P. 1
SENARAI+TUGAS+GURU+7+AJK+PERSATUAN (1)

SENARAI+TUGAS+GURU+7+AJK+PERSATUAN (1)

|Views: 0|Likes:
Published by Ieyda Rosli
TUGAS GURU PERSATUAN
TUGAS GURU PERSATUAN

More info:

Categories:Topics
Published by: Ieyda Rosli on Jan 21, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2014

pdf

text

original

Senarai Tanggungjawab Guru Penasihat Unit Beruniform / Persatuan atau Kelab / Kelab Sukan dan Permainan

1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas se erti terkandung dalam Perlembagaan. !. Meran"ang aktiviti tahunan dengan kerjasama elajar. #. Memastikan eran"angan aktiviti tahunan didokumentasikan$ difailkan dan sesalinan diserahkan ke ada Jawatankuasa Pengurusan %okurikulum &ekolah. '. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang diteta kan. (. Meran"ang strategi untuk eningkatan ke"emerlangan %elab)Persatuan) *nit +eruniform)%elab &ukan dan Permainan. ,. Memastikan engurusan kewangan dan harta benda) eralatan diurus dengan baik. 1-. Memastikan Minit Mesyuarat dan .a oran Aktiviti disediakan dan difailkan. 11. Mendaftarkan %elab)Persatuan)*nit +eruniform)%elab &ukan dan Permainan ke ada Pengetua atau +adan /nduk. 12. +ertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan ke ada ahli0ahli. 13. Mengurus enyertaan ahli0ahli dalam kegiatan di eringkat sekolah)1on)daerah)negeri dan kebangsaan dengan baik. 14. Mengiringi ahli dalam lawatan atau rojek yang dijalankan. 1!. +ertanggungjawab men"atat englibatan dan en"a aian ahli. 1#. Menandatangani +uku %ehadiran Ahli. 1'. Menghadiri erjum aan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. 1(. Menentukan Pa an %enyataan digunakan dengan se enuhnya. 1,. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 2-.Men"adangkan nama ahli yang layak menerima &ijil Penghargaan ke ada Jawatankuasa %okurikulum &ekolah. 21. +ekerjasama dengan ihak sekolah dalam menjayakan sesuatu rogram. 22.Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.

3 Membantu &etiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh 2uru Pemim in dari semasa ke semasa. Memastikan semua kegiatan yang diran"ang da at dijalankan dengan baik.2 3. Menyediakan la oran semester dan la oran tahunan untuk diselia oleh 2uru Pemim in.1 3.2 4. Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh 2uru Pemim in dari semasa ke semasa. Membin"angkan semua rogram dan aktiviti mingguan$ semester dan tahunan bersama0sama ahli jawatankuasa dan guru enasihat.2 1.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. 3aib Pengerusi 2. . Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh 2uru Pemim in dari semasa ke semasa 1.! 2. 4.4 1. Meneliti "atatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang di utuskan diambil tindakan sewajarnya. &etiausaha 3. 3. Pengerusi 1.3 Membantu engerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.1 2. +erkerjasama dengan setiausaha. Penolong &etiausaha 4.3 Men"atat minit mesyuarat dan mengedarkannya ke ada ahli.1 4.1 1. Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh 2uru Pemim in dari semasa ke semasa.3 Mem engerusikan mesyuarat yang diadakan. Mem engerusikan mesyuarat jika engerusi tidak da at hadir.2 2.

! Menguti wang derma dari ada ahli. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala rogram dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. +endahari !.1 '. Mengeluarkan resit bagi enerimaan dan embayaran yang dibuat.3 !. . Pemeriksa %ira0%ira '.2 Menjalankan tugas0tugas lain yang diarahkan oleh 2uru Pemim in. Memastikan engurusan kewangan diuruskan dengan betul. '.!. #.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan enyata kewangan ada akhir tahun.4 !. #. Menyerahkan segala kuti an untuk disemak dan disim an oleh 2uru Pemim in.2 !. Men"atat wang masuk dan keluar dalam la oran kewangan.1 !. Ahli Jawatankuasa #.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->