You are on page 1of 68

Lector dr.

Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________________________________________

ncadrarea comportamentelor i atitudinilor n registrul violenei __________________________________________________________ n literatura de specialitate nu e ist! un consens al cercet!torilor asupra definirii "i m!sur!rii conceptului de violen. De asemenea# la ni$el %lo&al# conceptul acoper!# at't n re%lement!rile (uridice# c't "i n practic!# %rade diferite de $i)i&ilitate "i de ncadrare a comportamentelor considerate a%resi$e# de la cele care afectea)! starea de s!n!tate# la cele care afectea)! situaia ei social! sau stima de sine. * pri$ire de ansam&lu asupra percepiei "i ncadr!rii formale sau informale a comportamentelor "i atitudinilor n re%istrul violenei asupra femeii n relaia de cuplu arat! o recunoa"tere difereniat!# de la formele de $iolen! fi)ic! la formele de $iolen! se ual! sau psi+olo%ic!# cum ar fi, i)olarea "i separarea femeii de mediul social# refu)ul accesului acesteia la orice tip de resurse# ridiculi)area# +!ruirea $er&al! "i poreclirea -folosite pentru a determina o femeie s! se aprecie)e ca f!r! $aloare personal!# astfel nc't aceasta s! poat! fi inut! su& controlul a%resorului.# ameninarea $er&al! pri$ind a&u)ul sau tortura direct! sau indirect! -asupra copiilor acesteia sau rudelor. -/ollin%stad "i col.# 0112.. 3nconsistena n modul de ncadrare a comportamentelor "i atitudinilor n re%istrul $iolenei este dat! de %radul diferit de percepie "i con"tienti)are la ni$el comunitar# at't a femeii "i raportului acesteia cu partenerul de cuplu# c't "i a $iolenei. Un prim aspect implicat l constituie percepia cultural!4 studiile reali)ate pe %rupuri delimitate cultural arat! c! ncadrarea comportamentelor n definirea $iolenei# la ni$el comunitar# este f!cut! su& aspect cultural. /iecare comunitate define"te $iolena n cuplu n raport cu propriile cadre culturale de identificare "i ierar+i)are a %radelor de $iolen!. Studiile reali)ate n comunit!ile afro0

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

americane# spre e emplu# arat! c! aspectele socio-culturale au un impact mai mare asupra ni$elului de con"tienti)are a $iolenei asupra femeii "i de ncadrare a comportamentelor n re%istrul $iolenei dec't pro%ramele pu&lice de informare "i coninutul re%lement!rilor (uridice. Dat fiind faptul c! pro%ramele care au fost derulate ntr-o comunitate afro-american!# cu focali)are asupra a%resorilor# au a$ut un impact minor asupra reducerii $iolenei n cuplu# 5illiams 6 7ec8er -0111. au reali)at dou! focus %rupuri pentru a identifica modalitatea n care mem&rii comunit!ii ncadrea)! anumite comportamente a%resi$e n re%istrul $iolenei "i identific! modalit!ile de pre$enire a $iolenei. Cei doi cercet!tori au a(uns la conclu)ia c! elementele cadrului cultural sunt eseniale pentru modul n care o comunitate nele%e# define"te "i de)$olt! aciuni pentru com&aterea $iolena asupra femeii n relaia de cuplu4 o alt! conclu)ie a studiului a fost aceea c! ncercarea de a com&ate $iolena la ni$el comunitar prin intermediul implement!rii m!surilor le%islati$e nu este o soluie n reducerea $iolenei4 la ni$elul relaiilor interpersonale nu este asumat! definiia le%islati$! a $iolenei atunci c'nd aceasta este impus! ca un mecanism e tern de re%lementare. Este imperati$ ca mem&rii comunit!ii s! con"tienti)e)e $iolena "i s!-"i asume responsa&ilitatea confrunt!rii cu pro&lema $iolenei. Studiile comparati$e reali)ate n mai multe comunit!i# di$ersificate su& aspect cultural# arat! c! definirea $iolenei asupra femeii depinde# de asemenea# de ni$elul de $alori)are a femeii# copilului "i persnei $arstnice. Un studiul comparati$# reali)at de Lester -0192. asupra unor comunit!i diferite su& aspect cultural# a rele$at c! num!rul femeilor &!tute este crescut n societ!ile n care statutul femeii este considerat inferior statutului &!r&atului. La aceea"i conclu)ie a a(uns "i :ello -019;.4 ea a studiat situaia femeilor &!tute din mai multe state# compar'nd datele din patru sfere ale $ieii, le%islaiei# politicii# educaiei "i economic. Ea a descoperit c! statele n care statutul femeii era
<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

apreciat ca fiind inferior# n raport cu ceea ce se a"tepta din punctul de $edere socio-cultural# pre)entau o cre"tere a $iolenei asupra femeii. n !rile Estmediteraneene# spre e emplu# a&u)ului fi)ic asupra femeii nu este perceput social ca fiind $iolen! "i nu este definit ca form! de $iolen! la ni$elul (uridic. /emeia este $alori)at! prin raportare la castitate# "i de aceea# n ca)ul relaiilor se uale e tramaritale sau n ca)ul n care este $ictima unui $iol# femeia poate fi omor't!. Lipsa de consens pri$ind definiia $iolenei asupra femeii# nt'lnit! la ni$el socio-cultural# este re%!sit! "i n a&ord!rile cercet!torilor "i speciali"tilor n domeniu. n literatura de specialitate nu e ist! o definiie care s! acopere pro&lematica $iolenei "i care s! fie &a)at! pe consensul cercet!torilor. /iecare cercet!tor sau specialist a definit $iolena# sau a creat re%istre de ncadrare a comportamentelor "i atitudinilor care s! delimite)e formele $iolenei# n raport cu domeniul de speciali)are "i cu necesit!ile de lucru4 definiiile $iolenei depind de domeniul de apartenen! al cercet!torului "i de scopul pentru care sunt ela&orate. Astfel# definiia $iolenei ela&orat! cu scopul de a fi utili)at! n procedurile penale $a fi diferit! de definiia utili)at! de c!tre ser$iciile de asisten! a $ictimelor $iolenei. De asemenea# definiia utili)at! de c!tre ser$iciile de s!n!tate pu&lic! difer! de definiiile folosite de c!tre psi+olo%i n cadrul pro%ramelor de terapie a $ictimei sau a%resorului.

_________________________________________________ Formele violenei i ncadrarea lor n definirea violenei =================================================


;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dac! speciali"tii n sociolo%ie# criminolo%ie# psi+olo%ie# medicin! "i asisten! social! susin ca fiind %ra$e consecinele "i mari costurile sociale 1 ale $iolenei asupra femeii "i copiilor acesteia# n con"tiina pu&lic! e iste %rade diferite de acceptare a $iolenei n raport cu moti$aia care st! la &a)a manifest!rii acesteia "i cu comportamentul $ictimei. n Rom'nia# potri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc situaia n care o femeie este &!tut! de c!tre partenerul ei este apreciat! ca fiind >nu prea %ra$!? de <@ din e"antionul de femei "i <@ din e"antionul de $ictime# <@ din e"antionul naional aprecia)! c! >femeia ar tre&ui &!tut!? atunci c'nd >n mod frec$ent nu %!te"te? sau >n mod frec$ent nu-i tace %ura?# iar ;@ aprecia)! c! &!taia este necesar! atunci c'nd femeia >nu are %ri(! de copii?. Datele sunt susinute de faptul c! 0A#9@ din e"antionul de femei au indicat cel puin o form! de a&u) -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. Su& aspectul pre$alenei# statisticile arat! c! forma fi)ic! a $iolenei este cea mai r!sp'ndit! "i cea mai %ra$! prin limitele e treme pe care poate s! le atin%!. ntr-un studiu reali)at n C9 de !ri# ntre 019<-0111 -5D*# <22<.# s-a constat c! ntre 02@ "i E2@ dintre femei au declarat c! au suferit# pe parcursul $ieii# forme de $iolen! fi)ic! din partea partenerului de cuplu. ntre femeile care
0

n lucarea Strategii ale dezvoltrii sociale -011A.# p. 02A-021# C. Famfir define"te costul social din dou! perspecti$e, pe de-o parte din perspecti$a costurilor economice -resursele financiare necesare pentru ac+i)iionarea resurselor cerute de desf!"urarea unei acti$it!i# n ca)ul $iolenei resursele financiare fiind necesare pentru de)$oltarea ser$iciilor pentru asistarea $ictimelor $iolenei# ser$icii pentru a%resori "i ad!posturi# precum "i asi%urarea personalului necesar desf!"ur!rii aci$it!ii n aceste ser$icii.# pe de alt! parte din perspecti$a costurilor sociale "i umane -care se refer! la consecinele colaterale ale $iolenei asupra femeii cum ar fi, efectele asupra de)$olt!rii copiilor# funcionalitatea cuplului "i efectele asupra capacit!ii femeii de a-"i menine locul de munc! sau de a-"i menine performanele de lucru.

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

declar! a&u)ul fi)ic# A2@ dintre ele declar! forme se$ere de a&u) fi)ic -5D*# <22<.. n demersul de operaionali)are a conceptului de violen fizic e ist! un de)acord al speciali"tilor "i al (uri"tilor4 din prisma ncadr!rii comportamentelor n re%istrul $iolenei fi)ice# se discut! nc! includerea p!lmuirii al!turi de acte# cum ar fi folosirea unui cuit sau pistol. n ca)urile de $iolen! sau a&u) fi)ic s-a constatat c! este asociat! n ma(oritatea ca)urilor forma de $iolen! $er&al!4 cele mai nt'lnite forme sunt poreclele care transform! femeia n o&iect# astfel c!# $iolena asupra partenerei este perceput! de c!tre a%resor ca $iolen! asupra o&iectului creat -Lam&ert 6 /irestone# <222.. De asemenea# de%radarea personalit!ii femeii prin utili)area $iolenei $er&ale# n ca)ul a&u)ului fi)ic# face ca femeia s! (ustifice aciunile partenerului $iolent prin %re"eli personale sau prin incapacitate de a-"i e ercita rolurile n cuplu. Studiul panel reali)at de Gational Researc+ Council ca "i Raportului Hondial al S!n!t!ii arat! c! de"i studiile reali)ate p'n! acum# pri$ind $iolena asupra femeii# au fost focali)ate cu prec!dere asupra $iolenei fi)ice# continu! s! e iste lipsa unui acord al speciali"tilor asupra definiiei "i modalit!ilor de m!surare a $iolenei fi)ice. De)$oltarea unor instrumente de m!surare a $iolenei fi)ice se impun n special din cau)a de)acordului asupra coninutului definiiei $iolenei4 multe dintre definiiile utili)ate de c!tre cercet!tori# ca "i definiiile nt'lnite n le%islaie# cuprind o %am! lar%! de comportamente4 $iolena fi)ic! poate fi ncadrat! de la forme relati$e minore# cum ar fi p!lmuirea# la forme e treme care produc moartea. De asemenea# ncadrarea cultural! a $iolenei impune claritate asupra actelor $iolente accidentale sau intenionate.

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n ceea ce pri$e"te forma violenei psihologice asupra femeii n relaia de cuplu# putem spune c!# datorit! $i)i&ilit!ii sc!)ute a modului de manifestare dar "i a posi&ilit!ilor de a identifica consecinele asociate# puini cercet!torii au reali)at studii pentru nele%erea mecanismelor $iolenei psi+olo%ice# comparati$ cu interesul pentru studiile pri$ind $iolena fi)ic!. Cercet!rile asupra tipurilor de $iolen! cel mai des semnalate de c!tre $ictime sau de c!tre persoane din antura(ul $ictimei au ar!tat c! nu e ist! ca)uri de semnalare a $iolenei psi+olo%ice n relaia de cuplu4 formele de $iolen! psi+olo%ic! sunt adesea identificate n ca)urile semnalate de $iolen! fi)ic! sau se ual!. n ultimii ani# $iolena psi+olo%ic! a intrat n atenia speciali"tilor "i o serie de cercet!ri au fost orientate spre definirea "i identificarea efectelor acestei forme de $iolen! asupra $ictimelor# apreciindu-se c+iar c! $iolena $er&al! "i psi+ic! este mult mai d!un!toare dec't $iolena fi)ic!. Violena psi+olo%ic! a fost definit! ca inclu)'nd acele acte care pro$oac! suferina psi+ic! ns! nu a fost ela&orat un re%istru al conduitelor care s! conture)e forma $iolenei psi+olo%icice -HcJee "i 5olf# 0110.. Cercet!torii n domeniul psi+olo%iei "i s!n!t!ii mentale aprecia)! c! $iolena acoper! o %am! lar%! de comportamente# care include n multe situaii formele de $iolen! $er&al! "i psi+ic!. K+e Gational Committee on /amilL Violence of t+e Gational 3nstitut of Hental Delt+ -011<.# n urma inter$iurilor cu $ictimele $iolenei pri$ind e perienele pe care acestea le-au tr!it# au inclus n definiia $iolenei orice aciune care poate d!una fi)ic "i psi+ic# cum ar fi, constr'n%erea se ual!# intimidarea fi)ic!# restr'n%erea acti$it!ilor normale sau a li&ert!ii "i mpiedicarea accesului la resurse. Brin in+i&area capacit!ii $ictimei de a se ap!ra# $iolena psi+olo%ic! pare s! fie mai eficient! n meninerea controlului asupra $ictimei dec't $iolena fi)ic!. n ca)ul $iolenei fi)ice $ictima percepe clar forma de atac din partea
E

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

partenerului $iolent "i se ap!r! prin diferite strate%ii# pe c'nd $ictimele a&u)ului psi+olo%ic percep mai %reu forma de $iolen! din actele partenerului "i deseori nu reacionea)!. Bentru a menine controlul asupra femeii# deseori actele de $iolen! psi+olo%ic! sunt mpletite cu aciuni de iu&ire# ceea ce creea)! o confu)ie a femeii asupra propriei persoane "i asupra capacit!ii ei de a anali)a aciunile partenerului -/ollin%stad 6 DeDart# <222.. Violena psi+olo%ic! este pre)ent! pe tot parcursul de)$olt!rii "i manifest!rii $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu "i afectea)! at't modul n care femeia percepe $iolena "i se percepe pe sine# c't "i capacitatea femeii de a r!spunde la $iolen! sau de a se separa de partenerul $iolent. Studiile au ar!tat c!, -0. $iolena psi+olo%ic! precede deseori alte forme de $iolen!4 istoria multor ca)uri arat! c! n primii ani dup! c!s!torie este de)$oltat! mai nt'i forma psi+olo%ic! a $iolenei dup! care $iolena escaladea)! n forma fi)ic! sau se ual! -*MLearL# Halone 6 KLree# 011C.. Studiile au ar!tat ns! c! $iolena psi+olo%ic! poate fi pre)ent! "i independent de alte forme de $iolen!. /ollin%stad "i col. -0112. aprecia c! cea mai nt'lnit! form! de $iolen! psi+olo%ic! este ridiculi)area femeii ceea ce duce la de$alori)are personal! "i la capacitatea redus! de a face fa! ulterior a&u)ului fi)ic sau se ual 24 -<. $iolena psi+olo%ic! nsoe"te alte forme de $iolen!4 diferite forme de manifestare a $iolenei psi+olo%ice sunt semnalate n ca)urile de $iolen! fi)ic! sau se ual!
<

7a)'ndu-se pe declaraiile $ictimelor $iolenei n cuplu# /ollin%stad "i cola&oratorii s!i au ncadrat urm!toarele cate%orii de comportamente n a&u)ul psi+olo%ic, atacul $er&al cum ar fi ridiculi)area# +!ruirea $er&al! "i poreclirea# care sunt folosite pentru a determina o femeie s! se aprecie)e ca f!r! $aloare personal!# astfel nc't aceasta s! poat! fi inut! su& controlul a%resorului4 i)olarea "i separarea femeii de mediul social sau refu)ul accesului acesteia la orice tip de resurse# fapt ce i limitea)! independena4 %elo)ia e trem! sau posesi$! cum ar fi controlul e cesi$ asupra comportamentului femeii# acu)area repetat! referitoare la infidelitate sau controlul relaiilor sociale ale acesteia4 ameninarea $er&al! c! $a fi a&u)at!# tortura indirect! asupra femeii ns!"i sau asupra copiilor acesteia sau rudelor4 ameninarea repetat! pri$ind di$oul sau ameninarea cu relaii e tracon(u%ale n ca)ul n care soia nu respect! dorinele soului4 afectarea sau distru%erea &unurilor femeii

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-/ollin%stad "i col.# 01124 /ollin%stad 6 DeDart# <2224 5al8er# 01A14 7roNne# 019A4 Dart and 7rassard# 01104 Sa&ourin "i col.# 011;.4 -;. $iolena psi+olo%ic! continu! "i dup! ce alte forme de $iolen! au ncetat n ca)ul separ!rii femeii de partenerul $iolent# iar consecinele $iolenei psi+olo%ice sunt pre)ente pe termen lun% afect'nd starea de s!n!tate "i funcionalitatea psi+osocial! a femeii -Lauer# 011I.. Bentru $iolena psi+olo%ic! au fost de)$oltate scale de m!surarea doar n Statele Unite. Scalele de m!surare a $iolenei au fost de)$oltate fie pe &a)a unor teorii referitoare la $iolen!# fie pe &a)a m!rturiilor $ictimelor care au fost identificate de c!tre ser$iciile de specialitate. Cea mai cunoscut! scal! de m!surare a $iolenei psi+olo%ice folosit! n Statele Unite este K+e Bsic+olo%ical Haltreatment of 5omen 3n$entorL ela&orat! de Kolman -0199.4 scala este &a)at! pe dou! cate%orii de factori, $er&aliOemoionali "i dominareOi)olare. Au fost aduse mai multe critici acestei scale, speciali"tii au apreciat fie c! scala m!soar! un comportament ca f!c'nd parte din re%istrul $iolenei numai dac! aciunea de control "i dominare a $ictimei a a$ut succes# fie c! itemii nu fac referire clar! la distincia dintre formele $iolenei psi+olo%ice "i un comportament interpersonal pro&lematic# fie c! nu face clar distincia ntre percepia partenerului "i percepia comportamentului partenerului -/ollin%stad 6 DeDart# <222.. Cercet!torii sunt de p!rere c! n m!surarea $iolenei psi+olo%ice ar tre&ui considerate $aria&ilele circumstaniale# ntruc't anali)a su&iecti$! a $iolenei este limitat! de faptul c! un comportament poate a$ea conotaii diferite pentru partenerii unui cuplu -/ollin%stad 6 DeDart# <222.. ntruc't impactul pe care un comportament $iolent poate s!-l ai&! asupra unei persoane depinde de caracteristicile personale# cercet!torii consider! c! posi&ilitatea de m!surare standardi)at! a $iolenei psi+olo%ice este necesar!. Cercet!rile arat! c! se
9

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

impune standardi)area m!sur!rii $iolenei psi+olo%ice# at't pentru c! $ictima nu ncadrea)! deseori atitudinile "i comportamentele n re%istrul $iolenei psi+olo%ice# dar "i pentru c! speciali"tii pot utili)a definiii diferite ale $iolenei psi+olo%ice -/ollin%stad 6 DeDart# <222.. n ceea ce pri$e"te violena sexual# s-au f!cut modific!ri numeroase n ultimii ani asupra definiiei "i coninutului formelor a&u)ului se ual4 p'n! acum nu e ist! un consens al cercet!torilor n aceast! pro&lematic!. La ni$elul accept!rii "i aprecierii $iolenei se uale Euro&arometrul arat! c! 12@ dintre europeni aprecia)! $iolena se ual! asupra femeii n relaia de cuplu ca fiind o pro&lem! foarte serioas!. n Rom'nia# potri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc # 0C@ din e"antionul de femei "i E@ din e"antionul de $ictime au declarat c! >...o femeie forat! de partenerul ei s! ai&! relaii se uale? nu este prea %ra$ -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Su& impactul con$eniilor internaionale# ma(oritatea le%islaiilor care recunosc $iolena asupra femeii n relaia de cuplu# includ n definiia $iolenei forma de $iolen! se ual!# ns! e ist! puine !ri care au mecanisme de identificare "i m!surare a a&u)ului se ual n relaia de cuplu. De aceea# o dificultate ma(or! n semnalarea ca)urilor este dat! de definiia "i nele%erea $iolenei# at't de c!tre $ictim!# c't "i de c!tre speciali"ti# din perspecti$a cultural! "i social!. Gu se cunoa"te num!rul real al ca)urilor de $iolen! se ual! "i sunt foarte puine studii care tratea)! tema $iolenei se uale n relaia de cuplu. Cercet!torii s-au confruntat cu o du&l! pro&lem! n cercetarea a&u)ului se ual, pe de-o parte e ist! o semnalare redus! a ca)urilor de a&u) se ual# marea ma(oritate a a&u)ului se ual fiind identificat accidental n consult!rile medicale sau
1

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

constatat de c!tre speciali"ti n urma semnal!rii a&u)ului fi)ic4 pe de alt! parte# delimitarea lotului de persoane care le%al erau $ictime ale a&u)ului se ual# de"i ele nu se considerau n acest fel. n Statele Unite "i He ic# spre e emplu# se estimea)! c! C2-I<@ dintre femeile $ictime ale a&u)ului fi)ic au fost# de asemenea# $ictime ale a&u)ului se ual -5D*# <22<.. Violena se ual! apare# ns!# "i independent de alte forme de $iolen!4 astfel# n 3ndia# un sonda( care a inclus un num!r de E222 de &!r&ai ar!ta c! <<@ dintre ei au declarat c! folosesc $iolena se ual! asupra partenerei# iar n An%lia -Londra de Gord.# <;@ dintre femei au declarat c! au fost $ictime ale $iolului n relaia de cuplu4 pre$alena ca)urilor de $iolen! se ual! n relaia de cuplu arat! c! n Canada 9#2@ dintre femei sunt $ictime ale $iolenei se uale# n An%lia -5ales "i Scotland. 0C#<@# n /inlanda I#1@# iar n El$eia 00#E@ -5D*# <22<.. Al!turi de $iolena fi)ic!# psi+olo%ic! "i se ual! apare n re%istrul $iolenei# at't n estim!rile speciali"tilor# c't "i n opinia pu&lic!# ameninarea cu violena. I9@ dintre cet!enii statelor mem&re ale Uniunii Europene aprecia)! ameninarea cu $iolena ca fiind o pro&lem! >foarte serioas!?4 numai E@ dintre ei nu o aprecia)! ca form! de $iolen!. Cu ;.AE din C puncte ma im# suede)ii au scorul cel mai nalt n aprecierea amenin!rii cu $iolena ca fiind o pro&lem! >foarte serioas!?# urmai de irlande)i cu un scor de ;.AC -Euro&arometrul I0.2. * alt! form! de $iolen! des nt'lnit! este violena verbal aceasta const! n utili)area unor e presii (i%nitoare# porecle "i insulte care induc o de$alori)are a femeii4 femeia este acu)at! de incompeten!# este declarat! inferioar! "i lipsit! de atracti$itate. n raport cu %radul de persisten! "i frec$en!# $iolena $er&al! distru%e ncrederea femeii n ea ns!"i "i i afectea)! stima de sine. Ameninarea# spre e emplu# este o form! de $iolen! $er&al! folosit! cu scopul de a sta&ili controlul asupra femeii. Unii cercet!tori susin c!# datorit! lipsei clarit!ii "i capacit!ii femeii asupra relaiei dintre aciune "i r!spuns# $iolena
02

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$er&al! ar a$ea ca efect# n timp# nvarea neputinei de a aciona mpotri$a $iolenei -Lam&ert 6 /irestone# <222.. 3)olarea social! "i reducerea accesului la resurse sunt forme de $iolen! re%!site n studiile naionale n procente ridicate4 aceste forme de $iolen! contri&uie "i fa$ori)ea)! de)$oltarea "i perpetuarea altor forme de $iolen!. n 3srael# spre e emplu# mai mult de IE@ dintre femeile care s-au declarat $ictime ale formei de a&u) fi)ic au declarat# de asemenea# c! sunt urm!rite n afara locuinei "i le sunt limitate li&ert!ile de interaciune cu prietenii sau $ecinii -Eisi8o$its# 5insto8# 6 /is+man# <22C.. Botri$it Euro&arometrului -0111.# restricionarea li&ert!ii este apreciat! de EC@ dintre europenii din !rile mem&re ale Uniunii Europene ca fiind o pro&lem! >foarte %ra$!?# <9@ o aprecia)! ca o pro&lem! >n mare m!sur! serioas!?# I@ consider! c! >nu? este o pro&lem! serioas!# iar 0@ ca fiind o pro&lem! >deloc serioas!?. Diferenele n aprecierea restricion!rii li&ert!ii ca fiind o pro&lem! >foarte serioas!? apar n r!spunsurile date de c!tre &!r&ai -I1#9@. "i femei -EA#;@.# precum "i ntre persoanele care au un loc de munc! -E<#A@. "i persoanele care nu au un loc de munc! -I9#E@.. n Rom'nia# i)olarea social! este apreciat! de C<@ dintre femeile din e"antionul naional "i ;A@ dintre femeile din e"antionul de $ictime ca fiind o pro&lem! >foarte %ra$!?4 I0@ dintre femeile $ictime ale $iolenei au apreciat i)olarea social! ca fiind >destul de %ra$!?# n timp ce CI@ dintre femeile din e"antionul naional au r!spuns c! este >destul de %ra$! -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. A&u)ul economic este o form! de $iolen! nt'lnit! n tipolo%ia formelor $iolenei dar cu o pre)en! mai redus!. Violena economic! implic! controlul partenerului asupra deinerii "i folosirii resurselor financiare de c!tre femeie. Deseori a&u)ul economic se manifest! prin controlul $eniturilor financiare# limitarea particip!rii la deci)iile pri$ind utili)area &anilor "i refu)ul de a-i pune
00

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

la dispo)iie resursele financiare necesare pentru acoperirea c+eltuielilor de &a)! -Lam&ert 6 /irestone# <222.. Violena economic! nu apare n euro&arometru# dar Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc o aprecia)! ntre formele de $iolen! nt'lnite n Rom'nia. Astfel# $iolena economic! este declarat! de A<#I@ dintre femei comparati$ cu <A#I@ declarat! de c!tre &!r&ai. Botri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc femeile $ictime au apreciat situaia n care >...un &!r&at nu-i d! $oie partenerei s! foloseasc! &anii familiei? ca fiind foarte >foarte %ra$!? n <1@ din ca)uri# "i >destul de %ra$!? n I1@ din ca)uri4 nici una dintre femei nu a considerat aceast! pro&lem! ca fiind >deloc %ra$!?. ;9@ dintre acestea au r!spuns c! aceast! form! de $iolen! ar tre&ui pedepsit! prin le%e -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. n ma(oritatea ca)urilor de $iolen!# ns!# patternul a&u)ului include formele asociate ale $iolenei fi)ice# se uale# psi+olo%ice# economice "i i)ol!rii sociale. Dup! ce primul episod de $iolen! s-a produs# indiferent c! este un episod de $iolen! fi)ic!# psi+olo%ic!# sau se ual!# $iolena se repet! "i escaladea)! ca frec$en! "i se$eritate. -Joo8ind# Sulli$an 6 7L&ee# <22C.. Deseori a&u)ul se desf!"oar! pe perioade lun%i de con$ieuire a partenerilor de cuplu# f!c'nd posi&il! di$ersificarea "i amplificarea formelor de $iolen!. Spre e emplu# potri$it anali)ei panel reali)ate de c!tre K+e Gational Researc+ Council -GRC. $iolena psi+olo%ic! apare frec$ent n relaie cu episoadele de $iolen! fi)ic!. n cadrul inter$iurilor reali)ate cu femeile $ictime ale $iolenei# cercet!torii au conclu)ionat c! $iolena psi+olo%ic! este deseori asociat! $iolenei fi)ice sau a&u)ului se ual -5al8er# 01A14 7roNne# 019A4 Dart and 7rassard# 01104 Sa&ourin "i col.# 011;.. Un studiu reali)at de Paponia ar!ta c! femeile sufer!# n ma(oritatea ca)urilor de a&u)# forme multiple de $iolen!4 astfel# din E0; femei $ictime ale a&u)ului 02@ au suferit numai a&u) fi)ic# pe
0<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c'nd IA@ au suferit a&u) fi)ic# psi+olo%ic "i se ual -:os+i+ama 6 Sorenson# 011C..

============================================== !xplicaiile teoretice asupra dezvoltrii violenei ============================================= E plicaiile pri$ind utili)area $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu# cuprinse n literatura de specialitate pot fi %rupate n patru cate%orii, Explicaii focalizate pe individ i experienele copilriei -R. Dallas 6 E. Hclau%+lin# 019;. E plicaiile focali)ate pe n$!area comportamentelor $iolente ca urmare a e perienelor copil!riei au la &a)! ideea c! o persoan! care a e perimentat $iolena n copil!rie este incapa&il! s!-"i controle)e emoiile "i s! de)$olte relaii interpersonale &a)ate pe comunicare "i ncredere -Dolt)Nort+-Hunroe# A.# Stuart# J.L.# 6 Dutc+inson# J.# 011A.. E ist! suport din partea cercet!torilor pentru ideea c! $iolena n %eneral# "i $iolena familial! n special# este corelat! cu impactul factorilor psi+olo%ici %enerai din e perienele copil!riei. Huli cercet!tori au e$ideniat prin cercet!rile lor o relaie direct! ntre e perienele $iolenei n familie# n perioada copil!riei# "i rata criminalit!ii4 copiii $ictime ale a&u)ului au un risc si%ur de de)$oltare a unei rute delinc$ente la maturitate. -7olton# Reic+ 6 Jutierres# 011A4 Alfaro# 01904 Jeller 6 /ord-Somma# 019C.. HcHa+on 6 ClaL5erner -<22<.# f!c'nd o anali)! a acestor studii care susin relaia dintre e perienele copil!riei "i comportamentul delic$ent la maturitate# afirm! c! la &a)a e plicaiilor este teoria de)$olt!rii ata"amentului la
0;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

copil. De)$oltarea conduitei $iolente la maturitate# "i la e trem! criminalitatea# sunt puse pe seama e"u!rii de)$olt!rii copilului ntr-o relaie de ata"ament cu p!rinii# corelat! po)iti$ cu percepia unei st!ri de ncredere "i armonie4 n situaiile n care aceast! relaie nu se de)$olt! din cau)a comportamentelor "i atitudinilor a%resi$e ale p!rinilor# sentimentul de ata"ament "i si%uran! a copilului este afectat "i ca re)ultat copilul poate de$eni ostil "i a%resi$. Acceptarea acestui model e plicati$ al cau)elor de)ec+ili&rului n de)$oltarea ata"amentului ne o&li%!# susin cei doi autori# s! anali)!m $iolena nu doar n raport cu situaiile de a&u) asupra copilului# ci "i cu situaiile n care copilul tr!ie"te e periena ruperii de p!rini fiind plasat ntr-un centru de plasament sau atunci c'nd copilul este mutat des de la un asistent maternal la altul# precum "i cu situaiile cre"terii copilului n familii de)or%ani)ate. E plicarea $iolenei pe &a)a disfunciilor familiale n perioada copil!riei nu este susinut! unanim de c!tre cercet!tori4 sunt# spre e emplu# cercet!tori care au e plorat de)$oltarea copilului n situaia de di$or a p!rinilor# de separare sau deces "i care susin c! n aceste tipuri de familii sunt pre)eni factori care contri&uie semnificati$ la de)ec+ili&re n de)$oltarea sentimentului de ata"ament# precum "i la a&u)ul sau ne%li(area copilului -5olfner 6 Jelles# 011;.. Be de alt! parte# sunt cercet!ri care infirm! teoria relaiei dintre e perienele copil!riei "i de)$oltarea conduitei $iolente la maturitate -5idom# 0110.. Straus"# spre e emplu# n urma studiilor a(un%e la conclu)ia c! pro&lemele psi+olo%ice n familiile cu un %rad crescut de $iolen! nu sunt mai comple e dec't n familiile >normale?.

Straus citat de J. Rit)er# >Social pro&lems?# Random Douse# G.:.# 01AI# p. ;I-C0

0C

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aceasta nu nseamn! ns! c! putem e clude pro&lemele psi+olo%ice ap!rute ca urmare a e perienelor copil!riei din cadrul cau)alit!ii $iolenei# ci doar tre&uie s! a$em n $edere comple itatea fenomenului. n studiul asupra efectelor pedepsirii copilului prin forme de $iolen! fi)ic! asupra adultului de m'ine# spre e emplu# Straus descoper! patru consecine relaionate cu construcia "i meninerea atitudinii copilului fa! de $iolen!, 0. n$a! s! asocieze iu&irea cu $iolena at'ta $reme c't p!rinii care i spun c!-l iu&esc l "i &at4 <. n$a! c! este normal s! comii acte de $iolen! asupra celorlali mem&rii ai familiei4 ;. n$a! c! o persoan! poate utili)a $iolena ustificat n anumite circumstane4 C. n$a! c! $iolena este# n anumite circumstane# neleas "i acceptat!. Straus spune ns!# c! ar fi o %re"eal! s! punem ntrea%a cau)alitate a $iolenei pe &a)a a ceea ce s-a n$!at sau e perimentat n familie n perioada copil!riei. Hulte persoane care comit acte de $iolen! pro$in din familii care au e perimentat forme "i %rade diferite de $iolen!# dar multe persoane care au e perimentat $iolena n copil!rie nu sunt $iolente. Studiile pu&licate "i modelele e plicati$e ela&orate de c!tre cercet!tori cu pri$ire la e periena $iolenei n copil!rie# precum "i influena acesteia asupra $iitorului adult sunt deseori neconcordante. * anali)! asupra acestor studii arat!# pe de-o parte# limitarea comple it!ii pro&lemei copilului e pus la $iolen!# la c'te$a aspecte care de$in a e ale e plicaiilor teoretice# iar pe de
C

Literatura de specialitate utili)ea)! concepte diferite pentru copilul care este martor la $iolen! "i copilul $ictim! a $iolenei. Kermenul de martor la $iolen! se refer! la situaiile n care copilul a asistat la episoade de $iolen!# iar termenul de $ictim! se refer! %ama lar%! de e periene pe care copilul poate s! le ai&! at't ca martor dar "i ca int! a $iolenei -Edleson# P# L.# 0111.

0I

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alt! parte de$ieri de la respectarea metodolo%iei de cercetare# fapt ce afectea)! acurateea datelor. /antu))o 6 Ho+r -011;. au pre)entat o anali)! a studiile pu&licate ntre 01EA Q 0119# pri$ind efectele e punerii copilului la $iolen!# prin compararea %rupurilor de copii care au tr!it n medii familiale $iolente cu copiii care au tr!it n medii f!r! $iolen!. Conclu)ia lor a fost c! cercet!rile nu respect! deseori metodolo%ia de cercetare "i nu sunt $i)uali)ate "i con"tienti)ate limitele cercet!rilor$4 cercet!rile nu in seama de corelarea stadiului de de)$oltare al copilului cu tipul "i %radul de e punere la $iolen! n familie. Gu e ist! date care s! pre)inte modul n care este afectat un copil# martor sau $ictim!# prin forme diferite de $iolen! -$iolen! fi)ic!# se ual! sau psi+olo%ic!. cu stadiile de de)$oltare a copilului. Cu toate acestea# putem considera c! e ist! suficiente ar%umente pentru a accepta efectele ne%ati$e ale $iolenei n copil!rie asupra $iitorului adult. Efectele sunt ns! diferite n funcie de mai multe $aria&ile# cum ar fi, $'rsta copilului# tipul de $iolen! la care este e pus# e istena altor factori de risc# statutul de martor sau $ictim! a $iolenei "i relaia dintre copil "i a%resor -/antu))o 6 Ho+r# 0111.. Efectele $iolenei asupra copilului pot fi urm!rite prin intermediul a cinci tipuri de indicatori, -0. comportamentul# -<. starea psi+olo%ic! -depresii# stima de sine# an ietate.# -;. ni$elul intelectual "i performana "colar!# -C. de)$oltarea social! -de)$oltarea competenelor sociale.# -I. s!n!tatea mental! "i de)$oltarea psi+ic!. Re)ultatele cercet!rilor pu&licate ntre 01EA-0119 au ar!tat c!# n ceea ce pri$esc efectele $iolenei asupra copilului# acei copii care tr!iau ntr-un
I

Limitele studiilor, studiile nu au inclus frec$ena "i formele $iolenei sau anali)e lon%itudinale pentru a se $edea efectul asupra $iitorului adult4 copii inclu"i n aceste studii au fost numai din r'ndul celor care locuiau n ad!posturi - populaia poate s! nu fie repre)entati$! pentru cate%oria de copii e pu"i $iolenei n familie. Hulte studii nu au considerat $'rsta ca o $aria&il!. Studiile nu au urm!rit n comparare# unitatea caracteristicilor ntre cele dou! %rupe de copii pentru a fi m!surat! cu acuratee $aria&ila de $iolen!. Doar (um!tate dintre studii au urm!rit ca $aria&il! num!rul mem&rilor familiei.

0E

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mediu $iolent a$eau un comportament a%resi$ "i pro&leme de inte%rare "colar!# depresii# ticuri# stima de sine sc!)ut!# dificult!i de concentrare# a&ilit!i reduse de comunicare# tul&ur!ri de somn. Studiile pu&licate n 0191 au ar!tat c! at't fetiele c't "i &!ieii care pro$eneau din medii familiale $iolente a$eau competene sociale sc!)ute# capacit!i reduse de re)ol$are a conflictelor# incapacitate de empati)are. De asemenea# s-a constatat c! efectele ne%ati$e erau mai puternice pentru copiii care a$eau un du&lu statut, de martor "i $ictim! a $iolenei. Studiile au scos n e$iden! faptul c! efectele $iolenei asupra copilului au o du&l! dependen!, pre)ena factoriilor de risc "i situaia de martor sau $ictim! a copilului n episoade de $iolen!. n ceea ce pri$esc efectele difereniate ale statutului de martor sau $ictim! a $iolenei asupra fetielor "i &!ieilor# nu sunt date disponi&ile p'n! acum -/antu))o 6 Ho+r# 011;.. Bentru a a$ea o confirmare "tiinific! a relaiei dintre e perienele copil!riei "i de)$oltarea unor comportamente $iolente sau a unei rute delinc$ente la maturitate# direciile de cercetare ar tre&ui s! urm!reasc! -*sofs8L# 0111., diferenierea efectelor n funcie de po)iia de martor sau de $ictim! a copilului "i reali)area unor studii lon%itudinale care s! e$idenie)e efectele asupra $iitorului adult4 diferenierea ntre efectele e punerii copilului la $iolena n comunitate "i $iolena n familie4 claritate asupra aciunii factorilor de risc care inter$in n ca)urile de $iolen!4 a&ilitatea copilului de a reali)a tran)iia de la copil!rie la adolescen! "i maturitate4 modul n care caracteristicile indi$iduale ale copilului "i temperamentul au impact asupra de)$olt!rii conduitelor $iolente la $'rsta maturit!ii4
0A

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Explicaii focalizate pe problemele interne familiei i modul de alocare a puterii n cuplu Aceste a&ord!ri e plic! $iolena n cuplu prin intermediul patternurilor interacionale "i a rolurilor pe care mem&rii familiei le adopt!. E plicaiile corelea)! $iolena fie cu sc+im&!rile social-economice# care au a$ut loc n trecutul apropiat "i care au a$ut consecine asupra dinamicii rolurilor mem&rilor cuplului# fie cu incapacitatea de interaciune a cuplului. * parte a e plicaiilor $i)'nd $iolena de cuplu ca model interacional includ ideea c! am&ii parteneri contri&uie la de)$oltarea $iolenei. Spre e emplu# partenerii din cuplurile care nu "i-au de)$oltate te+nici de comunicare sunt $!)ui ca responsa&ili n e%al! m!sur! pentru $iolen! ntruc't nu sunt capa&ili s! discute "i s! ne%ocie)e. Bot fi menionate aici "i cuplurile n care soul este impulsi$ sau cuplurile n care soia "i acu)! permanent soul de infidelitate sau de lipsa de asumare a responsa&ilit!ilor n familie. n aceste situaii $iolena se instalea)! ca re)ultat al com&inaiei structurilor personalit!ilor "i a formelor de comunicare a celor doi parteneri de cuplu -Dallos 6 HcLau%+lin# 011;. n cadrul aceluia"i set de e plicaii este susinut! perpetuarea $iolenei prin intermediul >cercului $iolenei?, soul poate iniia acte de $iolen! nsoit! de ar%umente mpotri$a soiei# dup! care ncearc! s! fie >ama&il? aduc'ndu-i flori -o ntoarcere la >luna de miere?.. Hulte studii au ar!tat c! n aceast! situaie relaia de putere n cuplu# cel puin temporar# este sc+im&at!# femeia adopt'nd rolul mamei care iart!# iar &!r&atul de$enind copil n cererea iert!rii. Dallos "i HcLau%+lin -011;. apreciau c!# n acest pattern comportamental# am&ii parteneri "i mplinesc anumite ne$oi "i de aceea at't cuplul c't "i ciclicitatea
09

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

acestor momente sunt meninute. Be de o parte# n aceast! relaie de $iolen! &!r&atul poate fi $!)ut totodat! puternic "i sla&# acesta de)$olt'nd un comportament $iolent du&lat de cererea iert!rii# iar pe de alt! parte soia este sla&! din punctul de $edere al puterii fi)ice# dar puternic! din punctul de $edere al >drept!ii morale?. n aceste ca)uri $iolena este n mare m!sur! un re)ultat al comportamentelor mem&rilor cuplului dec't un comportament strict indi$idual determinat de e perienele copil!riei sau structura indi$idual!. Comportamentul unui mem&ru al familiei este determinat# influenat "i meninut de comportamentul celorlali. Aceasta implic! faptul c! "i $ictima prin atitudinea "i comportamentul ei poate pro$oca sau menine unele comportamente $iolente. -7ento$im#019A.. Aceast! idee a fost preluat! "i de)$oltat! n pro%ramele de lucru cu $ictima prin care femeia este n$!at! s! pre$in! conflictele $iolente "i prin aceasta manifest!rile $iolente ale partenerului. Alte e plicaii pri$ind de)$oltarea $iolenei asupra femeii sunt cele &a)ate pe teoria puterii. n relaia de cuplu# termenul >putere? pare s! implice o lupt! ntre cine domin! pe cine# cine ia deci)ii "i cine d! ordine. n fapt# aceasta este o descriere a familiei tradiionale "i pare s! nu mai corespund! multor familii de ast!)i. 3deea ca un sin%ur mem&ru al familiei s! decid! pentru ceilali nu mai este considerat! o practic! funcional! a familiilor moderne. n familiile care p!strea)! nc! elemente ale modelului tradiional# distri&uia puterii ntre partenerii de cuplu este disproporionat!. Cercet!rile au ar!tat c! n mediile rurale# unde modelul patriar+al al distri&uiei puterii se p!strea)! ntr-o proporie mai mare# sunt constatate mai multe ca)uri de $iolen! $er&al! "i fi)ic! %enerat! de plasarea femeii ntr-o situaie $ulnera&il! -social# financiar etc.. Acest tip de putere are ori%ine social! "i cultural! "i se refer! la norme "i e pectaii care %+idea)! nele%erea noastr! despre cum anume puterea tre&uie
01

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alocat! n relaia de cuplu. Buterea social! a fost tradiional fa$ora&il! &!r&ailor# conferindu-le un statut superior "i autoritate n comparaie cu femeile. Credina cultural! predominant!# potri$it c!reia soul tre&uie s! fie capul familiei# a dat &!r&atului un a$anta( de putere. De)ec+ili&rul puterii n relaia de cuplu este influenat!# pe de-o parte# de implicarea social! "i de resursele disponi&ile fiec!rui partener# iar pe de alt! parte de interdependena dintre cei doi parteneri. Spre e emplu# femeile sunt sociali)ate s!-"i defineasc! "i susin! conceptul de sine prin intermediul relaiilor de familie# a"a c! au tendina de a in$esti mai mult timp n alternati$e "i suport fa! de cuplu# n timp ce &!r&aii se identific! cu rolurile sociale "i economice asociate conceptului de putere -7ird# J. 6 Hel$ille# R.. E plicarea $iolenei n &a)a ideii de superioritate a &!r&atului fa! de femeie a constituit iniial te)a de &a)! a a&ord!rilor feministe care considerau $iolena ca un re)ultat al distri&uiei ine%ale a puterii n relaia de cuplu. Bentru a ar%umenta folosirea $iolenei de c!tre femeie n relaia de cuplu# susin!torii feminismului in$ocau diferena ntre moti$ele pentru care &!r&atul "i femeia folosesc $iolena n relaia de cuplu4 &!r&atul folose"te $iolena atunci c'nd simte c! pierde controlul asupra partenerei de cuplu sau pierde din autoritate# n timp ce femeia utili)ea)! $iolena pentru a se ap!ra sau riposta atunci c'nd este atacat!. Criticai pentru limitarea teoriei la aspectele de %en "i i%norarea ca)urilor de utili)are a $iolenei de c!tre femei# at't n relaiile +eterose uale c't "i n relaiile les&iene# susin!torii feminismului s-au orientat tot mai mult spre includerea unor determinani sociali "i culturali n ecuaia $iolenei# consider'nd $iolena ca o pro&lem! uman! -Berilla# /rnda8# Lillard 6 East# <22;.. n ultimii ani# teoreticienii de orientare feminist! au a&andonat ideea $iolenei &a)at! pe diferenele de %en "i s-au orientat mai mult spre fundamentarea e plicaiilor pri$ind $iolena pe conceptul de putere. Buterea# n acest# ca) nu mai este
<2

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

considerat! un re)ultat al dominanei fi)ice a &!r&atului sau re)ultatul diferenelor de %en# ci puterea apare ca o re)ultant! a caracteristicilor personale "i circumstaniale. At't teoreticienii a&ord!rii feministe# c't "i cei ai teoriei sistemului familiei au descoperit# n ultimii ani# e$idene care arat! c! $iolena femeii "i $iolena &!r&atului asupra partenerului de cuplu este cantitati$ "i calitati$ diferit!# fiind determinat! de modul de interaciune al caracteristicilor indi$iduale "i a impactului factorilor pre)eni n mediul social n care persoana s-a de)$oltat -Berilla# /rnda8# Lillard 6 East# <22;. Buterea social! se &a)ea)! pe modele culturale diferite fa! de modul n care femeia "i &!r&atul se percep pe sine "i relaia de cuplu. 7ird "i /reeman -011;. au descoperit c! atunci c'nd femeile au fost an%a(ate pe piaa muncii "i-au de)$oltat ncrederea "i capacitatea de influen! n relaia de cuplu. /emeile care a$eau un loc de munc! manifestau# ntr-o mai mare m!sur!# stima de sine "i foloseau te+nici manipulati$e n luarea deci)iilor mai mult dec't celelalte femei. Acest aspect este determinat# ns!# de raportul dintre statutul femeii "i puterea pe care ea accept! s! o dein! "i manifest!# dar "i de modul n care femeia aprecia)! puterea ei ca fiind le%itim! "i decide s! acione)e n aceast! &a)!. Dac! femeia menine o atitudine tradiional! fa! de familie "i rolul s!u n familie "i nu accept! resursele po)iiei sociale# atunci ea $a e ercita o influen! mai mic! n relaia de cuplu# f!r! a-"i utili)a resursele n direcia influenei n partenerului "i a modelului de interaciune.

Explicaii focalizate pe structura socio-cultural i circumstanele sociale n care oamenii triesc.


<0

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E plicaiile focali)ate pe de)$oltarea conduitelor $iolente su& influena circumstanelor n care oamenii tr!iesc "i a patternurilor socio-culturale au la &a)! teoria nvrii prin modelare social! acest model e plicati$ susine c! acei copii care i-au $!)ut pe aduli acion'nd $iolent au tendina de a aciona $iolent n situaii similare -7andura "i 5alters 01E;! EmerL 6 Laumann7llin%s# 0119.. Sut+erland -01CA. a de)$oltat teoria pri$ind nvarea comportamentului criminal. El a su%erat c!# n interaciunile sociale# oamenii preiau patternul comportamental $iolent n acela"i mod n care n$a! orice al comportament4 astfel# oamenii n$a! te+nici de utili)are a $iolenei# moti$aiile utili)!rii $iolenei# atitudinea fa! de $iolen! n %eneral "i fa! de cei care utili)ea)! $iolena. Cel mai lar% r!sp'ndit cadru de e plicare a $iolenei este modelul ecolo%ic n concepia lui 7rofen&renner -019E.# n cadrul c!ruia au fost de)$oltate di$erse construcii teoretice pri$ind $iolena n cuplu. Hodelul ecolo%ic e plic! comportamentul ca fiind re)ultat din interaciunea dintre personalitatea indi$idului "i mediul social. Conturarea sau sc+im&area unui comportament depinde de tipul de interaciuni cu familia# prietenii# $ecinii# precum "i de impactul credinelor "i modelelor social "i culturale. Hodelul ecolo%ic de a&ordare a $iolenei este re%!sit n special n domeniul pro%ramelor de pre$enie# furni)'nd puncte de spri(in n identificarea factorilor de risc "i n crearea cadrelor de suport n $ecin!tatea $ictimei. Aceast! idee a de)$olt!rii $iolenei prin intermediul tipurilor de interaciune social! este re%!sit! "i n teoria lui 5ofl%an% -01IC. pri$ind su"structura violenei! 5ofl%an% susine c! tinerii care cresc ntr-o su&cultur! a $iolenei n$a! s! fie $ioleni "i n$a! c! $iolena este un r!spuns potri$it pentru multe pro&leme ale $ieii.
<<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Botri$it acestor teorii e plicati$e ar tre&ui s! ne a"tept!m s! nt'lnim o pre$alen! mai mare a comportamentelor $iolente la &!r&ai# n raport cu femeile# "i mai mult n familiile cu un ni$el crescut de s!r!cie# dec't n familiile cu un ni$el de trai ridicat. Dac! statisticile au confirmat c! &!r&aii sunt mai mult implicai n acte de $iolen! dect femeile "i a fost sta&ilit! o rat! mai mare a $iolenei &!r&atului asupra femeii n relaia de cuplu# relaia dintre diferenele de clas! "i rata $iolenei nu a fost confirmat!. Diferenele de clas! au fost in$ocate frec$ent n studiile pri$ind pre$alena ca)urilor de $iolen! asupra femeii# dar statisticile n-au re$elat o str'ns! le%!tur! ntre cele dou!. Studiile au ar!tat c! cele mai multe femei s!race au apelat la ad!posturi# dar acest fapt nu este rele$ant pentru a susine corelarea limitati$! a $iolenei cu un ni$el crescut de s!r!cie deoarece se poate considera c! femeile cu un statut socio-economic ridicat dispun de mai multe alternati$e de a se separa de un partener $iolent# cum ar fi, posi&ilit!i financiare pentru ac+i)iionarea unei locuine# consilieri# a$ocai etc. -7ird 6 Hel$ile# 011C.. * a&ordare similar! a $iolenei este f!cut! de Dur8+eim4 el corela rata $iolenei cu %radul de inte%rare socio-economic al indi$idului. Botri$it teoriei lui Dur8+eim ar tre&ui s! ne a"tept!m ca $iolena s! fie pre)ent! mai mult n %rupurile anomice "i utili)at! mai mult de c!tre persoanele din mediul s!rac# apreciate ca fiind mai puin inte%rate social. Aici apare ntre&area de ce &!r&aii sunt mai $ioleni dec't femeile# c'nd ei au un succes financiar mai mare "i sunt mai &ine inte%rai n $iaa social! "i pe piaa forei de munc!. Denslim -0112. e plic! aceast! situaie prin faptul c! &!r&aii e perimentea)! mai mult stres n ncercarea de a se inte%ra social "i economic "i prin urmare comit mai multe acte de $iolen!. /!r! intenia de a (ustifica utili)area $iolenei# Dur8+eim nume"te acest tip de $iolen! drept violen normal deoarece# n raport cu %radul de anomie pe
<;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

care l e perimentea)! indi$idul "i cu presiunea e ercitat! asupra lui pentru a se inte%ra# $iolena de$ine un r!spuns normal la multe situaii. 5.C. Rec8less -01A;.E a e plorat ntre&area de ce anumite persoane sunt $iolente "i altele nu# de"i mpart acela"i spaiu socio-cultural. n acest demers el de)$olt! teoria coninutului care operea)! n dou! direcii, - prima se refer! la capacitatea indi$idului de a face fa! presiunii interne "i e terne de se comporta $iolent4 - cea de-a doua se refer! la normele "i $alorile de)$oltate de un %rup n direcia non-$iolenei. 5.C. Rec8less afirma c! %radul de $iolen! al unei persoane depinde de capacitatea acestor dou! sisteme de a-l apropia sau dep!rta pe indi$id de utili)area $iolenei.

Explicaii focalizate pe influena mass-mediei. Hulte studii n psi+olo%ia social! aduc n discuie aceast! cate%orie de factori implicai n formarea comportamentului $iolent, informaia mass-media. Ast!)i este de(a cunoscut c! o persoan! care $i)ionea)! un pro%ram KV sau cite"te un )iar "i sc+im&! ntr-un anumit %rad modul de relaionare sau natura relaiei cu ceilali. Cercet!rile au ar!tat clar c! efectele informaiei mass-media se re%!sesc n modul n care indi$idul se plasea)! n structura social! "i r!spunde relaiei cu ceilali. Efectele ne%ati$e ale e$enimentelor $iolente pre)entate de c!tre media asupra comportamentelor copiilor au fost semnalate nc! din anii SE2 -5eiss#

Rec8less citat de P. H. Denslin# >Social Bro&lems?# Brentice Dall# 0112# p. 1-09

<C

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01E1# Rat) 6 /eldman# 01E<.. Studiile au rele$at faptul c! e punerea copiilor la scene de $iolen! i face poteniali aduli $ioleni. /aptul c! adulii sau copiii n$!a acte $iolente prin urm!rirea pro%ramelor KV# nu nseamn! c! le $or "i aplica. 7er8oNit) -01EI#01A2. a condus o serie de in$esti%aii pri$ind de)$oltarea comportamentelor $iolente prin intermediul informaiei media. El a descoperit c! $iolena poate fi e primat! de o persoan! care $i)ionea)! scene $iolente numai atunci c'nd sunt ndeplinite un num!r de condiii, 0. $iolena repre)entat! de media este (ustificat! de conte t4 <. persoana care $i)ionea)! se afl! ntr-o situaie frustrant! %enerat! de o situaie similar! celei pre)entate n mass-media4 ;. persoana care i produce frustrare poate fi asociat! ntr-un fel cu persona(ele din pre)entarea media4 C. &arierele interne "i e terne fa! de $iolen! sunt minime. Koate studiile au e$ideniat c! scenele $iolente media dau martorilor impresia nu doar c! $iolena este permis!# dar este "i ncura(at!. n ceea ce pri$e"te insti%area la $iolen!# studiile au confirmat faptul c! persoanele care adopt! o conduit! $iolent! au ne$oia de a $i)iona scene $iolente. __________________________________________________________ Factorii de risc care faciliteaz dezvoltarea violenei asupra femeii =========================================================== == Cunoa"terea factorilor de risc care fa$ori)ea)! de)$oltarea $iolenei n cuplu este necesar! pentru identificarea femeilor aflate n situaii de risc sau care sunt $ictime ale $iolenei -Jil%un# <22<. "i pentru sta&ilirea tipurilor de

<I

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro%rame de pre$enire primar! sau secundar! "i de inter$enie pentru fiecare comunitate. /actorii care facilitea)! de)$oltarea comportamentului $iolent pot locali)ai la ni$elul sistemului indi$idual "i comunitar# la ni$elul modelului structural al relaiilor interpersonale sau n structura credinelor "i atitudinilor sociale. Gu e ist! p'n! acum un consens al cercet!torii asupra relaiilor directe ntre anumii factori de risc "i pre)ena $iolenei. Literatura de specialitate nu cuprinde o tipolo%ie a factorilor de risc4 %radul de s!r!cie# "oma(ul "i $'rsta partenerilor de cuplu sunt factorii de risc re%!sii adesea n cercet!rile ultimilor ani -Hic+als8i# <22C..

================================================================ =================== /actori asociai cu riscul de a de)$olta o conduit! $iolent! ================================================================ ====================== /actori indi$iduali $'rsta consumul de alcool depresia tul&ur!rile de personalitate ni$elul de "colaritate $eniturile mici statutul de martor sau $ictim! a /actori relaionali /actori comunitari conflictul sanciuni con(u%al comunitare sla&e a $iolenei n familie insta&ilitatea marital! s!r!cia dominana capital social &!r&atului n redus cuplu stresul economic funcionalitatea redus! a familiei /actori sociali normele tradiionale pri$ind rolurile social "i familiale de %en $alorile sociale susin $iolena n familie

<E

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$iolenei n copil!rie Sursa, 5orld Delt+ *r%anisation# <22<# p. 19

Cel mai important factor de risc apreciat n literatura de specialitate este statutul de martor sau de $ictim! a $iolenei n perioada copil!riei &!r&atului4 cercet!torii estimea)! c! e ist! un risc mare ca femeia s! fie $ictim! a $iolenei n cuplu atunci c'nd# at't femeia# c't "i partenerul s!u au fost martori sau victime ale abuzului n copilrie. De asemenea# speciali"tii aprecia)! c! e ist! un risc crescut ca &!ieii care au fost martori la $iolen! s! de)$olte la maturitate comportamente $iolente# iar fetele s! de$in! $ictime ale $iolenei n cuplu. Aceast! relaie r!m'ne ns! su& semnul multor ntre&!ri# ntruc't teoria transmiterii trans%eneraionale nu este confirmat! prin studii lon%itudinale. Botri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc <E@ dintre $ictime au declarat c! pro$in din familii n care p!rinii se certau des sau foarte des -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. ntr-un studiu asupra transmiterii trans%eneraionale a $iolenei# Bur$in -<22;. susine c! e ist! un risc ma(or ca $iolena s! se de)$olte la %eneraiile $iitoare atunci c'nd# pe l'n%! statutul de martor sau $ictim! a $iolenei n copil!rie# este pre)ent un alt factor de risc ma(or, s!r!cia. Speciali"tii susin c!# de"i n practic! sunt nt'lnite ca)uri care confirm! faptul c! $iolena asociat! s!r!ciei fa$ori)ea)! transmiterea trans%eneraional! a modelului $iolenei# la ni$el teoretic nu a putut fi demonstrat! nc! relaia direct! dintre $iolena asupra femeii "i statutul de martor la $iolen! al acesteia n perioada copil!riei.
<A

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cercet!rile arat! c! pe l'n%! ace"ti doi factori ma(ori# s!r!cia "i asistarea la episoade de $iolen! n copil!rie# sunt asociai ali factori ai conte tului de $ia!# care pot fa$ori)a de)$oltarea $iolenei sau o pot in+i&a. Astfel# e istena ser$iciilor de asistare a $ictimelor $iolenei n apropierea $ictimei "i un conte t socio-cultural acti$ mpotri$a $iolenei pot in+i&a factorii care fa$ori)ea)! de)$oltarea $iolenei. Un alt factor re%!sit deseori n studii ca fiind un factor de risc ma(or pentru de)$oltarea unor conduite $iolente n familie este consumul de alcool. Bentru a putea urm!rii relaia dintre consumul de alcool "i utili)area $iolenei n relaia de cuplu tre&uie# ns!# s! a$em n $edere o serie de $aria&ile cum ar fi, cantitatea de alcool consumat!# frec$ena consumului# patternul comportamental# conte tul utili)!rii alcoolului# disponi&ilitatea alcoolului# importana alcoolului n $iaa indi$idului# e periena consumului "i istoria familiei consumatorului. n urma studiilor care s-au f!cut p'n! ast!)i nu e ist! nici o ndoial! pri$ind consecinele consumului de alcool asupra cre"terii incidenei conduitelor $iolente. n studiile reali)ate de Bernanen -0110. A pri$ind efectele alcoolului asupra comportamentului# s-a constatat c! a%resorul consum! alcool n (um!tate din ca)urile de $iolen! asupra femeii. * conclu)ie asem!n!toare nt'lnim "i la 7ennett -011E. care# f!c'nd o comparaie a statisticilor din SUA pri$ind relaia dintre a&u)ul de alcool "i $iolena asupra femeii n relaia de cuplu# a(un%e la conclu)ia c! alcoolul este primul factor de risc n de)$oltarea conduitei $iolente. Botri$it Cercetrii Naionale privind

Barnanen citat de LarrL 5. 7ennett# Su&stance a&use and t+e Domestic assault of 5omen# Social 5or8# Pournal of Gational association of Social 5or8ers# EO011E# p. C0<

<9

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violena n Familie i la Locul de Munc# n E1 dintre ca)uri a%resorul era &!ut n momentul a%resiunii -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. Alcoolul este considerat un factor de risc ma(or atunci c'nd sunt asociai "i ali factori. Riscul ca o femeie s! fie a&u)at! de partenerul care a consumat alcool este mare atunci c'nd anterior au mai a$ut lor situaii de a&u). ntr-o anali)! comparati$! a datelor pu&licate n dou! studii naionale# unul n Canada -K+e Canadian Violence A%ainst 5omen Sur$eL.# iar cel!lalt n Statele Unite -Gational Violence A%ainst 5omen Sur$eL in t+e United States. pri$ind factorii de risc n de)$oltarea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu# s-a constat c! dup! cinci sau "ase episoade de $iolen!# n situaiile n care &!r&atul consum! alcool e ist! un risc ma im de a-"i a&u)a soia -K+ompson# Salt)man# Po+nson# <22;.. Rolul consumului de alcool n de)$oltarea "i meninerea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu este nc! contro$ersat. Consumul de alcool a fost asociat de c!tre muli cercet!tori mai de%ra&! cu perioadele de separare a cuplului "i cu pierderea locului de munc!. n aceste situaii consumul de alcool ar a$ea efecte numai indirect asupra de)$olt!rii $iolenei -Rodri%ue)# Lasc+# C+andra# 6 Lee# <220.. De"i nu toate cercet!rile confirm! -Hic+als8i# <22C.# s!r!cia sau $enitul mic par s! fie factorii cu cel mai mare risc n facilitarea de)$olt!rii comportamentului $iolent4 cercet!tori susin c! manifest!rile $iolente sunt mult mai frec$ente n familiile cu un nivel socio%economic redus -Dotalin% 6 Su%arman# 0112.. Studiile efectuate de Jelles 6 Cornell -0112. au ar!tat c! $iolena este pre)ent! n familiile n care soul a intrat recent n perioada de "oma( sau n familiile n care este un stres puternic datorat s!r!ciei. Botri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc # numai <<@ dintre femei pro$in din familiile n care cine$a a intrat recent n perioada
<1

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de "oma( "i doar <#I@ dintre a%resori sunt "omeri -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Disfuncionalit!ile sociale %enerate de perioadele de tranziie social i economic sunt apreciate de Famfir "i Famfir -<222# p. 02I. ca factor de risc principal n de)$oltarea conduitelor $iolente asupra femeii n relaia de cuplu4 stresul %enerat de modific!rile pri$ind accesul la locurile de munc! n conte tul dinamicii pieei muncii# precum "i modific!rile n structura $alorilor "i normelor sociale fa$ori)ea)! de)$oltarea comportamentelor $iolente n spaiul familiei. Duntin%ton considera c! $iolena# manifestat! n special n perioadele de tran)iie social!# nu este determinat! de s!r!cie# ci de st!rile de frustrare ap!rute fa! de ine istena sau incapacitatea instituiilor de a satisface noile a"tept!ri ale indi$idului. n acest ca)# nu doar &!r&aii se afl! n riscul de a de$eni $ioleni# relaia dintre $iolen! "i apartenena la se fiind e clus!4 cercet!rile arat! c! femeile pot fi $iolente n aceea"i m!sur! ca "i &!r&aii# ns! manifestarea $iolenei este determinat! de %radul de acceptare socio-cultural! -Hi+!ilescu# <22;.. La ntre&area de ce nu toi &!r&aii# care mp!rt!"esc acelea"i condiii ale perioadei de tran)iie socio-economic! sau care tr!iesc n s!r!cie sunt $ioleni# Dutton -011C. ar%umenta c! pre)ena com&inat! a factorilor ce in de patolo%ia indi$idual! "i ni$elul socio-economic redus facilitea)! de)$oltarea $iolenei. Botri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc # influena s!r!ciei apare ca indicator rele$ant de influen! a de)$olt!rii $iolenei4 astfel# C9@ dintre ca)urile de $iolen! pro$in din familiile n care $enitul nu asi%ur! nici strictul necesar# iar ;;@ dintre femeile $ictime au declarat o mic"orare a $enitului n ultimul an -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Dac! relaia dintre pierderea locului de munc! "i de)$oltarea unor comportamente disfuncionale ntre parteneri a fost confirmat!# relaia dintre
;2

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

lipsa an%a(!rii pe piaa muncii "i de)$oltarea consumului de alcool sau $iolen! nu a fost confirmat! de c!tre toi cercet!torii. An%a(area pe piaa muncii a &!r&atului nu a fost relaionat! direct cu lipsa $iolenei n cuplu4 de e emplu# stresul datorat condiiilor de lucru a fost asociat cu episoade de $iolen! n cuplu. Be de alt! parte# an%a(area femeii pe piaa muncii "i tran)iia spre distri&uia rolurilor# precum "i modific!rile ap!rute n modul de relaionare au fost asociate cu de)$oltarea unor forme de $iolen! asupra femeii n relaia de cuplu -Rodri%ue)# Lasc+# C+andra# 6 Lee# <220.. Relaionarea manifest!rii $iolenei cu situaiile n care femeia are un loc de munc! pare s! fie# ns!# tot mai puin rele$ant! dat fiind faptul c! tot mai mult femeile au un loc de munc! c+iar nainte de de)$oltarea unei relaii de cuplu. n relaie cu a&ord!rile culturale apare ca factor de risc# at't pentru de)$oltarea $iolenei# dar "i pentru ca)urile de $iolen! e trem!# respectarea onoarei familiei i a puritii sexuale . Studiile arat! c! sunt culturi n care femeia este &lamat!# f!r! ca &!r&atul s! fie condamnat -social sau (uridic.# n ca)urile de $iol4 n aceste situaii familia prime"te tot suportul social necesar# c+iar participarea la ucidere# pentru a "ter%e ru"inea familiei asociat! cu $iolul. n 3ordania# spre e emplu# E2@ dintre femeile ucise# n 011I# erau $ictime ale respect!rii onoarei familiei4 multe dintre ele erau omor'te de frai# ace"tia fiind ac+itai sau primind o sentin! minim! -5D*# <22<.. Studiile au e$ideniat un procent ridicat al ca)urilor de $iolen! n familiile care p!strea)! concepiile tradiionale privind statutul superior al brbatului "i le%itimitatea folosirii $iolenei asupra femeii n &a)a acestui statut. Violena asupra femeii care are la &a)! principiul superiorit!ii &!r&atului fa! de femeie face parte dintr-o sfer! mai lar%! a manifest!rii $iolenei n familie pe care literatura de specialitate o ncadrea)! n conceptul de $iolen! patriar+al! -Berilla# /rnda8# Lillard 6 East# <22;.4 aceasta include $iolena
;0

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asupra femeii "i copilului e ercitat! n &a)a po)iiei de lider a &!r&atului. Kema $iolenei asupra femeii e plicat! prin intermediul concepiei pri$ind superioritatea &!r&atului asupra femeii a constituit te)a de &a)! a a&ord!rilor feministe# de"i nu doar a&ord!rile feministe au inclus concepiile tradiionaliste n cadrul factorilor de risc n de)$oltarea $iolenei n familie. Anali)'nd datele Euro&arometrului# Jarcia -<22;. aprecia)! c! ntre factorii care determin! o cre"tere a pre$alenei $iolenei se num!r! "i acei factori care creea)! un climat de acceptare a violenei. Lipsa $i)i&ilit!ii sociale a $iolenei n familie# &lamarea $ictimei# tolerana social! fa! de &!r&atul $iolent sunt aspecte care reduc in+i&iia fa! de $iolen! "i fac dificile demersurile $ictimei de p!r!sire a relaiei de a&u) sau aciunile de diminuare a $iolenei. ntr-un conte t de pasi$itate social! fa! de $iolena n familie cre"te riscul de)$olt!rii "i perpetu!rii unor modele de interaciune $iolent! "i totodat! scade posi&ilitatea semnal!rii ca)urilor. Riscurile %enerate de c!tre unii dintre factorii sociali n de)$oltarea $iolenei n cuplu primesc tot mai mult atenie din partea speciali"tilor# de"i p'n! acum nu a fost ela&orat un model teoretic e plicati$. Spre e emplu# n 01AE# 7lac8 aducea n discuie un factor pe care l considera c! fa$ori)ea)!# ntr-un %rad ridicat# de)$oltarea comportamentelor $iolente, distana social. 7lac8 definea distana social! ca fiind modul n care mem&rii unei comunit!i particip! unii la $iaa altora4 n acest sens# este de a"teptat ca $iolena s! apar! mai mult n comunit!ile n care distana social! ntre mem&rii comunit!ii este mare# ntruc't familiile p!strea)! un %rad mare de intimitate asupra pro&lemelor $ieii pri$ate. ntr-o perspecti$! similar!# izolarea social a femeii este considerat! totodat! form! de $iolen! "i factor de risc ce facilitea)! manifestarea "i meninerea comportamentelor $iolente n cuplu. Cercet!rile au ar!tat e istena unei relaii de determinare puternice ntre i)olarea social! a
;<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

femeii "i lipsa suportului social -Ells&er%# <222.. Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc -<22;. arat! c! $iolena este mai r!sp'ndit! ntre femeile casnice -0;@.. Dintr-o perspecti$! opus!# 7aum%artner -011;. a anali)at mai multe ca)uri din culturi diferite -Etiopia# U%anda# America de Sud. n care soul locuie"te i)olat de mediul s!u de suport n utili)area $iolenei# de cele mai multe ori n satul soiei4 conclu)iile lui 7aum%artner arat! c!# cu c't cre"te suportul social fa! de femeie cu at't scade riscul de producere a $iolenei. Reelele formale sau informale de suport pentru femeie "i lipsa i)ol!rii sociale n condiiile unui mediu social care descura(ea)! utili)area $iolenei au ca re)ultat in+i&area manifest!rii atitudinilor a%resi$e ale &!r&atului n relaia de cuplu. Reducerea accesului femeii la resurse i servicii este alt factor care facilitea)! manifestarea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu. Kema accesului la resurse a fost utili)at! n special de a&ord!rile feministe# e plic'ndu-se $iolena prin discrimin!rile de %en. Le$inson -0191. susinea c! n societ!ile n care nu este un acces e%al al femeii "i &!r&atului la resursele economice "i politice cre"te riscul de a&u) asupra femeii n relaia de cuplu. * ar%umentaie similar! este f!cut! de Ha+a(an -011I.4 studiind a&u)ul femeii n 3ndia# Ha+a(an a a(uns la conclu)ia c! dependena economic! fa! de so "i lipsa suportului formal "i informal fa! de femeie fa$ori)ea)! $iolena asupra femeii. Rata $iolenei este apreciat! de muli cercet!tori direct proporional! cu atitudinea social! fa! e%alitatea de %en "i fa! de accesul femeii la resursele economice4 sc!derea in+i&iiei fa! de $iolen! "i lipsa resurselor financiare limitea)! posi&ilitatea femeii de a lupta mpotri$a $iolenei sau de a p!r!si relaia a&u)i$!. Smit+eL 6 Straus -<22;. ar%umentau c! atunci c'nd# la ni$el social# nu este susinut! e%alitatea dintre &!r&at "i femeie n relaia de cuplu "i c'nd piaa muncii nu ncura(ea)! accesul femeii la locurile de munc!# iar
;;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sistemul de protecie nu furni)ea)! resurse financiare femeii# femeile pot face foarte puin pentru a stopa $iolena n cuplu sau a p!r!si o relaie a&u)i$!. Studiile reali)ate n ultimii ani au ar!tat c! este %reu de sta&ilit aciunea unui sin%ur factor de risc asupra de)$olt!rii comportamentelor $iolente. De)$oltarea $iolenei n relaia de cuplu se afl! su& incidena asociat! a factorilor de risc. ntr-un studiu panel reali)at de Rodri%ue)# Lasc+# C+andra 6 Lee -<220. n Statele Unite asupra factorilor de risc n de)$oltarea $iolenei n familie a fost constatat c! persoanele care au declarat forme de $iolena n familie pre)entau ca indicatori consum de alcool# un num!r mare de copii "i "oma( de lun%! durat!. Asocierea dintre num!rul mare de copii "i consumului de alcool n familie a fost apreciat! ca factor cu risc crescut n special pentru cei care nu au un loc de munc!. Alcoolul "i lipsa unui loc de munc! constituie un factor de risc pentru de)$oltarea $iolenei# ns! nu au fost identificate caracteristicile personale "i sociale asociate consumului de alcool. n cadrul factorilor care reduc riscul de producere a e$enimentelor $iolente au fost identificai $'rsta# satisfacia pentru $iaa de familie -alta dec't relaia con(u%al!. "i relaia cu prietenii. n ceea ce pri$e"te situaia din Rom'nia# datele sonda(ului de opinie reali)at n 7ucure"ti de Jallup arat! c! lipsa &anilor este factorul principal care fa$ori)ea)! de)$oltarea $iolenei asupra femeii n cuplu -Sur$eL on Violence a%ainst 5omen in 7uc+arest# Jallup *r%anisation# <22;.. Datele statistice pre)entate n Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. ne a(ut! s! identific!m "i ali factori de risc care pot facilita de)$oltarea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu cum ar fi, - condamnarea penal a partenerului. Datele arat! c! ;I@ dintre femeile al c!ror partener a fost condamnat penal declar! c! sunt sau au fost $ictimele
;C

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$iolenei fi)ice "i o femeie din )ece# care se declar! $ictim! a $iolenei fi)ice a partenerului# afirm! c! partenerul a fost condamnat cel puin o dat!4 de asemenea# ;I@ dintre femeile care au un partener care a fost condamnat penal afirm! c! se confrunt! cu forme de $iolen! economic!4 - num!rul de c!s!torii apare n statistici ca fiind asociat cu forme de $iolen!, 01@ dintre femeile care au fost cstorite de mai multe ori au declarat c! sau confruntat cu situaii de $iolen! fi)ic!4 % tulburrile psihice ale a%resorului pot contri&ui la de)$oltarea unor forme de $iolen! psi+olo%ic!, una din )ece femei care au fost $ictimele $iolenei psi+olo%ice declar! c! partenerul a fost internat ntr-un spital de psi+iatrie# iar ;C@ dintre femeile al c!ror partener a fost internat n psi+iatrie declar! c! le sunt limitate relaiile sociale. Datele e istente nu ne permit identificarea $aria&ilelor indi$iduale sau sociale asociate acestor factori n de)$oltarea $iolenei.

________________________________________ &e ce rm'n femeile ntr%o relaie abuziv( _______________________________________ E plor'nd $arietatea r!spunsurilor femeii la $iolen!# ntre&area des utili)at! de c!tre cercet!tori este, de ce femeile au doar rspunsuri limitate la aceast situaie i rm#n ntr$o relaie periculoas%. Cei mai muli cercet!tori consider! c! at'ta $reme c't societatea nu creea)! un r!spuns protecti$# le%al "i practic# la pro&lematica femeii n relaia de cuplu# nu ar tre&ui s! presupunem sau s! su%er!m c! a r!m'ne al!turi de partenerul $iolent este un r!spuns preferat al femeii. De asemenea# nu ar tre&ui s! facem (udec!i asupra deci)iei femeilor de
;I

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a r!m'ne ntr-o relaie# p'n! nu nele%em dinamica "i felul n care ele fac fa! )ilnic $iolenei. ============================================================= ===================== De ce r!m'n femeile ntr-o relaie de $iolen! T celule cu mai puin de cinci ca)uri# G-99 ca)uri ============================================================= ===================== Gu putei pleca pentru Brocent Vrei s! stai# pentru Brocent c!... -@. c!.... -@. Gu a$ei &anii necesari <I Sperai c! se $a sc+im&a 0A Gu a$ei unde mer%e <I nc! l mai iu&ii 09 Gu $rei s! ai&! copiii << Gu m! deran(ea)!# m9 de suferit am o&i"nuit V-ai pierde ser$iciul T Bentru c! acestea sunt 0A pro&leme pe care le %!se"ti n orice familie Copiii ar tre&ui s! T sc+im&e "coala V-ai pierde prietenii T V! e team! s! nu fii 9 atacat! V! e team! c! ar fi T r!pii copiii V! amenin! c! s-ar T sinucide V! este team! de ce ar 00 )ice lumea Sursa, Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;

n literatura de specialitate sunt pre)entate mai multe e plicaii pri$ind incapacitatea femeii de a p!r!si o relaie a&u)i$!, datorit! traumei psi+olo%ice
;E

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

femeia de$ine incapa&il! s! %!seasc! soluii de ie"ire din relaia de $ictimi)are4 femeia are o personalitate dependent! de partenerul $iolent4 n multe ca)uri femeia continu! s! r!m'n! n relaia a&u)i$! consider'nd c! sin%ura cau)! a $iolenei este incapacitatea ei de a construi "i menine o relaie4 femeia are o personalitate patolo%ic! %!sind n relaia de $iolen! mplinirea unor >ne$oi? de natur! patolo%ic!# n special n ca)ul femeilor care au fost a&u)ate n copil!rie. Dintre teoriile e plicati$e ale modului de r!spuns al femeii la $iolen!# de)$oltate pe parcursul timpului# dou! teorii sunt predominante. Brima este teoria neputinei nvate! teoria de)$oltat! de 5al8er -01A1. e plic!# prin intermediul factorilor psi+olo%ici# atitudinea pasi$! a femeii n faa $iolenei "i deci)ia femeii de a r!m'ne ntr-o relaie a&u)i$!. ntr-un studiu reali)at pe un lot de C2; femei $ictime ale $iolenei# 5al8er a descoperit c! atunci c'nd femeia $ede c! nici una dintre aciunile ntreprinse nu sc+im&! comportamentul $iolent al partenerului ea a(un%e s!-"i perceap! aciunile ca ineficiente4 aceast! neputin! n$!at! este transferat! "i la alte situaii# ceea ce conduce la depresie "i an ietate. Bercepia neputinei este e acer&at! atunci c'nd persoanele din spaiul social apropiat consider! femeia responsa&il! de $iolen!. Hodelul terapeutic de e plicare a neputinei n$!ate este apreciat de c!tre muli cercet!tori ca fiind limitat# deoarece nu include factorii sociali# culturali sau economici care pot influena deci)ia femeii de a r!m'ne n relaia a&u)i$! -Do&as+ 6 Do&as+# 011<.. Keoria neputinei n$!ate a fost infirmat! de c!tre muli cercet!tori "i# mai t'r)iu# c+iar de c!tre 5al8er4 studiile ulterioare au confirmat c! n orice situaie de $iolen! femeia nu este inacti$!# ci ela&orea)! di$erse strate%ii de sal$are4 aplicarea "i consecinele aplic!rii acestor strate%ii depind# ns!# de factorii pre)eni n fiecare situaie -Joodman# Dutton# 5einfurt# 6 Coo8# <22;.. Cu toate acestea# ideea femeii inacti$e "i incapa&ile s! acione)e pentru a se a(uta a fost preluat! de c!tre terapeui "i este de)$oltat!
;A

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cadrul te+nicilor de lucru cu $ictima# n special n Statele Unite -Do&as+ 6 Do&as+# 011<.. Conceptul de neputina nvat a fost utili)at "i ca sindromul femeii "tute. Hai recent termenul apare su& denumirea de tul"urri postraumatice de stres -BKSD. formul! conceptual! folosit! pentru a indica condiiile psi+olo%ice re)ultate din e punerea la traume se$ere. Deseori conceptele sindromul femeii "tute sau tul"urri postraumatice de stres sunt folosite n Statele Unite n (ustiie. n timp au fost aduse numeroase critici utili)!rii acestor concepte n special pentru c! se consider! c! termenul de sindromul femeii "tute nu reflect! realitatea e perienei femeii $ictime a $iolenei n cuplu. Speciali"tii susin c!, -0. nu e ist! un sin%ur model al femeii care se confrunt! cu $iolena n cuplu# iar termenul este un stereotip care nu mai acoper! realitatea situaiei femeii potri$it re)ultatelor cercet!rii care au fost pu&licate n ultimii ani4 -<. termenul este $a% ntruc't nu e ist! un set de criterii care s! defineasc! sindromul femeii "tute! -;. termenul de tul"urri postraumatice de stres nu este rele$ant pentru toate c+estiunile le%ale pri$ind situaia femeii $ictime a $iolenei n cuplu4 -C. termenul de sindromul femeii "tute creea)! ima%inea unei patolo%ii# femeia fiind $!)ut! ntr-o condiie anormal!# patolo%ic! -Dutton# 011E.. n opo)iie cu teoria neputinei n$!ate este teoria supravieuirii. Keoria# de)$oltat! n 0199 de c!tre Jondolf 6 /is+er# susine c!# n toate situaiile de $iolen!# femeia caut! suport formal "i informal pentru a se sal$a# c+iar dac! aciunile ei nu au ntotdeauna finalitate po)iti$! n demersul de protecie. Studiul a fost reali)at de Jondolf 6 /is+er pe un num!r de E.E0< $ictime al $iolenei n cuplu# aflate n ad!posturile din Ke as. Keoria e plic! mai multe tipuri de r!spunsuri ale femeii pentru a se sal$a din relaia de a&u) inclu)'nd indicatori personali "i sociali care pot inter$eni. Brin includerea factorilor
;9

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

conte tuali n modelul e plicati$# teoria aduce o contri&uie ma(or! la nele%erea r!spunsului conte tual al femeii la $iolen! -Dutton# 011E4 Joodman# Dutton# 5einfurt# 6 Coo8# <22;.. n ultimii ani# cercet!torii au a&andonat limitarea e plicaiilor# pri$ind r!spunsul femeii la $iolen!# la aciunile indi$iduale ale femeii. Cercet!torii ale% tot mai mult modelul ecologic de e plicare a r!spunsului la $iolen!# care este &a)at pe anali)a conte tual! a $iolenei "i care include deopotri$! factorii sociali "i indi$iduali care inter$in. Dutton -011E. ar!ta c! a&ordarea conte tual! a r!spunsului femeii la $iolen! nu este nou! n sfera $iolenei. n literatura de specialitate e ist! suport teoretic pentru e plicarea $iolenei prin intermediul factorilor sociali "i indi$iduali, modelul interacionist# teoria n$!!rii sociale sau teoria sistemului familiei. Studiile reali)ate dup! 0112 de c!tre Centrul Hinnesota# Minnesota Center &gainst Violence ' &"uz din cadrul Uni$erit!ii Hinnesota# n cadrul proiectelor finanate de c!tre Violence A%ainst 5omen *ffice# *ffice of Pustice Bro%rams# U. S. Department of Pustice pri$ind strate%ia de protecie a femeii "i eficiena pro%ramelor de inter$enie asupra femeilor a&u)ate# au ar!tat c! ntre&area >de ce r!m'n femeile ntr-o relaie a&u)i$!U? este limitati$! "i nu reflect! realitatea situaiei "i toat! %ama de pro&leme pe care o femeie a&u)at! le nt'mpin!. E periena intim! a a&u)ului este doar o parte a e perienei femeii a&u)ate n relaia de cuplu. n ca)ul a&u)ului inter$in o serie de factori culturali# sociali# psi+olo%ici "i economici de risc care afectea)! r!spunsul femeii "i deci)ia ei de a se sal$a dintr-o relaie a&u)i$!. /emeia a&u)at! este supus! unui set de riscuri de a&u) dac! r!m'ne mpreun! cu partenerul a&u)i$# dar# de asemenea# este supus! unor riscuri mari dac! p!r!se"te relaia. Bractica a ar!tat c! relaia dintre $iolen! "i separare este comple !. Hulte femei nu-"i p!r!sesc partenerul $iolent pentru c! au fost ameninate cu forme
;1

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mai %ra$e de $iolen!. Sunt femei care se tem pentru si%urana lor "i a copiilor sau prietenilor. Hulte femei r!m'n ntr-o relaie a&u)i$! pentru c! sper! s!-"i poat! a(uta partenerul s! se sc+im&e -/leurL# Sulli$an# 7L&ee# <222.. n unele ca)uri p!r!sirea unei relaii duce la nc+eierea episoadelor de $iolen!# ns! n alte ca)uri separarea poate constitui nceputul formelor e treme de $iolen!. /inali)area $iolenei n urma separ!rii de partenerul $iolent nu este confirmat! n toate ca)urile4 cele mai multe ca)uri confirm! cre"terea frec$enei "i se$erit!ii $iolenei dup! separare. 5orld Dealt+ *r%ani)ation -5D*# <22<. arat! c! <2-A2@ dintre femeile $ictime ale $iolenei nu au spus nim!nui despre a&u)# p'n! la inter$iurile reali)ate pentru studiu. R!spunsul femeii la $iolen! este direct determinat de atitudinea social fa de violen "i de existena suportului formal i informal pe care femeia l poate solicita pentru a se sal$a din relaia a&u)i$!. Anali)a ca)urilor de $iolen! n cuplu au ar!tat c! aspectele pe care femeia le e$aluea)! nainte de p!r!sirea relaiei sunt, posi&ilitatea de a %!si o locuin! care s! i ofere protecie fa! de partenerul $iolent4 necesitatea resurselor financiare pentru asi%urarea $ieii )ilnice pentru ea "i copii# inclu)'nd %!sirea sau meninerea unui loc de munc!4 cre"terea riscurilor de a&u) dup! separare4 suportul emoional "i financiar necesar pentru cre"terea copiilor. Un aspect important aici este informaia pe care femeia o deine despre suportul formal "i modul n care poate s%l solicite) *sirea unei locuine este un indicator puternic n e$aluarea posi&ilit!ii de separare "i meninere a si%uranei femeii "i copiilor acesteia. Din cau)a $eniturilor mici# femeile $ictime ale $iolenei n cuplu nu-"i pot cump!ra o cas! dup! separare4 cele mai multe femei# n ncercarea de a se sal$a din relaia a&u)i$!# se ndreapt! spre suportul informal c!ut'nd ad!post la familie sau prieteni. Buine femei decid iniial s! se ndrepte spre ad!posturi -c'nd acestea
C2

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sunt accesi&ile. "i aceasta deoarece ad!posturile nu ofer! o soluie pe termen lun%4 cele mai multe ad!posturi ofer! un timp determinat de %!)duire. C'nd suportul sistemului formal sau informal ncetea)! sau e"uea)!# femeia se ntoarce acas! sau ale%e s! tr!iasc! pe strad!. Relaia dintre $iolena n familie "i cre"terea num!rului populaiei str!)ii a fost confirmat! n anali)a structurii populaiei str!)ii care solicit! ser$iciile centrelor de )i "i de noapte. Astfel# ntro cercetare n Statele Unite# s-a constat c! o cate%orie important! de persoane care tr!iesc pe strad! sunt femeile care au p!r!sit locuina datorit! $iolenei partenerului4 cele mai multe femei sunt nsoite de copii. /emeile din aceast! cate%orie se confrunt! cu pro&leme economice# nu au a$ut niciodat! un loc de munc! "i multe dintre ele locuiau# nainte de separare# mpreun! cu copiii "i partenerul $iolent la prieteni sau la unul dintre mem&rii familiei l!r%ite -Hetrau 6 Cul+ane# 0111.. Riscul de a a(un%e s! tr!iasc! pe strad! pentru femeia $ictim! a $iolenei n cuplu nu este considerat de c!tre toi cercet!torii ca fiind %enerat direct de $iolen!# ci de o a&ordare eronat! a femeii n demersul de a p!r!si relaia a&u)i$!. Sunt cercet!tori care consider! c! pierderea locuinei de c!tre $ictimele $iolenei domestice se datorea)! unei administr!ri necorespun)!toare a pro&lemei din partea $ictimei4 cele mai multe persoane care au semnalat pro&leme de pierdere a locuinei sunt cele care au apelat la sistemul informal -prieteni# familie# ndrum!tori spirituali. pentru a se sal$a din relaia a&u)i$! -7a8er# Coo8# 6 Gorris# <22;.. Aceste consideraii sunt &a)ate ns! pe capacitatea sistemului de protecie de a asi%ura asistena femeii p'n! c'nd pro&lemele le%ate de situaia de a&u)# inclu)'nd %!sirea sau meninerea unei locuine# sunt re)ol$ate. +reterea riscurilor de abuz dup separare) Cercet!rile reali)ate de Jrupul Gaional de Lucru >5elfare and Domestic Violence Kec+nical
C0

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assistance 3nitiati$e? n cadrul Gational Resource Center on Domestic Violence au e$ideniat c! p!r!sirea unei relaii a&u)i$e nu %arantea)! reducerea sau eliminarea riscurilor femeii de a fi a&u)at!. Cercet!torii aprecia)! c! o perioad! cu risc crescut de $iolen! este aceea n care femeia p!r!se"te cuplul. n cele mai multe ca)uri de separare femeile au semnalat faptul c! partenerii au de$enit mai a%resi$i. n aceast! situaie capacitatea speciali"tilor de a asi%ura protecie femeii este e trem de important! -Ellis# 019A4 /eld 6 Straus# 0112.. Cercet!torii au confirmat c! femeile care s-au separat de partenerii $ioleni s-au aflat ntr-un risc mai mare de a fi ucise dec't femeile care r!m'neau n relaia a&u)i$!. Uciderea femeii n aceste ca)uri este o form! ultim! de meninere sau de restaurare a controlului din partea partenerului -/leurL# Sulli$an# 7L&ee# <222.. Cercet!rile au ar!tat c! %radul n care $iolena asupra femeii continu! dup! separare depinde de perioada pe care cuplul a parcurs-o de la nceputul relaiei cuplului p'n! la primul episod de $iolen!. Astfel# n ca)ul n care perioada de la nceputul relaiei cuplului p'n! la primul episod de $iolen! a fost mare# partenerul este mai moti$at s! menin! controlul asupra partenerei prin intermediul unei forme de $iolen!. n ca) contrar# dac! relaia a fost scurt! p'n! la nceperea episoadelor $iolente# partenerul $iolent se simte mult mai conforta&il s! termine relaia4 el a in$estit puin n relaia de cuplu "i de aceea ne$oia de a menine controlul asupra femeii nu este mare -/leurL# Sulli$an# 7L&ee# <222.. Bentru multe femei p!r!sirea relaiei a&u)i$e poate s! cree)e noi riscuri sau s! le amplifice pe cele care e ist! de(a. * situaie cu risc crescut este aceea n care femeia continu! s! r!m'n!# dup! separare# n aceea"i localitate cu a%resorul. n cele mai multe situaii femeile r!m'n# dup! separare# n aceea"i localitate# fapt ce spore"te riscul de a rec!dea $ictim! a a&u)urilor partenerului.
C<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sunt cercet!tori care susin c! riscurile ar fi mai mici dac! s-ar reduce posi&ilit!ile femeii de a reintra n contact cu partenerul $iolent. Acesta nu confirm!# ns!# ipote)a c! femeile sunt n si%uran! dac!# dup! separare# p!r!sesc localitatea. Huli &!r&ai care "i-au a&u)at partenera de cuplu sunt dispu"i s! c!l!toreasc! la distane mari pentru a-"i menine n continuare controlul asupra femeii -/leurL# Sulli$an# 7L&ee# <222. ,ncapacitatea gsirii sau meninerii locului de munc) Studiile focali)ate pe nele%erea situaiei femeii dup! p!r!sirea relaiei a&u)i$e arat! c! deseori femeile au o capacitate sc!)ut! de a-"i menine locul de munc! sau de a c!uta un loc de munc!. n ceea ce pri$e"te situaia femeilor care au un loc de munc!# studiile au ar!tat c! dup! p!r!sirea relaiei a&u)i$e femeile se confrunt! cu pro&leme de s!n!tate# tul&ur!ri emoionale sau consum de alcool# ceea ce afectea)! performanele la locul de munc! sau c+iar capacitatea de a menine locul de munc! -7roNne# Salomon# 6 7assu8# 0111.. Un studiu reali)at n Gicara%ua arat! c!# din cau)a performanelor "i a eficienei reduse# CE@ dintre femeile $ictime ale $iolenei n cuplu a$eau un $enit mai mic dec't celelalte femei -5D*# <22<.. Hulte femei "i pierd locul de munc!# fie pentru c! au o capacitate sc!)ut! de a face fa! cerinelor locului de munc! -din cau)a sensi&ilit!ii "i ec+ili&rului emoional.# fie din cau)a situaiilor n care partenerul "i continu! formele de a&u) la locul de munc! al femeii -7ell# <22;.. Un studiu reali)at n 3ndia -Ga%pur. arat! c! 0;@ dintre femeile $ictime ale $iolenei n cuplu au fost o&li%ate s! renune la locul de munc! deoarece au lipsit# n medie# A )ile la fiecare incident de $iolen! -5D*# <22<.. * a doua cate%orie o constituie femeile care# datorit! traumelor re)ultate din e periena a&u)ului# "i pierd a&ilitatea de a tr!i independent n comunitate4 anali)a ca)urilor femeilor $ictime ale $iolenei care au a(uns s! tr!iasc! pe str!)i a ar!tat c!# din cau)a lipsei e perienei de a c!uta sau a$ea un loc de
C;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

munc!# dependenei economice fa! de partenerul $iolent "i i)ol!rii sociale# femeile nu a$eau a&ilit!i care s! le permit! administrarea eficient! a &anilor# c!utarea unei locuine sau c!utarea unui loc de munc! -Jorde# Delfric+ 6 /inlaLson# <22C.. Studiile reali)ate n Canada arat! c! C;@ dintre femeile $ictime ale $iolenei au primit n%ri(iri medicale "i I2@ au fost ne$oite s! solicite )ile li&ere de la ser$iciu -5D*# <22<. -uportul financiar i emoional necesar n creterea copiilor . Un alt aspect e$aluat de c!tre femeie naintea p!r!sirii relaiei a&u)i$e este asi%urarea e istenei n situaia n care tre&uie s! plece mpreun! cu copiii. Cercet!torii au a(uns la conclu)ia c! este mult mai u"or pentru o femeie s! p!r!seasc! o relaie a&u)i$! cu un partener cu care nu a a$ut copii. /emeile care au copii aprecia)! mai nt'i ne$oile de protecie "i suportul financiar "i emoional necesar n cre"terea copiilor. ntr-un studiu pri$ind eforturile femeii de a-"i prote(a copii# Edleson -011E. aprecia c! o treime dintre femeile in$esti%ate n Statele Unite au r!mas cu partenerul $iolent datorit! n%ri(or!rilor le%ate de cre"terea copiilor4 de asemenea# s-a constatat c! femeile r!m'n cu partenerul $iolent pentru a a$ea suportul financiar necesar n cre"terea copiilor# din cau)a amenin!rilor cu a&u)ul copiilor sau din teama de a nu pierde custodia copiilor. Anali)a riscurilor imediate# care pot apare determin! deseori femeia s! nu p!r!seasc! relaia sau s! se ntoarc! acas!# renun'nd la ideea de a a$ea o relaie romantic! cu partenerul# dar de a a$ea un tat! pentru copii -7ell# <22;.. Acest model al femeii care nu p!r!se"te relaia datorit! interesului pentru cre"terea copiilor este specific relaiilor n care copii nu sunt $ictime ale a&u)ului tat!lui. /emeia e$aluea)! n aceast! situaie calitatea de tat! pentru copii "i nu pe cea de partener de cuplu. n aceast! situaie speciali"tii consider! c!# dup! repetarea ciclurilor p!r!sirii locuinei "i rentoarcerilor la partenerul $iolent# cei doi parteneri se ndreapt! spre relaii e tracon(u%ale# continu'ndu-"i
CC

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

responsa&ilit!ile de p!rini pentru copii. Speciali"ti nu pot confirma nc! dac! aceast! n%ri(ire a copiilor# de c!tre partenerul $iolent# nu este un mod de control asupra femeii. Anali)a ca)urilor de $iolen! au ar!tat c! multe femei au p!r!sit relaia a&u)i$! atunci c'nd au primit un suport e tern minim pentru n%ri(irea copiilor -7ell# <22;..

======================================================= .pelarea serviciilor _____________________________________________________ Cum anume percepe "i acionea)! o femeie c'nd este $ictim! n relaia con(u%al!U C'nd anume $iolena este apreciat! ca fiind o pro&lem! de c!tre $ictim! "i care sunt aciunile ntreprinseU Anali)a ca)urilor arat! c!# n situaie de a&u)# femeile de)$olt! diferite scenarii strate%ice care s!-i asi%ure protecie. Cea mai mare parte dintre femei acionea)! dup! un model propriu de supra$ieuire "i interacionea)! cu partenerul ntr-un mod prin care s! diminue)e frec$ena "i se$eritatea e$enimentelor $iolente. /emeile sunt n situaia de a se adapta tot timpul la pericolele %enerate de escaladarea $iolenei partenerului# modific'nd permanent aciunile planului de si%uran!4 fiecare femeie a&u)at! este e pus! la riscuri diferite "i are opiuni "i resurse diferite de a aciona potri$it conte tului socioeconomic "i cultural n care tr!ie"te. Speciali"tii aprecia)! c! apelarea suportului formal n ca)ul a&u)ului -anunarea poliiei# contactarea consilierilor maritali# apelarea la ser$iciile de specialitate# di$orul. este un r!spuns eficient la situaiile de $iolen!# ns! num!rul femeilor care decid s! alea%! aceast! rut! de r!spuns este diminuat# deseori# datorit! atitudinii sociale de &lamare a $ictimei "i accesi&ilit!ii reduse a ser$iciilor de suport.
CI

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n literatura de specialitate sunt puine ncerc!ri de tipolo%i)are a strate%iilor create de c!tre femei pentru a e$ita sau a se prote(a n episoadele de $iolen!. De"i muli dintre cercet!tori recunosc c! este a&solut necesar s! fie cunoscute aciunile pe care le ntreprinde femeia $ictim! a $iolenei n cuplu# puine cercet!ri au fost orientate# p'n! acum# spre identificarea unor patternuri comune ale r!spunsului femeii la $iolen! "i spre cunoa"terea impactului pe care l au anumite $aria&ile# cum ar fi, se$eritatea a&u)ului# situaia economic!# starea social! "i s!n!tatea mental! sau suportul social. Speciali"tii susin c!# nainte de separarea permanent! de partenerul $iolent# femeile urmea)! o ciclicitate a perioadelor n care p!r!sesc relaia. Hulte dintre femei# fie din cau)a a&u)urilor# fie din cau)a i)ol!rii sociale# nu "i-au de)$oltat a&ilit!i necesare pentru a tr!i independent din punct de $edere financiar# nu au capacitatea de a c!uta sau menine un loc de munc! sau de a-"i e ercita rolurile parentale. Bentru a r!spunde acestor ne$oi# ser$iciile de asisten! a femeilor $ictime ale $iolenei au de)$oltat# n special n cadrul pro%ramelor din cadrul ad!posturilor# ateliere pentru de)$oltarea competenelor "i a&ilit!ilor necesare desf!"ur!rii unei $iei independente. Cu toate acestea# puine femei# dintre cele care &eneficia)! de aceste pro%rame# au capacitatea de asimilare a informaiei "i de de)$oltare a capacit!ilor personale pe durata unei perioade le%ale de %!)duire n ad!posturi. Astfel# n e"uarea %!sirii unui loc de munc! "i a unei locuine# femeile au de ales ntre a se ntoarce la partenerul $iolent sau a tr!i pe strad!. Cercet!rile arat! c!# n raport cu se$eritatea $iolenei unele femei ale% s! tr!iasc! pe strad!# ns! ma(oritatea femeile se rentorc acas! repet'nd ciclul $iolenei -Jorde# Delfric+ 6 /inlaLson# <22C.. Studiile reali)ate asupra ca)urilor de separare permanent! arat! c!# din cau)a amenin!rilor# a cre"terii %radului de $iolen! "i a posi&ilit!ilor limitate de a %!si o locuin! "i a-"i asi%ura necesarul de trai pentru ea "i copii# o femeie are
CE

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ne$oie# n medie# de opt ani pentru a p!r!si definiti$ relaia -7ell# <22;.. Datele pre)entate n Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc arat! c! n Rom'nia femeile $ictime ale a&u)ului fi)ic au ne$oie de apro imati$ 02#A ani pentru a p!r!si relaia4 femeile cu un ni$el de educaie "colar! de cel mult opt clase suport! $iolena pe o perioad! mult mai mare de timp -n medie 0I ani.# n comparaie cu femeile care au a&sol$it liceul -n medie ;#I ani.. Diferenele apar "i n ceea ce pri$e"te $'rsta, tinerele au suportat a&u)uri pe perioade mai mici -2#9 ani n medie. comparati$ cu femeile n $'rst! de I2 de ani -0I#I ani n medie.. Vi mediul de pro$enien! determin! perioada de care femeia are ne$oie pentru a se separa permanent de soul $iolent4 femeile din mediul rural au suportat $iolena fi)ic! pe o perioad! mai mare -0C ani n medie. comparati$ cu femeile din mediul ur&an -9 ani n medie. -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Joo8ind# Sulli$an 6 7L&ee -<22C. au reali)at un studiu focali)at pe tipurile de strate%ii de protecie utili)ate de c!tre femei pentru si%urana personal! "i a copiilor4 autorii studiului au utili)at pentru e$aluare cinci su&scale ale patternului r!spunsului la $iolen!, acceptarea# re)istena acti$!# c!utarea suportului formal# c!utarea suportului informal "i planul de p!r!sire a relaiei. Re)ultatele cercet!rii au ar!tat c! deci)ia femeii de a ale%e una din cele cinci forme de r!spuns era luat! n funcie de, -a. se$eritatea a&u)ului, femeile care sufereau forme se$ere de a&u) erau mult mai interesate de solicitarea suportului formal sau informal "i de %!sirea unor soluii pentru p!r!sirea relaiei. *rientarea spre suportul formal a fost constatat! n special la femeile care se confruntau cu forme se$ere ale a&u)ului psi+olo%ic. La e trema cealalt!# femeile cel mai puin interesate de soluia p!r!sirii relaiei erau cele care sufereau forme u"oare de $iolen! fi)ic! "i psi+olo%ic!4 -&. relaia femeii cu partenerul $iolent, femeile care locuiau mpreun! cu partenerul $iolent n
CA

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

perioada a&u)ului# dar planificau p!r!sirea relaiei# erau mult mai ec+ili&rate psi+ic dec't femeile care nu considerau o asemenea strate%ie. De asemenea# femeile care deciseser! sf'r"irea relaiei cu partenerul $iolent erau mult mai dispuse spre %!sirea unui planul de sal$are4 -c. e istena ad!posturilor4 cercetarea nu a rele$at o diferen! semnificati$! n deci)ia de a p!r!si relaia "i a locui temporar n ad!post ntre femeile care mai fuseser! anterior n ad!post "i femeile care apelase p'n! la acel moment doar la suportul informal. De asemenea# cercetarea a mai scos n e$iden! faptul c! r!spunsul la $iolen! este influenat de factorii conte tului social n care femeia tr!ie"te. n practic! nu e ist! >cea mai &un! strate%ie? de r!spuns la $iolen!4 aceea"i strate%ie a a$ut consecine diferite asupra fiec!rei femei# n funcie de particularit!ile personale "i sociale. Cercet!torii au a(uns la conclu)ia c!# dac! o anumit! strate%ie poate s! reduc! $iolena pentru o femeie# pentru o alt! femeie acela"i tip de strate%ie poate s! creasc! riscurile de a fi a&u)at!. Hodul n care femeia r!spunde la $iolen! are consecine asupra &un!st!rii personale "i asupra capacit!ii ei de a r!spunde la episoade $iolente ulterioare. Astfel# Joo8ind# Sulli$an 6 7L&ee -<22C. arat! c! strate%ia n care femeia ncearc! s! menin! lini"tea n familie# ndeplinind cererile partenerului# este eficient! n anumite ca)uri pentru si%urana femeii# ns!# pe termen lun% are efecte asupra s!n!t!ii mentale "i psi+ice a acesteia. /emeia care adopt! o asemenea strate%ie are un ni$el sc!)ut al calit!ii $ieii "i este mai dispus! la depresii. n urma in$esti%aiilor asupra modului n care femeile au r!spuns la $iolen! "i a re)ultatelor inter$iurilor cu personalul implicat n ser$iciile de inter$enie# Joodman at al. -<22;. a ela&orat un inde al strate%iilor# denumit 3ntimate Bartener Violence Strate%ies 3nde . Re)ultatele cercet!rii au ar!tat c! femeile sunt orientate n primul r'nd spre aciuni private de rezisten la
C9

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

violen# de"i# su& aspectul eficienei strate%iilor# cercetarea a rele$at un impact sc!)ut al acestor strate%ii asupra sc!derii se$erit!ii $iolenei "i a &un!st!rii indi$iduale a femeii. Brin contrast# puine dintre femeile $ictime ale $iolenei sau ndreptat spre suport formal -apelarea poliiei# instanei de (udecat! sau a ser$iciilor de suport n comunitate.# de"i strate%iile &a)ate pe utili)area suportului formal au fost considerate cele mai eficiente. Strate%iile care se &a)au pe suportul informal -familie# prieteni. par s! fie# de asemenea# eficiente "i sunt preferate ca a doua alternati$! de r!spuns la $iolen!. Ale%erea aciunilor de re)isten! la $iolen! sunt nt'lnite n special atunci c'nd femeia, accept! a&u)ul n ideea c! l $a sal$a pe so din pro&lemele care %enerea)! acest comportament4 deseori $iolena este pus! pe seama unor surse e terne -cum ar fi "oma(ul. "i de aceea soul este a&sol$it de responsa&ilitate4 n special datorit! credinelor "i $alorilor reli%ioase le%ate de familie# femeia refu)! s! accepte c! are dreptul s!-"i p!r!seasc! soul4 femeile ndur! $iolena datorit! unor nalte con$in%eri reli%ioase4 se acu)! pe sine# cel puin n parte# ca pro$oc'nd aciunile $iolente ale soului4 deseori aceste situaii sunt nt'lnite c'nd a&u)ul fi)ic sau se ual este asociat cu a&u)ul psi+olo%ic. * a&ordare diferit! a e plicaiei raionali)!rilor "i t!cerii femeii asupra $iolenei partenerului este dat! de KoNns 6 Adams -<222.. Autorii susin c! aceste tipuri de raionali)!ri pot a$ea la &a)! o relaie parado al! perceput! de c!tre femeie ntre iu&irea declarat! "i $iolena manifestat!# precum "i modul n care femeia creea)! profilul iu&irii partenerului4 de"i aceast! perspecti$! a fost ar%umentat! de c!tre cei doi autori n urma cercet!rilor pri$ind modul n care
C1

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

femeile descriu partenerul "i stilul de m&inare a iu&irii cu $iolena manifestat!# continu! s! r!m'n! o speculaie ntruc't nu sunt anali)ate toate $aria&ilele directe "i indirecte care pot inter$eni. *ricare ar fi# ns! &a)a acestor raionali)!ri# KoNns 6 Adams susin c! n aceast! situaie femeia decide s! acione)e sin%ur! pentru stoparea $iolenei partenerului4 orice inter$enie din e terior este respins! de c!tre femeie. Deseori femeia se afl! ea ns!"i ntr-un conflict n nele%erea sc+im&!rilor care au inter$enit n comportamentul partenerului# pe care l iu&e"te# precum "i n %!sirea identit!ii personale "i a partenerului n aceast! nou! situaie4 toate acestea contri&uind la p!strarea t!cerii femeii asupra $iolenei. Statisticile "i studiile reali)ate n multe din !rile europene arat! c!# de"i speciali"tii "i populaia aprecia)! suportul formal ca fiind cel mai eficient n reducerea $iolenei# acesta este adesea %reu accesi&il femeii $ictime a $iolenei n cuplu. Ser$iciile de specialitate# spre e emplu# nu sunt# n con"tiina femeii# un suport pe care ea poate s!-l apele)e n ca)urile de $iolen!.

I2

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brima pro&lem! ine de faptul c! n cele mai multe comunit!i nu sunt create aceste ser$icii4 e plicaia pentru aceast! situaie poate fi aceea c!# pe de-o parte# puine comunit!i recunosc $iolena asupra femeii ca fiind o pro&lem! social! "i decid de)$oltarea ser$iciilor de asistare a cuplului sau de protecie a femeii# iar pe de alt! parte puine comunit!i dispun de fonduri sau au capacitatea de a atra%e fonduri pentru de)$oltarea ser$iciilor. A doua pro&lem! $i)ea)! incapacitatea femeii de a apela ser$iciile4 multe dintre studii arat! c! femeile nu dein ntotdeauna informaii despre modalitatea de apelare sau locali)area ser$iciilor de asisten! "i protecie. Deseori ser$iciile nu sunt accesi&ile deoarece necesit! deplasarea femeii pe distane lun%i4 cele mai multe femei nu pot face aceste deplas!ri# fie pentru c! nu dispun de resurse financiare pentru acoperirea c+eltuielilor de deplasare# fie pentru c! nu sunt capa&ile s! se deplase)e n afara localit!ii din cau)a sensi&ilit!ii emoionale "i a suferinelor fi)ice sau psi+ice re)ultate din e periena $iolenei. A treia pro&lem! ine de faptul c! puine dintre ser$icii au capacitatea de asistare a femeii n cadrul familiei# iar ad!posturile nu pot oferi asisten! pentru toate femeile care sufer! de pe urma $iolenei n cuplu. Ser$iciile sociale de)$oltate de c!tre or%ani)aiile non%u$ernamentale dup! 0191# n Rom'nia# nu au reu"it s! r!spund! adec$at pro&lematicii $iolenei asupra femeii din mai multe moti$e. Be de-o parte lipsa $i)i&ilit!ii pro&lemei $iolenei asupra femeii "i a unui mesa( social clar mpotri$a $iolenei n familie# "i asupra femeii n mod special# nu a permis circulaia informaiei pri$ind suportul oferit de c!tre aceste ser$icii# precum "i a ncura(!rii femeii s! acione)e pentru ncetarea $iolenei prin solicitarea suportului e tern. Be de alt! parte# n lipsa unei dia%no)e pri$ind factorii de risc "i tipul de suport social care poate fi solicitat pentru pre$enirea "i protecia persoanelor $ulnera&ile n familie a f!cut ca mesa(ul pri$ind pre$enirea "i descura(area social! a conduitei
I0

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$iolente fa! de femeie n relaia de cuplu s! nu ai&! un impact $i)i&il la ni$el comunitar. n de)$oltarea ser$iciilor pentru $ictimele $iolenei n familie# or%ani)aiile non%u$ernamentale s-au confruntat cu pro&leme %enerate de, - lipsa resurselor necesare pentru demararea sau continuarea pro%ramelor4 - lipsa unui cadru le%al pri$ind $iolena n familie4 - incapacitatea de)$olt!rii unui sistem de ser$icii speciali)ate care s! r!spund! unui cadru mai lar% de pre$enire a $iolenei "i de asistare a $ictimei. Gici apelarea poliiei nu este o alternati$! preferat! de c!tre femei. Studiile reali)ate asupra acestei teme nu aduc multe elemente noi n clarificarea apel!rii reduse a poliiei. Re)ultatele studiilor pri$ind percepia contact!rii poliiei n situaii de a&u) arat! c! n con"tiina femeilor $ictime ale $iolenei poliia apare ca punct de contact pentru inter$enia sistemului (uridic "i de sanciuni. Din perspecti$a eficienei inter$eniei n diminuarea sau ncetarea $iolenei# poliia este apreciat! pe o scar! de la foarte puin eficient! sau care c+iar nr!ut!e"te situaia la o apreciere e trem de eficient! care duce la sc!derea $iolenei. Re)ultatele studiului reali)at de Apsler# Cummins 6 Carls -<22;. arat! c! poliia era apreciat! n mai mult de (um!tate din ca)uri ca fiind foarte eficient! n aciuni cum ar fi, informarea $ictimei asupra ordinului de restricie# arestarea partenerului $iolent "i suport n %!sirea unui pro%ram de consiliere. ntruc't statistica "i studiile arat! c! femeile nu ale% apelarea poliiei ntre soluiile de r!spuns la $iolen!# speciali"tii se ntrea&! care sunt a"tept!rile femeii de la inter$enia poliiei. Este a"teptat ca poliia s! areste)e soul n ca)ul $iolenei sau doar s! inter$in! pentru stoparea $iolenei n momentul escalad!rii eiU Cercet!torii care au a&ordat relaia dintre $iolen! "i apelarea sistemului formal de c!tre $ictim! au descoperit c! moti$ele pentru care femeile nu apelea)! poliia n ca)ul $iolenei# sau nu consider! aceast! opiune# erau le%ate
I<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de percepia poliiei "i a a"tept!rilor inter$eniei acesteia# precum "i consecinele inter$eniei asupra $iitorului familiei. n ca)urile n care femeile a$eau o percepie po)iti$! a poliiei dar n urma apelului poliia a decis arestarea soului mpotri$a dorinei femeilor# studiul arat! c! un sfert din populaia in$esti%at! a r!spuns c! si%ur nu $a mai c+ema poliia la urm!torul episod $iolent# iar trei sferturi a r!spuns c! pro&a&il sau si%ur $a mai c+ema poliia -Apsler# Cummins 6 Carls# <22;.. Studiile reali)ate asupra relaiei dintre atitudinea social! fa! de $iolen! "i aciunile ntreprinse de femei n ca)ul $iolenei partenerului aduc ca noutate# n considerarea apel!rii poliiei de c!tre $ictimele $iolenei# influena percepiei socio-culturale a $iolenei "i $ictimei. Studiile reali)ate n comunit!ile din Africa -Renia.# spre e emplu# arat! c!# n ca)ul apel!rii poliiei# femeile sunt ridiculi)ate de c!tre a%enii de poliie "i nu sunt ntreprinse aciuni n direcia prote(!rii femeii -*ndic+o# <222.. Ser$iciile medicale# parte a sistemului formal de inter$enie# au a$ut un rol important n identificare "i asistarea ca)urilor de a&u) fi)ic "i se ual. Deseori# n !rile n care nu au fost de)$oltate ser$iciile de asisten! a $ictimelor $iolenei# femeile sunt asistate numai de c!tre ser$iciile medicale. n multe ca)uri ser$iciile medicale sunt cele care identific! ca)urile de $iolen! asupra femeii "i le orientea)! spre ser$iciile de asisten!. Keama speciali"tilor n asistena social! este c! monopoli)area asist!rii $ictimelor $iolenei de c!tre ser$iciile medicale $a duce la medicali)area pro&lematicii $iolenei n familie "i $a transforma o pro&lem! social! ntr-o pro&lem! medical! -Deise# 011E.. Sistemul (uridic# de"i dispune de m!suri pentru protecia femeii fa! de $iolen!# pare s! fie incapa&il s! r!spund! ne$oilor de protecie a femeii. 3ncapacitatea sistemului (uridic de a prote(a $ictimele $iolenei n familie a fost deseori confirmat! de c!tre studiile reali)ate n ultimii ani -7a8er# Coo8# 6
I;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gorris# <22;.. Capacitatea sistemului (uridic de a a(uta $ictima $iolenei este determinat! de percepia social! a $iolenei# capacitatea poliiei de a respecta sanciunile sta&ilite de (ustiie "i e istena pro%ramelor de asisten! a $ictimei "i a%resorului. /emeile care apelea)! la sistemul (uridic pentru ca)urile de $iolen! se mai confrunt! cu o pro&lem!, sti%mati)area social!. n multe comunit!i# din cau)a percepiilor culturale ale familiei "i $alori)!rii sociale a femeii# n ca)ul n care femeia apelea)! la sistemul (uridic pentru a cere protecie n ca)ul $iolenei n cuplu# ea este sti%mati)at! social ntruc't se consider! c! aciunile ei afectea)! statutul social al &!r&atului "i ima%inea unui maria( reu"it. n aceste condiii femeia renun! la apelarea sistemului formal de inter$enie c+iar dac! e ist! m!suri le%ale de inter$enie pentru suportul femeii -*ndic+o# <222.. Din cau)a lipsei suportului ser$iciilor speciali)ate "i a e istenei unui conte t socio-cultural pasi$ fa! de $iolen! sau care &lamea)! $ictima# multe dintre femei ncearc! s! raionali)e)e comportamentul $iolent al partenerului# p!str'nd t!cerea asupra $iolenei. Botri$it Cercetrii Naionale privind Violena n Familie i la Locul de Munc # o treime dintre femei au apelat la poliie pentru a depune o pl'n%ere dar (um!tate dintre acestea au fost nemulumite sau foarte nemulumite de modul n care poliia a tratat ca)ul4 <@ dintre femei au apelat pentru spri(in la alt! instituie dec't poliia n principal pentru c! >nu cunosc o astfel de instituie? sau >nu "tiau c! e ist! a"a ce$a?4 din ru"ine sau fric! se a(un%e la situaia ca <9@ dintre femei s! nu reacione)e# aproape o cincime tac "i pl'n%# iar 0A@ >fu% de acas!?Ose refu%ia)! la p!rini -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Studiul reali)at de Jallup n 7ucure"ti arat! c! o treime -;I@. din femeile care au e perimentat o form! de $iolen! domestic! au $or&it cu cine$a despre acest lucru "i doar 0A@ au mers la poliie sau au c+emat poliia pentru a
IC

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

face o pl'n%ere ultima dat! c'nd au fost a%resate -Violena asupra femeii n (ucureti) Jallup *r%anisation# <22;.

,mpactul mediului social asupra violenei n cuplu Be m!sur! ce au crescut semnal!rile ca)urilor de $iolen! "i tot mai multe pro%rame au fost de)$oltate n domeniul pre$enirii "i com&aterii $iolenei# au ap!rut "i discuiile pri$ind contri&uia fiec!rei componente sociale -formale "i informale. la diminuarea sau stoparea $iolenei n cuplu. Concepia c! ser$iciile de asistare a $ictimelor $iolenei nu sunt ntotdeauna pre%!tite pentru a asista num!rul mare de femei care au ne$oie de asisten! a mutat centrul de interes al discuiei asupra r!spunsului comunit!ii fa! de $iolen! "i $ictimele acesteia# precum "i asupra modului n care comunitatea# prin pro%ramele de pre$enie "i inter$enie susine "i promo$ea)! $alori "i norme care susin conduitele non$iolente "i l a(ut! pe a%resor s! renune la $iolen!. De"i cele mai multe aciuni n domeniul $iolenei sunt centrate pe reducerea $iolenei prin de)$oltarea ser$iciilorOad!posturilor "i solicitarea poliiei pentru a inter$eni# n literatura de specialitate "i n datele pu&licate nt'lnim un puternic suport pentru ideea pre$enirii "i com&aterii $iolenei prin intermediul re%'ndirii relaiilor interpersonale "i patternurilor interacionale. Speciali"tii aprecia)! c! $iolena asupra femeii n relaia de cuplu persist!# n ciuda de)$olt!rii pro%ramelor "i ser$iciilor de inter$enie# ntruc't structura social! a relaiilor interpersonale continu! s! furni)e)e condiii propice pentru $iolen!. Batternul $iolenei este at't de profund fundamentat n structura relaiilor interpersonale c! $iolena poate fi e primat! c+iar prin culturi "i n
II

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

condiii socio-economice diferite. De altfel# n multe !ri# cum ar fi, Canada# Europa# State Unite "i Australia# condiiile socio-culturale s-au modificat n ultimii ani ns! comportamentele $iolente n familie persist! -Hic+als8i# <22C.. Structurarea relaiilor sociale "i familiale n direcia i)ol!rii femeii de mediul social "i limit!rii accesului acesteia la resurse %enerea)! un mediu propice pentru de)$oltarea "i meninerea $iolenei. n &a)a acestei structur!ri sociale a relaiilor interpersonale se aprecia)! c! dac! o sin%ur! caracteristic! a sistemului social al relaiilor interpersonale s-ar modifica# pro&a&il conflictul ar fi soluionat diferit dec't prin $iolen!4 sc+im&area aspectelor socio-culturale care determin! $iolena "i modificarea credinelor "i $alorilor celor care susin $iolena sunt modalit!i care ar tre&ui a&ordate pentru reducerea $iolenei -Hic+als8i# <22C.. Concepia pri$ind modificarea patternului social al $iolenei prin nt!rirea normelor "i $alorilor care stau la &a)a conduitelor non-$iolente nu este nou!# aceasta fiind esena postulatelor teoriilor sociale precum "i a su%estiilor f!cute de c!tre speciali"ti n implicarea comunit!ii pentru reducerea $iolenei -/amilL Bre$ention /und. 3nteraciunile sociale sunt tot mai mult n atenia speciali"tilor# fie pentru sc+im&area comportamentului a%resorului# fie pentru suportul $ictimei. Studiile focali)ate asupra e$alu!rii eficienei inter$eniei au rele$at faptul c! matricea relaiilor interpersonale# ntr-un spaiu socio-cultural# poate constitui factor de risc ma(or sau factor in+i&itor pentru $iolen! -Edleson# P.L# <222.4 n practica de pre$enire "i inter$enie# sistemul relaiilor interpersonale este considerat deopotri$! r!spun)!tor pentru %enerarea factorilor de risc# care fa$ori)ea)! de)$oltarea "i manifestarea comportamentelor "i atitudinilor $iolente "i a factorilor de suport social pentru protecia $ictimelor $iolenei. Atitudinea comunit!ii sau a mem&rilor reelelor sociale fa! de $iolen! poate fi un factor de risc atunci c'nd &lamea)! $ictima $iolenei sau un factor
IE

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

de suport atunci c'nd promo$ea)! comportamentele non-$iolente n cadrul familiei# susin $ictima "i de)apro&! social comportamentul a%resorului. Comunitatea este apreciat! r!spun)!toare pentru modul n care este susinut! de)$oltarea ser$iciilor pentru protecia $ictimelor $iolenei# este ncura(at! semnalarea ca)urilor "i sancionat! social conduita a%resorului. * anali)! a datelor pu&licate de Euro&arometru arat! c! la ntre&area Cunoatei o femeie care a fost victima unor forme de violen n familie%) un procent su&stanial a r!spuns cu da. Huli inter$ie$ai au r!spuns c! "tiu cel puin o persoan! care i este $ecin!# prieten! sau din cadrul familiei care a fost $ictim! a $iolenei -00@# 09@# 01@.. Jarcia -<22;.# aprecia)! c! r!spunsurile din Euro&arometru arat! c! multe ca)uri care nu sunt raportate sunt cunoscute mediului social e ist'nd o anumit! toleran! social! fa! de partenerul $iolent. Vi Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc arat! c! E9@ dintre femeile care au declarat c! au suferit cel puin o form! de $iolen! declar! c! n momentul n care a fost $ictim! a $iolenei au fost de fa! rude# prieteni sau cuno"tine -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;. Edleson "i Kolman -011<. su%erau c! comunitatea -mem&rii familiei l!r%ite# prietenii# $ecinii# %rupurile reli%ioase# poliia# personalul medical# "coala etc.. este cel mai important spaiu care poate fi utili)at pentru a e$ita i)olarea cuplului "i a femeii# precum "i pentru sancionarea conduitei persoanelor $iolente# promo$area suportului pentru $ictim! "i sc+im&area atitudinilor "i credinelor sociale pri$ind $iolena. De altfel# pro%ramele de suport sau de com&atere a $iolenei sunt n %eneral focali)ate pe concepia de sc+im&are a comportamentului "i sunt locali)ate n apropierea mediului de $ia! al $ictimei sau a persoanelor cu risc crescut de a a(un%e $ictime ale $iolenei. Rolul suportului social n meninerea st!rii de s!n!tate a $ictimei $iolenei n cuplu a constituit tema multor cercet!ri fie c! acestea au fost centrate pe
IA

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

eficiena mediului social n suportul oferit $ictimei# fie c! erau centrate pe eficiena pro%ramelor de inter$enie. Studiile au ar!tat c! pre)ena suportului social are un impact po)iti$ asupra modului n care $ictima "i administrea)! situaia "i %!se"te modalit!i de remediere "i in+i&are a $iolenei partenerului. Bersoanele care au a$ut suport emoional "i resurse din partea prietenilor sau $ecinilor au f!cut fa! mai &ine situaiilor de $iolen! -Co+en and 5ills# 019I.. Studiile arat! c! $ictimele $iolenei apelea)! la prieteni sau rude nu doar pentru suport emoional dar "i n ca)urile n care decid s! se separe de partenerul $iolent pentru a-"i prote(a $iaa "i copiii. n acest sens studiile reali)ate de Hitc+ell 6 Dodson -011;. sunt apreciate ca primele studii care au rele$at clar relaia dintre suportul social "i meninerea st!rii de s!n!tate a $ictimelor $iolenei n cuplu -Jood8ind# P. R# Jillum# K.L.# 7L&ee# D.3.# Sulli$an# C.H.# <22;.. Considerarea $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu ca o pro&lem! pri$at! ca "i $i)i&ilitatea sc!)ut! a efectelor asupra copilului "i a s!n!t!ii pu&lice au dus la perpetuarea unor modele $iolente de con$ieuire n cuplu "i la a%ra$area formelor de $iolen!. Studiile reali)ate de /amilL Bre$ention /und au punctat urm!toarele moti$e pentru care comunitatea poate fi considerat! &a)a suportului $ictimelor $iolenei "i tre&uie s! fie parte a pro%ramelor de inter$enie "i pre$enie, femeile a&u)ate apelea)! pentru a(utor n primul r'nd la rude# $ecini# prieteni nainte de a apela la autorit!i4 ser$iciile nu sunt accesi&ile $ictimelor $iolenei sau $ictimele sunt deseori i)olate de comunitate# relaion'nd numai cu persoanele din cercul apropiat4 mem&rii comunit!ii cunosc ca)urile e puse riscului de $ictimi)are sau care au pro&leme ce pot %enera forme de $iolen!4
I9

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mem&rii comunit!ii au acces la normele "i practicile care susin comportamentele $iolente dar "i la cele care pot fi folosite pentru in+i&area lor. _______________________________________ /iolena ntre vizibilitate i contientizare social ========================================== Speciali"tii susin c! o condiie pentru ca orice comunitate s! r!spund! unei pro&leme este con"tienti)area pro&lemei. Atunci c'nd mem&rii unei comunit!i nu cunosc ca)urile de $iolen! n familiile din cadrul comunit!ii "i nu nele% impactul pe care $iolena l are asupra de)$olt!rii personale "i sociale ei nu $or putea aciona pentru a inter$eni sau a pre$eni $iolena. n lucrarea Strategii ale dezvoltrii sociale# C!t!lin Famfir a ela&orat un model e plicati$ detaliat pri$ind definirea "i soluionarea pro&lemelor sociale# model care poate fi utili)at "i n nele%erea r!spunsului comunit!ii la pro&lema $iolenei. Datele pre)entate at't n sonda(ele europene -Euro&aormetru I2.0. c't "i n sonda(ele rom'ne"ti -de"i sonda(ele nu au urm!rit tema con"tienti)!rii "i a relaiei dintre $i)i&ilitatea pro&lemei $iolenei "i com&aterea $iolenei. furni)ea)! suficiente date care s! confirme ipote)a conform c!reia atunci c'nd pro&lema $iolenei nu este con"tienti)at! la ni$elul comunit!ii nu este de)$oltat un r!spuns puternic de descura(are a $iolenei nici la ni$elul cadrelor informale ale comunit!ii# dar nici la ni$elul ser$iciilor comunitare. C!t!lin Famfir susine c! o dificultate care afectea)! $iaa mem&rilor comunit!ii este conceptuali)at! ca pro&lem! social! atunci c'nd sunt ndeplinite dou! condiii, pe de-o parte e ist! o dificultate real!# iar pe de alt! parte aceast! dificultate este con"tienti)at! ca pro&lematic!. C+iar atunci c'nd e ist! o pro&lem! social!# condiia pentru ca aceasta s! fie asumat! ca pro&lem! la ni$elul comunit!ii este con"tienti)area ei. n acest sens $iolena asupra
I1

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

femeii c+iar dac! este definit! la ni$el teoretic "i la ni$el structural ca fiind o pro&lem!# ea nu $a fi asumat! de c!tre comunitate dec't dac! este con"tienti)at! ca pro&lem!. Lipsa de con"tienti)are nu reduce efectele pro&lemei ntruc't pro&lema e ist! la ni$elul comunit!ii ntr-o form! latent!. C. Famfir susine c! >trecerea din latent n manifest a unei pro&leme este un proces e trem de important# ntruc't soluionarea ei depinde fundamental de aceasta?9. Con"tienti)area unei pro&leme este similar! cu asumarea ei de c!tre comunitate "i cu implicarea mem&rilor comunit!ii n direcia soluion!rii ei. Aceast! concepie asupra a&ord!rii pro&lemei sociale $ine s! confirme concepia re)ultat! din anali)a datelor pri$ind $iolena n Rom'nia potri$it c!reia cre"terea $i)i&ilit!ii unei pro&leme nu duce la diminuarea pro&lemei at'ta $reme c't pro&lema nu este con"tienti)at! "i deci asumat! de c!tre comunitate. R!spunsul comunit!ii la $iolen! este asociat ni$elului de con"tienti)are "i nu de $i)i&ilitate. Datele pre)entate de Cercetarea Naional privind Violena n Familie i la Locul de Munc arat! c! la ntre&area, De o&icei c'nd ai fost .... -forma de $iolen!.# $-a s!rit cine$a n a(utorU# ;E@ au r!spuns, >niciodat!?# <E@ au r!spuns, >da# de c'te$a ori?# iar C@ au r!spuns, >da# o dat!? -Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Dac! ar fi s! consider!m "i r!spunsul formal de)$oltat de c!tre comunit!i la pro&lema $iolenei asupra femeii $edem c! nu au fost de)$oltate ser$icii speciali)ate de asistare a familiilor care se confrunt! cu $iolena "i de protecie a $ictimelor $iolenei# poliia fiind sin%ura component! a sistemului formal care poate inter$eni p'n! acum n ca)urile de $iolen! n Rom'nia4 poliia nu este# ns!# este orientat! special asupra acestui tip de
9

Famfir# C# -01AA.# Strate%ii ale de)$olt!rii sociale# Ed Bolitic!# 7ucure"ti# p. C9

E2

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro&leme "i nici nu este pre%!tit! pentru a r!spunde situaiilor de $iolen! asupra femeii n relaia de cuplu. n perspecti$a modelului e plicati$ de)$oltat de C. Famfir pri$ind con"tienti)area pro&lemei sociale poate fi e plicat! "i a&ordarea difereniat! a pro&lemei $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu la ni$el structural "i la ni$el comunitar. Astfel# recunoa"terea pro&lemei $iolenei asupra femeii n relaia de cuplu este re%!sit!# n Rom'nia# la ni$elul or%ani)aiilor %u$ernamentale# iar pro&lema $iolenei apare re%lementat! la ni$el le%islati$# ns! aceast! recunoa"tere nu a fost preluat! automat la ni$elul comunit!ilor. Su& influena tendinelor structurale Rom'nia a semnat con$eniile internaionale pri$ind com&aterea $iolenei asupra femeii "i a de)$oltat n timp m!suri le%islati$e "i aciuni strate%ice ns! nu e ist! sustena&ilitatea social! pentru aplicarea acestor m!suri. Hem&rii comunit!ii nu "i-au asumat $iolena asupra femeii ca pro&lem! social! a comunit!ii lor datorit! unor &loca(e su&iecti$e sau o&iecti$e. Rolul pe care or%ani)aiile %u$ernamentale l au este de a furni)a suport comunit!ilor n $ederea >con"tienti)!rii -formul!rii. ca pro&lem! de soluionat? a $iolenei. Acest suport tre&uie ns! conceput n raport de %radul difereniat n care fiecare comunitate a(un%e s! nelea%! pro&lematica $iolenei. Be de alt! parte# >simpla con"tienti)are a unei pro&leme la ni$elul unui participant# al unui %rup sau c+iar al tuturor participanilor unui sistem poate s! nu ai&! nici o influen! asupra acti$it!ii respecti$ului sistem dac! nu este nsoit! "i de o nre%istrare formal!?. Atunci c'nd recunoa"terea structural! a $iolenei nu este completat! de formul!rile teoretice "i "tiinifice asupra pro&lemei $iolenei# suportul creat de c!tre structurile formale poate doar crea confu)ie la ni$el comunitar n demersul de con"tienti)are a pro&lemei.
E0

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asumarea $iolenei asupra femeii ca pro&lem! social! s-a f!cut la ni$el structural ns! lipsa implic!rii speciali"tilor n formularea acesteia a creat confu)ii asupra nele%erii $iolenei "i a formelor acesteia la ni$el comunitar. Apare aici o discrepan! ntre modul de nele%ere a $iolenei la ni$elul or%ani)aiilor %u$ernamentale "i mem&rii comunit!ii. Dac! &!taia este considerat! o form! de $iolen!# p!lmuirea# insulta sau ameninarea nu sunt uni$ersal acceptate ca forme de $iolen! at't de c!tre femei c't "i de c!tre &!r&ai. Diferenele statistice apar n estimarea pri$ind pedepsirea prin le%e a acestor forme de $iolen!. Astfel# numai CC@ din 99@ din e"antionul de $ictime consider! c! >un &!r&at care nu permite partenerei lui s! ias! din cas!? tre&uie pedepsit prin le%e -Cercetarea Naional privind Violena n familie i la locul de munc) Centrul Barteneriat pentru E%alitate# <22;.. Brocesul de con"tienti)are a unei pro&leme "i transferul ei n planul aciunilor comunit!ii necesit! parcur%erea unui anumit timp. C. Famfir arat! c! m!rimea timpului de con"tienti)are a unei pro&leme depinde de urm!torii factori -Famfir# 01AA., - amploarea i tipul procesului pertur"ator Cu c't amploarea unei dificult!i este perceput! ca sc!)ut!# fiind locali)at! n (urul pra%ului de accepta&ilitate# cu at't scad "ansele ca dificultatea s! fie con"tienti)at! ca pro&lem! social!. n ca)ul $iolenei amploarea fenomenului este perceput! n raport de ca)urile n care conduita $iolent! dep!"e"te %ardul de accepta&ilitate a $iolenei. Un factor care diminuea)! amploarea $iolenei este modul de ncadrare a atitudinilor "i comportamentelor $iolente n re%istrul $iolenei. Bro&lema ncadr!rii $iolenei la ni$el comunitar este accentuat! de lipsa clarit!ii formelor $iolenei "i a ar%umentaiilor "tiinifice pri$ind consecinele $iolenei n conte tul socio-economic al Rom'niei# la care este asociat! dinamica influenei culturale.
E<

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- factorii cognitivi Un aspect esenial n cadrul acestui factor este posi&ilitatea de cunoa"tere a pro&lematicii $iolenei la ni$elul unui conte t socio-economic "i cultural mai lar%# precum "i identificarea dinamicii $iolenei n cadrul fiec!rei comunit!i. Kimpul de con"tienti)are a $iolenei ar fi redus n situaia n care ar e ista posi&ilitatea anali)ei dinamicii $iolenei n cadrul fiec!rei comunit!i "i ar putea fi identificate consecinele asupra de)$olt!rii indi$idului "i a comunit!ii# dar "i costurile sociale ale $iolenei. Aceast! posi&ilitate nu e ist! n Rom'nia# "i nici n multe din statele europene. C. Famfir ar%umentea)! c! nu este suficient s! reduci timpul de con"tienti)are a unei pro&leme# ci "i s! poi estima pro&lemele care pot fi de)$oltate n $iitor. Aceasta presupune pe de-o parte# s! poi estima factorii de risc care por ap!rea# iar pe de alt! parte s! urm!re"ti modul n care se de)$olt! o comunitate astfel nc't s! poi adapta m!surile de pre$enire "i inter$enie stadiului n care se afl! comunitatea la un moment dat4 acesta este un aspect foarte important n domeniul inter$eniei "i pre$enirii $iolenei n familie "i pentru modul n care $iolena s-ar putea de)$olta su& influena factorilor interni "i e terni care pot apare la un moment dat n $iaa indi$idului. De altfel# anali)a factorilor de risc at't de c!tre femeie# dar "i de c!tre comunitate de$ine tot mai mult tema central! a teoriilor pri$ind pre$enirea $iolenei "i prent'mpinarea de)$olt!rii conduitei $iolenei. - e*istena unor soluii posi"ile n domeniul $iolenei n cuplu identificarea soluiilor posi&ile de inter$enie este e trem de important! pentru diminuarea sau stoparea $iolenei. /ocali)area eronat! asupra factorilor de risc ficti$i sau care e ist! n comunitate dar nu sunt
E;

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

specifici pentru conduita $iolent! ntr-un anumit cuplu duce la e"ec. 3dentificarea soluiilor posi&ile are un rol important n meninerea moti$aiei comunit!ii de com&atere a $iolenei. Din perspecti$a ar%umentaiilor lui C. Famfir putem spune c! n ca)ul n care nu sunt %!site soluii posi&ile satisf!c!toare e ist! riscul s! apar! o stare de o&oseal! "i neputin! n stoparea $iolenei care duce la de$contientizarea pro&lemei "i trecerea ei ntr-o stare latent! nsoit! de o cre"tere a toleranei fa! de $iolen!. Aceast! ar%umentaie poate fi aplicat! "i n anali)a r!spunsului sistemului informal la ca)urile de $iolen!. Am ar!tat de(a n capitolul anterior c! n cercet!rile reali)ate n Statele Unite s-a constat c! r!spunsul familiei sau prietenilor este condiionat de situaia n care suportul oferit este utili)at de c!tre femeie n direcia p!r!sirii partenerului sau diminu!rii $iolenei. - e*istena resurselor * pro&lem! nt'lnit! oriunde n lume n domeniul $iolenei este e istena resurselor financiare "i umane. Bentru ca o comunitate s! poat! nele%e "i aciona n direcia com&aterii $iolenei tre&uie s! e iste resurse financiare pe care comunitatea s! le poat! utili)a n direcia de)$olt!rii m!surilor necesare pentru con"tienti)area de c!tre mem&rii s!i a pro&lemei $iolenei# dar s! e iste "i resurse umane -speciali"ti. care s! e$alue)e factorii de risc "i factorii in+i&itori ai $iolenei# precum "i s! identifice consecinele $iolenei. - restricii n utilizarea resurselor Acest factor se refer! la efectele colaterale ale soluiilor posi&ile care n%r!desc aplicarea lor sau la o&stacolele culturaleOconte tuale.

EC

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- lipsa consensului n interiorul respectivului sistem sau ntre acesta i alte sisteme n domeniul $iolenei lipsa consensului este pre)ent! de la definirea $iolenei p'n! la identificarea soluiilor posi&ile de pre$enire "i inter$enie. Lipsa consensului este nt'lnit! at't n definirea formelor $iolenei# c't "i asupra r!spunsului pe care comunitatea ar tre&ui s!-l ai&! fa! de ca)urile de $iolen!. Deseori consensul lipse"te "i n a"tept!rile pe care femeile $ictime le au de la poliie "i ser$iciile pu&lice "i ntre ne$oile de suport ale $ictimei "i posi&ilitatea mediului social de a r!spunde. - inerii instituionale Bro&lemele cu care se confrunt! componentele sistemului formal n asistarea sau inter$enia pentru protecia femeii $ictime a $iolenei au fost tratate n alte p!ri ale acestei lucr!ri. Aici nu $reau dec't s! puncte) c! n de)$oltarea suportului formal pentru asistarea $ictimelor $iolenei apar deseori o&stacole su&iecti$e "i o&iecti$e ale liderilor comunit!ii fa! de pro&lema $iolenei. Acest fapt poate fi constatat din raportul pri$ind num!rul de ca)uri de $iolen! "i aprecierea %radului de prioritate a pro&lemei n comunitate.

================================================================ ===== .cceptarea social a anumitor grade de violen i 0ustificarea contextual a violenei ================================================================ ===== Hodul n care o societate percepe "i clasific! conduitele $iolente determin! manifestarea sau in+i&area $iolenei. A"a cum am ar!tat n capitolul
EI

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

adresat ncadr!rii comportamentelor n re%istrul $iolenei# at't la ni$elul re)ultatelor cercet!rilor# c't "i la ni$elul asum!rilor sociale apar neconcordane le%ate de tipul de comportamente "i atitudini care constituie $iolen! "i %radele de toleran! socio-cultural! fa! de manifestarea $iolenei. 3nter$enia comunit!ii pentru a oferi suport femeii $ictime a $iolenei n cuplu "i pentru a sanciona $iolena este str'ns le%at! de percepia socio-cultural! a femeii "i a familiei. n Africa "i Asia# de e emplu# este practica )estrei miresei sau cump!rarea miresei# practic! prin care soia de$ine proprietatea soului. ntr-un studiu recent reali)at n Africa de Sud# 9<@ dintre femei au afirmat c! atunci c'nd &!r&atul pl!te"te preul miresei el de$ine proprietarul femeii "i A<@ dintre femei erau de acord cu aceast! practic!. n 3ndia p!rinii inter)ic fetei s! se ntoarc! acas! atunci c'nd este $ictima a&u)ului soului# din teama de a nu pl!ti o a doua )estre soului. n aceste concepii tolerana fa! de formele $iolenei fi)ice poate fi e tins! p'n! la acceptarea formelor se$ere de $iolen! sau omor'rea femeii de c!tre partener n ca)ul adulterului. Buinele studii focali)ate pe identificarea factorilor care au impact asupra percepiilor "i r!spunsului mediului social fa! de $ictime arat! c! un aspect important n inter$enia mem&rilor comunit!ii n ca)ul $iolenei este %radul n care ei e$aluea)! pe de-o parte# (ustificarea utili)!rii $iolenei n acord cu comportamentul femeii "i cu respectarea normelor sociale "i familiale# iar pe de alt! parte# riscurile n care se afl! $ictima. Studiile arat! c! e ist! o relaie str'ns! ntre $alorile sociale referitoare la familie "i r!spunsul comunit!ii fa! de $iolena n familie. n comunit!ile n care e ist! atitudini sociale le%ate de prote(area familiei "i a copiilor# spre e emplu# este semnalat! inter$enia mem&rilor comunit!ii n direcia prote(!rii femeii "i copiilor4 n situaia n care $ictima "i a%resorul sunt c!s!torii "i au copii minori# iar $iolena pune n pericol $iaa $ictimelor# mem&rii comunit!ii
EE

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inter$in prin oferirea %!)duirii pro$i)orii# de)apro&area comportamentului a%resorului "i mar%inali)area a%resorului. -Jood8ind# P. R# Jillum# K.L.# 7L&ee# D.3.# Sulli$an# C.H.# <22;.. Aciunea $ictimei influenea)!# de asemenea# r!spunsul celor din (ur. De)$oltarea reelelor informale de suport n cadrul comunit!ii este puternic asociat! cu e$aluarea capacit!ii $ictimei de a a$ea sau nu controlul asupra situaiei n care se afl!. C'nd aciunile $iolente ale a%resorului sunt apreciate ca posi&il de controlat sau e$itat de c!tre femeie# apare &lamarea $ictimei "i diminuarea suportului social. Dac! sunt atri&uii factori necontrola&ili de c!tre $ictim!# atunci apare o simpatie "i suport fa! de aceasta -5alster# 011E.. Be de alt! parte# multe dintre femeile $ictime nu &eneficia)! de suport deoarece prietenii sau rudele le consider! $ino$ate de $ictimi)are prin faptul c! nu p!r!sesc relaia. E ist! situaii n care anumite reele sociale ofer! iniial suport $ictimelor# dar renun! n timp deoarece $ictima este perceput! ca i%nor'nd recomand!rile de a p!r!si relaia# sau dup! ce p!r!sesc relaia# se rentorc la partenerul $iolent de"i sunt con"tiente de riscurile repet!rii $iolenei -Jood8ind# Jillum# 7L&ee 6 Sulli$an# <22;.. n multe comunit!i datorit! normelor culturale "i sociale pri$ind familia# $iolena nu este acceptat. n familiile tradiionale sau n cele care p!strea)! patternuri tradiionale# cu o toleran! mare la $iolen!# $iolena asupra femeii este o parte din $iaa de familie# dar este p!strat secretul asupra acesteia. Aici pot fi nt'lnite dou! tipuri de situaii, fie $iolena "i a&u)ul asupra femeii sunt apreciate ca fiind situaii normale de $ia! "i de aceea nu poate fi $or&a de semnalarea ca)urilor deoarece mem&rii reelelor familiale "i comunitare nu percep aceste practici ca fiind rele tratamente4 fie n anumite culturi $iolena nu este acceptat "i n acest ca) $ictimele in secret "i nu cer a(utor pentru a nu afecta onoarea familiei.
EA

Lector dr. Ana RDULESCU Suport de curs Violena n familie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E9