KUMPULAN 1

3 Standard Pembelajaran: 2.3.Mata Pelajaran: Pendidikan Kesihatan Kelas : Tahun 4 Bestari Masa : 8:30-9:00 pagi Tema/Tajuk : Perhubungan Modul : 2. Kesihatan mental Emosi dan Sosial Standard Kandungan : 2.2 .

EMK : Keusahawanan Fokus : Bertanggungjawab Antara Satu Sama Lain Pendekatan : Pengintegrasian .

.Objektif Pembelajaran Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian.

Bersoaljawab tentang tayangan video tersebut .Aktiviti Pembelajaran: Fasa Persediaan : Set Induksi 1. Tayangan Video Keluarga Saya Fasa Perkembangan 1.

Guru menerangkan kepentingan kasih sayang yang disemai di kalangan ahli keluarga. .2. Tayangan slide power point tentang situasi yang menunjukkan cara meluahkan kasih sayang di kalangan ahli keluarga. 3.

lembaran tugasan. Murid membina ayat berdasarkan gambar.Fasa Penutup 1. Membaca Pantun.pptx .docx 2.

BBM: tayangan video. lembaran tugasan TP: 3 Refleksi: . slide power point.

Buyong Pn. Harun SK Semariang Pn.Mohd Zamri SK Astana En.Gelina Rejop SK Catholic English Pn. Then Jit Kion SK Kenyalang Pn. Abdul Majidi SK Mejar Jeneral Pn. Hasnida Mohd Razali SK En. Padil @ Jamain SK Tabuan En. Emily Mina Iba SK ST Andrew En.Wasi (KETUA) SK Tabuan Jaya En. Zubaidah SK RPR JLN Astana En.KUMPULAN 1 AHLI KUMPULAN: En. Ling Siaw Chin SJK C .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful