Grile geografie tectono- structurala Pamantul- Geneza si Evolutie 1.Big Bang-ul a avut loc acum: a. 10-12 mld ani b.

14-13 mld ani c. 14-13 mil. ani 2. Formarea primelor galaxii cu stele în interior. Rol gravita!ia: a. 13-10 mld. "ni b. 14-13 mld ani c. 12-10 mld ani 3. " luat na#tere $istemul $olar într-unul din bra!ele galaxiei %alea &actee' cu proto-$oarele în centrul s(u încon)urat de protoplanete' planetoi*i: a. + mld ani b. 4.,+ mld ani c. 4 mld ani 4. $e -ormea*( sistemul de planete ca urmare a procesului de acre!ie: re*ult( patru planete telurice ./ercur' 0enus' 1(m2nt' /arte3 #i patru planete ge mari dimensiuni .4upiter' $aturn' 5ranus #i 6eptun3 alc(tuite din elemente u#oare. a. 4.+ mld ani b. 4.,+ mld.ani c. 4., mld. "ni +. %are sunt planetele telurice7 ,. 1(m2ntul evoluea*( de la stadiul de protoplanet( la cel de planet(.8adean a. 4.,-3.9 mld ani b.4.+ mld ani c. 4.:-3.9 mld ani :. 1(m2ntul este lovit de un planetoid. $e -ormea*( &una. a. 4.,+ mld ani b. 4.+ mld ani c. 3.9 mld ani

3.9.3 miliarde 2.< miliarde . d.present c. 3. 3 miliarde +.present b. 1(m2ntul pre*int( #ase înveli#uri plus antropos-era. c.. .+mld ani. a. %are este varsta celor mai vec=i roci de pe 1amant a.present <.sortarea elementelor pe vertical(3. b. 3.inamica pl(cilor litos-erice. 1rimele uscaturi. $tructura intern( este complicat( . mld ani.< miliarde 3.9 mld ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful