You are on page 1of 4

MANDARIN

Aceasta pasăre poate


zbura cu 20 km.
The end