Mata pelajaran Tarikh Masa Tahun Bilangan Tema Tajuk

: : : : : : :

Bahasa Melayu 15 Januari 2012 10.30 pagi – 11.30 pagi (60 minit) 6 Putra 7 34/36 Kekeluargaan Adik- Beradik Saya Membina dan menulis ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Hasil pembelajaran :

Fokus utama Aras 1 Fokus sampingan Aras 1 : Membina karangan lengkap berdasarkan ayat yang telah dibina. Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat i. : : Membina ayat berdasarkan pengalaman murid-murid.

Membina ayat majmuk dengan baik.

ii. Mampu membina karangan dengan penggunaan ayat yang baik Kemahiran bahasa Sistem bahasa Pengisian kurikulum : : : Membina ayat, mengeja Peribahasa Nilai - kasih sayang

KBT KBT Bahan Bantu Mengajar

: : :

Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual Gambar keluarga dan rajah peribahasa.

kasih menunjukkan hubungan murid dan adik beradik rasional.  Guru untuk membaca contoh Strategi: Deduktif ayat yang telah dibina. meminta murid sayang.  Guru daripada membantu segi KBKK : masalah. .  KBKK : Murid menjawab segala Menyuarakan pertanyaan guru. penggunaan ayat yang menyelesaikan betul. murid tentang keluarga mereka. .Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan Pembelajaran BBM : Soalan.hubungan kurang baik Bina ayat Langkah 1 ( 15 minit) Hubungan keluarga Ayat 1) membina ayat  Guru meminta murid BBM: gambar adik untuk membina 5 ayat beradik mudah yang Nilai: kesyukuran. dalam keluarga.  : Di dalam terdapat kamu Guru dengan bersoal murid jawab Nilai Murni tentang Memberi Set Induksi ( 5 minit) (a) Soalan keluarga pengetahuan sedia ada perhatian. pendapat berapa orang adik beradik? (b) Bagaimana hubungan kamu dan adik-beradik? Contoh Jawapan 3 orang Hubungan saya dan sangat Strategi : Deduktif kakak/abang/adik baik.

saya saya selalu dalam  Guru orang membaca yang saya buat. Hubungan saya dan kakak sangat rapat. 3. menggunakan telah disenaraikan. Contoh Perenggan Dirumah. kesalahan masalah. Kakak membantu murid Strategi: karangan Konstruktif& mereka demonstrasi. Kakak saya banyak membantu saya menyiapkan kerja sekolah. 2. menyiapkan kerja sekolah. Saya sangat sayangkan adik saya. Mengarang berdasarkan yang diberi. * Guru menambah sedikit ayat atau perkataan untuk membaiki perenggan yang disusun oleh murid.hubungan abang sangat teruk. . Saya dan abang saya  atau menambah baik KBKK: Menyelesai ayat pada karangan. Saya sangat sayangkan adik saya. Langkah 2 (15 minit) Contoh : 1. Kami selalu bergaduh kerana abang suka mengambil alat tulis saya baru dibeli oleh ayah. Saya juga mempunyai seorang adik berusia empat tahun. telah meminta 2 tajuk Nilai Murni: Ketelitian selalu bergaduh di rumah.Bina karangan ayat dengan  yang Guru menyemak dan ABM: gambar membantu terdapat jika keluarga.

pancung abu tak berbekas. Guru memberi contoh peribahasa pada kolum pertama ABM: Papan putih. Maksud = Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. keadilan  Kumpulan yang menang ialah menyusun dengan betul dan membuat ayat yang sesuai . Maksud = Perselisihan sesama keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali.Langkah 3 (15 minit) Peribahasa Cencang air tidak putus. Carik-carik bulu ayam. Kuiz Contoh Peribahasa Maksud Ayat    Guru menyenaraikan beberapa peribahasa yang sesuai dengan hubungan murid dan ahli keluarga khususnya adikberadik ABM: rajah peribahasa KBKK: Menyelesai masalah.  Murid dikehendaki menampal maksud dan membuat contoh ayat sesuai berdasarkan peribahasa tersebut. Strategi: Konstruktif Nilai Murni: Kerjasama. lama-lama bercantum juga. Nilai Murni: Kerajinan  Meminta murid untuk menambah peribahasa di dalam karangan mereka. Strategi: Konstruktif& demonstrasi Langkah 4 (5 minit)   Kuiz ringkas dalam kumpulan. pelekat bintang KBKK: Menyelesai masalah.  Bagai isi dan kuku Maksud = hubungan yang rapat dan tidak terpisah.

dengan peribahasa Pengukuhan/  Penutup (5 minit) Soal jawab antara guru 1.kerjasama dan ketelitian menyiapkan karangan lengkap sebagai kerja rumah. Guru memintamurid Nilai: Memberi perhatian. 2. . dan murid Guru membuat sesi BBM: soal jawab kepada murid jika ada murid yang kurang jelas tentang sesi P&P. Strategi: Kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful