You are on page 1of 4

V MY BAY GI R I WASHINGTON DC

Washington DC thng c gi l Washington, "District", hoc n gin l DC, l th ca Hoa K . Vic k kt o lut Residence ngy 16 thng 7 nm 1790, ph duyt vic to ra mt khu vc vn nm dc theo sng Potomac ca B ng t nc. Washington DC l mt thnh ph xinh p vi nhiu cnh quan xinh p v rt hiu khch. Nu mun t v my bay i Washington DC qu khch c th lin h ngay vi i l v my bay Abay tham kho gi v my bay ti Abay. Mc gi chng ti a ra lun r hn so vi cc i l v my bay khc. Hy gi cho chng ti t v my bay gi r i Washington DC no. Cc tiu bang Maryland v Virginia tng hin t hnh thnh cc khu vc lin bang, trong bao gm cc khu nh c t trc ca Georgetown v Alexandria . t theo tn ca George Washington , cc thnh ph ca Washington c thnh lp vo nm 1791 phc v nh l th quc gia mi. i hi quay tr li vng t ban u nhng li Virginia vo nm 1846 v to ra mt chnh quyn thnh ph duy nht cho phn cn li ca huyn trong nm 1871.

Washington DC, c dn s c tnh 646.449 vo nm 2013, ni ng dn nht ti Hoa K. Hnh khch t xung quanh vng ngoi Maryland v Virginia tng dn s ca thnh ph hn mt triu trong tun lm vic. Cc trung tm ca tt c ba ngnh ca chnh ph lin bang ca Hoa K ang trong huyn, trong c Quc hi, Ch tch nc v Ta n Ti cao . Washington l ni c nhiu quc gia di tch v bo tng, nm ch yu trn hoc xung quanh National Mall . Thnh ph c 176 i s

qun nc ngoi cng nh tr s ca nhiu t chc quc t, t chc cng on, cc t chc phi li nhun, cc nhm vn ng hnh lang, v cc hip hi chuyn nghip.

Cuc bu c ti a phng th trng v 13 thnh vin hi ng thnh ph phi huyn t nm 1973. Tuy nhin, Quc hi duy tr quyn ti cao i vi thnh ph v c th lt lut php a phng. C dn DC bu khng c quyn biu quyt , ti i biu Quc hi vi H vin M nhng qun khng c i din trong Thng vin M . Cc sa i Hai mi ba vo Hin php Hoa K , c ph chun nm 1961, cp huyn ba phiu i c tri trong cuc bu c tng thng.

Washington DC, c dn s c tnh 646.449 vo nm 2013, ni ng dn nht ti Hoa K. Hnh khch t xung quanh vng ngoi Maryland v Virginia tng dn s ca thnh ph hn mt triu trong tun lm vic. Washington Metropolitan Area , trong huyn l mt phn, c dn s 5,7 triu, ln th by khu vc th trong c nc.

Nn kinh t

Washington c mt nn kinh t a dng ngy cng tng vi mt tng ln ca cng vic chuyn mn v dch v kinh doanh. Cc sn phm nh nc tng ca huyn trong nm 2010 l 103.300.000.000 $, trong s xp hng n s 34 so vi 50 tiu bang Hoa K. Cc sn phm tng ca Vng th Washington l 425.000.000.000 $ trong nm 2010, lm cho n l nn kinh t th ln th t ti Hoa K. Tnh n thng su nm 2011, Vng th Washington c mt t l tht nghip 6,2%, th hai -thp nht t l gia s 49 khu vc tu in ngm ln nht trong c nc. Qun Columbia chnh n c mt t l tht nghip 9,8% trong khong thi gian tng t.

Trong nm 2012, chnh ph lin bang chim khong 29% vic lm ti Washington, DC [116] ny c cho l chng nga cho Washington suy thoi kinh t quc gia v chnh ph lin bang tip tc hot ng ngay c trong thi k suy thoi. Nhiu t chc nh cng ty lut , nh thu c lp (c quc phng v dn s), cc t chc phi li nhun, cc cng ty vn ng hnh lang, cng on, cc nhm thng mi cng nghip, cc hip hi chuyn nghip c tr s chnh ti hoc gn DC c gn gi vi chnh ph lin bang.

Du lch l ngnh cng nghip ln th hai ca Washington. Khong 18,9 triu du khch ng gp 4,8 t USD cho nn kinh t a phng vo nm 2012. Cc huyn cng t chc gn 200 i s qun nc ngoi v cc t chc quc t nh Ngn hng Th gii , cc Qu Tin t Quc t (IMF) , cc T chc cc nc chu M , Ngn hng Pht trin lin M, v T chc Y t Pan American . Trong nm 2008, nc ngoi on ngoi giao Washington s dng khong 10.000 ngi v ng gp khong $ 400,000,000 hng nm cho nn kinh t a phng.

Qun ngnh cng nghip khng lin quan trc tip n chnh ph ngy cng tng, c bit l trong cc lnh vc gio dc, ti chnh, chnh sch cng, v nghin cu khoa hc. i hc Georgetown , i hc George Washington , Bnh vin Trung tm Washington , Trung tm y t quc gia ca tr em v trng i hc Howard l nm u khng Chnh ph lin quan n s dng lao ng trong cc thnh ph nh nm 2009. Theo s liu nm 2011, bn trong s 500 cng ty ln nht trong c nc c t tr s chnh qun.

Kh hu

Washington c kh hu nhit i khu vc ( Koppen : CFA) v c bn ma r rt. Kh hu ca n l in hnh ca khu vc gia i Ty Dng ca M ra khi cc vng nc. Qun l trong nh my khu vc gn trung tm thnh ph, v nhng ni khc trong thnh ph, cho thy mt kh hu n i.

Ma xun v ma thu m p, trong khi ma ng mt m vi tuyt ri hng nm trung bnh 15,5 inch (39 cm). Nhit ma ng trung bnh khong 38 F (3.3 C) t gia thng Mi Hai n gia thng hai. Ma h nng v m t vi mt thng by trung bnh hng ngy ca 79,8 F (26,6 C) v m tng i trung bnh hng ngy khong 66 %, c th gy kh chu c nhn trung bnh. S kt hp ca nhit v m trong ma h mang li nhng cn bo rt thng xuyn, mt s trong i khi to ra cn lc xoy trong khu vc.