‫ָא ָדם ְּב ֵליְ ד‬

‫עוֹ ְג ָרם‬
‫ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬
‫ֵמ ַאנְ ְג ִלית‪ֶ :‬א ֶרז ָא ׁ ֵשרוֹ ב‬ 

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪10‬‬

‫עוֹ ְג ָרם ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬

‫‪11‬‬

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪12‬‬

‫עוֹ ְג ָרם ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬

‫‪13‬‬

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪14‬‬

15

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪16‬‬

‫עוֹ ְג ָרם ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬

‫‪17‬‬

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪18‬‬

‫עוֹ ְג ָרם ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬

‫‪19‬‬

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪20‬‬

‫עוֹ ְג ָרם ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬

‫‪21‬‬

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪22‬‬

‫עוֹ ְג ָרם ֲענַ ק ֶה ָה ִרים‬

‫‪23‬‬

‫ַה ּׁ ַש ְר ִביט וְ ַה ֶח ֶרב‬

‫‪24‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful