You are on page 1of 3

Bng gi v my bay VietJet Air, Vietnam Airlines, Jetstar,

Air Mekong
ABAY xin gii thiu n Qu khch hng bng gia ve may bay tham kho trn mt s chng
bay ni a ph bin ca cc hng hng khng: VietJet Air, Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Air
Mekong. Gi v di y l gi v mt chiu, bao gm thu v l ph. Bng gia ve may bay
di y ch mang tnh cht tham kho. V my bay ny c th thay i theo ngy bay v thi
gian bay ca Qu khch.

Bng gi v my bay VietJet Air

Khi hnh t H Ni
im n

Gi v

TP HCM
Nng
Bun Ma Thut
Lt
Nha Trang
Ph Quc

1.051.000
810.000
1.020.000
1.152.000
1.132.000
2.579.000

Hu

580.000

im n
H Ni
Nng
Vinh
Bun Ma Thut
Nha Trang
Hu
Hi Phng
Ph Quc

Gi v
1.051.000
810.000
1.261.000
571.000
1.066.000
769.000
1.132.000
670.000

Khi hnh t TP HCM

Bng gi v my bay Vietnam Airlines

Khi hnh t H Ni
im n
TP HCM
Nng
Bun Ma Thut
Lt
Nha Trang
Vinh

Gi v
1.844.000
1.239.000
1.844.000
1.864.000
1.844.000
1.459.000

Hu
Cn Th

1.019.000
1.844.000

in Bin Ph
Tam K

1.129.000
1.239.000

Ph Yn

1.844.000

im n
H Ni
Nng

Gi v
1.844.000
999.000

Vinh
Bun Ma Thut
Nha Trang
Cn o
Ph Quc
Hu
Hi Phng
C Mau
Tam K
Ph Yn
Thanh Ha

1.844.000
909.000
1.129.000
1.734.000
1.129.000
1.019.000
1.844.000
1.734.000
1.459.000
1.734.000
1.514.000

Khi hnh t TP HCM

Bng gi v my bay Jetstar

Khi hnh t H Ni
im n
TP HCM

Gi v
1.250.000

Nng
Nha Trang

810.000
1.415.000

Khi hnh t TP HCM


im n
H Ni

Gi v
1.129.000

Nng
Vinh

790.000
1.132.000

Bun Ma Thut
Hi Phng

579.000
1.129.000

Ngoi cc chng bay ni a, ABAY cn cung cp v my bay gi r i quc t ca hn 350


hng hng khng trn th gii. H thng t v my bay quc t ti website www.abay.vn lun
cp nht gi v v hnh trnh bay mi nht. Qu khch c th t c v i quc t vi gi tt
nu t v my bay mua sm ti ABAY.

Gi v my bay ca cc hng hng khng s ph thuc vo ngy bay, gi bay ca Qu khch, v


vy bit gi v chng bay ca mnh chnh xc, Qu khch hy truy cp www.abay.vn tm
kim hnh trnh v xem bo gi trn h thng ca ABAY. Ch cn la chn im i, im n,
ngy i, ngy v, ABAY s cho Qu khch bng gi, chi tit ngy gi bay ca cc hng hng
khng Qu khch la chn chuyn bay ng cho mnh. ABAY chc Qu khch c mt
chuyn bay an ton, thoi mi !