LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE ___________________________________________________________ protokola izraksts Ārkārtas sēde Rīgā Nr.58 6.

§ Ziņojums par veiktajiem pasākumiem uzņēmējdarbības veicināšanai un administratīvo šķēršļu novēršanai šajā jomā
TA-3308

2009.gada 15.septembrī

___________________________________________________________
(A.Kampars, V.Dombrovskis, R.Vējonis. V.Gavrilovs, T.Koķe, A.Jaunsleinis, K.Gerhards, V.Zatlers)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu. 2. Ekonomikas ministrijai turpināt iesāktos pasākumus uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un uzņēmējdarbības atbalstam. 3. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā Latvijas ekonomikas atveseļošanas plānu. 4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju sagatavot un ekonomikas ministram līdz 2009.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā jautājumu par Nacionālā attīstības plāna pārskatīšanu vai atcelšanu, izskatīšanai kontekstā ar Latvijas ekonomikas atveseļošanas plānu. 5. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra sēdē ir konceptuāli atbalstīts informatīvais ziņojums par nodokļu politikas pārskatīšanu ekonomikas stimulēšanai un pēc precizēšanas jautājums 2009.gada 29.septembrī tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, un minētā jautājuma ietvaros tiks pārskatīta uzņēmumu ienākuma nodokļa avansēšanas sistēma un pievienotās vērtības nodokļa nomaksas sistēma.

1

6. Aicināt pašvaldības sadarbībā ar pašvaldības siltumuzņēmumiem izvērtēt iespējas veidot trūcīgo iedzīvotāju sociālā atbalsta programmas apkures pakalpojumu daļējai apmaksai. 7. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izstrādāt un tieslietu ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Maksātnespējas likumā, kuros paredzēt ieviest vienkāršotu uzņēmumu likvidāciju, atvieglot parādnieka mantas pārdošanas procedūras, paātrināt maksātnespējas lietas izskatīšanu tiesā. 8. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2009.gada 1.novembrim iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus tiesību aktu projektiem par atbalsta programmas ieviešanu apgrozāmajiem līdzekļiem izejvielu iepirkšanai (importa garantijas).

Valsts prezidents Ministru prezidents Valsts kancelejas direktore

V.Zatlers V.Dombrovskis G.Veismane

2009-MK-PROT-58-1509-#06.doc

2

2