You are on page 1of 6

T MUA V MY BAY GI R I THY S V my bay gi r | V my bay i Thy S | Gi v my bay i Thy S

Thy S nm trung tm ca Chu u, y l mt t nc thanh bnh c rt nhiu nhng cnh p cng nh i ni gip n tr thnh mt t nc p v th mng. Thy S ni ting nht v sn xut ng h v l mt trong nhng nc c nn kinh t pht tri n nht trn th gii. Abay l i l ca rt nhiu cc hng hng khng ln trn th gii. Chng ti t chc bn v my bay i Thy S t nhiu hng hng khng ln trn th gii gip qu khch c thm nhiu la chn khi mua v my bay i Thy S. Gi v my bay i Thy S ca chng ti l v my bay gi r nn s hu c mt tm v my bay gi r i Thy S qu khch cn thng xuyn truy cp trang Abay.vn c c thng tin khi t v my bay i Thy S ti Abay.

Chnh sch ca Thy S v pha Lin minh chu u

Thy S khng phi l mt phn ca Lin minh chu u , tuy nhin, duy tr quan h cht ch vi n thng qua cc tha thun . Khong hai mi tha thun ln v hng trm cc tha thun c k kt trong nhng nm qua, trong c Hip nh thng mi t do (FTA) nm 1972, Hip nh Bo him nm 1989, Hip nh song phng ca nm 1999 v cc Hip nh song phng II vo nm 2004. V mt kinh t, mc thng mi nc ngoi trong nm 2008, 62% kim ngch xut khu , ln ti 128 050 700 000 franc Thy S v 81,2% ca nhp khu vi s tin l 151 775 200 00 0 franc Thy S , c thc hin vi Lin minh chu u. V con ngi, trong nm 2008, 405 393 Thy S sinh sng ti Lin minh chu u v 1.026.495 cng dn EU sng Thy S 47 . Ngi Thy S cai tr nhiu ln k t ngy 09 Thng 10 nm 1992, khi Thy S t chi 50,3% l mt phn ca khu vc kinh t chu u, ng mun duy tr quan h vi Lin minh chu u . Bao gm cc hip nh song phng v s xm nhp ca Thy S trong khu vc Schengen , m sau khi chp nhn, cho php cc thnh vin cng dn ca Lin minh chu u to iu kin nhp cnh v xem vic di chuyn n Thy S v ngc li. Thu nh l kt qu ca cuc khng hong kinh t 2008-2009 , Thy S phi sa i cc chnh sch ti kha di p lc ca mt s bang ca Lin minh chu u (c bit l Php v c ). V vn chuyn ca xe ti t Lin minh chu u, ngi dn Thy S bnh chn trng cu dn vo nm 1991 ng h s ra i ca mt l ph xe hng nng lin quan n li ch v vo nm 1992 vic xy dng ng dy mi ng st qua dy ni Alps , khuyn khch cc xe ti Lin minh chu u hot ng trn cc tuyn ng ca n i qua tuyn ng st qua cng .

Dn s v x hi

Thy S nm ti ng t ca mt s quc gia ln ca chu u nh hng n ngn ng v nn vn ha ca n. Thy S c bn ngn ng quc gia chia thnh bn cng nhn trong lnh vc ngn ng n ng nguyn tc: c pha bc v trung tm, Php pha ty, v pha nam, v cui cng Romansh c ni ch yu l do dn tc thiu s pha ng nam ni. C dn s dng ch yu l c l 65,6% tng dn s, 22,8% Php, v Romansch 8,4% n di 0,6%. Khong 9% dn s da trn nhp c ch yu l s dng ngn ng khng quc gia.

Ngn ng

c c l ngn ng s dng rng ri nht. Dn s ni chung ni mt trong nhiu phng ng Thy S c hoc Schwyzerttsch , c hng mt gi tr x hi cao, k c trong cc trung tm th. Vic s dng cc tiu chun ca c - Hochdeutsch ngha en dch l "Cao c" - c gii

hn trong cc tnh hung trang trng nht. Trong trng hc, nng cao trnh ca sinh vin ngi c thng thch ni ting a phng, mt s bang ni ting c (bao gm c Zurich , Schwyz , Uri v Zug ) p t vic s dng h thng ca Hochdeutsch , v gio vin c yu cu ch ni bng ngn ng . Trn thc t, n c tm thy trong nhng nm gn y, sau khi iu tra dn s lin bang nm 2000, tng vic s dng cc phng ng trong cc trng ni ting c ti cc chi ph ca c. Vi vi ngoi l tt c c vit bng tiu chun ca c.

Php Php c ni khu vc pha ty thng c gi l Ty Thy S . Bn bang l n ng Php ( Geneva , Jura , Neuchtel v Vaud ), ba l chnh thc song ng Php-c: Fribourg , Valais v Berne . Hu nh tt c cc Romandie l ngn ng Php hng hu nh tt c cc phng ng b tuyt chng trong XX ngy th k . Thm ch ngy nay n c ni trong bang Fribourg, Valais v Vaud 59 . Trong bang Jura mt phng ng du , cc Franche-Comt l ting a phng. Mc d h tr th ch v thc t l ting a phng c ng k trong hin php Jura, ngn ng a phng khng pht trin 60 .

c ni pha nam, mt khu vc thng c gi l Thy S : Ticino v phn ni cc bang Graubnden . Vic s dng cc phng ng Ticino , lin quan n phng ng Lombard , vn cn rt sng ng.

Romansh

Romansh c ni nh mt thiu s trong bang Grisons. Ngn ng khng c tnh trng tng t nh c, Php v . Theo khon 1 iu 70 61 ca Hin php Lin bang, cc ngn ng chnh thc ca Lin on l c, Php v . Romansh l ngn ng chnh thc bo co rng cc loa Lin on v Romansh.

Khc Ting Anh thng xuyn v ngy cng c s dng ti ni lm vic, bao gm c chnh quyn. Cha c cng nhn chnh thc. Cui cng, La tinh i khi c s dng khi n l cn thit ch cc t chc Thy S mt ngn ng: Confderatio Helvetica (CH), Pro Helvetia , Pro Natura , Infirmis Pro , vv.

a s gio dc i hc c ging dy trong mt trong hai ngn ng chnh (c hoc ting Php) do v tr ca h trong mt trong cc khu vc trong mt n (c o to th y ) hoc vn cn din ra mt s ngn ng hn hp: gio vin v hc sinh ni ngn ng m ca h (mc hu tr chuyn gia bo him).

Nn kinh t

Nn kinh t Thy S l mt trong nhng ni pht trin nhanh nht v pht trin nht trn th gi mc d Thy S l rt ngho trong nguyn liu v khng c nhin liu ha thch . Dch v, chng hn nh ngn hng, bo him, cng nh c kh chnh xc theo nh hng, c nc sn xut hng ha gi tr gia tng ch yu l cao. Mc sng l mt trong nhng ni cao nht th gii. Ngoi ra, s n nh v tnh trung lp ca n thu ht c nhiu vn nc ngoi v cc t chc quc t nh Lin Hp Quc . Ngnh i hc chim vo nm 2005 72,4% GDP v 295.622 cng ty, s dng 72,5% dn s lm vic trong nm 1960, n chim trn 40% 69 . Khu vc th cp chim vo nm 2005 26,3% GDP v 76 927 doanh nghip, s dng 23,7% dn s lm vic trong nm 1960, ng t chc 25% dn s khong 69 . Lnh vc chnh nm 2005 chim 1,3% GDP v 68 050 doanh nghip, s dng 3,8%. Sau nhiu nm t hoc khng c tng trng, s phc hi cm thy trong gia nm 2003. Trong nm 2004, tc tng trng ca GDP l 2,5% v 2,6% trong nm 2006. Trong nm

2006 v nm 2007, t 3,6%. Trong na u nm 2008, GDP ch tng khim tn trong na th hai sau un cong. Do hiu ng c s, tng trng l 1,9%, mt con s trong quan im vi s tng trng dn s cao (+ 1,3%). Thy S vt qua suy thoi kinh t 2008-2009 so vi cc nc khc. Mng trong qu II nm 2009 chng kin s suy gim trong tng GDP l 2,7%, thp hn t l Nht Bn (- 8,6%), c (- 6,7%), (- 6,5%), Anh (- 5,8%), M (- 3,8%) v Php (3,5%) 71 . Trong nm 2009, GDP t 535.300.000.000 CHF 72 . T l tht nghip , mc d thay i ph thuc vo bang, l tng i thp (3,7% cho nm 2009 v 2,8% trong thng 6 nm 2011) 73 , v lm pht tng i thp (t thng 5 nm 1993 v thng 4 nm 2010, lm pht lng bnh qun hng nm 0,9%) 74 .

Vn ha

Truyn thng , tn ngng , di sn chung, ngn ng , chnh sch vn ha Thy S, s khuyn khch v ph bin vn ha c ngha l, cc s kin v a im ca vn ha v ngh thut thc hnh Thy S hay Thy S l tt c cc im ni bt c trng cho cc cng ty Thy S. Thy S, ca v tr a l v lch s ca n c ngp trn trong nn vn ha Latin v c , cc hi quan cng tn ti nh vng ngn ng a phng. Tht vy, c nc c bn th ting quc gia ( c (64%), cc Php (20%), cc (6%) v Romansh (<1%)). a dng vn ha, l iu cn thit cho s gn kt ca t nc, l mt phn ca bn sc ca Thy S 88 .