1. 2. 3. Prezenţa la cursuri la prima oră este obligatorie la ora 1050. Elevii nu au voie să-şi prelungească nejustificat pauza şi să intre in clasă după cadrul didactic. Este obligatoriu să-şi pregătească obiectele pentru ora următoare inainte de a pleca in pauză. 4. Nu au voie să umble la instalaţiile electrice, nu au voie să se aplece peste pervazul ferestrei, nu au voie să arunce obiecte pe fereastră. 5. După intrarea in clasă trebuie să-şi ocupe locurile in bancă şi să aştepte disciplinaţi inceperea orei. 6. In timpul orelor, elevii nu au voie să arunce intenţionat pe jos creioane, stilouri, sticle, acuarele ori să fosnescă pungi ce conţin diferite alimente deoarece perturbă linistea lecţiei. 7. Elevii sunt obligaţi să păstreze ordinea şi curăţenia la banca şi să nu deterioreze bunurile din baza materială a şcolii. 8. Nu au voie să deranjeze ora trezind uneori ilaritate in rândul colegilor, deorece se pierde timp din activitatea didactică. 9. Elevii nu au voie să aducă la şcoala cărţi de joc, obiecte contondente sau care pot provoca incendii şi accidente: chibrituri, brichete, cuţite, lame, substante toxice, pocnitori, petarde. 10. Nu au voie să aducă la şcoală seminţe sau gumă de mestecat ori să mănânce in timpul orelor. 11. Nu au voie sa foloseasca in timpul orelor: telefon, MP3 player, etc. 12. Trebuie să semnaleze cadrului didactic de serviciu, din curte sau de pe holuri dacă observă acte de indisciplină sau de violenţă ori prezenţa unor persoane dubioase. 13. Elevii trebuie să evite joaca la groapa de nisip, căţărarea pe porţi, garduri, clădiri. 14. Trebuie să efectueze cu seriozitate serviciul pe clasa – sterg tabla, aerisesc clasa, controlează băncile la plecare, pun la dulap obiectele uitate de colegii lor, duc gunoiul şi apa murdară după ora de educaţie plastică. 15. Deplasarea in sala de clasă şi pe holuri se face mergând, nu alergând. 16. Nu au voie să se stropescă cu apă la toaletă. 17. Nu au voie să ţipe in clasă sau pe holuri. 18. Evită conflictele de orice natură cu colegii de clasă sau de la alte clase. 19. Este obligatoriu ca în fiecare zi elevii să poarte uniforma. 20. Fiecare elev este obligat să aibă la el în fiecare zi carnetul de elev. 21. Elevii nu au voie să părăseasca şcoala sau curtea şcolii in timpul cursurilor sau pauzelor. 22.Pe drumul de acasa pana la scoala si retur trebuie sa respecte regulile de circulatie si sa se comporte civilizat 23. Este obligatoriu să se poarte cuviincios şi să respecte personalul didactic şi nedidactic din şcoală.
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful