Încărcarea acumulatorilor Li-Ion

În acumulatori, încărcarea şi descărcarea este o reacţie chimică, dar se spune că acumulatorii Li-Ion sunt o excepţie de la aceasta. În cazul acestora, experţii în domeniul acumulatorilor vorbesc despre energiile care curg în interior şi în exterior ca iind parte a mişcării ionice între anod şi catod. Într-o oarecare măsură, această a irmaţie este adevărată, iar în cazul în care oamenii de ştiinţă au dreptate, atunci acumulatorul ar trebui să dureze veşnic. !otuşi acest lucru este numai o iluzie. "xperţii dau vina pe slăbirea ionilor care sunt prinşi precum într-o capcană. #entru simpli icare, vom lua în considerare îmbătr$nirea din cauza coroziunii care a ectează toate sistemele de acumulatori. Încărcătorul pentru acumulatori Li-Ion este un dispozitiv limitator de tensiune, asemănător cu cel pentru acumulatorii cu #lumb. %i erenţa constă în debitarea unei tensiuni mai mari pentru iecare element, toleranţa redusă a di erenţei aţă de tensiunea nominală de încărcare şi lipsa pierderii sau variaţia tensiunii la încărcarea maximă. În timp ce acumulatorii plumb-acid o eră o anumită lexibilitate în ceea ce priveşte tensiunea limită, producătorii de acumulatori Li-Ion sunt oarte stricţi în ceea ce priveşte stabilirea acestei tensiuni limită pentru că acumulatorii Li-Ion nu acceptă supraîncărcarea. &u toate acestea, nu există un încărcător minune care să promită prelungirea vieţii acumulatorului şi metode care să pompeze o capacitate suplimentară în acumulator. 'istemul Li-Ion este unul (curat) şi poate debita numai ceea ce absoarbe. *cesta nu acceptă orţări peste limite. +a,oritatea acumulatorilor se încarcă cu -,. /0element, cu o toleranţă de 123 m/0element. 4 tensiune mai mare ar putea spori capacitatea, dar oxidarea ce rezultă în urma acestei creşteri a tensiunii de încărcare ar reduce durata de viaţă a acumulatorului. "ste oarte importantă problema siguranţei în cazul în care tensiunea de încărcare trece dincolo de limita de -,. /0element. În igura 5 se poate vedea diagrama tensiunii şi curentului, etapele prin care trece acumulatorul Li-Ion şi curentul constant de încărcare şi încărcarea maximă.

Figura 1. Etapele de încărcare ale acumulatorului Li-Ion

5

*cumulatorul Li-Ion este complet încărcat atunci c$nd curentul scade p$nă la un nivel predeterminat sau p$nă la nivelul de la terminarea 'tadiului . de încărcare. În loc să scadă încărcarea, unele dintre încărcătoare aplică o încărcare ocazională atunci c$nd tensiunea acumulatorului scade către valoarea de -,32 /0element 6'tadiul -7. 8ata de încărcare la acumulatorii Li-Ion obişnuiţi este între 3,2 şi 5& în 'tadiul 5, iar timpul de încărcare la maxim este de aproximativ 9 ore. #roducătorii recomandă încărcarea acumulatorului de tip 5:;23 p$nă la 3,:& sau mai puţin. *st el, e icienţa încărcării este de <= p$nă la << la sută, iar celula răm$ne rece în timpul încărcării. >nele pachete de acumulatori Li-Ion pot avea o creştere a temperaturii de circa 2?& atunci c$nd se a,unge la încărcarea maximă. *cest lucru se poate datora circuitului de protecţie încorporat şi0sau rezistenţei interne prea mari. Încărcarea este completă atunci c$nd acumulatorul atinge pragul de tensiune iar curentul scade p$nă la trei procente din curentul nominal de încărcare. %e asemenea, un acumulator este considerat complet încărcat atunci c$nd nivelul curentului de încărcare a scăzut şi nu coboară mai ,os de 9@. 4 auto-descărcare pronunţată ar putea i cauza acestei scăderi sub limita de 9@. &reşterea curentului de încărcare nu va accelera prea mult încărcarea maximă a acumulatorului. &u toate că acumulatorul va a,unge la tensiunea maximă în timp mai scurt, încărcarea p$nă la saturaţie nu va ţine prea mult. &reşterea nivelului curentului de încărcare modi ică pur şi simplu timpul necesar iecărei etapeA 'tadiul 5 va i mai scurt, dar 'tadiul . va i mai lung. &u toate acestea, un nivel mai ridicat al curentului va încărca mai rapid acumulatorul p$nă la un nivel de aproape =3@. *cumulatorii Li-Ion nu trebuie să ie complet încărcaţi, aşa cum este şi cazul acumulatorilor cu plumb-acid, şi nici nu este de dorit acest lucru. %e apt, este mai bine ca aceştia să nu ie complet încărcaţi, pentru că tensiunea prea mare a acestora îi suprasolicită. *legerea unei tensiuni de prag mai mică sau eliminarea completă a încărcării p$nă la saturaţie, aceasta prelungeşte durata de uncţionare a acumulatorului dar în acelaşi timp reduce şi durata de olosinţă a acumulatorului după o încărcare. *v$nd în vedere aptul că piaţa de consum promovează o olosire la maximum a acumulatoarelor, aceste încărcătoare sunt construite să le încarce la capacitatea maximă în loc să le extindă durata de olosinţă. >nele dintre încărcătoarele ie tine, de larg consum, par să olosească metoda simpli icată de încărcare şi olosire imediată a acumulatorului, cea care presupune încărcarea unui acumulator LiIon în timp de o oră sau chiar mai puţin, ără a mai ţine cont de 'tadiul ., cel de saturaţie a încărcării. *cumulatorul pare ast el să ie (pregătit), gata încărcat, atunci c$nd acesta atinge pragul de tensiune de la 'tadiul 5. *v$nd în vedere starea de încărcare 6'o&, 'tate-o -&harge7 din acest punct, acesta este numai de :2@, iar utilizatorul se va pl$nge de un timp prea scurt de uncţionare între două cicluri de încărcare a acumulatorului 6sau al pachetului de acumulatoare7, neştiind că de apt încărcătorul este de vină pentru acest lucru. %in acest motiv, mulţi dintre acumulatori sunt înlocuiţi în timp ce se a lă încă în perioada de garanţie, iar acest enomen este destul de comun în industria 6tele oniei7 celulare. "vitarea încărcării la maxim are şi bene icii, iar unii dintre producători au stabilit un prag mai mic al încărcării tocmai în scopul de a prelungi durata de viaţă a acumulatorului. !abelul 5 ilustrează capacităţile estimate atunci c$nd încărcarea se ace la di erite praguri ale tensiunii cu şi ără încărcarea de saturaţie. Încărcare Capacitate la
 Timpul de Capacitate cu (V/element) tensiunea limită încărcare saturaţie completă 3.80 60% 120 min. 65% 3.90 70% 135 min. 76% 4.00 75% 150 min. 82% 4. 0 80% 165 min. 87% 4.!0 85% 180 min. 100% Tabelul 1. Caracteristicile tipice de încărcare a acumulatorului Li-Ion

.

#rin saturaţie completă, la tensiunea maximă, se măreşte capacitatea acumulatorului, dar în acelaşi timp apare şi e ectulă de (oboseală), de orţare a limitelor acestuia din cauza tensiunii prea mari. *tunci c$nd acumulatorul descărcat este pus la încărcare, tensiunea pe bornele acestuia creşte rapid. *cest comportament poate i comparat cu ridicarea unei greutăţi mari cu a,utorul unei benzi elastice. Braţul ridicător se deplasează repede în sus, dar greutatea răm$ne în urmă. !ensiunea de încărcare de pe bornele acumulatorului se va stabiliza numai atunci c$nd acesta este încărcat aproape complet 6vezi Cigura 97. *ceastă caracteristică a încărcării este tipică pentru toate tipurile de acumulatori.

Figura 2. Varia ia capacită ii de încărcare în !unc ie de tensiune într-un acumulator Li-Ion &apacitatea de încărcare este în uncţie de tensiunea de încărcare, precum în cazul ridicării unei greutăţi mare cu a,utorul unei benzi elastice. %acă luăm în calcul că aceasta este o tensiune cu circuit închis (CCV, Closed Circuit Voltage), este imposibilă citirea capacităţii de încărcare în timpul încărcării. #oate i totuşi citită tensiunea de circuit deschis (OCV, Open Circuit Voltage), aceasta put$nd i de olos pentru a predetermina starea de încărcare 6'o&, 'tate-o -&harge7 după ce bateria încărcată a stat ne olosită timp de c$teva ore. În perioada de repaus se relaxează agitaţia 6ionică7 din acumulator, acesta recăpăt$ndu-şi ast el o anumită stare de echilibru. În mod similar, în cazul tuturor tipurilor de acumulatori, temperatura in luenţează tensiunea de circuit deschis 6OCV7. *cumulatorii Li-Ion nu pot absorbi supraîncărcarea, ast el că, atunci c$nd aceştia sunt complet încărcaţi, curentul trebuie să ie oprit. 4 continuare a încărcării ar ace ca litiul metalic placat să se scurgă în exterior şi să compromită siguranţa la încărcare a acumulatorului. #entru a minimiza orţarea acestuia, acumulatorul se păstrează la o încărcare de v$r de -,.3 /0element c$t mai scurt timp posibil. Îndată ce încărcarea este terminată, tensiunea acumulatorului începe să scadă şi acest lucru va determina eliberarea din supratensiunea în care se a lă. 4dată cu trecerea timpului, tensiunea de circuit deschis se va stabiliza între 9,;3 şi 9,<3 /0element. %e reţinut este aptul că, un acumulator Li-Ion care a primit o încărcare completă, în mod saturat, îşi va menţine la borne o tensiune mai mare şi pentru o perioadă mai lungă de timp dec$t unul care a ost încărcat în mod rapid şi cu încărcarea terminată la pragul de tensiune ără saturaţia încărcării.
9

*tunci c$nd un acumulator trebuie să ie lăsat la încărcare pentru utilizarea ulterioară după un timp mai îndelungat, anumite încărcătoare au capabilitatea de a aplica o încărcare scurtă pentru compensarea slabei auto-descărcări a acumulatorului şi pentru compensarea consumului circuitului de protecţie al acumulatorului. Încărcătorul poate ace un salt al tensiunii atunci c$nd tensiunea de circuit deschis scade p$nă la nivelul de -,32 /0element, pentru a o ridica înapoi la -,.3 /0element. Încărcătoarele sunt construite pentru modul de încărcare operaţională a acumulatorul şi pentru modul de depozitare 6stand-bD7, acest mod standbD lasă adesea tensiunea din acumulator la valoarea de - /0element în loc să o încarce la maxim cu -,.3 /0element. *cest lucru reduce solicitarea în tensiune a acumulatorului, prelungind ast el durata de viaţă a acestuia. *numite dispozitive portabile alimentate cu acumulatori Li-Ion răm$n într-o poziţie de echilibru şi pe poziţia cuplat. &urentul absorbit de aceste tipuri de aparatură se numeşte sarcină parazită şi poate induce în eroare ciclul de încărcare al acumulatorului. #roducătorii de acumulatori au s aturi împotriva acestei sarcini parazite din cauză că aceasta poate induce mini-cicluri de încărcare sau cicluri incomplete. *st el, acumulatorul este în mod continuu descărcat sub tensiunea de -,.3 /0element prin încărcător. În acest caz, nivelul de suprasolicitare pe acumulator este destul de mare din cauza ciclurilor care scad sub pragul de -,.3 /0element. *paratura portabilă alimentată cu acumulatori trebuie oprită în timpul c$t se ace încărcarea acumulatorilor. *cest lucru permite ca acumulatorul să a,ungă în mod nestingherit la tensiunea de prag şi ast el, încărcarea cu un curent redus. 4 sarcină parazită (derutează) încărcătorul, lu$nd-o în calcul ca şi cum aceasta ar i de apt tensiunea acumulatorului, se omite ast el stadiul c$nd curentul trebuie să a,ungă la nivelul de saturaţie, acesta scăz$nd. *st el, un acumulator poate i complet încărcat, în condiţiile acestea el (solicit$nd) din partea încărcătorului ca încărcarea să continue. *cest lucru duce la suprasolicitarea ne,usti icată a acumulatorului şi la compromiterea siguranţei în olosire. #ro esioniştii în domeniul acumulatorilor sunt de acord că încărcarea celor Li-Ion este mai simplă şi mai lesne de realizat dec$t în cazul acumulatorilor pe bază de Eichel. *v$nd în vedere toleranţele în legătură cu tensiunea, circuitele de încărcare sunt relativ simple. Limitarea tensiunii şi ţinerea sub observaţie a decuplării de la încărcare este mai uşor de ăcut dec$t analiza complexă a acumulatorului care se poate modi ica odată cu (îmbătr$nirea) acumulatorului. &urenţii de încărcare în cazul acumulatorilor Li-Ion sunt mai puţin critici şi pot varia oarte mult. 'e pot încărca în orice mod, inclusiv din surse de energie regenerabilă cu ar i panourile solare sau turbinele eoliene. *bsorbţia la încărcare este oarte mare şi de asemenea se pot încărca lent şi intermitent, încărcarea este pur şi simplu mai îndelungată, ără să a ecteze în mod negativ acumulatorul. Lipsa încărcării prelungite este de a,utor în simpli icarea încărcătorului.

"upraîncărcarea acumulatorilor Li-Ion
*cumulatorii Li-Ion operează în siguranţă atunci c$nd sunt încărcaţi cu tensiunea stabilităA dacă aceasta este depăşită, acumulatorul devenind instabil dacă din negli,enţă este încărcat cu o tensiune mai mare dec$t cea speci icată de producător. Încărcarea în mod prelungit cu o tensiune mai mare de -,93 / ormează o depunere de Litiu metalic pe anodul acumulatorului în timp ce catodul devine un material care dega,ă un material oxidant, acesta îşi pierde stabilitatea şi produce dioxid de carbon 6&4.7. #resiunea în element va creşte, iar dacă încărcarea va continua, se activează sistemul încorporat de întrerupere a curentului 6&I%, &urrent Interrupt %evice7, cel care stabileşte deconectarea de siguranţă a curentului de încărcare c$nd presiunea în element depăşeşte 5.9:3 F#a 659,; atm7. În cazul în care presiunea creşte în continuare, o membrană de siguranţă se va străpunge deschiz$ndu-se la o presiune de 9.-23 F#a 69- atm7, iar elementul se va putea ventila în cele din urmă cu emanaţia unei lăcări. 'e activează siguranţa termică atunci c$nd acumulatorul este complet încărcat pentru acumulatorii Li-&obalt de la pragul de 593-523?&, pentru E+& 6Eichel-+angan&obalt7 de la 5=3-5:3?&, pentru cei cu +angan de la .23?& în sus. &ei cu Litiu Cos at 6LiCe#o-7 au stabilitate de temperatură similară şi chiar mai bună dec$t cei cu +angan. *cumulatorul cu Li-Ion nu este numai o baterie, este şi un risc pentru siguranţă dacă este
-

supraîncărcată. &ei cu #lumb şi cei pe bază de Eichel sunt de asemenea cunoscuţi pentru că se topesc şi pot produce incendii atunci c$nd sunt manevraţi necorespunzător. %e asemenea, pot i amintiţi aici şi acumulatorii pe bază de Eichel pentru problemele lor de siguranţă. "ste extrem de importantă proiectarea încărcătoarelor pentru toate tipurile de acumulatori.

#escărcarea în e$ces a acumulatorilor Li-Ion
*cumulatorii Li-Ion nu ar trebui să ie niciodată descărcaţi prea mult şi există vreo c$teva măsuri de protecţie pentru a preveni acest lucru. "chipamentul alimentat cu acumulatori Li-Ion este în general prevăzut cu sistem de protecţie care opreşte alimentarea atunci c$nd acumulatorii au a,uns în ,ur de 9 /0element. În cazul în care descărcarea continuă p$nă la .,= /0element sau chiar mai ,os, circuitul de protecţie al acumulatorului îl pune într-un mod de aşteptare. *cest mod ace ca bateria de acumulatori să ie inutilizabilă, nemai iind posibilă o ulterioară încărcare a acesteia. #entru a preveni intrarea în modul de aşteptare a acumulatorului sau bateriei de acumulatori, se aplică o încărcare parţială înainte de o perioadă lungă de depozitare şi ne olosire a acestora. #roducătorii de acumulatoare Li-Ion recomandă o încărcare de -3 @ din capacitatea maximă pentru modul de depozitare şi ne olosire a acumulatorilor. 'tarea de încărcare parţială reduce perioada în legătură cu îmbătr$nirea acumulatorului, permiţ$nd în acelaşi timp o anumită autodescărcare în timpul depozitării. #entru a minimiza curentul scurs prin intermediul circuitului de protecţie al acumulatorului înainte ca acesta să ie v$ndut, pachetele, bateriile de acumulatori Li-Ion mai avansate sunt prevăzute cu un mod de aşteptare care se dezactivează în momentul primei încărcărcări sau descărcări a acestora. 4dată dezactivat acest mod, acumulatorul răm$ne operaţional şi nu mai poate i adus înapoi în modul de aşteptare. Eu reîncărcaţi acumulatorii Li-Ion dacă unul dintre elementele pachetului de acumulatori a rămas la 5,2 / sau mai puţin, pentru mai mult timp de o săptăm$nă. #ot apărea în interiorul elementului şunturi care se vor trans orma într-un scurt-circuit parţial sau total. %acă sunt reîncărcate, aceste elemente vor deveni instabile, se vor încălzi în mod excesiv sau vor prezenta alte anomalii. #achetele de acumulatori care au ost suprasolicitate sunt mai sensibile la vibraţii mecanice şi expuneri de mari variaţii ale temperaturii.

Încărcarea acumulatorilor Li-Ion-%olimer
Încărcarea acumulatorilor Li-Ion-#olimer care sunt denumiţi adesea şi Li-#olDmer, este oarte asemănătoare cu cea a acumulatorilor Li-Ion obişnuiţi şi nu sunt necesare modi icări de algoritm în ceea ce priveşte încărcarea acestora. &ei mai mulţi dintre utilizatorii acestora nici nu vor şti dacă ceea ce olosesc sunt de tip Li-Ion sau Li-#olDmer. &uv$ntul (polimer) a ost olosit pentru promovarea acestora şi nu re lectă atribute speciale, altele dec$t cele care se cunosc în legătură cu vreun mod di erit pentru modul standard de construcţie al celor de tip Li-Ion. +a,oritatea acumulatorilor #olimer se bazează pe o arhitectură hibrid, una care este un amestec între Li-Ion şi Li-#olDmer. "xistă mai multe variaţii în tipurile de acumulatori #olimer, iar adevăratul acumulator Li-#olDmer uscat se a lă pe piaţă de mulţi ani. %e asemenea, se cunoaşte termenul de (acumulatori cu plastic), acesta a ost anunţat pe piaţă pentru prima dată la începutul anului .333, dar nu a ost niciodată capabil să atingă proprietăţile necesare pentru a i olosit în multele aplicaţii la temperatura ambientală.

Instruc iuni pentru încărcarea acumulatorilor pe ba&ă de Litiu • *paratul alimentat cu acest tip de acumulatori ar trebui oprit în timpul încărcării.
*cest lucru permite acumulatorului să a,ungă în mod nestingherit la tensiunea de prag şi să indice în mod corect încărcătorului curentul de saturaţie la terminarea încărcării. 4 sarcină parazită induce con uzie încărcătoruluiA Încărcaţi acumulatorul la temperatură moderată. Eu încărcaţi sub pragul de îngheţA *cumulatorii Li-Ion nu trebuie încărcaţi completA este mai bună o încărcare parţialăA Încărcătoarele olosesc metode di erite pentru indicarea terminării încărcăriiA
2

• • •

• • •

Indicatorul luminos nu indică întotdeauna terminarea completă a încărcăriiA 4preşte încărcătorul sau0şi încărcarea acumulatorului în cazul în care acesta este oarte caldA Înainte de o depozitare prelungită a acumulatorului, se aplică acestuia o anumită încărcare prin care se aduce întregul pachet de acumulatori la aproximativ ,umătate din încărcarea completăA 4 descărcare în exces a acumulatorului îl poate (revigora) din nou 6dar nu în toate cazurile7. Eu mai olosiţi pachetul de acumulatori dacă tensiunea nu se ridică la un nivel normal după aproximativ un minut de la conectarea la încărcător. !raducere de /ictor '. .35-

'ursaG httpG00batterDuniversitD.com0learn0article0chargingHlithiumHionHbatteries

;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful