san odavno elija... Zato ne razumim ta tebi, Lucija, tu nije pravo? LUCIJA: Ti si; Marko, najobinija budala, koja ne vidi nita, ni ono to mu se dogaa pred vlastitin nosom. Ali poto je lopovluk ovog ojeka preao sve granice, otvoreno u ti priznati sve, pa kud puklo - puklo! Nita mi vie nije stalo. Ionako mi je ovog ivota preko glave... Ovaj tvoj velilki prijatelj moj je ljubavnik i sastaje se potajno sa mnom ve dva mjeseca. A uz to jo neprekidno mi obeaje da e me oeniti ako se rastanem s tobom. Eto, sad vidi koga ima pod svojim krovom! U isto vrijeme zavodi ti i enu i ker. ORAAR, zapanjen: Drue Milko... ta to ujo moje ui... Je li mogue da je to istina... Je li mogue, pitam ja tebe? Duga pauza. Penjac intenzivno razmilja kako da se izvue iz kripca. PENJAC: Idealistiki filozofi, drue Marko, rekli su: Svijet je onakav kakvim ga ja elim vidjeti. I onaj tko prihvaa to njihovo naelo, sve osporava ili potvruje, ovisno o tome to mu ide u priog. Ali istina... istina postoji i sjaji svojim svjetlom, unato svim njihovim nastojanjima da je potamne... Odgovor na tvoje pitanje, drue Marko, ne trebam ti dati ja. Njega ti je ve dao veliki Shakespeare. ORAAR: Nemoj okoliati, drue Milko, nego mi otvoreno reci je li to istina ili Page 26

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu nije! BELOTTI: Da, kad je gospodin doveden pred zid, ne preostaje mu drugo nego da trabunja besmislice. PENJAC: Nisu to besmislice, drugovi. Shakespeare u jednom svom djelu, ne sjeam se vie kojem, kae: Ljubomora je poput zakrivljenog ogledala, u kojemu se sve stvari vide drukijim negoli jesu... Zna, drue Marko, kad si me ono neki dan zatekao sa svojom enom, ja ti nisam bio dokraja iskren, jer sam te htio zatiti od neugodnosti. Rekao sam ti da mi ona ni je nikad dala nikakvog povoda. Teko mi je to ti to moram priznati, ali kad sam ve dotle doveden, ne preostaje mi drugo. Stvari stoje upravo obratno... Od prvog trenutka kad sam doao u ovu kuu ona mi se na perfidan nain nametala... pozivala me u svoju sobu... udeavala situaciju da ostanemo nasamo i... nema smisla da ti priam to je sve inila. Ja sam se, naravno, pravio da to ne primjeujem i razgovor uvijek skretao na drutvene probleme. Ne zato to mi se ne bi sviala. Ne. Spreavalo me u prvom redu nae prijateljstvo, a zatim i ljubav prema Marini, koja mi je sve na svijetu. Ona je tek sad saznala za tu ljubav i... to da ti dalje priam! Vidio si njenu reakciju. Ima oi, ima pamet. Sam izvedi zakljuke! LUCIJA: Isuse, boe, kakve su to samo prljave, besramne lai... kako je to podlo. Ovaj ovjek lae koliko je dug i irok. ORAAR: Stanite... Stanite... Zavrtilo mi se u glavi od svega toga... Ja vie nita ne razumim... Moram malo po malo razmisliti o svemu... PENJAC: Razmisli, drue Marko! I ako hoe, poi od pretpostavke da se meni ama ba nita ne moe vjerovati. Ali onda postavi sam sebi pitanje i odgovori na nj: Moe li ena, koja voli svoga mua i koja je posve ravnoduna prema nekom treem, pokazivati ovoliko ljubomore prema tome treem? ORAAR: Da... Ako ita stoji od svega ta je tu reeno, onda je to ovo ta si sad ti reka, drue Milko! I stoji vrsto ka stina! BELOTTI: Ne daj se obmanjivati, Marko... Ne elim ulaziti u to kakav je odnos izmeu njega i tvoje ene, ali jedno posve sigurno znam: Ono o ljubavi s tvojom kerkom najobinija je izmiljotina. Marina je u dogovoru s Ikom i sa mnom izvela onu scenu, ne bi li se tebi otvorile oi. Ako ne vjeruje, pitat emo je tu, pred svima... (Vie prema stubama) Marina, doi ovamo! (Marina se pojavi.) Osmi prizor Prijanji, Marina BELOTTI: Reci otvoreno, kani li se ti udati za ovoga tu, kako on kae? MARINA: Ne bi ni mrtva... da ga neko svega zlatom obloi. BELOTTI: A to je ono bilo maloprije izmeu tebe i njega? MARINA: Jedan lagani ou, koji sam ja priredila mome dragom tatici ne bi li se dozva pameti. BELOTTI: Eto, jesi li sad uo? PENJAC: Marina... draga... Ja znam zato ti ovako govori. Ti si sigurno ula to je rekla tvoja maeha, povjerovala si u to i sad me hoe ovako kazniti. Ja Page 27

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu te razumijem, ali kunem ti se da je sve to izmislila njena zavist. Ja volim jedino tebe i vjenat u se samo s tobom. MARINA: Zaustavi prolivanje, frajeru! Kod mene ti ne palu ti tosevi. ORAAR: ekajte... ekajte... Sad se sve toliko zamrsilo... a toliko vie nita nije jasno, da mi je napokon sve jasno. Ka bili dan... Sad tek jasno vidim ko je ko. Jedini pravi ovik u ovoj kui.. poten, iskren... iji moralni kvaliteti sijaju ka sunce... u koga ja mogu imati potpuno povjerenje... to je drug Penjac... MARINA: Ti si, tata, tako beskrajno glup, da te mogu samo aliti. ORAAR:... I ja san svoju odluku donija. I to definitivno. Ti, Lucija, ima smista ostaviti ovu kuu! Svreno je sve meu nama. LUCIJA: Hvala bogu! Imala sam krasan izbor, izmeu jednog senilca i jednog arlatana! (Ode uvrijeeno, visoko uzdignute glave.) Deveti prizor Prijanji, bez Lucije IKA: Ako ve tira enu, onda budi ovik i napravi to isto i s njezinim jebaem! ORAAR: Napravit u to s tobom. Ne tribaju mi po kui nikakve babetine koje e mi praviti intrige. Od ovog asa smatraj da tu vie ne stanuje. BELOTTI: Ali, Marko, zaboga... ORAAR: Samo se po sebi razumi, Mario, da ni ti vie nema ta dolaziti vamo. Ako ima kakav subeni razgovor s menom, potrai me u poduzeu... A ta se tebe tie, eri, ti e se ve idui misec vinati s drugom Milkom, ili u i za tobom zalupiti kuna vrata. (Ode stubama.) MARINA, vie za njim: Ako je tako, onda moe to napraviti istog asa! Jesi li uja... istog asa! Deseti prizor Penjac, Belotti, Marina, Ika. Dua pauza. Penjac jedno vrijeme promatra prisutne sa smijekom u kojemu ima podrugljivosti i trijumfa, a onda se okrene i uputi prema svojoj sobi. Marina dade papir Belottiju. BELOTTI: ekajte malo, drue Penjac! Neto ste zaboravili. (Pokae mu papir.) PENJAC: Ah, da... oprostite! (Vrati se i posegne za papirom, ali mu ga Belotti ne da.) BELOTTI: Polako! Najprije emo malo zaviriti u ovo... Izvolite, sjednite, imat emo jedan kratki razgovor... (Pomalo prestrasen, Penjac sjedne, napeto iekujui to e biti) Kolako vidim, ovo je potvrda Republike investicione banke o odobrenju kredita s potpisom generalnog direktora Martina Palia. PENJAC: Jest... Pa to ima u tome zla? To je bilo potrebno... radi centrale. BELOTTI: A znate li moda to se dogodilo s tim Martinom Paliem? PENJAC: Ne... otkud bih znao. BELOTTI: Onda u vas malo podsjetiti... (Izvue iz depa novine) Ovo su novine od prije nekoliko dana. Posluajte, vrlo je interesantno! (ita) Kao direktor Republike investicione banke, Palie je nekim graevnim poduzeima davao investicije za gradnju razliitih objekata, koje bi onda rukovodioci tih Page 28

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu podiuzea, u dogovoru s njim, dijelom ulagali u gradnju, a dijelom prisvajali. Naravno da je najvei dio pri tom dobijao Pali sam... IKA: Jebem ti sveca, di god se okrene, sve sami lupe do lupea! BELOTTI: Polako, ima jo... Sve je to izmicalo drutvenoj kontroli, jer bi se objekti ipak poeli graditi, samo s polovinom ili treinom dobijenih sredstava, tako da bi na kraju bili tretirani kao investicioni promaaji, za koje nitko ne snosi odgovornost. Time bi se javnosti zamazale oi i maskirao put kojim je veina tih sredstava nestajala.... Onda? to kaete na ovo? PENJACI: A to bih trebao rei? BELOTTI: Znate li moda gdje je sad taj Pali? PENJAC: Valjda u zatvoru. BELOTTI: Ne, u inozemstvu. Tamo se proglasio za politikog i dobio azil. PENJAC: Dobro, zato vi meni sve ovo iznosite? to ga ja imam s tim? BELOTTI: Iznosim vam, drue Penjac, zato to se iz ove potvrde koju ja drim vidi da ste vi bili jedan od Palievih partnera u raspodjeli sredstava. A to je, brat bratu, deset godina. PENJAC: U redu! Ako tako mislite, onda izvolite, pozovite druga Oraara, pa mu izloite sve ovo! BELOTTI: A, ne, ne! Ja znam da biste se vi pred njim opet izvukli. Ovo je sluaj za unutranje poslove. IKA: E, fala bogu, i blaenoj Divici, i unutranjim poslovima! A ja isam ve pomislila da njemu niko i nita ne more stati na rep... Koliko si nam samo da muke, sriu ti vrag odnija! E, ne se sad izvui, ja ti kaem! Naplatit emo ti sve do zadnjeg olda. PENJAC: to to kanite sa mnom, za boga miloga? BELOTTI: Nita posebno. Samo ono to bi nam i inae bila graanska dunost. Pozvat emo organe sigurnosti i predati im i vas i ovaj dokumenat... Marina, pozvoni! MARINA: S velikim gutom, jor Mario! (Posegne za telefonom.) PENJAC, prestraeno: Ne, nemojte... Marina, molim te... Dopustite da vam objasnim... MARINA: Nema ti nama ta objanjavati, minkeru. Bolje ti je, tedi svoja objanjenja za one koji e sad doi. Kod njih e biti potribnija... (Vrti brojeve telefona.) PENJAC: Molim vas, sasluajte me, ako boga znate... Nisam kriv... Drue Belotti... BELOTTI: ekaj, Marina! Da ujemo to nam to ima rei! (Marina ostavi telefon) PENJAC: Zaista nisam kriv, vjerujte mi... Kad sam traio te investicije, nisam ni slutio to se iza toga krije. Tek nedavno sam saznao tko je zapravo bio Pali. I ja u vratiti sve to sam dobio od njega. Hou, kunem se! IKA: Ma nemoj! Jebe se nama jesi li ti zna ili nisi i o li ti vratiti ili ne. Nama je najvanije da te pokupu odavde. Milicija, bog, vrag, Pali, Kuri, bilo ko. Samo da te nae oi vie ne vidu. MARINA: Dosta si nam zla nanija. Momak me zbog tebe ostavija i naa drugu. Svi u koli mislu da sam ja tvoja zarunica i sprdajo se s menom. A i brata si Page 29

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu mi iz kue istira... PENJAC: Marina, ja u tebi i tvom bratu dati zadovoljtinu kakvu god elite... Rei u tvom ocu istinu... Imajte obzira, molim vas... Uinit u sve... sve to traite od mene... samo nemojte policiju... IKA: Joj, ta te volim ovakvog viditi, jebem ti sveca... Dajte mi, jor ininjeru, da poljubim ti papir! (Ljubi potvrdu) Povlaim sve ta sam ono nikidan rekla protiv njega. PENJAC: Drue Belotti... Vi ste razuman ovjek... i imate srca... Sasluajte me... Imao sam nesretno djetinjstvo. Rano sam ostao bez roditelja... pa domski odgoj... Stoga je razumljivo ako se nisam ba uvijek ponaao... vi me razumajete... Ali ja se nisam nigdje nametao. Htio sam ak nekoliko puta otii, kad sam vidio da tu nisam po volji. Ali me drug Oraar prisilio da ostanem. Pitajte ga, ako ne vjerujete... Osim toga, drue Belotli, ja vau sestru volim i ja u je oeniti. Hou, kunem se! Sad kad je Oraar raskinuo s njom, nema vie nikakve zapreke... MARINA: Vidi, vidi! A nema ni po ure kako se meni zaklinja da voli samo mene! PENJAC: Molim vas drue Belotti, pruite mi ansu! Ja vam sveano pred svima obeajem da u na iduem zboru radnika povui svoj projekt i da u zauvijek otii odavde. S vaom sestrom ili bez nje. Kako je vama po volji. Samo vas molim, vratite mi taj dokument! (Pauza. Belotti razmilja.) IKA: Ma jor ininjeru, jeste li pobenavili? Neete valjda ozbiljno uzesti ovo ta on govori? Ki da ne znate s kim imate posla! BELOTTI: Pusti, Iko! Meni nije uope do toga da on ide u zatvor. Ako napravi ovo to je obeao, to e nam biti dovoljna naknada za sve... A sluajte me, Penjac! Ako opet pokuate eskivirati, neu vie imati nikakvog obzira. Zato u ovaj dokument zadrati kod sebe kao garanciju i dobit ete ga natrag tek kad ispunite obeanje. A to se tie moje sestre, to preputam njenoj odluci. PENJAC (sretan): Hvala... Velika hvala, drue Belotti! (Odjuri u pravcu svoje sobe.) Jedanaesti prizor Betotti, Marina, Ika MARINA: jor Mario, jeste li sigurni da s ovim ta ste napravili niste opet i sebe i nas uvalili u govna? BELOTTI: Nisam siguran, ali ta da radim? Vidi li na emu sam? Moda e mi danas sutra biti ak i zet... Pusti, Marina! Neka ga avo nosi! Najvanije je ipak da se jednom zauvijek i on i ta centrala skinu s dnevnog reda. Uostalom, mi ga jo uvijek drimo u aci. (Pokae papir.) IKA: Daj boe, ali sve se nito bojim... Zmiji triba uvik odsii glavu. Ako joj odsie samo rep, izraste joj drugi! Intermezzo Pred zatvorenim zastorom u osvijetljenom gledalitu postavljena je govornica, Page 30

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu a za govornicom je Penjac. Na razliitim mjestima u gledalitu, pomijeani s publikom, sjede ili stoje: Belotti, Damir, Oraar, prvi i drugi samoupravlja. Penjac govori obraajui se piblici: PENJAC: Drugarice i drugovi! Prije nego preem na samu stvar, elio bih rei nekoliko rijei o meuljudskim odnosima u naoj radnoj organizaoji. Mada ti odnosi nisu takvi da bi trebalo pozivati na uzbunu, moram primijetiti da u njima nedostaje neto to bi trebalo biti kostur svih oblika udruenog rada. To to nedostaje, drugovi - to je samokritika. Kritike imamo koliko volimo. Moglo bi se rei i na pretek. Jer, svi smo mi spremni kritizirati, pronalaziti nedostatke u tuem radu i esto u tome i pretjerivati. A gotovo nikad se ne dogaa da se netko od nas zamisli nad svojim vlastitim postupcima i da ljudski i otvoreno pred svima prizna svoje pogreke... Stoga, ja se s ovog mjesta zalaem za razvijanje samokritikog duha, za otvoreno ibanje svih vlastitih nedostataka, bez ikakvog licemjerja, jer samo onaj tko je na to spreman ima moralno pravo kritizirati i druge. PRVI SAMOUPRAVLJA: Ajde, prei na stvar! Nemamo mi vremena sluati prazna naklapanja. Kasno je ve. DRUGI SAMOUPRAVLJA: I onda, ako ti je do toga o emu govori, poni najprije od sebe! Osvrni se na vlastito ponaanje! PENJAC: Upravo to i kanim, drue! Iziao sam pred vas, drugovi, da vam govorim o jednom svom velikom propustu. Ne inim to zato da bih se opravdao u vaim oima, nego zato da bi moje priznanje potaklo i druge, koji su u ovoj stvari jednako krivi, akoli ne ak i krivlji, da uine to isto... Svi ste ovih dana imali prilike u novinama itati o Martinu Paliu, direktoru Republike investicione banke, i o raznim njegovim pronevjerama i zloupotrebama slubenog poloaja... Ja bih mogao ovdje slobodno rei da nemam s njim nikakve veze i nitko ne bi mogao dokazati nita suprotno. Ali ima neto u meni, jae, to mi to ne da. Da, drugovi! Ja sam ipak bio s njim u poslovnom odnosu i moj je projekt dobio od njega sredstva. To otvoreno ovdje priznajem pred svima vama i optuujem samog sebe da sam na stanovit nain time potpomogao ono to je taj ovjek radio... DAMIR, tiho Belottiju: to ovo znai, inenjeru? Ako je tono ono to ste mi rekli, onda on ini mnogo vie nego ste vi traili od njega. BELOTTI: Ne znam. I ja sam zbunjen. Sluajmo paljivo i budimo na oprezu! Sumnjam da je u pitanju kakav pokajniki mazohizam. PRVI SAMOUPRAVLJA: Ako ti, drue Penjac, misli da e time ta nam priznaje sve to skinuti sa sebe odgovornost, onda se ljuto vara. To nije s tvoje strane obian nehotian propust, to je isti kriminal. DRUGI SAMOUPRAVLJA: Svi znamo, drugovi, ko je bija i ta je radija Martin Pali. Ko god je bija s njim u kakvoj vezi, toga se ne bi smilo uzimati nita bolje od njega samoga. PENJAC: Molim vas, drugovi, ja jo nisam rekao sve do kraja... PRVI SAMOUPRAVLJA: Ja ne znam i ta bi ima jo rei. Kad si ve bija toliko iskreno samokritian, onda ostani to do kraja, pa povuci svoj projekt i daj otkaz na sve funkcije u poduzeu! DRUGI SAMOUPRAVLJA: Ja ne bi osta samo na tome. On je ipak bija Paliev Page 31

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu suradnik i tribalo bi ga u zatvor. Kad je ve ovaj pobiga, neka on plati i za sebe i za njega! PENJAC: Drugarice i drugovi, molim vas malo strpljenja! Dopustite mi da vam objasnim kako je dolo do svega toga... do veze izmeu toga Palia i mene... DRUGI SAMOUPRAVLJA: Zar je to uope vano? PENJAC: I te kako je vano! U tome i jeste cijeli problem... Kad sam doao ovamo i kad ste prihvatili moj projekt, ja nisam znao ni da postoji taj ovjek... Jednom ime drug direktor Oraar pozvao i zamolio da odem u Zagreb na Republiku investicionu banku i tamo izloim projekt, jer je to, navodno, potrebno radi osiguranja investicija. Ja sam ga, naravno, posluao i poao i tako ne znajui uletio u stupicu... Kako sam samo bio navan! Dopustio sam da me zaslijepe Palievi laskavi sudovi, sav onaj med i eer koji mu je iz usta tekao... Ne, drugovi, ne, vi me morate kazniti! Toliki nedostatak budnosti nikome se ne smije oprostiti. Nita nisam vidio nita. ak ni onda kad su drug direktor Oraar i Martin Pali pred mojim vlastitim oima sklopili sraman ugovor... ORAAR, skoi sa sjedita: ekaj, drue Milko! O emu ti to govori? Kakav Pali, kakav ugovor? Je li ti to pokuava s menom ovde napraviti neku alu? PENJAC: Kamo sree da je to ala! Ali nije. Naalost, nije, drugovi... Oprosti, drue Marko, ali vrijeme je da prestanemo pred drugovima igrati komediju. Treba konano oistiti sav prljavi ve iz poduzea. To smo u prvom redu duni nas dvojica. Zato, ako ja priznajem svoj udio u cjeloj stvari, red je da to isto napravi i ti... ORAAR: Ali ta imam priznati, jeba ga bog... Drue Milko... daj se osvisti, bogati! Pa ti najbolje zna kako stoju stvari. Ti si meni prvi doa govoriti o tome Paliu i cilu si stvar priuzeja na sebe. A ja nisam s njim sklapa nikakve ugovore niti sam od njega dobija i jednog jedinog dinara... Virujte mi, drugovi, ja vam to sve mogu lipo dokazati... PRVI SAMOUPRAVUA: Ja ne znam, drue Penjac, ta ti zapravo eli postii sa svime ovim? DRUGI SAMOUPRAVLJA: I onda, ako je sve to istina, di si bija dosad? Zato se tek sad javlja? PENJAC: Nemojte misliti, drugovi, da ja elim ovim oprati krivicu sa sebe. Zato bih se inae ovako dobrovoljno izlagao vaem sudu? Moja odgovornost postoji i ona je velika. I to ba u smislu u kojem govori ovaj drug. Jer, ni onda kad sam u novinama proitao o sluaju Pali, kad mi je postalo jasno u to sam ovuen, ja nisam reagirao ni iznio sluaj pred vas. A nisam, drugovi, iz oportunizima. Eto, to je moj najvei propust. Morao sam govoriti, a utio sam, jer ime spreavalo moje osobno prijateljstvo s drugom Oraarom. I dugo sam se borio s tim odvratnim oportunistom u sebi, dok nije pobijedila ona bolja strana mene, dok nisam shvatio da su meni ipak interesi poduzea i cijele nae zajednice iznad svakog osobnog osjeanja, pa i prijateljstva. ORAAR: Drugovi... Ja ovde ne razumim boga tebe... Ja ne znam jesam li ja lud... ili drug Milko... ili je sve ovo skupa jedna velika ludnica... Pa jeba ga bog, ja nemam nikakve veze s ovim o emu on govori. DAMIR, tiho Belottiju: Je li vidite, inenjeru, u kojem pravcu se razvija sve Page 32

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu ovo? Morat ete otkriti karte. PRVI SAMOUPRAVUA: Sluaj, drue Penjac! Je si li ti svjestan toga da si ovde izreka teke optube protiv druga Oraara i da tebe eka velika odgovornost ako ih ne uspije dokazati? ORAAR: Tako je! Neka dade dokaz, dokaz... Evo, drugovi, ja vam mogu pokazati sve knjige u preduzeu... prihode, rashode... Sve se zna od koga se ta dobilo i di je ta ilo. Do zadnjeg dinara. PENJAC: Naravno, drue Marko, da su knjige u redu. Ja nisam ni mislio da se tu moe nai kakav dokaz. Ti i Pai bili ste isuvie lukavi da bi ostavljali takve tragove. DAMIR, tiho Belottiju: Inenjeru, govorite! Ovo je pravi as da se raskrinka Penjac. BELOTTI, skoi: Drugarice i drugovi, molim vas... PRVI SAMOVPRAVLJA: Strpite se malo, drue Belotti! Da ga ujemo do kraja! BELOTTI: Ovo to imam rei jako je vano. PENJAC: Nita, nita! Neka samo drug inenjer izvoli. Vidim da mu se jako uri. A ja mogu i poslije nastaviti. BELOTTI: Drugarice i drugovi! Sve ovo to ste dosad uli od druga Penjca najobiniji je manevar kojim se on pokuava izvui od odgovornosti i svaliti krivicu na drugoga... On je taj koji je s Paliem sklopio aranman, a ne Oraar. O tome ja imam nepobitan dokaz: Palievu potvrdu o odobrenju investicija, kojom sam Penjca mogao poslati ravno u zatvor. A nisam to napravio samo zato to mi je on vrsto obeao da e povui svoj projekt i otii odavde. PENJAC: Drue inenjeru, to je jako pohvalno od vas da ovako pokuavate svoga urjaka izvui iz neprilike, ali smislite barem neto uvjerljivije. Ovaj vam je potez skroz naskroz proziran. BELOTTI: Vrlo dobro znate da ja nemam nita vie s Oraarom, jer je on raskinuo s mojom sestrom, a i mene je izbacio iz kue. I ako bih ja imao razloga koga ovdje braniti kao svoga urjaka, onda ste to prije vi nego on... Drugarice i drugovi, ja sam, bojei se upravo ovakvog raspleta stvari, Palievu potvrdu sauvao. (Vadi iz dzepa papir i pokazuje ga publici) Evo, izvolite, uvjerite se! Tu je Paliev potpis. A pogledajte i ije se ime spominje u tekstu potvrde! PENJAC: Ja se, drugovi i drugarice, uope neu ni truditi da pobijam navode druga Belottija. Tko mu hoe vjerovati, neka mu vjeruje! Jer, konano, to dokazuje ta potvrda? Samo ono to sam vam ja sam ve priznao, da sam bio posrednik izmeu dviju ugovornih stranki, bez svijesti o pravoj prirodi toga posrednitva. Ali ja u vam zato pokazati drugi dokumenat, koji govori mnogo rjeitije od ovog, a do kojeg sam doao tekom mukom kopkajui po Oraarovoj kancelariji. To je ugovor... (Vadi iz depa jedan papir, sie u gledalite i pokazuje ga publici) Evo, pogledajte! Je li ovo direktorov potpis? A to se tie ovog drugog, Palievog, sravnite ga malo s ovim na potvrdi koju vam pokazuje drug Belotti, pa e vam sve biti jasno... Eto, drue Belotti, sad vidite to biva kad se pod drugim jama kopa! ORAAR: Dajte ovamo, da ja to vidim... (Prie Penjcu i posegne za papirom, ali Page 33

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Penjac mu ga ne da u ruku, nego mu ga samo izdaleka pokaze) ekaj... daj ovamo blie... (Gledajui paljivo) Ovaj... kako da kaem... je... to je zbilja moj potpis... ali ja ne znam da sam ikad to potpisa... PENJAC: Znao ili ne znao, drue Marko, potpis je tu i to nitko ne moe porei. ORAAR: Pa da... O tome se radi... Sad sam se sitija... Ti si svaki dan nosija na potpis sve mogue dokumente, ugovore, dopise, ta ja znam... i to samo ti i niko drugi... a ja sam to potpisiva, a da nisam ni gleda ta potpisujem, jer sam u tebe ima povjerenja... Ovo si mi moga samo ti podvaliti, kukin sine. Daj ovamo taj papir. PENJAC: Polako, drue direktore! Njega najprije moraju vidjeti radni ljudi. ORAAR: Daj ga, kad ti kaem, ili u te zadaviti ka pile! (Nasrne na njega i uhvati ga za vrat. Nastane kratkotrajno rvanje u kojem se Penjac uzalud otima iz Oraarovih aka. Prvi i drugi samoupravlja skoe k njima i uspiju ih rastaviti. Dok oni dre i smiruju Oraara, Penjac popravlja odjeu.) PENJAC: Eto, drugarice i drugovi, vidjeli ste reakciju druga direktora. Ja mislim da ona sama po sebi ve dosta govori, a kad biste znali i sadraj ugovora, govorila bi vam i mnogo vie. Posluajte samo! (Gledajui u papir) Pali se obavezuje dostaviti sumu od dvije milijarde dinara, s tim da je 50% od toga investicija, a ostalo kredit, koji se ima vraati u ratama, i to odmah po primitku cijele sume. Ta otplata takozvanog kredita jeste ono to je Pali trebao dobiti kao svoj dio... Evo, drugovi, sve vam tu pie, crno na bijelom. ORAAR: Lae, ivotinjo... bijednie... stoko nijedna... (Pokuava se oteti, ali ga prvi i drugi samoupravlja vrsto drze.) PENJAC: Nema smisla vie raspravljati o ovome. Ovaj ugovor polaem un ruke predsjedavajueg zbora radnika. Na njemu i na vama je da odluite to ete s njim i kako ete dalje postupiti. Ja vam ne elim nita sugerirati... To bi bilo sve to bih ja imao o ovome rei. (Preda ugovor prvom samoupravljau i u tiini ode iz dvorane.) BELOTTI: Drugovi, ne dajte se ovako zavarati kao zadnje budale! Taj ugovor je najii falsifikat... Dajte, uinite neto, recite neto! Neete valjda dopustiti da na ovome ostane... (Pauza) Nitko nita! (Odmahnuvi rukom) Uostalom, kao to sam i mislio... DAMIR, skoi bijesno: Ostavite ih inenjeru! Zar ne vidite da su to ovce? Sve vide, sve znaju, pa opet ute... (Publici) Da, najljepe je ovako, imati svoju plau, svoj stan, svoju vikendicu, svoj mir, a Penjci neka rade to ih volja. Najvanije je da u nas ne diraju... BELOTTI: Damire, umukni! DAMIR: Neu umuknuti! Neka uju! Treba im to jedan put netko rei... (Publici) Vi ste stvorili Penjca. Da, upravo vi... Vi strpljivo sluate njegove govore i to su prazniji, to mu vie aplaudirate. Vi ste spremni namjestiti mu se na svakom mjestu, samo ne na onom gdje se moe spotaknuti o vas. On i moe zato to zamisli, jer mu je vaa pasivnost najvea podrka... BELOTTI, otro: Damire, prestani, kad ti kaem! Ako ne moe utjeti, ili pregrizi jezik ili otii odavde! Damir ga bijesno odmjeri i kao da bi htio jo neto rei, ali se predomisli, svlada i naglo izjuri van. Page 34

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu BELOTTI: Ima li ti, Marko, jo to rei? ORAAR: A ta bi ima... Ja znam samo to da je moj obraz ist... i da sam ga uvik istog nosija... i za vrime rata, i posli rata, i sada... Zato se i ne mogu snai u svemu ovome... Oprostite mom sinu! Mlad je, eksplozivan, i puno toga ne razumi... Ja ne elim nikoga okrivljavati... Za sve ta me zadesilo... kriv sam ja sam... U tom trenutku u dvoranu upada trei samoupravlja panino lamatajui rukama. TREI SAMOUPRAVLJA: Ljudi... drugovi... Strano... strano! BELOTTI: to je? Govori, to se dogodilo? TREl SAMOUPRAVLJA: Provalija se nasip koji dri jezero i voda se izlila u Suhi dol. Da ste samo to vidili! Parilo je da je opi potop... smak svita... BELOTTI: Je li tko stradao? TREI SAMOUPRAVLJA: Nisam uja. Mislim da nije niko. Ali je zato sve uniteno. Sve. I zgrade hidrocentrale, i postrojenja. teta iznosi milijarde. BELOTTI: Milijarde? Izgleda da smo jeftino proli... Ovakve nebulozne zamisli inae se plaaju mnogo skupje. Peti in Salon u Oraarovoj vili kao u prethodnim inovima. Na sceni je Oraar koji sjedi u fotelji potpuno slomljen. S vremena na vrijeme on umae neku krpu u lavor s vodom i stavIja je sebi na glavu. Pored njega je Belotti. Po sobi se kree Ika istei prainu s pokustva. Prvi prizor Oraar, Belotti, Ika ORAAR: Uh... pari mi se da e mi glava puknuti... IKA: Ntka, neka! Nita mi te nije a. Zna se dobro ta se dogaa s glavom kad se avolom tikve sadu. ORAAR: Ajde, Iko, nemoj me jo i ti, molim te! Kako sam moga znati da imam posla s avolom? IKA: E, ne ti! Doa ti anel nebeski na krilima. Ja, nepismena ena, pa odma vidila da se radi o funcutu, a ti, ajmo rei, kulturan ovik, pa uzeja onu muku stvar za rodakvu. ORAAR: Ma nije mi toliko do poloaja, jeba mu bog mater... Najgore mi je to ta e ljudi njemu povirovati... ta e svi misliti da sam ja zbilja neto zamutija. IKA: Ti se ne bi triba nita aliti. Jerbo, kako god okrene, ti more biti samo na dobitiku, zato ta ti dolazi pamet u glavu. To je puno vridnije od iega ta more izgubiti. Vie nee praviti nikakve pizdarije... A ta je najvanije, onaj ti se govnar sam od sebe skinoja s vrata. (istei doe do kupatila, otvori vrata i izvue odatle Penjevu majicu) Evo sve ta je ostalo od njega... Bogami si sritniji nego pametniji... (Otvori prozor i irokim zamahom izbaci majicu van kao da izbacuje samog Penjca) Mar u pizdu materinu! Page 35

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu BELOTTI: U redu je, u redu je, Iko! Svi znamo da si u pravu. A posebno Marko. Moda i vie nego mi drugi, jer on svoju pogreku osjea direktno na svojim leima. Zato nema smisla dalje ga muiti ovakvim predbacivanjima... Hajde, sad nas malo ostavi! Imamo jedan vaan razgovor. IKA: Neka bude! Pomozi boe! Razgovor e nas puno baciti naprid. (Ode) Drugi prizor Oraar, Belotti BELOTTI: Sluaj, Marko! Mora sa mnom biti potpuno iskren. Jesi li ba siguran da nisi imao nikad nikakva posla s tim Paliem? Ne mislim u smislu u kom te optuuju. Znam da je to nemogue, jer si prepoten za tako neto. Nego... recimo, onako, sluajno... to ja znam... ORAAR: Ja s njim? ta je tebi, bogati! Nisam nikad ni vidija toga tipa sve dok mu slika nije dospila u novine. BELOTTI: Daj, razmisli malo, molim te! To mi je jako vano, da znam kako se dalje postaviti u ovoj stvari. ORAAR, razmislivi: Ne, ne, nisam. Sigurno nisam... Iako ovik nikad ne moe znati Meni su stizali neki dopisi odozgo iz Zagreba... Ali sve je to ilo priko Penjca, jeba mu bog mater. BELOTTI: Zna to mi pada na pamet... Na onom ugovoru su tvoj i Paliev potpis. Oba su autentina, a vas se dvojica nikad niste sreli... Imam neki udan osjeaj da je Penjac podvalio i tebi i njemu... i da se taj ugovor nije pravio zbog centrale, nego centrala zbog njega. ORAAR: Ne razumim kako to misli? BELOTTI: Vrlo jednostavno... Tebe je podmetnuo njemu, a njega tebi... i pri tom pakupio sve pare... A centrala mu je posluila samo kao sredstvo te mahinacije... da bi maskirao cijelu stvar. ORAAR: Pa da je i tako, ta mu to sad vridi, kad je centrala otila u vraju mater. On mora odgovarati za priinjenu tetu. BELOTTI: Ne bih ja bio u to tako siguran. Sve mi se ini da to to se dogodilo njemu ide samo u prilog... Na ulaznim vratima zauje se zvono. Belotti otvori i na scenu stupi Lucija. Trei prizor Oraar, Beloti, Lucija LUCIJA: Mogu li? BELOTTI: Oho, koje iznenaenje! Je li ovo pokuaj izmirenja? LUCIJA, s prezirom: to misli ti o meni, Mario! Dola sam poslovno... Sluaj, Marko! Ja kanim ve sutra predati sudu zahtjev za rastavu braka, pa sam htjela da se nas dvoje naelno sporazumimo. Ako se slae, molim te, potpii ovo tu! (Izvadi jedan papir i poloi ga na stol.) ORAAR: Nemam se sad vrimena time baviti. Imam preih briga. Doi drugi put. LUCIJA: A ja nemam vremena odgaati. Meni je jako hitno, jer se za mjesec Page 36

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu dana udajem za Milka. ORAAR: A tako! Onda ti ne elim praviti nikakve zapreke. Izvoli... (Uzima nalivpero i potpisuje) i nek ti je sa sriom! S ovim smo zavrili. Zdravo! (Okrene joj uvrijeden lea.) LUCIJA: Da kaem hvala, bilo bi malo previe konvencionalno. Zato samo... ao, drutvo! (Krene) BELOTTI: ekaj, Lucija! Je li se ti zbilja kani udati za Penjca? I to nakon onoga to si nekidan vidjela tu u ovom salonu? LUCIJA: Ja ne znam zato se ti tome udi, Mario? Pa ti bar zna da on s onom malom nije imao apsolutno nita. Tu ste mu igru vi namjestili, zar ne. Samo to ju je on prihvatio, jer je htio da se dogodi upravo ono to se dogodilo: Naime, da me Marko potjera, pa da on moe sa mnom slobodno, a da pri tom ne pokvari prijateljstvo s njim. BELOTTI: Je li ti to on rekao, ili ti to samo ovako... u svojoj glavi... LUCIJA: Naravno da mi je on rekao. I ja mu vjerujem. Konano, zato ne? Pa to se sve zasta tako i dogodilo, zar ne? BELOTTI: Sestro moja... sestro moja... Ja ne znam... roditelji su nam bili pametni ljudi... A eto, ni na moju se pamet jo nitko nije imao prilike poaliti... Na koga si ti to, zaboga? LUCUA: Dobro, Mario, to ti ima protiv toga da se ja udam za Milka? Konano, on je mlad ovjek, a onda pred njim je i perspektiva... BELOTTI: A to ako pred njim nije perspektiva, nego, recimo, obratno, robija... Valjda si ula to se dogodilo s hidrocentralom? LUCIJA: Ja sam uvjerena da e se ta stvar rijeiti najpovoljnije za njega. On tu nita nije kriv... A osim toga, ja jo uvijek imam vremena i da se predomislim. BELOTTI: Divota! I onda ti shvati ene... A u kinu cijeli ivot gleda iskljiuivo romantine melodrame, u kojima je ljubav jaa od svega! LUCIJA: Ja ne znam to mi ti ima predbaciti, Mario! Pa ti si me sam tako upuivao kad sam se imala udati za Marka. I konano, to bi ti to od mene htio? Kako bih se ja to po tvome trebala ponaati? ORAAR, izgubivi strpljenje: Ja mislim da bi se ovaj razgovor mogao voditi na drugom mistu... Vi ste, gospoo, dobili to ta ste tili i sad je prekinuta svaka vaa veza s ovom kuom. Ne znam ta jo tu traite. LUCIJA, prezirno: No, to su zaista maniri... Mario, vidimo se! (Ode) etvrti prizor Oraar, Belotti ORAAR: Kuja... kuja... Znai, ona je cilo vrime dok je on bija tu s njim odravala vezu! BELOTTI: Hvala bogu, da si i to konano shvatio! Svi mi to ve odavno znamo, samo tko je mogao tebi ita rei. ORAAR: I to meni prid oima... meni prid oima, majku joj boju! BELOTTI: A tko ti je kriv to si bio slijep i to nisi htio vidjeti ono to svi vide... Ali ja se na tvom mjestu me bih zbog toga sada uzrujavao. Uostalom, budi sretan da si se rijeio jo jednog zla. Nije lijepo da ovako govorim o svojoj Page 37

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu sestri, ali da si ostao i idalje s njom, skratila bi ti ivot za kojih desetak godina, budi uvjeren. (Ulazi Damir) Damir, konano! Hvala bogu! to je bilo!? Peti prizor Oraar, Belotti, Damir DAMIR: Nita dobra ne nosim. Dragi moj tata, ao mi je to ti to moram rei, ali od danas nisi vie direktor. Zbor je donio jednoglasnu odluku da te se penzionira. A do izbora novog direktora za vrioca dunosti postavljen je... no, trebam li vam uope rei tko. ORAAR: Jebem te boe... Sve gore od gorega... Znai, tako... Bacili su me u smee ka staru isttoenu krpetinu... i to nakon svega ta sam uinija za preduzee... za njih, pika im materina... A centrala? To ta se ona sruila, nikom nita, je li? DAMIR: Ocijenjeno je da su nacrti bili posve u redu i da on ne snosi za to nikakvu odgovornost. ORAAR: Ali neko mora biti odgovoran, jeba te bog! BELOTTI: Zna se tko e biti odgovaran. Onaj tko je gradio, a to sam ja. To uvijek tako biva. ORAAR: Jednoglasno... jednoglasno. To znai svi njemu viruju. Sad e cili grad misliti da sam ja lupe. BELOTTI: Najmanje zlo od svega je to to e grad misliti o tebi. A i to to su ti napravili nije bog zna to. Poslali su te tamo gdje bi i inae iao za koju godinu po sili zakona. Ima tu neto mnogo gore, neto od ega ovjeka mora spopasti jeza. To je tko se penje na to tvoje mjesto. DAMIR: Ne zaboravite, inenjeru, da je upravo on... ovaj moj otac tome tko se penje drao ljestve da se moe popeti. Ne, ne, nita ma ga nije ao. Sam je sebi iskopao ovu jamu u koju pada. BELOTTI: Pusti, Damire! Ima ipravo, ali od toga to e mu sad predbacivati nikakve koristi. Uostalom, kad bi svatko od nas razmislio o svojoj ulozi u ovoj stvari, vidio bi da ni on nije ba posve ist. ORAAR: Jebem te boe, koji sam ja bija vol... A ja ga u kuu doveja... u preduzee namistija... DAMIR: Ah, da! Skoro sam zaboravio. Dobio sam otkaz. Kau da da si me ti bespravno namjestio, jer nemam kvaifikacije. Privatizacija ustanove... Tako u sad konano moi mirne savjesti napraviti ono na to se odavno spremam: otii odavde i potraiti sebi pravi posao. ORAAR: Zato ba mora otii? Ja u ti nai tu drugo zaposlenje. Ima jos valjda potenih ljudi... koji imi nisu okrenuli lea. DAMIR: ujete li ga, inenjeru? On jo uvijek umilja da neto moe... Interesantno, tata, kako tebe ama ba nita ne moe pouiti... Pa dobro, recimo da i moe to to kae, to u ja vie tu? Ja elim konano raditi u svojoj struci, a u ovoj vukojebini za mene, kako zna, nema ni jedno odgovarajue mjesto. ORAAlR: Ali nee me valjda sad ostaviti kad si mi najpotrebniji? DAMIR: Oho! Znai, sad i filozofija moe pomoi! Dakle, i od knjiga moe biti neke koristi! (Ulazi Ika nosei neka pisma.) Page 38

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu esti prizor Prijanji, Ika IKA: Eto, umalo sam smetnula s pameti. Jutros je stiglo niko pismo za tebe, Marko. ORAAR: Kakvo pismo? IKA: A ta ja znam kakvo. Sigurno nije ljubavno. Otvori i itaj! ORAAR, uzevi pismo: Gledaj, bogati, pa to je od suda! IKA, dajui Belottiju drugo pismo: A ovo je za vas, inenjeru. Potijer je reka da vas ne more nai doma, a ja sam mu rekla da ete biti tute kod nas na ruku, pa je da meni. Oraar i Belotti otvaraju pisma. Oraar jedno vrijeme preneraen zuri u papir, a onda, oito pogoen onim to je proitao, doslovce se srui u jednu fotelju i stane nijemo buljiti pred sebe. Primijetivi da neto nije u redu, Damir mu prie, uzme papir i proita. DAMIR: Opla! Sve ljepe i ljepe! Taj se tip zbilja ne misli zaustaviti na onome to je dosad napravio. ORAAR: Krvi ti Isusove... Krvi ti Isusove, ta sam doeka! ime taj ovik meni vraa sve ono ta sam za njega uinija! DAMIR: A to ti ja govorim, tata! A ti jo uvijak vjeruje u neko ljudsko potenje! ORAAR: Ne, ne, Damire, u pravu si. Ovde te nita lipo ne eka. Skupi stvari i bii odavde ta god moe dalje! I ne vraaj se nikad vie vamo! DAMIR: E, bogami, to e sad jo malo priekati... Pogledajte, inenjeru, na kakvu je ideju taj nitkov sad doao! BELOTTI: Ne treba mi pokazivati. I ja sam dobio isto. DAMIR: Ma to? Zar je i vas predao sudu? BELOTTI: Kao to vidi! (Pokae mu pismo) ORAAR: I ta si nakanija? BELOTTI: Nita. Savreno nita. Otii u na prvo roite i rei da se u simislu optube osjeam kriv. ORAAR: Jesi li ti poludija! Pa to je upravo ono ta njemu triba. DAMIR: Ovaj va defetizam zaista ne razumijem, inenjeru. BELOTTI: Nije to nikakav defetizam. Ja stvarno jesam kriv. Jer, ja sam od samog poetika znao to e se dogoditi, pa ipak, umjesto da ujedam, grizem, da pokuavam fiziki sprijeiti i njega i tvoga oca, makar i po cijemu vlastite egzistencije, to sam ja inio? Upustio sam se tu u neke bijedne zakulisne intrige, a pri tom itavo vrijeme ppkorno izvravao sve to su njih dvojica traili od anene... Ne, ne, ja sam pravedno kanjen. Savreno pravedno. DAMIR: Ali neete valjda dopustiti da taj gad na sudu dokae da ste vi i moj otac pronevjerili drutvena srodstva i time uzrokovali ruenje centrale? BELOTTI: A tko je tog gada doveo u poduzee, poklonio mu po vjerenje? Tko je radio tono po njegovim nacrtima? Tko, reci ti meni! Ima li i jedan pravni ili moralni forum koji bi nas, pod pretpostavkom da se i utvrdi istina, sasvim oslobodio krivice? DAMIR: Pa bar se vama nema to prigovoriti. Vi ste uinili Page 39

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu maksimalno to ste mogli... sve ste unaprijed upozorili. O tome postoji ak i pismeni dokument. BELOTTI: Ne spominji mi to, molim te! Taj je dokument najvei dokaz moje sramote. A to je najgore, i najjai sudski adut protiv mene. Iz njega se vidi da sam ja svjesno iao u katastrofu. Da sam znao to e se dogoditi i da sam pustio da se to dogodi. IKA: Ja tute vie ne razumim boga tebe. Najprije smo svi bili krivi zato ta ne razumimo Penjca. Onda je Penjac posta kriv za sve. I na kraju smo svi jopet krivi za ono za to jc Penjac kriv... Pa jebem mu sveca, oe li se vie znati ko je kriv, ko je prav? Jebem ti zemlju u kojoj su svi krivi, i onda na kraju vie niko nije kriv... Znate ta, jor inenjeru! Vi puno mislite, zato vam se i dogaa sve ovo. A misliti je i sranje znati! Budite jedanput ovik, lupnite akom i recite: Bit e tako i nikako drugaije. BELOTTI: Sluaj, Iko! Ako mi je iega dosta u ovoj kui, onda su to tvoji savjeti. Zna dobro kako je svrilo sve ono u emu sam te posluao. Zato, molin te, idi za svojim poslom i ostavi mas na miru! Nemamo sad vremena za tvoje mudrolije. Vidi li da nam je puna glava briga. IKA: Eto ti na! To mi je fala! Ne kae se za nita: Uini dobro, izi govno... A nita! Vi samo nastavite misliti. To e vam skinuti sve brige... (Krene i uspiu pogleda kroz prozor, a onda se trgne od uzbuenja) Evo ga... evo ga, dolazi! ORAAR: Ma ko dolazi! IKA: On... on! ORAAR: Koji on, jebem ti njega i sve njegovo? IKA: Penjac, sriu mu vrag odnija... Ma di sam samo metlu ostavila? (Stane se osvrtati oko sebe i pronae metlu) Ako ga sad njome ne ispraim po leima, neu nikad vie. (Odjekne zvono, a ona krene prema vratima s metlom u ruci.) ORAAR: Stani, Iko! Ostavi tu metlu! Ostavi, kad ti kaem! (Ika stane i spusti metlu) Ajde, otvori mu, da vidimo ta oe. I bez ikakvih ispada! IKA: Dobro, neka ti bude! Ali da se zna! ta god se dogadilo, ja za nita nisam odgovorna. Ika otvori vrata i na scenu stupe Penjac, prvi, drugi i trei samoupravlja. Oni se ponaaju kao da nikoga nisu zatekli i ne obazirui se na prisutne, stanu promatrati zidove i strop kue. Sedmi prizor Prijanji, Penjac, prvi drugi i trei samoupravlja PENJAC: Zasad emo, drugovi, izvriti samo aproksimativnu procjenu kvadrature. Toliko radi osnovnih dokumenata u preliminarnoj proceduri. A poslije, kad budemo donosili odluku, izvrit emo preciznija mjerenja. ORAAR: Dobro, ta bi jo tija, razbojnie prokleti? Kako mi samo ima kurae na oi izai, je li, jeba te bog? Prida si me sudu, a dobro zna da je moja krivica jedino u tome ta sam tebi virova... PENJAC: Nisam doao ovamo raspravljati o tom predmetu. To spada u nadlenost suda i tamo ete imati priliku izloiti svoje objekcije na tu temu, Page 40

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu kad za to doe vrijeme. Ja sam tu u funkciji lana komisije, koja ima izvriti uviaj u vezi s ovim stambenim prostorom. ORAAR: Kakav uviaj ti ima vriti u mojoj kui? PENJAC: Ova naa akcija, drue Oraar, dio je borbe, koju su nai samoupravni organi poveli protiv privatizacije, tehnomenaderstva, autokracije, klanskoseparatistikih, birokratskoetatistikih i drugih pojava to su dosad nagrizale unutiranje odnose u naem ipoduzeu. Mi ne moemo vie dopustiti da pojedinci, zahvaljujui minulim zaslugama, poprimaju tendenciju prerastanja u poseban drutveni sloj s odluujuom moi i utjecajem u procesu proizvodnje, odluivanja i stjecanja materijalnih dobara. ORAAR: Ja te nita ne razumim. Ako mi ima ta rei, reci mi u dvi rii, kratko i jasno, i gubi se a odavde! PENJAC: Eh, to ti je ljudska priroda! Sad me vie ne razumijete, a dosad ste pobono sluiali svaku moju rije i divili joj se... Pa dobro! Kad ba hoete, kratko i jasno je ovo: Ova kua nije vie vae, nego drutveno vlasnitvo. (Kratka pauza, u kojoj se Oraar, Belotti, Damir i Ika zapanjeno gledaju.) IKA: A kako ti nije palo na pamet da je ovo drutveno onda kad si tute irija guzicu na naoj spizi i kad si se okolo epurija ki da ti je ovo didovina? ORAAR: Stani, Iko! Ti se u ovo ne miaj. To se tebe me tie... ekaj malo, ti Penjac! Kojim pravom ti, jeba te bog, proglaava moju kuu drutvenim vlasnitvom? PENJAC: To ne inim ja osobno. Kao rukovodilac, ja ne mogu sebi dopustiti da i u jednom jedinom trenutku sprovodim u poduzeu svoju volju. Ja realiziram samo ono to zakljue nai radni ljudi preko svojih samoupravnih organa. Prema tome, evo, tu su vam predstavnici tih organa, pa pitajte njih... Izvolite, objasnite mu! PRVI SAMOUPRAVLJA, pomalo zbunjeno, jo uvijek oito strahujui od Oraara: Znate, drue Oraar... Ovaj teren, na kojem je kua, mi smo svojedobno dobili od opine za gradnju trafostanice... a vi ste ga bespravmo prisviojili. ORAAR: Kako bespravno? Zar mi ga niste vi sami dali, umisto da mi date stan, jer se ustanovilo da se na njemu trafostanica ne moe graditi? DRUGI SAMOUPRAVLJA: Dali smo, ne kaem da nismo... ali sad ismo odluili da ga vratimo natrag. A teren se ne moe javno ispod kue i primistiti. Zato smo morali kuu nacionalizirati. ORAAR: Ma nemoj! A ono ta sam ja uloija u tu kuu, svi oni pusti milijuni, to nikom nita, je li? Niste se mi zapitali ta e biti s tim? DRUGI SAMOUPRAVLJA: Jesmo... kako da nismo... ak smo ispitivali njihovo porijeklo... i ustanovili smo... ovaj... kako da kaem... da je ono sumnjivo... Znate, sluaj Pali.. ORAAR: Sumnjivo? Jebem ti onoga ko te tome nauija! Sumnjivo ti je ono ta sam ja svojim radom steka, a nije ti sumnjivo ta ovaj lupe tamo u preduzeu oni... Neka znate svi! Mene niko odavde nee maknuti, niko, pa makar vi sto puta ovo proglasili drutvenim vlasnitvom. Uostalom, i ja sam lan ovog drutva, i to zasluan. Toliko zasluan, da bi me vi svi morali u guzicu ljubiti. TREI SAMOUPRAVLJA: Puno mi je a, drue di.. ovaj... drue Oraar, ali vi Page 41

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu niste vie lan nae radne organizacije. Na ovu kuu sad imaju pravo nai radni ljudi, koji jo nisu rijeili stambeno pitanje... odnosno, onaj meu njima ko je prvi na listi ekanja. ORAAR: Ma ta mi kae! A kad si tako strano pametan, onda mi reci li ko je taj ko je prvi na listi ekanja... (Trei samoupravlja u nedoumici uti) Govori, jebem li ti sunce arko, ko ima dobiti ovu kuu? TREI SAMOUPRAVLJA: Pa znate... kako da kaem... zasad je samo drug vede Penjac podnija molbu i ako se niko drugi ne javi... vi me razumite... ORAAR: Razumim, razumim! I predobro razumim. Sad je meni jasno zato ovo mora postati drutveno vlasnitvo... (Penjcu) A ti, lupeu prokleti, malo ti je bilo ta si mi oteja enu i misto u preduzeu, nego mi oe oteti jo i krov nad glavom, je li... E, nee! Nee, tako mi svega ta mi je najsvetije! Pa kad ve moram ii u zatvor, onda u barem znati zato idem, jeba ga bog! Oraar se zaleti do jednog stola s ladicama i iz jedne ladice izvue pitolj koji uperi u Penjca. Belotti i Damir primijete to, priskoe mu strelovitom brzinom i uhvate ga za ruku, tako da mu pitolj ispadne na pod. Penjac se sav ukoio od straha, a Oraar klone na jednu fotelju uhvativi se za srce. Privuena vikom, stuhama s gornjeg kata side Marina i primijetivi oca u polunesvijesti, priskoi mu i stane se brinuti oko njega. Osmi prizor Prijanji, Marina DAMIR: Sluajte vi, drue Penjac! Bila ova kua drutveno vlasnitvo ili ne bila, mi smo jo uvijek tu i imamo pravo zahtijevati da je smjesta napustite. PENJAC, oporavivi se od straha: Dobro, dobro, poi emo! Ali ni vi nemate pravo ovdje boraviti vie od tri dana. To vam je zakonski rok da se sami iselite. Nakon toga bit ete iseljeni silom... A to se tie ovog vaeg postupka, drue Oraar, svoju tubu sudu proirujem time da ste izvrili ovdje na mene napad koji je ugrozio moj ivot. I to u trenutku obavljanja slubene dunosti. Vi ete mi, drue Belotti, biti svjedok. MARINA: Dobro, ta jo trpite ovde ovo smee. Kako ga moete vie sluati. Zar ne vidite da je tati zlo? BELOTTI: ekajte, Penjac! Otkud vam ta bezona smionost da se na mene pozivate kao na svjedoka... na mene, koga ste isto tako optuili pred sudom? PENJAC: Drue Belotti, to je bio nesporazum. Ja sam svoju tubu protiv vas povukao. BELOTTI, oito pogoen time: Vi... vi ste se usudili... kojim pravom... kojim pravom vi povlaite tubu protiv mene? PENJAC: Vaa sestra uvjerila me da ste nevini. BELOTTI: Znate to, drue Penjac! Vi ete tu tubu smjesta obnoviti, jeste li uli! Ja elim da se pojavim pred sudom. tovie, kategoriki insistiram na tome. Ja ne trebam nikakve milosti ni od vas ni od svoje sestre. PENJAC: ao mi je, ali tu vam elju ne mogu ispuniti. Nemam nikakvog pravnog razloga da vas dalje sudski gonim. BELOTTI: Nemate razloga... E, onda u vam ga ovog asa pruiti... Page 42

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu Podigne s poda pitolj i stane pucati u noge Penjcu, prvom, drugom i treem samoupravljau. Njih etvorica ponu preplaeni skakati uvis, a onda u najveoj panici nagnu u bijeg kroz vanjski ulaz i zaas ih nestane. Belotti prekine pucnjavu i ispusti pitolj. Duga pauza. Deveti prizor Prijanji, bez Penjca i samoupravljaa IKA, poljubivi Belottija u ruku: E, pozlatila se ova ruka! Eto, tako triba, ininjeru! Rukom, rukom, a ne glavom. BELOTTI: Pusti me, Iko, molim te... Nije mi ni do ega... Ma zamisli ti samo... On meni prua zatitu... on... To mi je tee od bilo koje kazne koja bi one ekala na sudu. ORAAR, dolazei sebi: ta je ovo... recite mi, molim vas, ta je ovo... Jesam li ja ovo sanja, ili se zbilja dogodilo sve to ta se dogodilo... da su me ovako ujedanput izbrisali... sve, i moje zasluge, i moju borbu... pretvorili me u nita... ka da me nikad nije ni bilo... BELOTTI: E, moj Marko! Ako emo pravo, ti nee ni proi tako loe. Na sudu e se izvui, zahvaljujui svojoj prolosti, a onda te u perspektivi eka koliko toliko miran ivot... A ja? to meni preostaje? Da i dalje vuem Penjca za sobom kao svoju vlastitu sjenu... Penjac je, izgleda, moja sudbina... MARINA: Pravo vam bilo, jor Mario! Ja sam vam onda lipo rekla ta triba s njim napraviti, a vi ime niste posluali. I ta bi sad tili? Sami ste ga sebi natovarili na vrat. BELOTTI: Pusti, Marina! Ti si premlada da bi mogla razumjeti neke stvari. MARINA: Nemojte, nemojte, molim vas! Dosta mi je toga: Ti si mlada, ti ne razumi! Moda ja i ne razumim nike stvari, ali jedno sigurno znam: Ne bi on mene moga ovako vodati ednu priko vode. Vi svi puno komplicirate... bojite se da ne bi ovo, da me bi ono... A u prosipanju praznih rii ne zaostajete nita za njim... Dosta mi vas je i gadi mi se vie sluati vas... (Na ulazu se pojavi Perina) Ajme, ajme, evo jo i ove! ta e sad tek biti lupea! Iem sluati pametnije stvari... IKA: Evala ti, mala! Da sam mlaa, i ja bi s tobom. (Marina krene stubama gore.) Deseti prizor Oraar, Belotti, Damir, Ika, Perina PERINA: Sluaj, Marko! Moram ozbiljno s tobom razgovarati. Ovaj as sam saznala da si moga malog Milka izbacija iz kue ka zadnjeg mulca. Jesi li ti pri sebi, ovie! Jednog takvog potenog i iskrenog komunistu... jednog takvog borca za nae drutvene odnose... (S gornjeg kata odjeknu zvuci rock muzike.) ORAAR: Nemoj mi jo i ti dizati tlak, Perina! Prije nego doe ovamo ovako srati, raspitaj se malo bolje ta se dogadilo! PERINA: Ne tribam se raspitivati. Sve sam saznala. I mogu ti rei samo to da Page 43

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu se srami i stidi. Na tako neodgovoran nain postupati s narodnom imovinom, tako je upropatavati! I to ti, kome je narod povjerija da je uva i da upravlja njom! ak si i mjega jadnika doveja dotle da mu nije priostalo nita drugo, nego da te prida sudu... Zna ta u ti rei, Marko! Ti u zadnje vrime slua svakakve savjetnike i pada pod njihov uticaj. Zato ti se ovo i dogodilo. ORAAR: Jebem te boe, kad si mi ovako neto da za sestru... (Iznerviran tretanjem rock muzike) Zaustavite to gori... Zaustaviti, ako ne elite da me pogodi kap... (Damir na trenutak skoi na gornji kat i zvuci utihnu) Kako ne razumi, glupao jedna, da je taj tvoj Milko najobiniji lupe i pokvarenjak! On je sve to izmislija. Podmetnija mi krivicu koju nemam, samo zato da bi imala doi na moje misto. PERINA: To nije mogue. Moj Milko to ne bi nikad napravija. Ako je on utvrdija da si neto kriv, onda mora da si zbilja kriv... A drugo, nisi valjda mislija da e do kraja ivota biti direktor. Mi ipak pripadamo jednoj staroj generaciji koja je, istina, iznila rat na svojim leima, ali koja vie ne moe ii u korak s vrimenom. Doa je trenutak da se maknemo i da napravimo mista mladom, perspektivnom kadru. Ko je drugi sposoban voditi poduzee posli tebe, ako nije Milko Penjac? (Od oajanja Oraar se uhvati za glavu) BELOTTI: Da, on zasta pokazuje izuzetnu sposobnost da drugom podmetne svoje prljavtine. PERINA: Samo mi se vi jo javite! Nita njemu nije moj Milko podmetnuo, nego vi, vi, da vi. Vi ste bili taj otrov, koji je od samog poetka trova moga brata. Da nije bilo vas, on nikad ne bi tako nisko pa. I nemojte se samo nabacivati blatom na moga Milka! Samo vi ne! On stoji moralnopolitiki visoko iznad vas. On je ak spreman rtvovati i najveeg prijatelja, kad se radi o obrani narodne imovine. ORAAR: Sklonite je... Sklonite je odavde, ili u okrvaviti ruke na svojoj roenoj sestri! DAMIR: Teto, molim te, budi razumna i shvati jednom to ti govorimo! Tatu e njegovom zaslugom osuditi ni kriva ni duna. PERINA: Ni kriva ni duna? Taman posla! Ja sam oduvik znala, sinko, da si ti kratke pameti. Kad si uja da se tako neto dogodilo u naem sistemu? Kod nas svak dobija prema svom radu i prema svojim zaslugama. I ako je neko osuen na zatvor, on je to sigurno i zasluija. A o mom Milku neu od vas vie da ujem ni rii. Po tome ta ko govori o njemu, znam ta je i ko je on. DAMIR: Teto, tako ti boga, sasluaj nas! Taj tvoj Milko nam je oteo sve. Razumije li, sve. ak i ovu kuu. Odsad e sve ovo biti njegovo. PERINA: Neka, neka! Bravo! Tako je i pravo! Niste zasluili da uivate ovo, jer ste tetoine i neprijatelji ovoga drutva. Ovo triba da bude narodna imovina i da pripada onome ko radi za taj narod. A vi se nemate ta aliti. Sve ta vas je zadesilo, sami ste sebi skuvali. Ja sam oduvik virovala u onu narodnu mudrost koja kae da svako zlo mora jedanput samo sebe proderati. Odjednom se zauje bolan, dubok i bespomoan ljudski krik. Ispustio ga je Oraar, koji je ustao iz fotelje i ispruio se itavim tijelom, buljei nekud neodreeno pred sebe. On jedno vrijeme tako stoji, a onda se opet srui u fotelju i ostane u njoj nepomian. Svi se uzbueno okupe oko njega. Marina se Page 44

Ivo Bresan - Hidrocentrala u Suhom Dolu sjuri s gornjega kata. U tom trenutku na ulaznim vratima pojavi se potpuno nova osoba. To je postariji, prosijed ovjek, vrlo elegantno odjeven i s torbom u ruci. On jedno vrijeme stoji i eka, a kako nitko na njega ne obraa panju, on se nakalje. Jedanaesti prizor Prijanji, Marina, Doljak DOLJAK: Oprostite, molim vas, da li je ovo stan druga Marka Oraara? (Svi se okrenu prema njemu, ali mu nitko ne odgovara, jer su svi jo pod dojmom onoga to se dogodilo s Oraarom) Ja sam, znate, iz republikog SUBNOR-a... Upravo sam doputovao iz Zagreba... Izvrni odbor SUBNOR-a donio je na svojoj sjednici od prije tri dana odluku da se u povodu predstojeih dravnih praznika druga Marka Oraara odlikuje Ordenom zasluga za narod prvog reda... (Izvukavi iz torbe nekakvu kutiju) Molim druga Oraara da mi pristupi, kako bih mu sveano uruio odlikovanje! Svi zaprepateno zinu prema doljaku. Dok oni tako stoje ukoeni, ne progovarajui ni rijei, polako se sputa zastor.

Page 45