FIŞĂ DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE
1. Numele şi prenumele . .M.F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
Data
şi
locul
naşterii
.
.
.14.O3.2000.
TG-CĂRBUNEȘTI
.............................................................
3. Domiciliul .. .comuna Scoarța,sat Copăcioasa,județul Gorj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................................
4. Clasa aIIa. . . . . . . . . .

II. STRUCTURA FAMILIEI
1. Numele şi prenumele părinţilor
......

mama . . . .Viorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tata . . . . . .Vasile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....
2. Atitudinea familiei faţă de copil: . .
. .dezinteres față de problemele
copilului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................

III. CARACTERISTICI PSIHOMOTRICE
1. Lateralitate : . dreapta. . . . . . . . . . . .
2. Culorile cunoscute: . . .
roșu,verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Formele geometrice cunoscute: . .cerc,pătrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......
4. Orientare spaţio-temporală . . . dificultăți de orientare spațiotemporală. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Păstrează echilibrul ortostatic da

III. PROCESELE COGNITIVE ŞI STILUL DE MUNCĂ
INTELECTUALĂ
1. Nivelul de inteligenţă: deficiență mintală moderată
Q.I. = 45
2. Memoria: . . .memorare mecanică ,involuntară, pastrare de scurtă durată a
informatiilor ,reactualizare lacunară; . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................................
.......................................
3. Atenţia: . . capacitate redusă de concentrare a atenției. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
........................................................................
.......................................................
4. Limbajul:

.... rezervat. . sociabil.. .. ... bună.exprimare frumoasă şi corectă.  inegal.. bun organizator al grupului. . cu fluctuaţii în salturi.  atenţia şi interesul inegale...  alte menţiuni ...vocabular foarte sărac.. Conduita la lecţie:  atent..  neglijent. . Participarea la viaţa de grup:  mai mult retras. .  de obicei pasiv.dar si a mediului familial nestimulativ în care a crescut. . .. .. vine cu idei şi propuneri. ... .. CONDUITA ÎN GRUP. . elevul prezintă retard de limbaj pe fondul întârzierii mintale. . . dar preferă sarcinile executive.. . .. devianţă. Stilul de muncă:  organizat. .. . x  prezintă tulburări de scris – citit. .. . INTEGRAREA SOCIALĂ A ELEVULUI 1.. . Cum este văzut de colegi: . . . cu interes. . cu iniţiativă. Purtarea în general:  exemplară. . .. stabileşte uşor relaţii.... . . .  corectă. . .  activ.vocabular redus.. V.. dar nu grave..... .. rămâneri în urmă la învăţătură şi la alte activităţi...  prezent numai fizic.exprimare incorectă.. .. . . sociabil.... . fluctuante.  este în contact cu grupul.. .. . ..exprimare uşoară şi corectă.. .. ...... . . .vocabular bogat. ireproşabilă. .. CONDUITA ELEVULUI LA LECŢIE ŞI ÎN CLASĂ 1.. ... IV.... . .exprimare greoaie.. participă activ.  abateri comportamentale grave.. 2. . .. comunicativ.. . se integrează. . cu frecvente distrageri 2.  mari lacune în cunoştinţe..  caută activ contactul cu grupul. . .  participă la activitatea de grup numai dacă este solicitat.. . copiază temele de la alţii. .. . . puţin comunicativ.  cu abateri comportamentale relativ frecvente. . .. .. izolat. 5. cuviincioasă. . .... . . comunicativ.  prezintă tulburări de pronunţie (dislalii). ... aşteaptă să fie solicitat.... .... ..

excesiv de timid. Emotivitate (simplă):  foarte emotiv. uşor adaptabil. activ. te înţelegi şi te împrieteneşti uşor cu el. dar consumă mai mult timp şi investeşte mai mult[ energie<  lucrează greoi.  rezolvă corect. retras. nestăpânit. 2. interiorizat. nestatornic. Dispoziţie afectivă predominantă:  vesel. iritabil. mobil. energic.  exteriorizat. uneori agresiv.  preocupat mai mult de sine. vorbăreţ.  mai mult trist.  pentru că este prietenos. nesigur. dar fără reacţii dezadaptative. 4. cu tendinţe de dominare a altora. impulsiv. cu erori.  calm. lent. Colegii îl apreciază pentru:  rezultatele la învăţătură.  emotiv. uneori nepăsător. Trăsături de caracter în devenire: a) atitudini faţă de muncă:  pozitive  negative b) atitudini faţă de alţii:  pozitive  negative c) atitudini faţă de sine:  pozitive  negative RECOMANDĂRI EDUCATIVE: . sensibil. te poţi bizui pe el.  hipersensibil. îndrăzneţ. optimist. individualist. rezistent la solicitări repetitive. controlat. TRĂSĂTURI DE PERSONALITATE 1. egoist. inegal. echilibrat.  tip combinat. 3. bun coleg. anxios. emoţiile îi perturbă activitatea. vioi. apropiat. rezolvă uşor şi corect sarcinile de învăţare. săritor la nevoie. Temperamentul:  puternic exteriorizat.  bun coleg. mai greu adaptabil.  neemotiv. Însuşiri aptitudinale:  lucrează repede. deprimat. rezistent la solicitări. 5. reţinut. nu se încadrează în timp. 3. guraliv. VI.

. . . . . .. . . .. .de corectare a tulburărilor de limbaj cu specialistul T. . . . . . . .. . . Activități de terapie specifică psihomotrică cu psihologul școlii.. . . . . . . . .. . .. . . . . .. .activități suplimentare de stimulare si îmbogățire a vocabularului. .. .. . . . .. . . . .L.. Profesor Psihopedagog: Sanda Simona . . ... . . .T. . . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful