You are on page 1of 3

Abay l i l v my bay ca rt nhiu cc hng hng khng ln chuyn cung cp v my bay gi r i ti cc a im trn th gii vi nhiu dch v hp dn.

Bn thc s mun t v my bay i San Francisco vi gi r nht? Gi v my bay ti Abay lun l r nht. Bn c th truy cp vo xem bng gi v my bay ti Abay c c thng tin mt cch chnh xc nht. Vi Abay bn c th c c mt tm v my bay gi r i San Francisco mt cch nhanh chng v thun li nht c th.

a l

San Francisco nm trn b bin pha Ty ca Hoa K pha bc ca bn o San Francisco v bao gm on quan trng ca Thi Bnh Dng v vnh San Francisco trong ranh gii ca n. Mt s tranh v hn o - Alcatraz , Treasure Island v lin k o Yerba Buena, v mt phn nh ca o Alameda , Red Rock Island , v Angel Island -l mt phn ca thnh ph. Thm na khng c ngi qun o Farallon, 27 dm (43 km) ngoi khi Thi Bnh Dng. San Francisco ni ting vi nhng ngn i ca n . C hn 50 ngn i trong gii hn thnh ph. Mt s khu ph c t tn theo ngn i, bao gm Nob Hill , Potrero Hill. Gn trung tm a l ca thnh ph, pha ty nam ca khu vc trung tm thnh ph, l mt lot cc ngn i t ng dn c. Twin Peaks mt cp i to thnh mt trong nhng im cao nht ca thnh ph, to thnh mt im b st ph bin. Ngn i cao nht ca San Francisco, ni Davidson, l 925 feet (282 m) cao v c gii hn vi 103 feet (31 m) c xy dng vo nm 1934.

B bin San Francisco pht trin vt qu gii hn t nhin ca n. Ton b khu ph nh Marina, Mission Bay , v Hunters Point , cng nh phn ln ca Embarcadero. Treasure Island c xy dng t vt liu no vt t vnh cng nh cc ti liu t ng hm thng qua Yerba Buena o trong xy dng cu Bay. t c xu hng khng n nh trong trn ng t. Kt qu l ha lng gy ra thit hi ln n ti sn xy dng trn n, nh c chng minh qun

Marina trong trn ng t Loma Prieta nm 1989 . Hu ht cc ngun nc t nhin ca thnh ph, nh Islais Creek v Mission Creek , c culverted v c xy dng trn , mc d y ban Tin ch cng cng ang nghin cu xut vi nh sng ban ngy hoc khi phc li mt s lch.

Kh hu

Mt cu ni ph bin khng chnh xc do Mark Twain l "ma ng lnh nht ti tng tri qua l mt ma h San Francisco". Kh hu San Francisco l c trng ca mt-ma h kh hu a Trung Hi ( CSB ) ca b bin California, "ni chung c trng bi ma ng n ha m t v ma h kh". K t khi n c bao bc ba pha bi nc, thi tit San Francisco b nh hng mnh bi cc dng mt m ca Thi Bnh Dng, trong trung bnh dao ng nhit v sn xut mt cch ng k quanh nm kh hu n ha vi t bin i nhit theo ma.

Trong s cc thnh ph ln ca M, San Francisco c ngha l lnh nht hng ngy, ti a, v nhit ti thiu cho thng su, thng by v thng Tm. Trong sut ma h, khng kh nng trong cc thung lng ni tht California to ra mt vng p sut thp m rt ra nhng cn gi t Bc Thi Bnh Dng cao thng qua Golden Gate, to ra cc thnh ph gi mt c trng v sng m . Sng m l t r rng hn trong cc khu ph pha ng v trong thi gian cui ma h v u ma thu, l thi gian nng nht trong nm.

Do a hnh v hng hi nh hng mnh ca n, San Francisco trng by v s khc bit vi kh hu . Nhng ngn i cao trung tm a l ca thnh ph chu trch nhim cho mt sai 20% lng ma hng nm gia cc b phn khc nhau ca thnh ph. H cng bo v khu dn c trc tip n pha ng ca h t cc iu kin sng m v i khi rt lnh v nhiu gi c kinh nghim trong Qun Hong hn ; cho nhng ngi sng pha ng ca thnh ph, San Francisco l nhiu nh nng , vi mc trung bnh ca 260 ngy r rng, v ch c 105 ngy my mi nm.

Nhit vt qu 75 F (24 C) trung bnh ch c 29 ngy mt nm. Thi gian kh ca thng nm-thng mi l nh lm m, vi nhit cao trung bnh 64-71 F (18-22 C) v thp ca 51-56 F (11-13 C). Thi gian ma ca thng mi mt-thng t l hi lnh, vi nhit cao 58-64 F (14-18 C) v thp ca 46-51 (8-11 C) F. Trn trung bnh, c 73 ngy ma mt nm, v lng ma trung bnh hng nm 23,6 inch (599,44 mm). Tuyt ri trong thnh ph l rt him, ch c 10 tch ly th o lng c ghi nhn k t nm 1852, gn y nht l vo nm 1976 khi ln n 5 inch (130 mm) gim trn Twin Peaks.

Nhit cao nht c ghi nhn ti chnh thc thi tit quc gia vn phng l 103 F (39 C) vo ngy 17 thng 7 nm 1988, v 14 thng 6 2000. Nhit thp nht c ghi nhn l 27 F (3 C) vo ngy 11 thng 12 nm 1932.