‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫מאנטאג פר’ משפטים י”ט שבט תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪January 20 ‘14‬‬
‫סוזק"ש גר"א‪9:41 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:05 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:29 :‬‬

‫עלות השחר‪6:03 :‬‬
‫‪7:15‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪9:05 :‬‬

‫‪12:06‬‬
‫‪4:58‬‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫יסודי התורה‬

‫ברכות כב‪.‬‬

‫‪1479‬‬

‫עירובין נ"ד‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫שידוכים‬
‫הרב מרדכי גליק‬
‫מו"ה יושע טאבאק הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה אברהם יקותיאל יערמיאש הי"ו ‪ -‬ק"י‬
‫מו"ה משה ב"ר שלמה אהרן פריעדמאן הי"ו ‪ -‬מאנטרעאל‬
‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫הבה"ח כמר יקותיאל יודא‬
‫הבה"ח כמר שלמה לייב נ"י‬
‫הבה"ח כמר הערשל נ"י‬
‫הבה"ח כמר אלימלך נ"י‬

‫נ"י‬

‫מו"ה אברהם נתן ראזענבוים‬
‫מו"ה שאול יחזקאל ב"ר יחיאל קאהן הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫מו"ה יודל בר"מ שפיטצער הי"ו ‪ -‬מאנסי‬
‫מו"ה בערל כ"ץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬
‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה יואל גאלדבערגער‬
‫מו"ה שלמה יואל קאהן‬

‫ב"ר דוד שמואל הי"ו‬
‫חתן מו"ה יושע שווארטץ הי"ו שינו מקום הברי"מ למחרתו בביהמ"ד אבני צדק בק"י‪ ,‬הברי"מ בשעה ‪11:00‬‬

‫בביתי )‪450 Kent Ave. #3-B (Schaefer‬‬

‫הי"ו‬

‫בבית מו"ח‬

‫בן הרה"ג אבד"ק סענדזשארץ שליט"א‬
‫חתן הרה"ג מאיר ראזענבערגער ז"ל‬

‫הי"ו‬

‫‪160 Wilson St. #2-B‬‬

‫חתונות‬
‫הרב יונה ב"ר יצחק יואל קאהן‬
‫הגה"צ ר' משה מאיר דאכנער שליט"א‬
‫הי"ו‬

‫ר"מ בישיבת נועם אלימלך ‪ -‬מאנסי‬

‫מו"ה יצחק אליעזר וואלדמאן‬
‫מו"ה יעקב בער לעווי‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה עקיבא געשטעטנער‬
‫הרה"ג דוד הירש שליט"א‬

‫הי"ו‬

‫מו"ץ בקהל יטב לב דסאטמאר‬

‫הרב בנימין זאב פליישער‬

‫שליט"א‬

‫נסיעה קיין ליזענסק‬
‫רופט שוין צו רעזערווירן א פלאץ!‬

‫ר' אברהם מאיר שווארץ‬

‫‪718•782•2002‬‬
‫א חשובע ת"ח פה מפיק מרגליות וועט‬
‫מהנה זיין דעם עולם במשך ביידע נסיעות‬

‫כ"א אדר א'‬

‫החתן כמר מרדכי ני“ו‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר שמעון ישכר בער ני“ו‬
‫באולם ויואל משה חופה ‪7:30‬‬
‫החתן כמר אברהם יואל ני“ו‬
‫באולם קאנטינענטאל‬
‫החתן כמר אברהם אלימלך ני“ו‬
‫באולם ראוז קעסל‬
‫החתן כמר יוסף ני“ו‬
‫באולם עקשטיין‪ ,‬ק"י‬
‫החתן כמר ישראל אלימלך פנחס ני“ו‬
‫באולם בית רחל פאראדייס‪ ,‬ק"י‬
‫החתן כמר יצחק פנחס ני“ו‬
‫באולם עטרת גאלדא‪ ,‬ב"פ‬

‫אוקריינא מיט פוילן‬

‫נסיעה א' נסיעה ב'‬

‫מיטוואך ויקהל ביז זונטאג פקודי‪.‬‬
‫מען האפט מתפלל צו זיין אין‬
‫פעשיסחא‪ ,‬ראדאשיץ‪ ,‬סאקאלאוו‪,‬‬
‫שיניאווע‪,‬‬
‫לאנצוט‪,‬‬
‫ליזענסק‪,‬‬
‫פרעמישלאן‪ ,‬סאסוב )זידוטשויב(‬
‫יאמפולי‪ ,‬מעזשיבוזש‪ ,‬בארדיטשוב‪,‬‬
‫אומאן )פאסטוב‪ ,‬אנטיווקא(‪.‬‬

‫מיטוואך ויקהל‬
‫ביז מאנטאג פקודי‪.‬‬
‫וועט אויך זיין‬
‫אין אוסטראה‪,‬‬
‫פולנאה‪,‬‬
‫אניפאלי ועוד‪.‬‬

‫מו"ה אלכסנדר חיים הערשקאוויטש‬
‫הגה"צ ר' יצחק אייזיק שנעעבאלג שליט"א‬

‫הי"ו‬

‫רב דביהמ"ד קהל חסידי בעלזא‬

‫מו"ה ישראל יעקב פרענקל‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישראל מאיר פריעדמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה זלמן לייב שפילמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישראל יעקב סופר‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישעי' צבי פריעדמאן‬

‫הי"ו‬

‫כ"א אדר ב'‬
‫א דערהויבענע‬
‫ווארימע שב"ק‬
‫וועט געפראוועט‬
‫ווערן אין‬

‫הערליכן האטעל‬
‫אין יאמפולי מיט‬
‫א ביהמ"ד‪ ,‬מקוה‪,‬‬
‫כשרע קאך‬
‫אויפ'ן פלאץ‬

‫נסיעה א' נסיעה ב'‬

‫אוקריינא‪-‬פוילן אויך אונגארן‬
‫מיטוואך שמיני ביז מאנטאג תזריע מיטוואך שמיני‬
‫מען וועט מתפלל זיין אין פאסטוב‪ ,‬ביז דינסטאג תזריע‬
‫קאלוב‪,‬‬
‫מעזשיבוזש‪ ,‬אוהעל‪,‬‬
‫אומאן‪,‬‬
‫אנטיווקא‪,‬‬
‫בארדוטשוב‪ ,‬יאמפולי‪ ,‬בעלז‪ ,‬ליזענסק‪ ,‬ליסקא‪ ,‬קערעסטיר‪,‬‬
‫שיניאווע‪ ,‬לאנצוט‪ ,‬סאקאלאוו‪ ,‬ראדאשיץ‪) .‬פעסט(‬
‫ביידע נסיעות קענען אויך ארויס פארן דינסטאג‬
‫מען וועט מתפלל זיין אויך אין‬
‫ווילעדניק‪ ,‬פולנאה‪ ,‬אניפאלי‪ ,‬שפיטיווקא‪ .‬אוסטראה ועוד‪.‬‬

‫ לבוא לקחת חבל בסעודת‬,‫בשמחה רבה מזמינים אנ"ש ידידים ומעריצים‬

‫שבע ברכות רבתי‬
‫שאנו עורכים לרגל השמחה בבית‬

‫כ"ק הגה"צ אבדק"ק שליט"א‬
‫בנשואי בנו החו"ב הרב משה שליט"א‬

‫עב"ג נכדת כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר שליט"א‬

‫שמחת בית‬

‫לימנוב‬

‫קול רנה וישועה‬
‫באהלי צדיקים‬

‫היום יום ב' משפטים‬

8:00 ‫ ■ בשעה‬.‫ בעדפארד עוו‬575 ■ ‫באולם די מארקיז‬
‫בדחנים ומשוררים ישמחו לכבוד שמחת חתן וכלה‬
‫הנהלת הקהלה‬

2 Eggs, Bagel/Roll, w/ Butter/
718-388-6888 Full Breakfast Cream Cheese, Home Fries,

161 Division S P E C I A L

Salad, Juice/coffee. ONLY $5
t 24 Hour Service
t Fully Insured
t Satisfaction Guaranteed

Shmuli Just
718.680.2960 | justclean45@yahoo.com

NEW!
Free Delivery

Klein's Restaurant. 595 Bedford Ave. 718-384-6577

445 Park Avenue
bet, Kent & Franklin Ave

Internal Medicine
General Check Up
Throat Cultures
Flu Shots
& Vaccinations

Community Health Network

718.963.0800

Blood Work
FREE
TRANSPORTATION
PROVIDED
Referrals
¾°¯³³¯¿³³¸¯·Á´´Ǹ¯
House Calls
À¸´´ÇÁÀÁ»Á°¯¿ÇÁµ¿´¯¾´Ã
Professional Ear Wax Cleaning

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

Community Health Network

718.963.0800 ·¿Á½·¿¸´Ã¯ÇÁ¸¸¯ǯ÷¿¸¸³·Ã´Ç

Community Health Network

!‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן‬

‫ך‬

‫ל קלאסיפיידס‬

; "‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן‬

845-238-0247 ‫ג‬.‫ד‬.‫ א‬,‫ פעימענטס‬/ ‫ אינשורענס קלעימ'ס‬/ ‫ טרעפן טענענטס‬/ ‫ מעינטנענטס'ן‬/ ‫ קאלעקטן רענט‬:‫האט איר א דירה אין ק"י? מיר וועלן‬
718-799-1080 ‫ גוט באצאלט! פעקסט אייער אינפא‬,‫ מוז האבן עקספיריענס‬,‫מגיד שיעור געזוכט פאר א ישיבה אין ב"פ אויף קומענדיגן יאר תשע"ה‬
8551100@gmail.com ‫ אדער‬718-855-1111 ‫ פעקסט רעזומעי‬.‫ סטאר אין וויליאמסבורג זוכט א פול טיים מענעדזשער‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬
718-435-5908 ‫ רופט‬,‫ פאר א מצה בעקעריי אין בארא פארק‬,‫ ווי אויך אנדערע ארבעט‬,‫ קנעטער געזוכט‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬

Full time secretary position in Williamsburg area available for an experienced girl. Please call 917-246-7406 - ‫ארבעט געלעגנהייט‬
845-406-8719 ‫ ביטע רופט‬.‫ פראגרעמער‬JavaScript ‫ און\אדער‬C# ‫ געזוכט אן עקספיריענסד‬- ‫ארבעט געלעגנהייט‬

Form a Corporarion, LLC, etc. to incorporate SAME DAY, any Sate. Call: 718-306-9314

Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices. Best Service. Call 347-341-0420
347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100%‫ע‬,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

Large Offices for rent on Broadway/Wallabout. call 718-314-5005 - ‫וומ"ס‬
3500 sq. Store for rent on Broadway/Wallabout. High ceiling! with or without, 4000 sq. Basement. Call 718-314-5005 - ‫וומ״ס‬
Beautiful High-end offices for rent. Space for 1-2 desks. Please email skymngmt@gmail.com - ‫וומ״ס‬
718-852-8573 ‫ רופט‬,‫ נאנט צו ביהמ"ד‬,‫ א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‬- ‫וואודרידזש‬

347-219-4846 ‫ רופט‬,‫ מעסענדשער‬- ‫ עירפארט‬- ‫ לאנג דיסטענס‬- ‫אינגערמאן נעמט אן טריפס לאקאל‬

Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.
Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040

FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774
718-782-0285 !‫ צופרידנהייט גאראנטירט‬,diamonds-platinum ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
Toner Cartridges for all your printer, copier & fax machines. Original & compatible 718-438-9300

LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080
718-384-4546 ‫ רופט‬,‫ פראבלעמען‬8 ‫פאר אלע סעקשאן‬
ELECTRIC

Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN

718-306-9314 .‫? סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‬Bank Of America Home Equity ‫האט איר א‬
subscribe@gitmorgen.com‫ שיקט א פארלאנג צו‬,‫צו באקומען דעם "גוט מארגן" און "עקרת הבית" יעדן אינדערפרי אין אייער אימעיל‬
#8A .‫ ווילסאן סט‬190 ‫ אדער ביי מיר אין שטוב אויף‬.‫ איר קענט איבערלאזן ביים מקוה איד אין ראדני אדער אין קליימער סט‬- ‫בדיקת תפילין ומזוזות בו ביום‬
917-817-0185 ‫ נבדק ע”י ר’ יהושע עקשטיין שליט”א סופר סת’’ם‬,‫ אדער קען איינער קומען צו אייך אנדערהיים אראפנעמן די מזוזות‬,‫ צופרי‬9:00 ‫פון‬














$21,230



820


 

.‫ אין קראפט‬:‫ פארקינג מיטער'ס‬.‫ סוספענדירט‬:‫היינט! אלטערנעיט סייד פארקינג‬

‫שב"ק‬

°36 - °23

‫ך‬

‫פרייטאג‬

‫דאנערשטאג‬

‫פארוואלקענט‬

‫שניי‬

°28 - °25

‫פארוואלקענט‬

°29 - °15

‫מיטוואך‬

°19 - °14
‫זוניג‬

‫דינסטאג‬

°23 - °10
‫שניי‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫מאנטאג‬

°42 - °22

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫פארוואלקענט‬

011-972-2-5810-342 :‫ ■ ירושלים • מבשר ואומר‬845-662-6122 :‫ ■ קרית יואל • היום יום‬718-388-7744 :‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‬

ARE YOU

SELLING
ONLINE?

WE HAVE

‫מיט די הכשר‬
‫פון עדה החרדית‬
718.963.1234

S TO P

Hair Loss
T O D AY

Deals2sellonline@gmail.com
And we will send you the deals
as they come in

‫דא צו‬
!‫באקומען‬

‫אמעריקאנער‬
‫און ארץ ישראל'דיגע‬

‫מטבעות‬

‫און ראטעוועט‬
‫אייער האר‬
718-913-4683 !‫און פיאות‬
‫רופט שוין‬

,‫נאר ערנסט פאראינטרעסירטע‬
:‫אימעילט צו‬

Brand Name

đƫ++ ƫ.+ 10/ċ
đƫ++ ƫ*'%*#ċ Brand New
W/ UPC Numbers
đƫ +3ƫ.%!/ċ

‫ וואס האט‬Kit ‫קויפט די נייע‬

Approved Drops by FDA
+ Natural Vitamin & Shampoo

20% OFF
ENTIRE STORE

TODAY

OPEN 10-7PM
RESTRICTIONS MAY APPLY.
$20 MIN. PURCHASE.
CASH & CARRY ONLY.

42 Lee Ave.

WE ARE PROUD TO ANNOUNCE & WELCOME

Fully Equipped Family
Medical, Dental
& Rehabilitation Center

16 SUMNER PL.
Flushing/Broadway

DR. D. BROADWAY, MD
WHO HAS JOINED THE PANEL
OF DOCTORS AT AHAVA MEDICAL.
Dr. Broadway's Specialties is:

Vascular. Interventional.
Procedure at our location.

www.ahavamedical.com

OPEN DAILY:8:00AM - 8:00PM

718.336.9500

Most Insurance Plans
Medicare, Medicaid
& Managed Care Accepted

Aquatic Therapy

2 Separate Pools

with Lift for Men & Women
Free Transportation Available

‫מיט פרייד טוען מיר מעלדן זיין אז אויפן פארלאנג פונעם חשוב'ן ציבור‬
DENTIST ‫באקאנטער‬

‫וועט דער‬

DR. GIDDON

From Hanson Place Dental

:Insurance ‫אננעמען אין אהבה מעדיקל סענטער מיט די פאלגנדע‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful