1

MAGISTARSKI RAD - STRUKTURA

SADRŽAJ POPIS GRAFIKONA POPIS TABLICA 1. UVOD 1.1. Definiranje problema (motiv., šir.-obuhvat, dubina, ciljni segment) 1.2. Ciljevi istraživanja (hipot. 1. … n, što se želi postići, korist, upotreba) 1.3. Metode istraživanja (za svaku od hipoteza, kako ostvariti cilj) 1.4. Izvori podataka (problemi, dostupnost, upotrebljivost, mog. Usporedbe …) 1.5. Sadržaj i struktura rada (logična struktura, razvijanje dijelova, slijed …) 2. POGLAVLJE (uvod u problem, tuđi rezultati, smještanje u kontekst …) 2.1. ……………. 2.2. ……………. 2.3. ……………. 2.3.1. ……... 2.3.2. ……... 2.4. ……………. 3. POGLAVLJE (stvarna priča o problemu – BEZ VLASTITIH KOMENTARA) 3.1. ……………. 3.2. ……………. 3.2.1. ……… 3.2.2. ……… 3.2.3. ……… 3.3. …………….. 3.4. …………….. 4. POGLAVLJE (samo vlastiti komentari priče iz 3., mišljenja, kritike, prijedlozi …) 4.1. …………….. 4.2. …………….. 5. ZAKLJUČAK 6. LITERATURA (samo korišteni izvori) 7. PRILOZI (sve što može opteretiti tekst, tablice, ugovori i sl.) Popis priloga

Samobor.. New Jersey. Journal of Marketing Practice: Applied Marketing Science. str. Samms. C. R. J. str. http://www. – Ozretić Došen. R. A. 43. br. 35. str. C. Previšić.: Poslovni marketing.: “Marketing usluga . M. CITIRANJE u napomenama i izvorima ispod tablica/grafikona: Previšić. 1993.: Međunarodni marketing. Palmer. Englewood Cliffs. Ozretić Došen. Rocco. 2000. MCB University Press. J. Zagreb. IX. J. ” Tržište.Previšić.LITERATURA 1. 1995. T. Masmedia. .Holden. 1986. IP Zagreb. . – Etzel. Đ. 1999. Školska knjiga. Masmedia. J. O.: op.2 MAGISTARSKI RAD . – Walker. W.1. W. J. Đ. New York.com/archive/iss5fea2. Zagreb. str. Stanton. str. . 39.: Fundamentals of Marketing.. M.4. Acta Turistica. Vol.html Pervaiz. 1995. B.cit. . – Ferrell.Cole. Zagreb. Vol..: Marketing: Concepts and Strategies.Ozretić Došen.nužnost u hrvatskom turizmu”. 2000. McGraw– Hill. – Etzel. 2. W.: The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Profitable Decision Making. Houghton Mifflin Company. B.: “The role of internal marketing in the implementation of marketing strategies”.. J. – Mohammed. Prentice-Hall.: “Zadovoljstvo korisnika usluge – slušaju li poduzeća u Hrvatskoj glas tržišta?.68.: Osnove međunarodnog marketinga. Ozretić Došen. Stanton. K. Englewood Cliffs. – Walker.poolonline. Đ. J. Ibidem. No.: Kako ulagati u inozemstvo. Đ. 1998. Bradford. J.. J. 1994. F.Principles and Practice. i dr. 53. br. Prentice-Hall. M. 1-2.. New Jersey. Boston. . T. Previšić. Inc. C:”The Need for Internal Marketing”. 1994.2. A. Pride.. J. Zagreb. 1997. NAVOĐENJE u popisu literature na kraju rada: Nagle.: Services Marketing . K.

IZVORI za tablice i grafikone: u lijevom donjem uglu ispod tablice/grafikona uz malu uvlaku (npr. Uvlaka za prvi redak odlomka (pasusa): 1. razina: Mala slova – font 12 .4. . razina: Mala slova – italic. masno) .Bold (podebljano.prvo slovo u drugom redu poravnati s prvim slovom naslova u prvom redu 7. NASLOVI tablica i grafikona: iznad tablice ili grafikona centrirano na sredinu 10. Smjestiti ih na dnu svake stranice. NAPOMENE u tekstu: za svako poglavlje krenuti od 1.27 cm 6.1.NE ENTER! 4. razina: ŠTAMPANA VELIKA SLOVA – font 12 . Times New Roman i sl. font 12 . Razmak ispred naslova poglavlja . Poravnanje teksta: obostrano 5.Podvučeno (podcrtano) 9.2.ENTER 8. Naglašavanje važnih dijelova teksta: . Razmak između redova – 1. Razmak iza pojedinog pasusa (odlomka): 6 t . 0.3 MAGISTARSKI RAD – GRAFIČKO UREĐENJE 1.5 8. font 12 .8 cm) 11. Oznake poglavlja prema značenju: . 2. Pismo: Arial. Font: 12 3.3. koso) .Italic (kurziv. razina: Mala slova – bold.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful