You are on page 1of 6

http://youtu.be/geFuCplI8F8 -Daca nu razi esti cel mai tare!!! http://youtu.be/jW !c"g"gbI - #omania noastra $aze tari % http://youtu.

be/&'F()*+IC"o #omania noastra $aze tari ,Funnyhttp://youtu.be/g./0n123'u) #omania noastra $aze tari,Funny- 4art 2 http://youtu.be/&/y&e''5)67 - Funny #omania + 8recut 9i prezent "e e:azionist

S-i plngem de mil regelui castravete!

29 Mar 2012 | 2 Comentarii

Cu 50 de milioane de (euro)motive s-i plng de mil, Florin Purcea, patronul Sud Oil Sere ani!a, "distrusul# $ude!ului, ateapt rspuns de la comisia de e%perti& a 'irmei de asigurare la (ntre)area* ct valorea& calamitatea natural a)tut asupra serelor private marca Purcea+ Cum noi nu suntem e%per!i (n domeniul legumiculturii, iar re&ultatul evaluatorilor acredita!i se las ateptat, ne re&umm la a pre&enta, pe larg, cam ct valorea& ca om i ca a'acerist Florin Purcea, ceretorul milionar, ct pe ce s intre (n rndul prniailor ordinari, din cau&a )eteugurilor morale care l-au (ncercat prin anii ,000+ -i, vor)a ceea, lupul (i sc.im) prul, dar Purcea )a+ /in ,000 pn (n pre&ent, regele Castravete a trecut prin mai multe iposta&e, de la cald, la "rece#, de la lucruri mici, la lucruri mari+ /e la rolul de ru-platnic la cel de "mare contri)ua)il# testate de-a lungul vremii, Purcea este (n pre&ent (n pielea unui persona$ greu de evaluat ca grad de di'icultate a interpretrii 0 dintr-un mare contri)ua)il ce se a'la (n ultimii doi-trei ani, (n ,01,, din cau&a situa!iei cau&ate de natur, regele ne((ncoronat) a a$uns un )iet a'acerist de clas medie+ Cum oamenii din um)r nu suport s-l vad (n aa iposta& de ar.ang.el dec&ut, trimit ctre (naltele 'oruri mesa$e de a$utor+

F;<#I= 45#C&3 *-3 ;54838 !&#&5 >I DI= (#&5 *? F3C? 5= @3= A= 4;5*. !3I 45BI= CI=*8I8C D3# 8<8 @3= *& =5!&>8& >I-3C&;3. Povestea (m)og!irii e'ului de la serele alni!a (ncepe s prind contur (n anul ,000, cnd, prin nite $onglerii ie'tine (ca strategie), dar 'oarte )noase (ca pro'it), Purcea, prin intermediul so!iei, (n numai ,2 de ore, se tre&ete mai tare la porto'el+ 3sta da so!ie iu)itoare, care umple contul so!ului cu cteva miliarde (n numai o &i, riscndu-i li)ertatea+ /ar asta este relatarea de )asm a visului 'rumos trit de Purcea (n a'acerea "4e&ervoarele#, 'iindc dosarul de $udecat nu a mai 'ost la 'el de epic, ci ct se poate de serios+

D<*3#5; D#&/&#E<3#&;&F I-3 I=C;5* 4& F<*85; DI#&C8<#5; (&=&#3;C C&; &C<=<!ICC C&; C<!&#CI3; >I 5= G5#I*C<=*5;8 D& ;3 4&C< D<;G D& ;3 E#&!&3 #&*4&C8IE? , acu&a!i de a)u& (n serviciu, i anume 3urelian 5.erg.inescu, 6icolae 7dic, 8lena Stoenescu i 9i!a Olteanu, cercetati penal (n stare de li)ertate, (n a'acerea dosarul cu pricina, cu propunerea trimiterii acestora (n $udecat+ Cei patru au 'ost cerceta!i penal pentru a)u& (n serviciu, dup ce (n luna iulie ,000 au decis cumprarea a dou re&ervoare de com)usti)il cu o capacitate de 10+000 de metri cu)i, cu :;,5 miliarde de lei, cu toate c valoarea real a celor dou componente era mai mic de un miliard de lei+

C& ;&(?85#? 3#& F;<#I= 45#C&3 C5 3F3C&#&3 D#&/&#E<3#&;&FH &; &*8& C.&I3 >I ;&(?85#3 A=8#& 4&8#<;5I *#; >I 4&C< D<;GC A=8#& C3#& 3 3E58 ;<C 43C85; I;&(3;. Fosta conducere a P8CO /ol$, directorul general 3urelian 5.erg.inescu, directorul economic 6icolae 7dic, director comercial 8lena Stoenescu i 9i!a Olteanu, $urisconsult, (n calitate de repre&entan!i ai societ!ii Peco /ol$, iar Florin Purcea, ca administrator ai Petrolu% S4<, parteneri de a'aceri cu cei dinti+ /e$a cele)rele re&ervoare de com)usti)il, dup care a 'ost )ote&at i dosarul penal, au apar!inut pn (n anul 1=== societ!ii Craser S3 care administra serele de la alnita+

C<=F<#! &I4&#8I/&I #&3;I/38& C5 <C3/I3 4#IE38I/?#II 3C&*8&I *<CI&8?BIC E3;<3#&3 #&3;? 3 #&/&#E<3#&;<# 3 F<*8 *83@I;I8? ;3 %J8 D& !I;I<3=& D& ;&I E&C.I. >lterior, cele dou re&ervoare au 'ost vndute depo&itului de com)usti)il al SC Petrolu% S4< cu ;:, de milioane de lei vec.i+ Pe ,= iunie ,000, patronul Petrolu%, Florin Purcea, i-a vindut re&ervoarele so!iei sale, <iliana Purcea, ca persoan 'i&ic, tot la pre!ul de ;:, de milioane lei vec.i+ ?n aceeai &i, doamna Purcea ree%perti&ea& depo&itul cumprat c.iar (n acea diminea!, iar reevaluarea de dup-amia& d o ci'r de :0 de miliarde de lei vec.i+ <a un calcul simplu, pro'itul este de aproape@ :0 de miliarde de lei vec.i+ Odat 'cut micarea, <iliana

Purcea trece la urmtoarea etap 0 cumpr partea unui asociat al Petrolu% i devine ea partenera de a'aceri a so!ului, Florin, aducnd Petrolu% i totodat 'amiliei Purcea aportul de :0 de miliarde la capitalul social, ct au valorat cele dou re&ervoare+

;3 < *?48?!K=? D54? C& F3!I;I3 45#C&3 *& #&5=&>8& *5@ 5!@#&;3 4&8#<;5IC 4&C< D<;G C5!4?#? #&*4&C8IE&;& #&/&#E<3#& C5 34#<II!38IE +2 D& !I;I3#D& D& ;&I vec.i, sum care nu include Aa%a pe Baloarea 3dugat+ Cum milogul Florin Purcea nu a pltit cele aproape ase miliarde de lei, la ct se ridica AB3-ul, poli!itii l-au luat la (ntre)ri, ast'el c s-a 'cut i legtura (ntre el i P8CO /ol$+ Florin Purcea a 'ost arestat, eli)erat ulterior ii apoi re(ncarcerat+ /in "ec.ipa# Peco /ol$ 3urelian 5.erg.inescu, 6icolae 7dic, 8lena Stoenescu i 9i!a Olteanu au 'ost suspenda!i din 'unc!ii (n luna mai ,001 i acu&a!i de a)u& (n serviciu+

D*-3 *83@I;I8 C? F<*83 C<=D5C&#& 3 *5C5#*3;&I 4&C< D<;GC F?#? *? 3I@? C<!4&8&=B3C 3 3C.I/IBI<=38 5= D&4</I8 D& C3#@5#3=BI A= E3;<3#& D& +LC%+L !I;I3#D& D& ;&IC cau&nd o tul)urare (nsemnat )unului mers al activit!ii societ!ii+ /osarul a 'ost (naintat Parc.etului de pe lng Ari)unalul /ol$ cu propunerea de trimitere (n $udecat a lui 3urelian 5.erg.inescu, 6icolae 7dic, 8lena Stoenescu i 9i!a OlteanuC, a preci&at col+ <uc.ian 9itran, (n ,001 prim-ad$unct al e'ului nspectoratului Dude!ean de Poli!ie /ol$+

A= I3=53#I& 2MMNC 4#I=8#-5= 3C8 3DIBI<=3; ;3 *838585; *<CI&8?BII C<!&#CI3;& 4&8#<;5I O *.#.;.C C5 *&DI5; A= C#3I<E3C C3#8I&#5; N !3IC 45#C&3 F;<#I= >I 45#C&3 >8&F3=I3 ;I;I3=3C (n calitate de asocia!i, .otrsc lrgirea o)iectului de activitate prin introducerea unei serii (ntregi de activit!i, pornind de la comer!ul cu amnuntul, de tutun i )uturi i produse alimentare, pn la produc!ia de material plastic, preluarea !i!eiului, 'a)ricarea produselor c.imice de )a&, construc!ii de cldiri i de geniu civil, lucrri de instala!ii i i&ola!ii, (nc.irierea de utila$e de construc!ii i demolare, cu personal de deservire a'erent, comer! cu ridicata cu produse agricole )rute i animale vii, .oteluri, restaurante, transporturi maritime i de coast, activit!i 'inanciare i activit!i sportive etc+

5= 3= !3I 8K#/I5C A= 2MM2C ;I;I3=3 45#C&3 *& #&8#3(& DI= *C 4&8#<;5I >I AI C&D&3/? *<B5;5I *?5 8<38? 43#8&3C I3# C3 3D!I=I*8#38<# &*8& =5!I8 I;I& 45#C&3C 5= 3;8 !&!@#5 3; F3!I;I&I. "?n con'ormitate cu prevederile <egii nr+ :1E1==0, cu modi'icrile ulterioare i a adunrii generale a asocia!ilor din 1F+01+,00,, (n calitate de asocia!i, am .otrt

urmtoarele* 1+ 4etragerea din societate a dnei Purcea -te'ania <iliana care va cesiona cele 10 pr!i sociale pe care le de!ine, a 100+000 lei 'iecare, adic 1+000+000 lei din capitalul social, dlui Purcea Florin, care primete cele 10 pr!i sociale a 100+000 lei 'iecare, adic 1+000+000 lei din capitalul social+

3*8F&; D; 45#C&3 F;<#I= D&EI=& 3*<CI38 5=IC. *<CI&838&3 A>I !<DIFIC? F<#!3 G5#IDIC? D& *<CI&838& C5 #?*45=D&#& ;I!I838? C5 D<I 3*<CI3BI A= *<CI&838& C5 #?*45=D&#& ;I!I838? C5 3*<CI38 5=IC+ /na Purcea -te'ania <iliana va 'i radiat din toate actele societ!ii, iar (ntreg activul i pasivul societ!ii sunt preluate de asociatul unic dl Purcea Florin+ ,+ Se numete (n 'unc!ia de administrator dl Purcea lie, domiciliat (n comuna 7istre! $ude!ul /ol$# se arat (n actul adi!ional de modo'icare a statutului i contractului societ!ii Petrolu%, cu (nregistrarea =2E201+2:5 din 9onitorul O'icial partea a B-a nr+ 1,20 din 15+;+,00,

A= 2MM+C F;<#I= 45#C&3 &*8& C.&!38 C3 I=C5;438 A= D<*3#5; 4&=3; C5 =#. N%2JJ/N/2MM+C ;3 A=3;83 C5#8& D& C3*3BI& >I G5*8IBI&C 4&=8#5 F3;*5#I A= A=*C#I*5#I. Con'orm /osarului nr+ 12,FF, o)iectul procesului (l repre&int art+ ,=0 din Codul Penal (,00:), care 'ace re'erire la 'alsul (n (nscrisuri su) semntur privat+ "Falsi'icarea unui (nscris su) semntur privat prin vreunul din modurile artate (n art+ ,GG, dac 'ptuitorul 'olosete (nscrisul 'alsi'icat ori (l (ncredin!ea& altei persoane spre 'olosire, (n vederea producerii unei consecin!e $uridice, se pedepsete cu (nc.isoare de la : luni la , ani sau cu amend+ Aentativa se pedepsete#+ Se arat (n art+ ,=0 C+P+ <a = septem)rie ,00:, stadiul procesului este de recurs (n anulare, iar prin deci&ia nr+ ,00G din 15+02+,002, completul de $udecat respinge ca ne'ondat recursul (n anulare+ /e men!ionat c dispo&i!iile re'eritoare la institu!ia "recursului (n anulare#, att (n materie civil, ct i (n materie penal, au 'ost a)rogate pe parcursul anilor ,00:-,002+ D54? 5= 3=C A= 2MM6C F;<#I= 45#C&3 !3I F3C& < G<=(;&#I& >I I&*& >I &; D& *5@ E?;5; 4&8#<;5IC 4#<@3@I; 4&=8#5 3 *& D&83>3 C<!4;&8 D& 3!I=8I#I;& 5#K8& DI= 2MMMC #<8I=D 8<8<D38? >I !&!@#II F3!I;I&I ;3 C<=D5C&#&3 *<CI&8?BII. 3s'el, (n (nregistrarea nr+ 5;E;:G+101 din 9onitorul O'icial din 12+11+,005, (n actul adi!ional la actul constitutiv al Societ!ii Comerciale Petrolu% S+4+<+, cu sediul (n Craiova, se preci&ea& c asocia!ii Purcea Florin i 9urre!u 9arinela, din Craiova, se retrag din societate cesionnd 'iecare 1+505 pr!i sociale (n valoare de 10 4O6 'iecare, repre&entnd 15+050 4O6 aport la capitalul social i respectiv, 15 pr!i sociale (n valoare de 10 4O6 'iecare, repre&entnd 150 4O6 aport la capitalul social, dlui Purcea 9arian, o alt rud de-ale lui Purcea din comuna 7istre!+ 3cesta devine unicul asociat al societ!ii, avnd o cot de 100 H participare la )ene'icii i pierderi+

DD; 45#C&3 F;<#I= >I D<3!=3 !5#?#&B5 !3#I=&;3 D&C;3#? C? 35 A=C3*38 C<=8#3E3;<3#&3 4?#BI;<# *<CI3;& >I =5 !3I 35 =ICI 5= F&; D& 4#&8&8&=BII 3*54#3 *<CI&8?BII. /l Purcea 9arian declar c preia (ntregul activ i pasiv al societ!ii+ /up cesiune, (ntregul capital social 'ormat din 1+5,0 de pr!i sociale (n valoare de 10 4O6 'iecare, respectiv (n valoare total de 15+,00 4O6 apar!ine asociatului unic Purcea 9arian+ ,+ Se revoc din 'unc!ia de administrator Purcea lie, urmnd ca administrarea societ!ii s se 'ac (n continuare, pe durata nedeterminat, de ctre asociatul unic, Purcea 9arian, cu drepturi depline (n anga$area i repre&entarea societ!ii (n rela!iile cu terii+ :+ Societatea sc.im) sediul social (n Craiova@#, se arat (n actul adi!ional din ,005+

36>< ,005 6> 8SA8 ?6SI F 63<>< 3B86A>4 <O4 P863<8 934C3 P>4C83+ Florin 5eorgescu Aeodor 9atei

2 Comentarii to Trecut i prezent de evazionist


1+ vieru spune* ,= martie ,01, la 0;*0: purcea asta e un mare 'igurant+ se da lovit acum da sta pe gramada de )ani+ o arde numai in e%cursii prin italia, spania, )ra&ilia pe unde sparge &ecii de mii de euro pe )auturi scumpe, pe dame de companie, pe .aine de 'irma pt 'amilie 4spunde ,+ diana spune* G aprilie ,01, la 15*,0 purcea 'ace milioane de euro din van&are de castraveti dar in acest moment datorita pasiunii lui pentru dame de companie a lasat-o pe numita 'lavia paunica sa conduca a'acerea de la sere isalnita si sa 'aca )ani la negru pentru el +